Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

научни скуп Нови Пазар Драгана Чакаревић, Ивана радуловић, Биљана Ивановић

557 views

Published on

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

научни скуп Нови Пазар Драгана Чакаревић, Ивана радуловић, Биљана Ивановић

 1. 1. АУТОРИ: Ивановић Биљана, Радуловић Ивана, С.Ш. “Никола Тесла “, Лепосавић Чакаревић Драгана, О.Ш. “ Вук Карађић”, Сочаница
 2. 2. Садржај Увод Изградња функционалног знања Веб 2.0 алкати у настави Резултати упоређивања традиционалне и савремене наставе Закључак
 3. 3. Увод Ко је функционално писмен!? Бити функционално писмен значи протумачити контекст у оквиру којега је неки податак дат, схватити и довести ствари у одређену везу, користити научено знање у различитим ситуацијама
 4. 4. Увод Ко је елементарно писмен!? Други облици писмености: Секундарна- функционалана (слика клјучних појмова) Терцијална (слика клјучних појмова)
 5. 5. Изградња функционалног знања Репродуктивно знање Поседују ли наши ученици функционално знање? Функционална писменост Британски теоретичар Брајан Стрит први говори о различитим „праксама писмености“ Р.Кулић, И.Ђурић- концепт који подразумева знања, вештине и вредности које појединцу омогућавају контролу сопственог живота на квалитетан начин, обављање основних грађанских дужности и решавање различитих проблема на послу, у породици и у друштвеном животу уопште.
 6. 6. Изградња функционалног знања Критички осврт функционалне писмености Захтеви и потребе тржишта рада и економије нису главна сврха образовања као и напредка Знање као категорија која опљемењује, васпитава, преноси најбоље од свега што се сазнало, створило у прошлости, помера културне и научне хоризонте
 7. 7. Изградња функционалног знања Критички осврт функционалне писмености Функционална писменост као тренд- Antony O’ Hear  Образовање није саставни део било које душтвене, економске и било које друге промене  Неможете о нечему критички размишљати ако немате адекватно знање  Пажљив вођене радионице спречавају критичко мишљење  Главни циљ образовања, јесте уклањање незнања, не опскрбљивање младих практичним вештинама којима ће они учинити нешто за себе, с неизвесним изгледима какве ће то последице имати за друштво, па и човечанство.
 8. 8. Изградња функционалног знања Сложени услови живота у савременом свету намећу потребу за знањима и способностима из различитих области Термин писменост се проширује: Функционалну писменост Медијска писменост Дигитална писменост Информациона писменост
 9. 9. Врсте писмености
 10. 10. Изградња функционалног знања Формално образовање и носиоци функционалног знања Наставници  усмеравање ученика на разумевање значења речи и изградњу мреже појмова;  повезивање са претходним знањем на смислен начин;  обезбеђивање да услови учења буду што сличнији условима у којима треба применити оно што је научено;  обезбеђивање јасноће у излагању и представљање структуре садржаја који треба савладати;  повезивање градива са искуствима које ученик већ поседује;  обезбеђивање хоризонталног учења тако што се ученик ставља у улогу онога који подучава;  континуирано давање повратне информације ученику о његовом постигнућу и сугестије шта треба урадити да би се оно унапредило;  награђивање сваког одговара који указује да ученик разуме градиво и његову примену.
 11. 11. Изградња функционалног знања Зашто данас постоје неспоразуми између наставника и ученика? Неопходна је промена улога наставника у дигиталном добу Како онемогућити пасивизацију ученика у процесу наставе?
 12. 12. Веб 2.0 алати у настави Веб технологија као фундамент данашњег савременог друштва Како школа користи погодности електронских медија да би повећала мотивисаност ученика
 13. 13. Веб 2.0 алати у настави Резултати упоређивања традиционалне и савремене наставе Иста наставна јединица се у два различита одељења презентује на два начина Традиционално Користећи Веб 2.0 алате, Геогебра, као мотивационо и наставно средство Корелација и тимски рад
 14. 14. Веб 2.0 алати у настави Резултати упоређивања традиционалне и савремене наставе Мапа ума као иновација презентовања тока и графика функције Вордли- наставно средсто и метод утврђивања градива Цртање графика и испитивање тока помоћу Геогебре
 15. 15. Веб 2.0 алати у настави Резултати упоређивања традиционалне и савремене наставе Електронско пано помоћу НотАпп за: Приказ етапа у изради задатака Евалуација и запажања ученика о новом начину рада
 16. 16. Веб 2.0 алати у настави Резултати упоређивања традиционалне и савремене наставе Време као критериум ефикасности традиционалне и савремене наставе Традиционална настава Сервирано знање које се репродукује у конкретном тренутку Недостатак иновације, интеракције и ентузијазам Захтева мање време за истраживање Површно знање Брзо се заборавља
 17. 17. Веб 2.0 алати у настави Резултати упоређивања традиционалне и савремене наставе Време као критериум ефикасности традиционалне и савремене наставе Савремена настава Више времена за истраживање Дуготрајно знање Примењљиво знање Заинтересовани и задовољни ученици Коришћењем ИКТ процес истраживања се убрзава
 18. 18. Закључак Веб 2.0 не могу лошег наставника направити бољим али од креативног и посвећеног наставника могу извући максимум Хвала!

×