Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paskaita nr4 tinklu_architektura

Kompiuterių tinklų paskaitų skaidrės 2008-2010mm

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Paskaita nr4 tinklu_architektura

  1. 1. Kompiuteriniai tinklai ir telekomunikacijos Donatas Bukelis
  2. 2. Tinklų architektūra • Ethernet: • tradicinė topologija – linijinė (šina); • kitos topologijos – žvaigždė-šina; • perdavimo būdas – nemoduliuotas signalas; • darbo metodas – CSMA/CD; • perdavimo specifikacijos – IEEE 802.3; • greitaveika - 10, 100 arba 1000 Mbit/s; • kabelių sistema – storas ir plonas koaksialinis kabelis, UTP, optinis pluoštas.
  3. 3. Tinklų architektūra  10 Mbit/s IEEE standartai  10BaseT;  10Base2;  10Base5;  10BaseFL.
  4. 4. Tinklų architektūra  100 Mbit/s IEEE standartai  100VG-AnyLAN (100BaseVG, VG, AnyLAN);  100BaseX Ethernet (Fast Ethernet):  100BaseT4;  100BaseTX;  100BaseFX.
  5. 5. Tinklų architektūra  Token Ring  Topologija – žvaigždė-žiedas;  darbo metodas – su markerio perdavimu;  kabelinė sistema – UTP ir STP (IBM 1, 2, 3 tipo);  greitaveika – 4 ir 16 Mbit/s;  perdavimo būdas – nemoduliuotas signalas;  perdavimo specifikacija – IEEE 802.5
  6. 6. Refleksija
  7. 7. Refleksija

×