Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paskaita nr5 modeliai

Kompiuterių tinklų paskaitų skaidrės 2008-2010mm

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paskaita nr5 modeliai

 1. 1. Kompiuteriniai tinklai ir telekomunikacijos Donatas Bukelis
 2. 2. Tinklų modeliai • Kas tai?
 3. 3. Tinklų modeliai • Tinklo uždaviniai: » Atpažinti duomenis; » Suskaidyti duomenis į paketus; » Prie kiekvieno paketo pridėti duomenų buvimo ir gavimo vietos adresą; » Pridėti sinchronizavimo ir klaidų atpažinimo informaciją; » Perduoti duomenis į tinklą.
 4. 4. Tinklų modeliai • OSI ir IEEE 802.
 5. 5. Tinklų modeliai • OSI » Aplikacijų (7) sluoksnis; » Patekimo (6) sluoksnis; » Seanso (5) sluoksnis; » Transporto (4) sluoksnis; » Tinklo (3) sluoksnis; » Duomenų (2) sluoksnis; » Fizinis (1) sluoksnis.
 6. 6. Tinklų modeliai (OSI)
 7. 7. Tinklų modeliai • OSI modelio praplėtimai • Duomenų lygmuo dažnai yra skaidomas į dvi dalis: • loginio ryšio valdymas (Logical Link Control, LLC) valdo prisijungimą ir atsijungimą bei duomenų srautą, • prisijungimo valdymas (Media Access Control, MAC) kontroliuoja prisijungimą prie perdavimo terpės, nustato kadrų ribas, kontroliuoja klaidas, atpažįsta adresus.
 8. 8. Tinklų modeliai • OSI modelio praplėtimai
 9. 9. Tinklų modeliai • IEEE  802.2. Loginio ryšio valdymas  802.3. Daugybinio prisijungimo LAN su nešamosios kontrole ir kolizijų aptikimu ir šalinimu (Ethernet).  802.4. Linijiniai LAN su markerio perdavimu.  802.5. Žiediniai LAN su markerio perdavimu.  802.6. MAN, miestų tinklai.  802.7. Transliavimo technologijos (Broadcast Technical Advisory Group). • 802.8. Optinio pluošto technologijos (Fiber Optics Technical Advisory Group). • 802.9. Integruoti duomenų ir kalbos perdavimo tinklai (Integrated Voice/Data Networks).  802.10. Tinklų saugumas. • 802.11. Bevieliai tinklai.  802.12. LAN su užklausų prioritetais (Demand Priority Access LAN, 100baseVG- AnyLan).  802.1. Jungtiniai tinklai. OSI modelis ir tinklo valdymas.
 10. 10. Duomenų perdavimas tinkle • Paketai
 11. 11. Duomenų perdavimas tinkle • Paketo stuktūra:  Kompiuterio gavėjo identifikatorius, siuntėjo adresas (source).  Kompiuterio siuntėjo identifikatorius, gavėjo adresas (destination).  Duomenų blokas.  Instrukcijos tinklo komponentams apie tolimesnį duomenų maršrutą.  Informacija gavėjui, kaip sujungti gautą paketą su likusiais, kad atsiųsti duomenys atgautų pirmykštę formą.  Klaidų kontrolės informacija.  Visi tie paketo komponentai grupuojami į tris skyrius:  Antraštė (header).  Priesaga (treiler).
 12. 12. Duomenų perdavimas tinkle • Paketų formavimas ir išsiuntinėjimas.
 13. 13. Veikimo (priėjimo būdai) • CSMA/CD - duomenų priėmimas su nešamosios kontrole ir kolizijų aptikimu. • CSMA/CA – duomenų priėmimas su nešamosios kontrole ir kolizijų išvengimu. • Markerio perdavimas. • Užklausos prioritetas.
 14. 14. Kolizijos sanprata • Atsiradimo prielaidos • Veiksmai.

×