Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thea Mikkelsen: Passion, ODM Internationalt Formidlingsseminar 2011

893 views

Published on

 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If you’re struggling with your assignments like me, check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. My friend sent me a link to to tis site. This awesome company. After I was continuously complaining to my family and friends about the ordeals of student life. They wrote my entire research paper for me, and it turned out brilliantly. I highly recommend this service to anyone in my shoes. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Thea Mikkelsen: Passion, ODM Internationalt Formidlingsseminar 2011

 1. 1. HVAD VI KAN LÆRE AF KUNSTNEREN OM PASSION<br />Cand. psych. & cand. mag.<br />Thea Mikkelsen<br />
 2. 2. ”Der er for mig ikke nogen tvivl om, at kunstnere har en ganske særlig energi. Man skal huske på, at kunstnere hver dag knokler på med det, de gør. På en eller anden måde skal der energi til, men det genererer også energi. Samtidig har kunstneren også en motivation eller passion – de har noget, som de ikke kan lade være med at gøre. Flere af de ledere, jeg har interviewet til min bog, siger, at de møder, de har haft med kunstnere, gav dem så meget energi. Kunstnernes energi smittede simpelthen. Det var noget af det, de manglede i deres hverdag.” <br /> Lotte Darsø, forsker ved DPU, <br />i Thea Mikkelsen og Mette Møller Den kreative kraft i innovationsledelse, Dansk Psykologisk Forlag, 2010.<br />
 3. 3. Hvad er passion?<br />Psykoanalytisk forstået er passion en opgivelse af jeget til fordel for et objekt.<br />Freud skelner mellem tre slags passion, nemlig kærlighedspassionen,den aggressive passion og passionen forbundet med en sublimering, herunder kunstnerisk arbejde og arbejde af enhver anden art.<br />
 4. 4. Nydelsen ligger et andet sted<br />I passionen placeres det eftertragtede og kilden til nydelse udenfor jeget selv og jeget står herved svækket og uinteressant tilbage.<br />I passionen sker der således en fraspaltning af kilden til nydelse, hvor jeget ikke kan føle nogen form for nydelse undtagen i forening med objektet.<br />Herved bliver passionen også meget målrettet – begæret går efter at møde objektet – for kunstneren at arbejde.<br />
 5. 5. Smerte<br />Ordet passion kommer fra det latinske ord passionem, der betyder “at lide“<br />Smerte er en del af passionsfølelsen, da det er smertefuldt at forlade jeget.<br />
 6. 6. Jeget<br />Vi udvikler vores jeg til gennem rationalitet og realitetssans at kunne overleve i verden.<br />Jeget er forbundet med følelsen af at kunne håndtere de situationer, vi måtte møde gennem livet og jeget er hermed den psykiske instans, der tager sig af vores overlevelse.<br />At skulle forlade jeget er dermed farefuldt.<br />
 7. 7. Belønningen<br />Når vi i passionen bryder med jegets restriktioner for at stræbe mod objektet, forlader vi også sammeheden til fordel for en andethed.<br />Denne andethed tilbyder os en mulighed for at udvide de grænser, vores jeg defineres af.<br />Passionens belønning består i, at når vi fordyber os i objektet, så bliver vi selv og verden større.<br />
 8. 8. Kunstnerens arbejde<br />Kunstnerens arbejde er afhængigt af passionen, da der skal passion til at bryde med de grænser, som jeget og med jeget konventionerne repræsenterer<br />Det i kraft af passionen, at kunstneren har modet og muligheden for at tage de æstetiske og kreative valg<br />Passionen hjælper med at navigere i det åbne felt, som ligger udenfor jeget og med at få modet til at arbejde med materiale udenfor sig selv.<br />
 9. 9. Passionen er personlig<br />Det brud med jeget, som sker i det kunstneriske arbejde, er ikke vilkårligt.<br />Bruddet er personligt og forholder sig til kunstnerens individuelle lyst.<br />Bruddet med jeget betyder altså ikke, at man forlader sig selv, men at man bruger sig selv på en anden måde.<br />
 10. 10. Georgia O’Keefe<br />
 11. 11. Jegsagdetilmigselv: “Jeghar ting imithoved, derikkelignerdet, somnogenharlærtmig - former ogideer, derermignære - sånaturligeiforholdtil min måde at væreogtænkepå, at jegsletikkehartænktpå at fådemnedpåpapiret.” Jegbesluttede at begyndeforfraogglemmedetjeghavdelært...”<br /> Georgia O’Keeffe<br />
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. ”Man skal øve sig længe, for at kunne spille som sig selv.” Miles Davis<br />
 16. 16. Hvad vi kan lære af kunstneren om passion<br />At kunne beundre og værdsætte noget udenfor os selv.<br />At gøre vores fag til et redskab, der kan hjælpe os med at udleve passionen.<br />At forbinde vores lyst med vores arbejde.<br />
 17. 17. Da lyst ikke var organiseret af jeget<br />”Når jeg designer en bygning, oplever jeg ofte mig selv synke ned i gamle og halvglemte minder. Jeg prøver at huske, hvordan den arkitektoniske situation var, hvad den betød for mig på det tidspunkt og jeg tænker på, hvordan den kan hjælpe mig nu med at vække den vibrerende atmosfære der opstod ved tings simple tilstedeværelse og hvor alting havde deres egen specifikke sted og form. <br />Og selvom jeg ikke kan spore nogen form i det jeg så skaber, er der en følelse af fuldkommenhed og rigdom, der får mig til at tænke: dette har jeg set før. På samme tid ved jeg, at det er nyt og anderledes og at der ikke er nogen direkte reference til et tidligere arkitektonisk værk, der ville have kunnet afsløre hemmeligheden bag den mindefladede stemning.” <br />Peter Zumthor, 2006<br />
 18. 18. Barndomme som metode<br />Den amerikanske koreograf og danser TwylaTharp bruger barndommen systematisk til at arbejde med sin egen passion.<br />
 19. 19. Fokus på formen – på objektet<br />”Kunst handler ikke om hvad, men om hvorledes” <br /> J. W. Goethe<br />
 20. 20. Refleksion<br />Hvad kunne du godt tænke dig at undersøge nærmere i dit professionelle liv?<br />Hvilke faglige redskaber og metoder kunne du bruge og hvordan?<br />Hvordan skulle du bruge de faglige metoder og redskaber anderledes, hvis de udelukkende skulle stå i din undersøgelses tjeneste?<br />
 21. 21. Beundring<br />”Det kreative mod er at kunne opdage og værdsætte nye former.” Rollo May<br />Passionen er knyttet til beundring.<br />
 22. 22. Refleksion<br />Hvem og hvad beundrer du?<br />Hvilke kunstnere eller videnskabsmænd/kvinder?<br />Hvilke værker/naturfænomener mm?<br />
 23. 23. Uden om passionen<br />”I am a man of passions, capable of and subject to doing more or less foolish things – which I happen to regret, more or less, afterwards.”<br /> van Gogh<br />Passionenforholder sig tilobjektet, der giver nydelse, ikketil alt detandet, dererilivet … andremennesker, regler, organisationsstrukturer mm.<br />

×