Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ZorgkaartNederland

2,004 views

Published on

Presentatie ZorgkaartNederland tbv Mixe Zorgmarketingfestival dd 23-06-2011 door Danny van den IJssel (ZorgkaartNederland) en Richard Pflug (HAGAZiekenhuis). Beschrijft de status en statistieken van ZorgkaartNederland medio 2011. Geeft tevens inzicht in onze werkwijze en de resultaten van de eerste analyse op 48.000 ingezonden waarderingen.

ZorgkaartNederland

 1. 1. zoek,<br />vind<br />& waardeer<br />Een initiatief van de Nederlandse Patiënten <br />Consumenten Federatie en Bohn Stafleu van LoghumMIXE MARKETINGFESTIVAL 23 06 2011<br />
 2. 2. Even voorstellen<br />
 3. 3. Agenda<br />#ZMW11 #Zorgkaart<br />Danny @ZorgkaartNed<br />Update ZorgkaartNederland<br />Insights (primeur)<br />What’snext<br />Richard @Hagaziekenhuis<br />De online kans voor HAGAZiekenhuis<br /> #Durftevragen!<br />
 4. 4. Review revolution<br />www.trendwatching.com<br />
 5. 5. The arena can be brutal<br />
 6. 6. Let’s introduce...<br />Uwnieuwekwaliteitsmanager<br />
 7. 7. 7<br />
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11. Doelstellingen ZorgkaartNederland 2010-2012<br />Kwalitatief<br />Biedt het meest complete overzicht van het zorgaanbod in Nederland.<br />Is een autoriteit op het gebied van patiënt waarderingen in de zorg.<br />Levert middels `het verzamelen en duiden van patientervaringen een significante bijdrage aan (de transparantie van) de kwaliteit van zorg. <br />Verbindt zorgconsumenten en zorgverleners.<br />Kwantitatief <br />Presenteert 90-95% van het zorgaanbod in Nederland.<br />100.000 recensies<br />Bereikt een significant bezoekersvolume<br />
 12. 12. Status - Statistieken<br />Sinds 1 december 2009 4.985.979 bezoeken<br />Maandelijks gemiddeld 450.000 bezoeken (en stijgend)<br />Maandelijks gemiddeld 1.4 mio pageviews (en stijgend)<br />Maandelijks gemiddeld 1600 waarderingen (en stijgend)<br />Totaal aantal waarderingen 50.000 (moet omhoog!)<br />Totaal aantal nieuwe aanmeldingen zorgaanbieders 3.740<br />Totaal aantal zorgaanbieders 91.101<br />
 13. 13. Status - Mooielandelijkespreiding<br />
 14. 14. Status - social & mobiele services<br />Mediojuni 2011 widgetsactief op 540 praktijk websites <br />Mediomaart 2011Mediojuni 9100 I-phone app users<br />Mediojuni 20111574 followers<br />
 15. 15. Eenveiligeomgeving<br />Eenveiligeomgeving..<br />
 16. 16. Eenduidelijkegedragscode<br />
 17. 17. Redactioneleprocessen en protocollen<br />
 18. 18. Duiding van waarderingen<br />Op termijnonderzoek<br />
 19. 19. Mogelijkheid voor wederhoor<br />
 20. 20. Insights (1e Analyse 48.000 waarderingen)<br />
 21. 21. Scores naar type instelling<br />Volume<br />Score<br />1% Onbekend<br />
 22. 22. Scores naarFunctie<br />Volume<br />Score<br />
 23. 23. Personeel<br />Verpleeg- en verzorgingshuis<br />Behandeling<br />Informatie<br />
 24. 24. Relatietussen score en tekst – Verpleeg- en verzorgingshuis<br />Hoge Score<br />Lage Score<br />
 25. 25. Relatietussen score en tekst - Ziekenhuis<br />Hoge Score<br />Lage Score<br />
 26. 26. Relatietussen score en tekst - Huisartsenpraktijk<br />Hoge Score<br />Lage Score<br />
 27. 27. What’s Next?<br />En verder<br />
 28. 28. Nieuw - Mogelijkheid voor betere presentatie <br />
 29. 29. Nieuw – Mogelijkheid actieve monitoring en analyse<br />
 30. 30. Nieuw - Mogelijkheid voor proactief handelen <br />
 31. 31. En verder..<br />Het blijven creëren van volume: bezoeken én waarderingen<br />Het bewaken van de kwaliteit adressen en waarderingen<br />Het bewaken van de veilige omgeving voor patiënt én zorgaanbieder<br />Het duiden van (belang) waarderingen en vertalen analyses naar alle stakeholders<br />Het verwijzen naar andere gerelateerde kwaliteitsinformatie o.a. via samenwerking KiesBeter<br />Het gezamenlijk doorontwikkelen van het concept o.a. via adviesraad met KNMG, KNMP en aangesloten ziekenhuizen / instellingen<br />
 32. 32. Review revolution!<br />benut de nieuwekansen<br />
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35. Doe en denkmee<br />Denk en doe mee!<br /> Next Richard<br />Richard?<br />
 36. 36. De online kans voor @HagaZiekenhuisRichard Pflug<br />
 37. 37.
 38. 38. Grootste ziekenhuis in de regio Den Haag<br />Vijf locaties Leyweg, Sportlaan, Juliana Kinderziekenhuis, Buitenpolikliniek Wateringse Veld, Zorgplein Westland<br />HagaZiekenhuis van Den Haag<br />
 39. 39. HagaZiekenhuis van Den Haag<br />3.700 medewerkers incl. specialisten<br />zo’n half miljoen patiëntcontacten per jaar<br />omzet € 290 miljoen per jaar<br />
 40. 40. Hoe zet je een ziekenhuis op deze kaart?<br />
 41. 41. Informatie-uitwisseling<br />Prehistorie > ca. 2005<br />
 42. 42. Informatie-uitwisseling in 2011<br />
 43. 43. Het publiek heeft <br />zijn eigen publiek<br />
 44. 44.
 45. 45. Een kans!<br />
 46. 46.
 47. 47. Ambassadeurs creëren<br />
 48. 48. “Rumour around the brand”<br />
 49. 49.
 50. 50. Waar helpen we patiënten online mee?<br />Een slordige half miljoen patiëntcontacten…<br />Twitter: <br />Vooral professioneel geïnteresseerden<br />Patiënten twitteren wel over ziekenhuizen, maar volgen ze amper<br />Facebook en Hyves<br />Vooral medewerkers<br />Linkedin<br />Uitsluitend medewerkers<br />
 51. 51.
 52. 52. Ondertussen op internet…<br />
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55.
 56. 56.
 57. 57. Planetree<br />Menselijke interactie en liefdevolle bejegening<br />Eigen keuze, regie en verantwoordelijkheid door informatie en educatie<br />Uitstekende behandeling en zorg<br />Tevreden cliënten<br />Tevreden en gemotiveerde medewerkers<br />Meer op www.planetree.nl<br />
 58. 58. Andere redenen<br />Openheid en transparantie<br />Ontwikkeling niet te stoppen en past in de tijdsgeest<br />Onderzoek PorterNovelli en De Vos & Jansen Healthcare:Helft Nederlanders wil mening van patiënten lezen op ziekenhuiswebsites<br />ZorgkaartNederland meest contentieuze partij op dit gebied<br />Toegang tot volledige dataset<br />Zorgzaamheid, innovatie, samenwerking: We denken graag mee over nieuwe ontwikkelingen<br />…<br />
 59. 59. Be good and <br />let otherstellaboutit<br />
 60. 60. De route naar samenwerking<br />
 61. 61. Kennismaking met ZorgkaartNederland<br />Negatief bericht patiënt op Twitter als hefboom <br />brainstorm met klachtencommissie en patiëntenvertrouwenspersoon <br />Positief advies aan Raad <br />Overeenkomst ZorgkaartNederland<br />Informeren van vakgroepen met uitnodiging om deel te nemen<br />Presentatie/discussie kernstaf en Raad van Bestuur<br />Stap voor stap<br />
 62. 62. Motivatie deelname maatschap KNO<br />De maatschap KNO ziet ZorgkaartNederland als een nieuwe mogelijkheid binnen de sociale media.<br />De maatschap KNO staat open voor sociale media om te voorzien in de behoefte van de patiënt.<br />Eventuele negatieve reacties dienen gezien te worden als positieve stimulans om nog beter klaar te staan voor de patiënt. We werken immers Planetree.<br />De maatschap KNO was al een van de eersten in Nederland met een volledig eigen website en gaat mee in de huidige Internetontwikkelingen. We ontkomen er niet aan.<br />De maatschap KNO ziet dit tevens is als nieuwe mogelijkheid voor meer PR.<br />
 63. 63. Onderbuik gedoe<br />Quasi kwalitatief instrument<br />We helpen een commerciële partij gratis aan content<br />Je kunt je niet verdedigen omdat je beperkt wordt door beroepsgeheim<br />Vertrouwensband arts-patiënt komt onder druk<br />Motivatie om niet deel te nemen <br />
 64. 64. Wijze van deelname<br /><ul><li>Link op homepage naar algemeen profiel HagaZiekenhuis
 65. 65. Per vakgroep facultatieve mogelijkheid om per arts wederzijdse link naar ZorgkaartNederland te plaatsen</li></li></ul><li>Eerste deelnemende vakgroepen <br /><ul><li>Dermatologie
 66. 66. Heelkunde
 67. 67. Keel- Neus- Oorheelkunde
 68. 68. Maag- Darm- Leverziekten
 69. 69. Oogheelkunde
 70. 70. Plastische Chirurgie</li></li></ul><li>#durftevragen<br />

×