Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‘11                                    ‘04  nyheder fra forlagetValidering – hvad er m...
EmballageEmballage har altid været et område med omfattende standardise-ring. I de senere år er emnerne gledet fra mål og ...
Medicinsk udstyr i it-netværkEt stigende antal medicinsk udstyr er designet til at udveksle op-lysninger elektronisk med a...
DrivhusgasserSå kom den endelig – følgestandarden til ISO 14065, som kom-plementerer implementeringen af denne. Standarden...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nyheder fra Dansk Standard forlaget - maj 2011

928 views

Published on

Omtale af nye standarder, håndbøger og serviceydelser.

Dansk Standard Forlaget - maj 2011.

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nyheder fra Dansk Standard forlaget - maj 2011

 1. 1. ‘11 ‘04 nyheder fra forlagetValidering – hvad er meningen ?Bygger du maskiner eller vedligeholder Bogen er skrevet af Per Juul, som har 35og modificerer du maskiner? Medio maj års erfaring med maskiner i alle brancher.udkommer håndbogen, som binder det Bogen er en del af håndbogsserien omnye maskindirektiv sammen med det sik- maskinsikkerhed. Læs mere om bøgernekerhedsrelaterede styresystem. på www.ds.dk/forlag/maskinsikkerhed. Per Juul har desuden skrevet hæftet ”DS/EN”Validering – Hvad er meningen?” tager 60204-1:2006 - Hvad er meningen?”hensyn til og sammenholder ABEK 612(Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612)med det nye maskindirektiv. Bogen inde-holder bl.a. et spørgeskema, som er en DS-håndbog 116.3.2:2011hjælp til at afgøre, om du opfylder direkti- Sikkerhedsrelaterede styresystemer. Validering - Hvad er meningen?vet. Spørgeskemaet leveres også som pdf- Sprog: dafil sammen med håndbogen. Pris: DKK 795,- nr. 5 maj 2011Rengøringsstandard – Udgiver: Fonden Dansk StandardINSTA 800 nu på dansk Forlaget Kollegievej 6 2920 CharlottenlundSå er DS/INSTA 800 her endelig på dansk. Til efteråret tilbyder Dansk Standard kurser Tlf. 39 96 61 31Formålet med standarden er at beskrive et i den nye DS/INSTA 800. Hold øje med Fax 39 96 61 02 dssalg@ds.dkkvalitetsmålesystem til vurdering af rengø- www.ds.dk/kurser/service. www.ds.dkringskvalitet. Systemet kan anvendes påflere forskellige måder, fx: Layout: DS-media Tryk:• som kontrol af den opnåede rengø DS-tryk ringskvalitet Udkommer 11 gange om året• til vurdering af belastning og/eller gen- besmudsning DS/INSTA 800:2011 Fotos: Rengøringskvalitet - System til fastlæggelse og http://creativecommons.org/• direkte som udfaldskrav i forbindelse bedømmelse af rengøringskvalitet med at udføre, bestille og/eller udbyde Sprog: da en rengøringsydelse. Pris: DKK 620,- 41 AG 5 - 64 S 3 T RY K
 2. 2. EmballageEmballage har altid været et område med omfattende standardise-ring. I de senere år er emnerne gledet fra mål og modulkoordineringog mere i retning af forbrugerrelaterede emner. I denne måned udgi-ves følgende forskelligartede titler:DS/EN ISO 24503:2011 DS/CEN/TR 13910:2011Ergonomi - Tilgængeligt design - Taktile Emballage - Rapport om kriterier forpunkter og streger på forbrugerpro- og metodikker til livscyklusanalyse afdukter emballageSprog: en Sprog: enPris: DKK 265,- Pris: DKK 360,-DS/CEN/TS 15945:2011 DS/EN ISO 4180:2011Emballage - Åbningsvenlig emballage Emballage - Færdigpakket transportem-- Kriterier og prøvningsmetoder til evalu- ballage - Generelle regler for opbygningering af forbrugeremballage af afprøvningsprogrammerSprog: en Sprog: enPris: DKK 265,- Pris: DKK 393,-DS/ISO 22742:2011Emballage - Lineær stregkode ogtodimensionelle symboler til emballagetil produkterSprog: enPris: DKK 562,-Statistiske metoderEn ny teknisk rapport fra ISO viser udvalgte eksempler på overens- DS/ISO/TR 14468:2011 DS/ISO 28801:2011 Udvalgte eksempler på overensstem- Dobbelt stikprøveplan med minimalstemmelsesanalyser af attributter. Samtidig er der kommet en følge- melsesanalyser af attributter stikprøvestørrelse indekseret efterstandard til den kendte DS/ISO 2859-1. Standarden angiver dobbelt Sprog: en producentens risikokvalitet (PRQ) ogstikprøveplan med minimal stikprøvestørrelse indekseret efter produ- Pris: DKK 562,- modtagerens risikokvalitet (CRQ) Sprog: encentens risikokvalitet (PRQ) og modtagerens risikokvalitet (CRQ). Pris: DKK 675,-Få styr på dine projekter og events – nye standarder på vejProjektledelse valgt at udvikle en international standard, der fremmer bæredygtigBøger om projektledelse kan du købe læssevis af, men nu er den forvaltning og gennemførelse af begivenhederne.internationale standard, der skal vejlede om begreber og proces-ser i projektstyring ved at være færdig. Den kommende ISO 21500 DSF/ISO/DIS 20121:2011 Bæredygtig arrangementsledelse - Kravbeskrivelse med råd om anvendelsebygger på eksisterende nationale standarder, og det er hensigten, at Sprog: enden skal gælde for organisationer af alle størrelser og typer og kan Pris: DKK 310,-anvendes af både nye og de mere erfarne projektledere. Begge standarder er i offentlig høring frem til 5. juli 2011. DetDSF/ISO/DIS 21500Projektledelse - Vejledning i projektledelse betyder, at du nu har mulighed for at købe forslagene og kommeSprog: en med kommentarer inden denne dato. Du kan naturligvis også købePris: DKK 310,- forslagene, hvis du blot vil vide, hvad de nye standarder kommer til at betyde for dig. Standarderne vil blive godkendt som danskeEvents standarder ved udgivelsen.Ingen vil benægte, at konferencer, koncerter, sportsevents og festerkan have klare og entydige sociale, økonomiske og miljømæssigefordele. På samme tid kan afholdelse af disse begivenheder medførebetydelige mængder affald og have andre negative konsekvenser.Derfor har den internationale standardiseringsorganisation, ISO,
 3. 3. Medicinsk udstyr i it-netværkEt stigende antal medicinsk udstyr er designet til at udveksle op-lysninger elektronisk med andet elektronisk udstyr. Informationenspænder fra livskritiske patientoplysninger, der kræver øjeblikkeliglevering og respons, til mere generel information.Indtil nu har der ikke været retningslinjer for, hvordan medicinsk ud-styr kan være forbundet med et netværk uden at gå på kompromismed sikkerhed, effektivitet og data- og systemsikkerhed. Det råderden nye europæiske standard DS/EN 80001-1:2011, Anvendelse afrisikostyring inden for it-netværk indbefattende medicinsk udstyr -Del 1: Roller, ansvar og aktiviteter, bod på.DS/EN 80001-1:2011Anvendelse af risikostyring inden for it-netværk indbefattende medicinskudstyr - Del 1: Roller, ansvar og aktiviteterSprog: enPris: DKK 496,- Et godt tilbud til dig, der arbejder med ledelsesstandarder Har du behov for at dele dine ledelsesstandarder med • DS/OHSAS 18001:2008, Arbejdsmiljøledelsessystemer kollegerne? I maj og juni har vi et godt tilbud til dig, • DS/OHSAS 18002:2009, Arbejdsmiljøledelsessystemer der arbejder med ledelsesstandarder. I maj og juni er prisen 1.995,- for adgang til Standard Distri- Via vores elektroniske dokumentstyringssystem Standard bute det første år – du sparer mere end DKK 13.000,-. Distribute kan du og dine kolleger få online adgang til op til 5 forskellige ledelsesstandarder til en fordelagtig pris. Det Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Karina kunne være: Klein på tlf. 39 96 62 56 eller Tim Holbek på tlf. 39 96 61 55. Du kan læse mere om tilbuddet og Standard Distribute • DS/EN ISO 9001:2008, Kvalitetsledelsessystemer på • DS/EN ISO 9004:2009, Kvalitetsledelsessystemer www.ds.dk/standarddistribute. • DS/EN ISO 14001:2004, MiljøledelsessystemerFjernvarmerørI den nye udgave af DS/EN 488 angives krav og prøvningsmetoderfor ventiler fremstillet af præfabrikerede termisk isolerede ventil-samlinger indeholdende en stålventil, stift polyurethanskumiso-leringsmateriale og en ydre beklædning af polyethylen til direktenedgravede varmtvandssystemer med præisolerede rørsamlinger ioverensstemmelse med EN 253. Standarden gælder kun isoleredeventilsamlinger til vedvarende anvendelse af varmt vand ved forskel-lige temperaturer.DS/EN 488:2011Fjernvarmerør - Præisolerede fastrørsystemer til direkte nedgravede varmtvands-rørnet - Samlinger af stålventiler til stålmedierør varmeisoleret med polyurethancel-leplast og kapperør af polyethylenSprog: enPris: DKK 432,-
 4. 4. DrivhusgasserSå kom den endelig – følgestandarden til ISO 14065, som kom-plementerer implementeringen af denne. Standarden specificererkompetencekrav til team, der validerer og verificerer drivhusgasser.Standarden indeholder også en vejledning i metoder til evalueringaf kompetencerne. Den er ikke knyttet til noget bestemt GHG-pro-gram og er derfor ment som en komplementær standard.DS/ISO 14066:2011Drivhusgasser - Kompetencekrav til team, der validerer og verificerer drivhusgasserSprog: enPris: DKK 432,-Ny udgave af vedligeholds- Ny standard for vinduers håndbogen energimæssige ydeevne Håndbogen om vedligehold er DS/ISO 18292:2011 er en helt ny standard, der angiver en procedure kommet i en ny udgave. Udgi- for beregning af vinduessystemers energimæssige ydeevne i forbin- velsen af den nye udgave skyldes delse med vurdering af vinduer, døre og ovenlysvinduer. Effekten af udelukkende en ny udgave af DS/ rammen, glas og skyggende komponenter tages også med i proce- EN 13306, Vedligehold – Termi- duren. Standarden tager hensyn til energiforbruget til opvarmning nologi. og køling i beboelsesbygninger, interne og eksterne klimabetingelser samt relevante bygningskarakteristika. Standarderne i håndbogen er oversat til dansk med støtte fra Den Danske Vedligeholdsforening, DS/ISO 18292:2011 Energimæssig ydeevne for vinduessystemer til beboelsesbygninger – Bereg- og bringes i både den danske og ningsprocedure engelske udgave. Sprog: en Pris: DKK 496,- Læs mere på www.ds.dk/forlag/vedligehold.DS-håndbog 168:2011VedligeholdSprog: da;enPris: DKK 695,-EldokumentationDS/EN 62507-1 specificerer basiskrav til identifikationssystemer for Bestillingskupon –objekter, såsom produkter, items, dokumenter. Standarden fokuse- sådan bestiller durer på identifikatorer til objekter til referenceformål. Desuden givesanbefalinger om læsbar præsentation samt maskinel repræsentation. Hvis du ønsker at bestille en eller flere publikationer, skal du blot klikke ind på www.ds.dk/forlag/nff ogDS/EN 62507-1:2011 markere det, du ønsker at bestille. Du er naturligvisIdentifikationssystemer, der understøtter entydig informationsudveksling - Krav - også velkommen til at kontakte Dansk Standard ForlagDel 1: Principper og metoder og Kundecenter på tlf. 39 96 61 31.Sprog: enPris: DKK 620,- Alle priser er ekskl. moms og ekspeditionsgebyr. Dansk Standard tager forbehold for fejl og ændringer i den angivne information.

×