Hvis I vil vide mere…                           Kom godt i gang                 ...
Oversigt                    Hvorfor denne pjece?Hvorfor denne pjece?              Velkomme...
Hvad er                                   Hvorfor benyttekvalitetsrengøring?      ...
Hvordan sikrer I udbudaf rengøringsydelser?Som udbyder af rengøring er det vigtigt, at alle relevante krav indgåri udbudde...
Hvordan kvalitetssikrerog kontroller I?Ved at benytte INSTA 800 til kontrol af rengøringskvaliteten kan Iafgøre, om I har ...
7 gode råd ved imple-mentering af INSTA 800Når I skal indføre kvalitetsrengøring, kan det være relevant at brugedenne tjek...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

645 views

Published on

Under overskriften Kom godt i gang med standarder har vi udgivet en række pixibøger, som giver et overblik over, hvordan du arbejder konkret med et emne i forhold til en standard. Bøgerne giver et overordnet indtryk af emner og metodik.

Pjecerne er skrevet til små og mellemstore virksomheder inden for alle brancher.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
645
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

 1. 1. Hvis I vil vide mere… Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Hvornår er rengøringen god nok - og hvordan kan I måle kvaliteten? Tr 3 y ks a 64 g 5 4 1- Kollegievej 6 2920 Charlottenlund Tlf. 39 96 61 01ISBn 978-87-7310-780-5 print Fax 39 96 61 02ISBn 978-87-7310-781-2 pdf www.ds.dk
 2. 2. Oversigt Hvorfor denne pjece?Hvorfor denne pjece? Velkommen til Kom godt i gang med standarder. Denne pjece har fokus på, hvordan I giver jeres rengøring et kvalitetsløft. I får over-Hvad er kvalitetsrengøring? blik over, hvad kvalitetsrengøring er, og hvori forskellen til den fre- kvensbaserede rengøring ligger. Samtidig får I indsigt i, hvordan IHvorfor benytte kvalitetsrengøring? kan bruge metoden til at stille krav over for jeres rengøringsleveran- dør, fx i et udbud, og hvordan I kan kontrollere, om I får den ydelse,Hvordan sikrer I udbud af rengøringsydelser? I betaler for.Hvordan kvalitetssikrer og kontrollerer I? Pjecen er skrevet til små og mellemstore virksomheder inden for alle brancher, der har brug for en standardisereret rengøringsmeto-7 gode råd ved implementering af INSTA 800 de. Hvis I ønsker en mere grundig gennemgang af, hvordan I kan til-Hvis I vil vide mere… rettelægge, udføre og kontrollere jeres rengøringsindsats, henviser vi til standarderne. Se bagerst i pjecen. Vi håber, at I vil lade jer inspirere til at komme godt i gang – eller videre! Der findes flere pjecer i serien Kom godt i gang med standarder. I kan finde dem på webshop.ds.dk, hvor de er gratis at downloade. De kan også bestilles i en printudgave. Hvis I har spørgsmål til ind- holdet, er I velkomne til at kontakte chefkonsulent Lars Trier Peder- sen på ltp@ds.dk.
 3. 3. Hvad er Hvorfor benyttekvalitetsrengøring? kvalitetsrengøring?Mange virksomheder gør en stor indsats for at forbedre arbejds- Kvalitetsrengøring fokuserer på det resultat og den kvalitet, man harmiljøet, bl.a. med hensyn til at sikre, at rengøringen er udført på et aftalt. På den måde bliver det ikke afgørende, om gulvet bliver va-relevant kvalitetsniveau. sket hver dag, men om resultatet og kvaliteten svarer til det aftalte. Grundstenen er ikke mere rengøring, men at vurdere det enkelte lo-Derfor baseres rengøringen mange steder på principperne i stan- kale og derudfra bestemme rengøringsmetoden, og hvor høje kravdarden DS/INSTA 800, Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse lokalet skal overholde.og bedømmelse af rengøringskvalitet. Fordelene er:INSTA 800 er en fælles nordisk standard fra år 2000. Standarden eret værktøj til at måle rengøringskvaliteten og kan bruges i alle typer >> Beskrivelse af den ønskede rengøringskvalitet for en be-af lokaler, fx produktionslokaler, kontorbygninger, transportmidler, stemt lokaletypeboligselskaber og klinikker. Efter endt rengøring måles kvaliteten i >> Objektiv måling af besmudsningsgraden i forhold til bru-forhold til et aftalt niveau, mens man ved frekvensrengøring måler gen af lokaletkvaliteten i forhold til aftalen om, hvor ofte der skal gøres rent. Kvali-tetsrengøringen er altså uafhængig af rengøringssystemer, frekven- >> Det er nemt at afgøre, om man får den aftalte rengørings-ser og metoder. kvalitet >> Kunden og leverandøren får et fælles ”sprog” med enINSTA 800 rummer 5 kvalitetsniveauer og tager højde for, at visse række definitioner, normer og krav, således at man kanområder er tilgængelige eller svært tilgængelige, typer af urenheder kommunikere om rengøringskvaliteten. Det skaber fokusog lokalestørrelser. De objektive målekriterier gør det nemt at kon- på kvalitet fremfor kun at tale om tid og metoder.trollere, om den leverede ydelse svarer til det aftalte.Når rengøringen udføres ud fra veldefinerede krav og kvalitetsni-veauer, bliver samarbejdet og kommunikationen mellem alle invol-verede aktører lettere. Det mindsker desuden risikoen for misforstå-elser og forskellige opfattelser af ydelsen.
 4. 4. Hvordan sikrer I udbudaf rengøringsydelser?Som udbyder af rengøring er det vigtigt, at alle relevante krav indgåri udbuddet. Derfor kan I med fordel benytte INSTA 810 for udbudaf rengøringsopgaver, hvor kvalitetskravene defineres entydigt ogfastlægges ud fra jeres behov. Det vil samtidig være relevant at be-nytte INSTA 800 som referencegrundlag i udbuddet, fordi det sikreren fælles forventningsafstemning med hensyn til det ønskede kva-litetsniveau.I kan fastlægge følgende: >> Leverancens omfang, fx lokaler, objekter og relaterede serviceopgaver. >> Tekniske krav, fx tages hensyn til miljø, arbejdsmiljø eller indeklimaet. >> Kvalitetsprofiler, om hvor rent skal der være i hver lokale- gruppe, fx toiletter, gange, kontorer og køkkener herunder om der særlige krav til inventar.Når I definerer kravene entydigt, bliver det mere gennemskueligtfor leverandørerne, hvad opgaven går ud på. Derved gør I det ogsålettere for jer selv at vurdere de enkelte tilbud ud fra flere forskelligeparametre, fx kvalitet og pris, og at sammenligne tilbuddene medhinanden.
 5. 5. Hvordan kvalitetssikrerog kontroller I?Ved at benytte INSTA 800 til kontrol af rengøringskvaliteten kan Iafgøre, om I har fået den rengøring, I har betalt for. For at kunne kon-trollere og vurdere rengøringsindsatsen er det vigtigt at have over-blik over lokalerne. Derfor opdeles de i såkaldte inspektionsområderi forhold til størrelsen af lokalet. Alle lokaler skal defineres og kunneudvælges til kontrol.Dernæst undersøges det, om rengøringen lever op til den kvali-tetsprofil, der er aftalt for lokalet. INSTA 800 bruges til at uddannemedarbejderne i rengøringskontrol ud fra objektive kriterier. Et kvali-tetsniveau er udtryk for det antal urenheder, der tillades visuelt i enobjektgruppe. På et toilet, som har kvalitetsniveau 4, må der mak-simalt findes et fastsat antal urenheder på inventaret. Lokaler, derkræver middel rengøring har niveau 3, og lokaler, der kræver mindrerengøring har niveau 2 og 1.INSTA 800 bruges også til at uddanne medarbejderne i rengørings-kontrol ud fra objektive kriterier. Medarbejderne uddannes bl.a. i atvurdere et lokale i forhold til den rengøringsindsats, der skal ydes.Denne vurdering svarer samtidig til den måde, man gennemser lo-kalet, hvis der er tale om en ren kontrol af rummet.Som leverandør af rengøringsydelser kan INSTA 800 bruges somkonkurrenceparameter til at dokumentere kvaliteten af rengøringen.
 6. 6. 7 gode råd ved imple-mentering af INSTA 800Når I skal indføre kvalitetsrengøring, kan det være relevant at brugedenne tjekliste: Læs standarderne for rengøring og kvalitetsledelse: >> Etablere ledelsesmæssig forankring af projektet DS/INSTA 800:2011, Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse >> Involvere medarbejderne i processen, så der skabes for- og bedømmelse af rengøringskvalitet ståelse og ejerskab >> Definere leverancens omfang, fx lokaler, objekter og rela- DS/INSTA 810:2011, Krav og anbefalinger vedrørende udbud af ren- terede serviceopgaver gøringsopgaver >> Definere tekniske krav: Skal der fx tages hensyn til miljø, DS/EN ISO 9001:2008, Kvalitetsledelsessystemer – Krav arbejdsmiljø eller indeklimaet? >> Definere kvalitetsprofiler: Hvor rent skal der være i hver DS/EN ISO 9004:2009, Ledelse af en virksomhed frem mod vedva- lokalegruppe, fx toiletter, gange, kontorer og køkkener? rende succes – med afsæt i kvalitetsledelse >> Definere eventuelle særlige krav til inventar Køb standarderne her: webshop.ds.dk. >> Sørge for opfølgning på kvalitetssikring og -kontrol.

×