Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Livsplaner i undervisningen

Ad

Livsplaner i undervisningen
- Hur undervisningen kan bli mer autentisk och
förbereda eleverna för livet.
Dan Frendin - 30 ...

Ad

Introduktion
Vad innebär ett meningsfullt liv?

Ad

Elever:
- Lycka i olika former
- Stadig ekonomi för ett gott liv
- Följa sina drömmar och nå sina mål
- Kärlek
- Hitta sit...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 22 Ad
1 of 22 Ad

Livsplaner i undervisningen

 1. 1. Livsplaner i undervisningen - Hur undervisningen kan bli mer autentisk och förbereda eleverna för livet. Dan Frendin - 30 november 2018
 2. 2. Introduktion Vad innebär ett meningsfullt liv?
 3. 3. Elever: - Lycka i olika former - Stadig ekonomi för ett gott liv - Följa sina drömmar och nå sina mål - Kärlek - Hitta sitt syfte i livet, något man brinner för - Trygghet
 4. 4. Introduktion Vad är en livsplan?
 5. 5. Elever: - Att man sätter upp olika mål och planerar vägen dit. - Sin plan över vad man vill uppnå och lyckas med under sitt liv. - Små delmål i vardagen. - Någonting som ger en motivation till att utvecklas. - En plan över hur man vill leva sitt liv
 6. 6. Introduktion Ett av sätten att göra en livsplan är att utgå från vilka “livskategorier” eller “livskonton” man har och sedan prioritera och utveckla dessa.
 7. 7. Introduktion Vilka livskategorier har ungdomar i er ålder?
 8. 8. Elever: - Socialt liv - Familj - Kärleksrelationen - Musik - Skola/utbildning - Jobb/karriär - Kläder, mode, utseende - Mat - Ekonomi - Hälsa och välbefinnande - Sociala medier - Status - Fritidsintresse - Äventyr/resa - Fest - Alkohol - Framtidsvision Elever i åk 3
 9. 9. Introduktion - Skilja på “allmänt” och “privat” - Som lärare leder jag ett arbete med att ta fram en allmän livsplan för ungdomar i er ålder. - En mentor hjälper er med er privata plan Vi går igenom vem som kan vara “mentor” i olika kategorier
 10. 10. Elevernas privata livsplan 1. Gör en lista över vilka livskategorier du har. 2. Prioritera, utifrån läget nu i ditt liv, med de viktigaste högst. 3. Gå igenom nuläget inom varje kategori från 1-10 där 10 är utmärkt. Skriv ut nuläget efter varje kategori. 4. Justera prioriteringarna. Alla konton är viktiga men alla kan inte vara viktigast alltid. Prioriteringarna kan justeras när det behövs.
 11. 11. Livskategoriernas innehåll i livsplanen 1. Bakgrundsfakta, värderingar, övertygelser 2. Vision - hur ser kategorin ut när det är som bäst? 3. Varför är denna kategori viktig i ditt liv? 4. Mål och plan för kategorin 5. Vad är “tillräckligt” (“good enough”) i kategorin
 12. 12. Den privata livsplanen Gå till ett ställe där du kan vara ifred från alla distraktioner och sitta och skriva. Gå igenom alla punkterna i alla kategorierna Detta tar ca 10 tim.
 13. 13. Genomförda livsplansprojekt läsåret 2017/208
 14. 14. Livskategorier i naturkunskapen 1. Hälsa och livstil - livskategorin som hjälp vid examination 2. Sociala relationer - inlämningsuppgift 3. Kärleksrelationen - inlämningsuppgift
 15. 15. Livskategorier i mentorsarbetet - skola/utbildning - jobb och karriär Gjordes inför utvecklingssamtalen vt 2108
 16. 16. Vad säger eleverna om att arbeta med livsplaner? “Arbetet med livsplaner var det viktigaste vi lärt oss under läsåret” Elev i åk 1
 17. 17. Vad säger eleverna om att arbeta med livsplaner “Det var bra eftersom man kunde lära sig mer och förstå mig och andra på ett annat perspektiv och lära känna mig själv på ett bättre sätt. Det var lättare att kunna veta mer om hur andra människor funkar och jag kunde veta hur min framtid ska se ut och hur det verkliga livet ser ut.” Elev i åk 1
 18. 18. Vad säger eleverna om att arbeta med livsplaner? “Att arbeta med livsplaner har fått mig att tänka efter mer. Att så självklara saker som mobiltelefoner kan användas på fel sätt. Man får planera och mer detaljerat bestämma över sitt liv på ett sätt som jag inte hade tänkt på innan. Det som överraskade mig mest var att ingen hade kommit på det här förr, eftersom att det inte alls är komplicerat. Det gäller bara att tänka efter vad man verkligen vill med livet och helt enkelt planera hur du ska genomföra det. Och det har jag börja göra mer och mer. Men jag skulle vilja bli bättre och därför tycker jag att vi ska fortsätta med livsplaner så att vi inspireras ännu mer.” Elev i åk 1
 19. 19. Vad säger eleverna om att arbeta med livsplaner “Att förstå uppbyggnaden av att nå en dröm. Vilket jag anser vara det viktigaste i livet. Att göra de man brinner för och nå drömmar. Därav är livsplanen så bra. Eftersom den blir karta och kompass för att nå dit. De fina med livsplans-arbete i skolan, är det att man då ser skolan som en del i kartan och att då skolan i sig känns mer meningsfull. Därför att den är ett delmål till din personliga dröm. Något jag tror många ungdomar skulle kunna dra nytta av. Eftersom att skolan ofta är väldigt strikt och saker och ting ska vara på ett visst sätt, men utan sikte mot mål och på vägen förstå en inte de meningsfulla i att sitta o ex. räkna. Men om en vill bli ex. veterinär och lär sig förstå att matten är en del av målet då blir matten roligare osv..” Elev i åk 1
 20. 20. Hur kan vi jobba framåt? - Aktionsforskningsprojekt i 4-7 år - Identifierat 12 livskategorier som kan vara en grund för ett ämnesintegrerat arbete som går i linje med helhetsplanen på Stagneliusskolan.
 21. 21. Sammanfattning (elever) - Medvetenhet om vad som är viktigt i livet - Underlättar prioriteringar - Hjälper till att få balans i livet - Se möjligheter lättare - Grund för en personlig utveckling - Få det liv man vill ha
 22. 22. Sammanfattning (lärare) - Vi kan samarbeta mellan ämnena utan en massa möten. - Vi kan lättare visa eleven vad kunskapen vi lär ut kan användas till.

×