Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ICD-10 Impact en implementatie
   Caj Oosters
   Sectorhoofd zorgadministratie
   AMC, Amsterdam
Amstelveen, ...
Stip op de horizon

•  Juist, tijdig en volledige vastlegging van de uitgevoerde zorg

•  Aan de bron registreren door d...
Volgens de landelijke planning worden ICD-10 en de LBZ vanaf 2010 geleidelijk
ingevoerd. Alle data kunnen nog veranderen

...
Agenda

ICD-10


Impact


Implementatie
3        © 2010 Deloitte
ICD-10 is de nieuwste versie van het internationaal gestandaardiseerde
classificatiesysteem van diagnosen

        ...
De structuur is anders van ICD-9-CM ten opzichte van ICD-10 waardoor vertaling niet
altijd eenvoudig is

  De overstap v...
Invoering van ICD-10 levert de ziekenhuizen de nodige hoofdbrekens op


  Wat moeten we
                ...
Agenda

ICD-10


Impact


Implementatie
7        © 2010 Deloitte
De impact op het ziekenhuis wordt bepaald door keuzes te maken
op 5 verschillende gebieden
           Organ...
Strategie en visie: Eenmalige registratie aan de bron is het uitgangspunt.
Dit kan op meerdere manieren worden opgevat


 ...
Strategie en visie: Streven is om informatie te kunnen hergebruiken voor
 registratie van (dag-) opnames


        ...
Strategie en visie: De strategie van het huis moet passen binnen de
landelijke visie


   Wil ik voorop lopen?
   • Ho...
Organisatieinrichting: Keuzes rond de overgang van ICD-9 CM naar ICD-10


                 Scenario 1  ...
Administratieve organisatie: in de meeste ziekenhuizen werken medische
  codeurs en professionals los van elkaar
  Regi...
Ondersteuning van ICT: In elk geval zijn er aanpassingen van ICT nodig


    Te maken keuzes            Mog...
Kennis en kunde medewerkers: alle gebruikers van ICD-10 moeten
worden opgeleid

                     ...
Agenda

ICD-10


Impact


Implementatie
16       © 2010 Deloitte
Volgens de landelijke planning worden ICD-10 en de LBZ vanaf 2010 geleidelijk
ingevoerd. Alle data kunnen nog veranderen

...
Om tot een gedegen invoering te komen zien wij een gefaseerde aanpak
Tijdslijn ICD-10 landelijk:


 Heden         ...
Risico’s en randvoorwaarden kunnen zowel binnen als buiten het ziekenhuis
worden opgelost 1/2


           Risic...
Risico’s en randvoorwaarden kunnen zowel binnen als buiten het ziekenhuis
worden opgelost 2/2


       Randvoorwaar...
Contact  Academisch Medisch Centrum Ir C.A.J. Oosters
                 Sectorhoofd Zorgadministratie...
About Deloitte
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its
network of member firms...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ICD10 Impact en Implementatie

2,718 views

Published on

Presentatie voor het ICD-10 congres in Amstelveen van 6 mei 2010

 • The Bulimia Recovery Program, We Recovered, You CAN TOO!  http://ishbv.com/bulimiarec/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

ICD10 Impact en Implementatie

 1. 1. ICD-10 Impact en implementatie Caj Oosters Sectorhoofd zorgadministratie AMC, Amsterdam Amstelveen, 6 mei 2010
 2. 2. Stip op de horizon • Juist, tijdig en volledige vastlegging van de uitgevoerde zorg • Aan de bron registreren door de professional • Registratie in ICD-10 en CBV • De medisch codeur ondersteunt de dokter op lokatie • Nog een kleine back-office als achtervang.
 3. 3. Volgens de landelijke planning worden ICD-10 en de LBZ vanaf 2010 geleidelijk ingevoerd. Alle data kunnen nog veranderen Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 Maand 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 ICD-10 Vertaaltabel ICD-10 < > DBC? • Proef door 3 NL ziekenhuizen met het gebruik van ICD-10 • Deelname alle ziekenhuizen aan LMR • Aanleveren BSN aan LMR • Gebruik ICD-10 in NL ziekenhuizen t.b.v. Diagnoseregistratie voor LMR en LBZ Vertaaltabel • Gebruik ICD-10 voor diagnosecodering ICD-9 CM < > ICD- t.b.v. DOT 10? ICD-10 DM beschikbaar? LBZ (= incl ICD-10 en CBV) • Herzien datamodel LBZ • Deelname alle ziekenhuizen aan LBZ • Gebruik CBV in alle NL ziekenhuizen t.b.v. Verrichtingenadministratie DOT • Aanpassen AO/IC t.b.v. DOT • Verbeteren kwaliteit basisregistratie Note: De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuizen (LBZ) is een integratie van LMR en DBC opdat uiteindelijk vanuit 1 bron zowel aan de DIS als aan de LMR aangeleverd kan worden 2 © 2010 Deloitte
 4. 4. Agenda ICD-10 Impact Implementatie 3 © 2010 Deloitte
 5. 5. ICD-10 is de nieuwste versie van het internationaal gestandaardiseerde classificatiesysteem van diagnosen Voorbeeld ICD-10 voor seniel cataract • ICD-10 staat voor: International Classification of Diseases, 10th Revision. Het systeem wordt beheerd door de World Health Organisation (WHO). • In 1839 is een eerste versie van ICD ontstaan. De huidige (10e) versie is in 1990 goedgekeurd en sinds 1994 in gebruik. • ICD-10 is opgebouwd uit: ‒ 21 hoofdstukken ‒ 5-20 blokken per hoofdstuk ‒ Per blok 1 of meerdere diagnoses ‒ Evt. per diagnose een verdere detaillering 4 Bron: www.ICD10.nl http://class.who-fic.nl/browser.aspx?scheme=ICD10-nl.cla © 2010 Deloitte
 6. 6. De structuur is anders van ICD-9-CM ten opzichte van ICD-10 waardoor vertaling niet altijd eenvoudig is De overstap van ICD-9 naar ICD-10 is relatief beperkt: - gedeeltelijk nieuwe indeling van de classificatie - aangepaste codeervoorschriften - nieuwe ondersteunende middelen (boeken, zoekmachine, conversietabellen, etc.) Bron: Cursus ICD-10 voor Medisch Codeurs Okt. 2009 Vergelijking ICD-9-CM en ICD-10 Indeling Longkanker aan ICD-9 ICD -10 hoofdbronchus ICD-9-CM 5 getallen Maligne neoplasmata van 4000 unieke codes ademhalingsstelsel en C30-C39 intrathoracale organen (ICD- ICD-10 10) 4 alfa/numerieke karakters ICD-9-V > 68000 unieke codes Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long 162.0-162.9 (C33-C34) (ICD-9) ICD-9- E - Maligne neoplasma van 162.0 C33 trachea - Maligne neoplasma van 162.2-162.9 C34 ICD-9- M ICD-10- M bronchus en long Hoofdbronchus 162.2 C34.0 Bron: http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o1061n17274.html Note: In 2010 komt een vertaaltabel beschikbaar van ICD-9 naar ICD-10 diagnoses en vice versa 5 © 2010 Deloitte
 7. 7. Invoering van ICD-10 levert de ziekenhuizen de nodige hoofdbrekens op Wat moeten we Wat wordt bedoeld Wat betekent het als doen om over Welke risico’s met eenmalige mijn ziekenhuis wel te gaan op ICD- kleven er aan registratie aan de over gaat en andere 10? vroeg starten? bron? ziekenhuizen nog niet? Welke Hoe om te gaan Is het een optie om ICD-10 en afhankelijkheden met het tekort aan LBZ gelijktijdig in te voeren? zijn er met DOT? codeurs? Wordt de Hoe kan de overgang van ICD-9 naar - belasting op de 10 en van DBC diagnoses naar ICD- professionals niet 10 worden vormgegeven? te hoog. Wat is het minimale CBV gelijktijdig detailniveau van ICD- invoeren met ICD- 10 codering? 10? 6 © 2010 Deloitte
 8. 8. Agenda ICD-10 Impact Implementatie 7 © 2010 Deloitte
 9. 9. De impact op het ziekenhuis wordt bepaald door keuzes te maken op 5 verschillende gebieden Organisatie- Administratieve inrichting organisatie Strategie en visie Kennis en kunde Ondersteuning van medewerkers ICT 8 © 2010 Deloitte
 10. 10. Strategie en visie: Eenmalige registratie aan de bron is het uitgangspunt. Dit kan op meerdere manieren worden opgevat Eén plaats: Eén functie: Eén mix: Arts verantwoordelijk en Arts verantwoordelijk, Codeur Arts verantwoordelijke en deels uitvoerend, codeur rest uitvoerende uitvoerende • Codeur is gemandateerd door • Arts laten coderen vraagt • Arts codeert tot op financieel arts kennis van 2 systemen: DBC niveau, codeur codeert de en LMR rest • Centraal of decentraal georganiseerd • Arts zal tot op hoog • Details worden ingevoerd detailniveau moeten door specifiek opgeleid • Voordeel: weinig belasting registreren persoon voor ‘dure’ arts • Voordeel: Codeur doet • Nadeel: arts staat veraf van registratie niet tussen de (financiële) registratie wat zijn bedrijven door eindverantwoordelijkheid is • Voordeel: 2 paar ogen kijken naar dezelfde informatie Er zijn meer definities voor ‘Eenmalige registratie aan de bron’ 9 © 2010 Deloitte
 11. 11. Strategie en visie: Streven is om informatie te kunnen hergebruiken voor registratie van (dag-) opnames • (Hoofd) diagnose • Zorgtrajectnummer • Patiëntnummer • Primaire diagnoses • Verwijsgegevens • Geslacht • Nevendiagnoses • Begin- en einddatum • Geboortedatum • Opnameperiode zorgtraject • Postcode (opnamenummer, Eisen aan data Eisen aan data • Subtrajectnummer • Specialisme uitvoerder/ heropname, dagbeh, DBC • Begin- en einddatum verantwoordelijk datum, uur, afdeling, reden, LMR subtraject specialisme urgentie, herkomst) • Zorgtype • Zorgactiviteit-/ verrichting • Periodenummer • Zorgvraag (enkele en volgnummer hoofddiagnose specialismen) • Datum uitvoering • Hoofdverrichting • Diagnose (DBC) zorgactiviteit/ verrichting • Periodenummer • Huisarts • Afsluitreden subtraject hoofdverrichting • Verzekeringsgegevens • Specialisme aanvrager • Complicatieregistratie (incl. • Uitvoerende instelling morfologie en uitwendige • Aantal uitgevoerde oorzaken) zorgactiviteiten • Verantwoordelijkheids- periodes • Indicatie vervolg • Bestemming Conflicten datavereisten DBC en LMR • Duur opnameperiode is niet gelijk: IC wordt add-on bij DBC en opname • LMR betreft ontslagdiagnoses. DBC’s zijn poliklinische en bij complicatie is nieuwe opname voor LMR in tegenstelling tot DBC klinische diagnoses gelijk • Diagnosestelling niet altijd gelijk • Repeterende verrichtingen worden in de DBC alle keren • Nevendiagnose alleen bij parallelle DBC indien mogelijk, bij LMR altijd geregistreerd, in LMR één keer Bron: DOT registratieregels v.1.1 jan 2010 10 LMR Gebruikershandboek V09.90 en V03.91 © 2010 Deloitte
 12. 12. Strategie en visie: De strategie van het huis moet passen binnen de landelijke visie Wil ik voorop lopen? • Hoe denken de vakgroepen over mogelijkheden verbetering Op welke manier kunnen taken, diagnoseregistratie? verantwoordelijkheden en • Welke voordelen kleven eraan om bevoegdheden optimaal worden vroeg te beginnen? gekoppeld aan functies? Juist, tijdig en volledig: welke uitgangspunten horen hierbij? Wanneer starten met opleiden in ICD-10? Bron: DOT registratieregels v.1.1 jan 2010 11 LMR Gebruikershandboek V09.90 en V03.91 © 2010 Deloitte
 13. 13. Organisatieinrichting: Keuzes rond de overgang van ICD-9 CM naar ICD-10 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Omschrijving LMR 100% coderen LMR deels coderen middels goed LMR deels coderen middels goed scenario bewezen steekproef bewezen steekproef + hoofddiagnoses • Hoofddiagnose • Bv. Elke oneven dag coderen bij de rest • Primaire diagnose • Bv. elke oneven dag coderen • Nevendiagnose • Hoofdverrichting • Selecties van verrichtingen Voor- nadelen  Alle onderzoeksvragen kunnen worden  Geen capaciteitsprobleem met  Kleiner capaciteitsprobleem met beantwoord, mits info beschikbaar Medische Codeur Medische Codeurs  HSMR kan juist worden berekend  Onderzoeksvragen kunnen niet  Aan meerdere onderzoeksvragen kan  Niet voldoende codeurs in veel huizen voldoende worden beantwoord worden voldaan  Groep mensen dient opgeleid te worden Randvoorwaarden • Beschikbaar zijn van extra codeurs • De diagnosegroepen betrokken in de • De diagnosegroepen betrokken in de HSMR moeten minimaal onderdeel uit HSMR moeten minimaal onderdeel uit maken van de dataset (aselecte maken van de dataset (aselecte steekproef) voor een juiste berekening steekproef) voor een juiste berekening van de HSMR van de HSMR • Beschikbaar zijn van enkele extra codeurs Vanwege het tekort is aan Medische Codeurs zijn keuzes noodzakelijk 12 © 2010 Deloitte
 14. 14. Administratieve organisatie: in de meeste ziekenhuizen werken medische codeurs en professionals los van elkaar Registratieproces uitgevoerd door artsen en verpleegkundigen voor (poli-) klinische patiënten en dagopnames (voorbeeld AMC): Registreren van DBC diagnoses start en CBV in AMC Bundelen tot Vertalen CBV Subtrajecten Zorgdesktop zorgtrajecten en verrichtingen sturen naar Verwerken uitval subtrajecten in einde naar ZA Validatiemodule/ en factureren iSOFT (automatisch) Grouper (automatisch) Registreren van spec. Diagnosen in EPD Met verfijning van de diagnose codering door Medisch Codeurs voor klinische patiënten en dagopnames Eens per Periodiek kwartaal Sorteren op pat. Selecteren vp in Nr en bepalen Intypen ICD-9 Verwerken iSOFT en VP’s sturen naar feedback LMR einde ICD-9 CM codes CM codes in exporteren naar de LMR per VP o.b.v. MEDREG aanlevering excel (door ICT) AZD in xls Te maken keuzes a) DBC en LMR informatie als gescheiden stromen laten bestaan of niet b) Artsen tot op het gevraagde detailniveau laten registeren of met ondersteuning van codeurs c) Inrichten proces verspreiding informatie over nieuwe / veranderende ICD codes d) Wie maakt koppeling tussen locale diagnoses en ICD-10? De overgang naar ICD-10 geeft de mogelijkheid het proces te optimaliseren 13 © 2010 Deloitte
 15. 15. Ondersteuning van ICT: In elk geval zijn er aanpassingen van ICT nodig Te maken keuzes Mogelijke oplossingen Afhankelijkheden a) In hoeverre arts ondersteunen in a) Eenvoudige vindbaarheid a) Oplossing is voor een groot deel het invoeren van ICD-10 diagnoses, b.v. door gelaagde afhankelijk van wat leverancier b) In hoeverre de Medisch Codeur diagnosestructuur, zoeken op bouwt met wellicht minimale ondersteunen in het invoeren van synoniemen en alfabetisch, filter mogelijkheid tot aanpassing ICD-10 op relevante diagnoses per door lokale ICT afdeling divisie etc. b) Oplossing is geheel afhankelijk b) Korte termijn: aanpassing van wat leverancier bouwt applicatie waarin codeur registreert, lange termijn: procesoptimalisatie (ziekenhuisspecifiek) Ziekenhuizen zijn hierbij afhankelijk van leveranciers 14 © 2010 Deloitte
 16. 16. Kennis en kunde medewerkers: alle gebruikers van ICD-10 moeten worden opgeleid De driehoek van effectieve verandering • Wat betekent ICD-10 voor mij? • Ik doe niet mee aan iets wat buiten mij om door • Ik zie de voordelen niet. anderen is ontwikkeld. • Ik laat me niet vertellen hoe ik mijn zaken moet regelen. • Ik deel mijn kennis niet met anderen. Weten Willen Kunnen • Het lukt me niet de codes juist in te voeren • Ik begrijp al die codes niet Opleiden gaat verder dan alleen instructie 15 © 2010 Deloitte
 17. 17. Agenda ICD-10 Impact Implementatie 16 © 2010 Deloitte
 18. 18. Volgens de landelijke planning worden ICD-10 en de LBZ vanaf 2010 geleidelijk ingevoerd. Alle data kunnen nog veranderen Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 Maand 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 ICD-10 Vertaaltabel ICD-10 < > DBC? • Proef door 3 NL ziekenhuizen met het gebruik van ICD-10 • Deelname alle ziekenhuizen aan LMR • Aanleveren BSN aan LMR • Gebruik ICD-10 in NL ziekenhuizen t.b.v. Diagnoseregistratie voor LMR en LBZ Vertaaltabel • Gebruik ICD-10 voor diagnosecodering ICD-9 CM < > ICD- t.b.v. DOT 10? ICD-10 DM beschikbaar? LBZ (= incl ICD-10 en CBV) • Herzien datamodel LBZ • Deelname alle ziekenhuizen aan LBZ • Gebruik CBV in alle NL ziekenhuizen t.b.v. Verrichtingenadministratie DOT • Aanpassen AO/IC t.b.v. DOT • Verbeteren kwaliteit basisregistratie Note: De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuizen (LBZ) is een integratie van LMR en DBC opdat uiteindelijk vanuit 1 bron zowel aan de DIS als aan de LMR aangeleverd kan worden 17 © 2010 Deloitte
 19. 19. Om tot een gedegen invoering te komen zien wij een gefaseerde aanpak Tijdslijn ICD-10 landelijk: Heden 1 jan 2011 1 jan 2012 1 jan 2013 1 jan 2014 • Ziekenhuizen kunnen ICD-10 • Ziekenhuizen moeten ICD-10 • LBZ gereed • Ziekenhuizen moeten ICD-10 diagnoses registreren die, met aanleveren aan de LMR incl. ICD-10 diagnoses aanleveren aan de tussenkomst van een Grouper, zonder tussenkomst vertaaltabel, kunnen worden van een vertaaltabel gegrouperd • Ziekenhuizen kunnen ICD-10 aanleveren aan de LMR Stap 1 Plan van Aanpak • Bepalen visie Stap 2 • Analyse huidige registratie in DBC Verschillen- • Bepalen overgang analyse Stap 3 voor codeurs • Per specialisme • Bepalen bepalen hoe welke Opleiden codeurs implementatie- locale • Opgeleide codeurs Stap 4 strategie voor diagnosecodes werken vanaf professionals geregistreerd afgesproken • Stappenplan Koppelen lokale worden en (voor moment in ICD-10 codes aan ICD-10 Stap 6 invoering top x) vertaling • Met vertaaltabel • Kan eenmalige maken naar ICD naar ICD-9 CM actie zijn of Inrichten proces 10 kan aanlevering opgebouwd met ICT Stap 7 aan LMR worden worden bij invoer ondersteuning gecontinueerd • Codeurs zijn de Opleiden experts professionals 18 © 2010 Deloitte
 20. 20. Risico’s en randvoorwaarden kunnen zowel binnen als buiten het ziekenhuis worden opgelost 1/2 Risico’s Mogelijke oplossingen a) Consequenties voor HSMR van aanlevering van a) Garantiestelling ICD-10 is onduidelijk b) In ziekenhuis proces inrichten van verspreiding b) Ziekenhuizen registreren nu niet op eenduidige kennis bij updates/ veranderingen registratie, wijze heldere richtlijnen (vanuit land) over registratie c) Kwaliteit van registratie is afhankelijk van wat c) Bundelen krachten ziekenhuizen door softwareleveranciers aan ondersteuning willen samenwerking te zoeken bieden d) Bundelen krachten ziekenhuizen door d) Softwareleveranciers zijn nog niet allemaal samenwerking te zoeken aangehaakt bij de ontwikkelingen op ICD-10 gebied 19 © 2010 Deloitte
 21. 21. Risico’s en randvoorwaarden kunnen zowel binnen als buiten het ziekenhuis worden opgelost 2/2 Randvoorwaarden Mogelijke oplossingen a) De mate van detail die nodig is voor de a) Publicatie vertaaltabel ICD-10 naar DBC’s vertaling van ICD-10 naar DBC codes ten b) Garantiestelling dat registratielast niet behoeve van facturatie moet helder zijn toeneemt, omdat geen 1 op 1 vertaling b) Goede vertalingen (ICD-10 <> DBC, ICD-10 <> gemaakt kan worden. Garantiestelling dat ICD-9 CM) kwaliteit vertaling voldoende is c) Vertaling landelijke diagnoses naar locale c) Ziekenhuisspecifieke aangelegenheid diagnoses voor borging historie d) Garantiestelling dat opleidingen en boeken op d) Beschikbaarheid opleiding en boeken tijd af zijn en voldoen aan kwaliteit e) Mogelijk om van elkaar te leren e) Inrichten centrale plaats voor kennisuitwisseling 20 © 2010 Deloitte
 22. 22. Contact Academisch Medisch Centrum Ir C.A.J. Oosters Sectorhoofd Zorgadministratie Universiteit van Amsterdam Telefoon 020 56 62716 Pietersbergweg 17 Mobiel 06 1258 1970 E-mail c.a.oosters@amc.nl Postbus 22660 1100 DD Amsterdam 21 LinkedIn Group: “ICD-10 in Nederland” © 2010 Deloitte
 23. 23. About Deloitte Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms. © 2010 Deloitte

×