www.finantearges.ro
ÎN ATEN IA PERSOANELOR IMPOZABILE
* reamintirea unor aspecte referitoare la înregistrarea în scopuri d...
www.finantearges.ro
În acest caz persoana impozabil trebuie s furnizeze urm toarele
informa ii/documente:
1. prezentarea d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Material TVA - art. 153, alin. 9

1,155 views

Published on

Sursa - finantearges.ro

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,155
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
690
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Material TVA - art. 153, alin. 9

  1. 1. www.finantearges.ro ÎN ATEN IA PERSOANELOR IMPOZABILE * reamintirea unor aspecte referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (91 ) din Codul fiscal Potrivit art. 153 alin. (91 ) din Codul fiscal dup anularea înregistr rii în scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a) - e), organele fiscale competente reînregistreaz persoanele impozabile în scopuri de TVA astfel: a) din oficiu, de la data la care a încetat situa ia care a condus la anularea înregistr rii, respectiv: - de la data reactiv rii, pentru persoana impozabil care este declarat inactiv fiscal conform prevederilor art. 781 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare - de la data înscrierii în registrul comer ului a men iunii privind reluarea activit ii pentru persoana impozabil care a intrat în inactivitate temporar , înscris în registrul comer ului, potrivit legii. b) la solicitarea persoanei impozabile, de la data comunic rii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, dac înceteaz situa ia care a condus la anularea înregistr rii (înregistrarea în scopuri de TVA s-a anulat dac asocia ii/administratorii persoanei impozabile/persoana impozabil îns i au înscrise în cazierul fiscal infrac iuni i/sau faptele prev zute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea i func ionarea cazierului fiscal, republicat ). În cazul societ ilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ai c ror asocia i din cauza c rora s-a dispus anularea înregistr rii în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicit rii reînregistr rii, persoana impozabil poate solicita reînregistrarea chiar dac nu a încetat situa ia care a condus la anularea înregistr rii. În acest sens, prin asociat majoritar se în elege persoana fizic sau juridic ce de ine p r i sociale/ac iuni în cadrul unei societ i reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, care dep esc 50% din capitalul social al societ ii. c) la solicitarea persoanei impozabile, de la data comunic rii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, dac înceteaz situa ia care a condus la anularea înregistr rii (înregistrarea în scopuri de TVA s-a anulat dac persoana impozabil nu a depus niciun decont de tax pentru 6 luni consecutive, în cazul în care perioada fiscal este luna calendaristic , i pentru dou trimestre calendaristice consecutive, în cazul în care perioada fiscal este trimestrul calendaristic). Direc ia General Regionala a Finan elor Publice Ploiesti B-dul. Republicii nr. 118 Pitesti, jud. Arges Tel : 0248/211511 int. 3346 Email: Asistenta.AG@mfinante.ro
  2. 2. www.finantearges.ro În acest caz persoana impozabil trebuie s furnizeze urm toarele informa ii/documente: 1. prezentarea deconturilor de tax nedepuse la termen; 2. prezentarea unei cereri motivate din care s rezulte c se angajeaz s depun la termenele prev zute de lege deconturile de tax ; d) la solicitarea persoanei impozabile, de la data comunic rii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, dac înceteaz situa ia care a condus la anularea înregistr rii (înregistrarea în scopuri de TVA s-a anulat dac persoana impozabil nu a eviden iat achizi ii de bunuri/servicii i nici livr ri de bunuri/prest ri de servicii în deconturile de tax depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul în care perioada fiscal este luna calendaristic , i pentru dou trimestre calendaristice consecutive, în cazul în care perioada fiscal este trimestrul calendaristic). În acest caz persoana impozabil trebuie s depun o declara ie pe propria r spundere din care s rezulte c va desf ura activit i economice. ef Administra ie Adjunct Colectare, Gabriela IONESCU Camelia Firu/cons. sup/ B.S.C./05.03.2014

×