Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

bab 2 pengenalan blog

288 views

Published on

 • Be the first to comment

bab 2 pengenalan blog

 1. 1. MTS 1022: Pembangunan Blog dan Laman Web Bab 2: Pengenalan kepada Blog
 2. 2. What is Blog? A type of website, usually maintained by an individual with regular entries of commentary, descriptions of events, or other material such as graphics or video. Entries are commonly displayed in reverse- chronological order. Many blogs provide commentary or news on a particular subject; others function as more personal online diaries. A typical blog combines text, images, and links to other blogs
 3. 3. What is Blog? “Blog memberikan ulasan atau berita mengenai sesuatu tajuk, umpamanya makanan, politik, atau berita tempatan, dengan sesetengah blog berperanan lebih sebagai buku harian peribadi dalam talian. Blog yang tipikal menggabungan teks, imej, dan pautan ke dalam blog, laman web, dan media lain yang berkaitan dengan topiknya. Keupayaan para pembaca untuk meninggalkan ulasan mereka dalam format interaktif merupakan ciri yang utama untuk banyak blog. Kebanyakan blog umumnya adalah blog teks, walaupun sesetengahnya bertumpu pada gambar foto ( blog foto), video (vlog), muzik (blog MP3), atau audio (podcasting), dan merupakan sebahagian rangkaian media sosial yang lebih luas.” - Wikipedia
 4. 4. Asal usul istilah Blog Dari dua perkataan – ‘web’ dan ‘log’ Digabungkan menjadi blog 17 Disember 1997 – ‘Weblog’ oleh Jon Barger Istilah ‘blog’ diperkenalkan oleh Peter Merholz
 5. 5. Types of Blog1. Personal blog  Ongoing diary or commentary by an individual1. Corporate and organizational blog  Private blog  Used internally to enhance the communication and culture in a corporation or externally for marketing, branding or public relations purposes1. By genre – Focus on a particular subject, such as political blogs, travel blogs (also known as travelogs), house blogs, fashion blogs, project blogs, education blogs, niche blogs, classical music blogs, quizzing blogs – Two common types of genre blogs are art blogs and music blogs.
 6. 6. Types of blog4. By media type – comprising videos is called a vlog, one comprising links is called a linklog, a site containing a portfolio of sketches is called a sketchblog or one comprising photos is called a photoblog. – Blogs with shorter posts and mixed media types are called tumblelogs. Blogs that are written on typewriters and then scanned are called typecast or typecast blogs; see typecasting (blogging). – A rare type of blog hosted on the Gopher Protocol is known as a Phlog.
 7. 7. Types of blog5. By device – defined by which type of device is used to compose it. – A blog written by a mobile device like a mobile phone or PDA could be called a moblog – One early blog was Wearable Wireless Webcam, an online shared diary of a persons personal life combining text, video, and pictures transmitted live from a wearable computer and EyeTap device to a web site. This practice of semi-automated blogging with live video together with text was referred to as sousveillance.
 8. 8. Blogger vs Webmaster Blogger – penulis sesebuah laman blog Webmaster – pembangun laman web Blogger Webmaster-Tidak perlu -Perlu membangunkanmembangunkan aturcara aturcara pembagunan webpembangunan web seperti seperti HTML, PHP, ASP,HTML, PHP, ASP, dll dll- Tidak perlu tahu bahasa -Berpengetahuan di dalampengaturcaraan penghasilan rekabentuk serta aplikasi web
 9. 9. Kepentingan Blog Bertukarmaklumat Berkongsi idea Mendapat maklumbalas Medium perniagaan
 10. 10. Perbezaan Blog Berbanding ProdukLain di InternetBLOG WEB Tidak memerlukan  Perlu membina sendiri pengetahuan yg luas laman web dan perlu tentang kod aturcara menguasai bahasa Tiada muka surat – pengaturcaraan web menggunakan kaedah label  Ada halaman, susunan atau tajuk mengikut tarikh & secara konvesional waktu  Sesetengah mempunyai Mempunyai fungsi ulasan fungsi ulasan dan komentar dan komentar  Kebanyakan web adalah Komunikasi dua hala komunikasi satu hala
 11. 11. Perbezaan Blog Berbanding ProdukLain di InternetBLOG FORUM Perbincangan terhadap  Perbincangan umum sesuatu perkara melalui tentang sesuatu tajuk catatan biasa yang khusus Topik perbincangan  Mempunyai adalah bebas ‘administrator’ untuk Setiap catatan mentadbir forum disertakan dengan  Setiap topik yang ruangan komen – dibincangkan dapat komunikasi 2 hala dicapai oleh semua ahli forum
 12. 12. Perbezaan Blog Berbanding ProdukLain di InternetBLOG EMAIL & WORKGROUP Berbentuk pandangan  Hanya boleh dicapai secara umum – boleh oleh ahli dalam dicapai oleh semua kumpulan tersebut shj Perbincangan secara  Perbincangan terbuka dilakukan secara tertutup – untuk ahli sahaja
 13. 13. Etika Penulisan Blog Setiap blogawan perlu mempunyai kod etika tersendiri yang harus diikuti dalam menulis sesuatu catatan – kurangkan catatan yang negatif dan kurang bermutu Boleh dirujuk daripada kod etika penulisan akhbar dan majalah
 14. 14. Manfaat daripada Penghasilan Blog Mengutaran fakta yang benar – memperoleh maklumbalas secara positif Tempat penyimpanan maklumat yg boleh dirujuk pada bila-bila masa Memupuk budaya berfikir dan membaca serta pencernaan minda yang lebih meluas – meningkatkan kreativiti Mempelajari teknik menulis blog yg baik Menjadi senjata serangan secara maya – perlu dielakkan
 15. 15. TERIMA KASIH

×