Memòria equip de suport curs 11 12

480 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memòria equip de suport curs 11 12

 1. 1. MEMÒRIA DE L’EQUIP DE SUPORT CURS 2011 - 12
 2. 2. ÍNDEX1.- Relació dels components de l’equip de suport i perfil professional.2.- Identificació i valoració de totes les necessitats de suport de l’escola a partir de cada grup classe i en funció de cada alumne en particular.3.- Definició dels objectius prioritaris del suport basant-se en els objectius educatius del centre.4.- Programació , en coordinació amb l’equip de cicle, de les actuacions del suport adients per donar resposta a les necessitats detectades.5.- Calendari de reunions.6.- Propostes de millora.
 3. 3. 1.- COMPONENTS DE L’EQUIP DE SUPORT. Segons l’article 46 del Reglament Orgànic de les escoles i delcol·legis, als centres de nou o més unitats es va constituir l’equip de suportamb la següent composició: Núria Torres Tur .............. Audició i Llenguatge Joana M. Torres Balanzat............ Atenció a la Diversitat. Mª José Ferrando Poquet ............ Representant Equip Directiu Tere Mató Petit .................... ......... Membre EOEP Elisa Benes .................................... Educadora Social de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Hortènsia ................................................... PTSC de l’EOEP. María Martín Jiménez........ Pedagogia terapèutica (Coordinadora) L’A.L. ha estat com a itinerant, compartida amb el CP Jesús.
 4. 4. 2.- IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE TOTES LES NECESSITATSDE SUPORT DE L’ESCOLA A PARTIR DE CADA GRUP CLASSE I ENFUNCIÓ DE CADA ALUMNE EN PARTICULAR I L’ORGANITZACIÓ. Les necessitats d’audició i llenguatge, atenció a la diversitat i pedagogia terapèutica s’han atès des de començament de curs i s’han anat fent modificacions en els suports segons les necessitats. També hem de ressaltar que l’especialista en Audició i llenguatge ha estat com a itinerant, la qual cosa ha dificultat l’atenció als alumnes. Volem ressaltar que hi ha 32 alumnes al centre que estan rebent suport d’audició i llenguatge. Així, insistim en la necessitat d’una especialista d’AL a temps complet. S’ha pogut fer la prevenció a Educació Infantil a 3, 4 i 5 anys, i si s’agafa gent nova ha de ser reduint les hores d’atenció dels alumnes actuals. Durant aquest curs s’han rebut vàries derivacions des de pediatria de l’INSALUT per tal d’atendre disfonies. Dins de l’àmbit escolar només s’ha pogut donar resposta a aquestes demandes amb pautes a les famílies, ja que dins l’àmbit educatiu no es fan teràpies d’aquests temes, ens limitam a temes escolars. Aquest curs han arribat 3 alumnes nouvinguts amb desconeixement de la llengua vehicular de l’escola i es mantenen com a alumnat d’incorporació tardana 2 alumnes més. Una alumna ha estat dins l’aula d’acollida, de manera intensiva, durant el període de 2 setmanes. Això provoca que la resta d’alumnat d’atenció a la diversitat, durant aquest període quedi sense suport. Volem ressaltar que aquestos alumnes nouvinguts arriben en períodes de temps diferents i no es poden atendre junts. L’alumna nouvinguda, per edat, hauria d’haver cursat 2n d’EP, però degut al seu desconeixement de la llengua catalana i castellana i amb l’autorització de l’inspecció educativa, ha cursat 1r d’EP.
 5. 5. EQUIP DE SUPORT CURS 2011-12 CURS ALUMNE/A NESE PT AL AD Tipus AC DEA-3 ANYS A X AC TEL NEE-3 ANYS B X X AC RM DEA- X AC TEL NEE-5 ANYS A X X ACS RM5 ANYS B CPHE X X * ACS IT ** X ACS IT ** X ACS 1r A IT X AC 1r B CPHE ** X AC 2n A CPHE ** X ACS CPHE ** X ACS NEE- 2r B X X ACS DPS CPHE ** X ACS NEE- 3r A X AC TGD CPHE X AC DEA X X AC DEA- 3r B X X AC TDAH NEE- 4t A X X AC TE DEA- X ** AC
 6. 6. TA CPHE X AC IT X AC DEA- 4t B TDAH X AC -TA NEE- X X ACS TGD DEA- TDAH X AC -TA 5è A CPHE X AC DEA- 5è B X X ACS TA NEE- 6A X X ACS DP NEE- X - TE DEA- X AC TA DEA- X AC TA DEA- 6è B X * ACS TA IT X ACS* Per les seves necessitats també ha rebut suport d’AD.** Per les seves necessitats també ha rebut suport d’AL.(PV: Pendent de valorar T: Temporal)
 7. 7.  ALUMNES ATESOS PER L’AL-AD-PT QUE NO ESTAN DINS EL LLISTAT OFICIAL DE NESE GRUP ALUMNE/A DIAGNÒSTIC AL AD PT3 ANYS A TALLER X D’ESTIMULACIÓ LLENGUATGE INFANTIL- DISLÀLIES- LLENGUATGE INCOMPRENSIU3 ANYS B TALLER X D’ESTIMULACIÓ LLENGUATGE INFANTIL- DISLÀLIES- LLENGUATGE INCOMPRENSIU TALLER X D’ESTIMULACIÓ LLENGUATGE INFANTIL- DISLÀLIES TALLER X D’ESTIMULACIÓ LLENGUATGE INFANTIL- DISLÀLIES TALLER X D’ESTIMULACIÓ LLENGUATGE INFANTIL- DISLÀLIES4 ANYS A TALLER X D’ESTIMULACIÓ LLENGUATGE INFANTIL- DISLÀLIES- LLENGUATGE INCOMPRENSIU
 8. 8. TALLER X D’ESTIMULACIÓ LLENGUATGE INFANTIL- DISLÀLIES- ROTACISME ROTACISME X TALLER X D’ESTIMULACIÓ LLENGUATGE INFANTIL- DISLÀLIES TALLER X D’ESTIMULACIÓ LLENGUATGE INFANTIL- DISLÀLIES5 ANYS A TALLER X D’ESTIMULACIÓ LLENGUATGE INFANTIL- DISLÀLIES- FRENILLO TALLER X D’ESTIMULACIÓ LLENGUATGE INFANTIL- MANCANÇA VOCABULARI EN CATALÀEP-1r A ARTICULACIÓ X DEFICIENT PER LA SEVA EDAT- ROTACISME RETARD EN X X L’AQUISICIÓ LECTOESCRIPTURA RETARD EN X X L’AQUISICIÓ
 9. 9. LECTOESCRIPTURAEP-1r B RETARD EN X X L’AQUISICIÓ LECTOESCRIPTURAEP-4t B DISFEMIA XEP-5è B REPETIDORA AMB X X UN RENDIMENT ESCOLAR MOLT BAIX, FALTA HÀBITS ESTUDIEP-6èA PLANIFICACIÓ I X TÈCNIQUES D’ESTUDI (Repetidor amb baix rendiment) PLANIFICACIÓ I X TÈCNIQUES D’ESTUDI (Repetidora amb baix rendiment) PLANIFICACIÓ I X TÈCNIQUES D’ESTUDI (Repetidor amb baix rendiment)EP-6èB PLANIFICACIÓ I X TÈCNIQUES D’ESTUDI (Repetidor amb baix rendiment) PLANIFICACIÓ I X TÈCNIQUES D’ESTUDI (Repetidora amb baix rendiment) PLANIFICACIÓ I X TÈCNIQUES D’ESTUDI (Repetidor amb baix rendiment) PLANIFICACIÓ I X TÈCNIQUES
 10. 10. D’ESTUDI (Repetidoramb baix rendiment)
 11. 11. 3.- DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS PRIORITARIS DEL SUPORT BASANT-SE EN ELS OBJECTIUS EDUCATIUS DEL CENTRE. EN RELACIÓ AL PROFESSORAT EN GENERAL I ELS TUTORS I LES TUTORES EN PARTICULAR PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Assolit. S’ha posat un horari durant el primer trimestre per tal de fer les ACS amb els tutors. Posar un horari per I durant el 2n i 3r l’elaboració de les ACS- Col·laborar participant activament en la planificació, A vegades les ACS no trimestre ha estat en el calendari del cursl’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’adaptació estaven fetes en la data competència dels tutors que ve del centre oncurricular individual de l’alumnat amb nese. proposada. elaborar-les i en cas de apareixen totes els necessitar ajuda podien reunions. consultar a l’equip de suport. S’han proposat canvis Assolit. en les reunions de l’equip- Assessorar i orientar en relació a estratègies Dins les reunions de suport de l’any que veorganitzatives i metodològiques que facilitin la resposta fixades tots els per tal de tractar mésa la diversitat i per tant l’atenció als nese. dimecres amb els cicles. els temes dels alumnes amb NESE.- Facilitar eines i estratègies útils per l’anàlisi de lesprogramacions d’aula en relació a la seva adequació a la Assolitdiversitat de l’alumnat.
 12. 12. - Orientar i facilitar la recerca i/o elaboració dematerials curriculars per treballar el desenvolupament Assolit.de les capacitats de l’alumnat. S’han realitzat reunions Assolit. amb les famílies fora de- Assessorar i col·laborar per tal de facilitar la millora de S’han realitzat reunions l’horari habitual dela relació amb les famílies i la seva implicació en el procés amb les famílies, sempre reunions amb pares perd’ensenyament - aprenentatge. que s’ha demanat o era col·laborar amb elles i necessari. coincidir amb el membre de l’EOEP. Per l’any que ve,revisar i- Col·laborar mitjançant l’observació dins l’aula, en la Assolit. elaborar un guió per a ladetecció i l’anàlisi en les necessitats educatives de Per part de l’Equip de detecció de possiblesl’alumnat. Suport. dificultats des dels tres anys.- Participar en l’avaluació – promoció de l’alumnat amb Assolit.nese i l’orientació en relació amb la sortida del centre.- Orientar els tutors/es en les activitats de tutoria. Assolit Assolit. S’han anat- Planificar les sessions de suport compartides. modificant els suports segons les necessitats.
 13. 13. EN RELACIÓ AL CENTRE EDUCATIU PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA- Mantenir una coordinació estable amb l’equip directiu pertal de planificar, seguir i avaluar la tasca desenvolupada Assolitper l’equip de suport i la resposta del professorat altreball amb l’alumnat amb nese. Assolit. S’hauria de controlar- Elaborar i/o recopilar els materials, programes i L’equip de suport s’ha més els préstecs que esrecursos adients a les nese i a l’aula de suport. utilitzat com a centre de fan ja que no tots omplin recursos. el full de préstecs. Assolit. S’han donat- Orientar per tal de facilitar la unificació de les pautes pautes a les famílies id’actuació família – centre que es puguin proposar en s’han fet contractes,relació amb les famílies, APIMAS, ... horaris, etc. amb els alumnes.- Mantenir una coordinació estable amb l’equip Assolit.psicopedagògic i facilitar la relació amb els mestres.
 14. 14. PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA- Participar activament dins l’àmbit dels cicles, amb Assolit.l’organització i desenvolupament d’activitats que faciliten Cada membre de l’equipl’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de de suport pertany a unl’alumnat. cicle.- Potenciar, facilitar i coordinar la intervenció en el Assolit.centre educatiu dels serveis externs.- Elaborar pautes de detecció de signes d’alerta en Es proposa per fer el No assolit.l’evolució d’infants a l’inici de l’escolaritat. proper curs.- Treballar les competències bàsiques. En procés. Assolit. S’han passat- Treballar les proves d’avaluació de diagnòstic de 4t amb aquest anyels tutors. voluntàriament als grups de 4t).
 15. 15. EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Assolit. S’han donat pautes als tutors per tal que puguin donar- Orientar i col·laborar amb les famílies dels alumnes queorientacions sobrerebin suport. lectoescriptura i tècniques d’estudi a les reunions de principi de curs.- Fer una reunió conjunta de l’AL i la membre de l’EOEP a Assolit. S’ha fet però hi Continuar el pròxim cursprincipi de curs per tractar pautes d’estimulació del va haver poca amb el mateix a 3 anys.llenguatge, llímits educatius a E.I, etc. assistència de pares.
 16. 16. EN RELACIÓ A L’ALUMNAT PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Assolit. Ja es fa un taller d’estimulació del llenguatge infantil des Continuar amb això el- Realitzar una tasca preventiva el més àmplia possible. de 3 anys. Els suports proper curs. dins aula faciliten aquest objectiu. Assolit. Aquest any s’han coordinat bastant les tasques del membres- Potenciar el treball d’aquelles capacitats necessàries pel de l’equip de suport amb Continuar amb això eldesenvolupament personal, establertes com a prioritàries els tutors mitjançant curs següent.a l’adaptació curricular. graelles de seguiment de continguts a treballar.- Fer una intervenció dins l’aula ordinària de formacoordinada amb el professorat i sols en aquells casos quedegut a la seva especificitat i/o complexitat, s’hagi Assolitjustificat i explicitat a l’adaptació curricular, es podrantreballar fora de l’aula alguns continguts concrets i enperíodes determinats de la jornada. Assolit parcialement. Hem tingut problemes Només s’ha passat als- Passar el qüestionari CESC a tots els nivells a finals del amb el programa Passar-lo quan es 6è pel pas a l’institut i1r trimestre o començament del 2n trimestre. informàtic i també per consideri necessari. als grups de 5è el manca de temps. primer trimestre.
 17. 17. ÀMBIT ESPECÍFIC D’AUDICIÓ I LLENGUATGE PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Assolit. S’ha revisat el - Avaluació del llenguatge i la parla mitjançant proves llenguatge de tots els estandarditzades, proves d’elaboració pròpia i observació alumnes de 3, 4 i 5 anys directa en l’aula, en petits grups o de manera individual. per veure quins necessitaven atenció. Assolit. Després de l’avaluació - Presa de decisions sobre el tipus d’intervenció més inicial, s’ha determinat adient, valorant els avantatges i inconvenients. el tipus d’intervenció més adient per a cada alumne. - Realitzar les tasques pròpies de planificació de la Assolit. intervenció, des de la programació dels objectius fins l’elaboració, si cal, de material a utilitzar. OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS PROPOSTES DE MILLORA S’ha atès a tot l’alumnat- Intervenir en tasques de reeducació amb la finalitat que que estava a les Continuar amb les tasques del’alumnat pugui assolir el màxim nivell possible de butlletes, així com totes prevenció a E.I.comunicació, llenguatge i parla. les peticions que s’han fet.
 18. 18. S’han realitzat entrevistes amb les famílies de manera individual. S’ha fet una reunió a 3 Es continuarà realitzant- Assessorar a les famílies conjuntament amb els altres anys per donar el tríptic reunions informatives per a lesprofessionals implicats. informatiu amb pautes famílies, des de 3 anys a nivell d’estimulació del de grup. llenguatge per les famílies d’E.I, s’han donat pautes sobre disfonies a famílies._ Revisar / elaborar un guió per a la detecció de possibles _No assolit Es proposa fer pel proper curs.dificultats de la parla o del llenguatge des dels 3 anys. Moltes vegades s’agafen alumnes no massa greus per insistència del professorat. Encara Es proposa prioritzar els casos_ Seguir el criteri de prioritat de l’alumnat d’A.L. Assolit. que les seves segons les necessitatsestablert al PAD. dificultats no són realment rellevants. greus. En l’actualitat s’atenen 32 alumnes entre NESE i no NESE.
 19. 19. ÀMBIT ESPECÍFIC DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Assolit. Valor positivament aquest Tenir la planificació Amb alumnat amb ACS objectiu ja que setmanal del grup per- Intervenir directa, individualment o en petit grup, amb és fa més difícil poder pràcticament totes les a poder adaptar milloruna programació flexible en cada cas, dins l’aula sempre connectar els sessions de suport han les sessionsque sigui possible. continguts amb el que estat dins l’aula i amb (materials, contingtus, fa el grup-aula. bona acollida per part etc). de les mestres d’àrea Assolit. Tant Fer modificacions en l’observació com les reunions de l’equip l’avaluació sistemàtica de suport amb els- Observar els progressos dels alumnes i avaluació s’han donat cicles per a parlar méssistemàtica en col·laboració amb els tutors /es. principalment dins específicament de l’aula i en les reunions l’evolució dels alumnes amb els cicles. NESE. Aprofitar les reunions amb cicles per coordinar Assolit parcialment. La falta de temps per i planificar què- Coordinar amb tots els suports que rep l’alumne. Hem fet coordinacions coordinar-se tots els treballarem tots amb els puntuals. mestres. alumnes NESE en les següents sessions.
 20. 20. PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Assolit. Tot lalumnat de lescola participa a- Desenvolupar activitats escolars que facilitin la totes les activitatsintegració de l’alumnat. que es realitzen, tant a nivell daula com a nivell de tot el centre. Assolit. Al llarg del curs s’han fet nombroses reunions d’atenció a famílies, tant amb els turors/es- Realitzar una atenció directa amb els pares i mares de com amb l’EOEP il’alumnat que rep suport. serveis externs. Aquestes reunions, en la majoria dels casos, han estat positives per a la millora de l’alumnat.
 21. 21. ÀMBIT ESPECÍFIC D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Alguns alumnes portaven Assolit. Sobretot per a un desfasament- Afavorir l’acollida de l’alumnat que pertany a minories que la llengua no curricular molt importantètniques o culturals en desavantatge i altres sectors socials dificulti el seu que dificultava el seudesfavorits i d’alumnes nouvinguts d’altres CC.AA. rendiment. rendiment escolar i l’aprenentatge de la llengua. Assolit. S’ha creat un- Impulsar la inserció de l’alumnat pertanyent a minories bon ambient deètniques o culturals en desavantatge i a altres sectors convivència entre elssocials desfavorits. alumnes. Encara que sigui difícil motivar a l’alumnat per a Poc aprofitament que aprofiti aquestes-Donar suport a la consecució dels objectius educatius per d’alguna alumna en hores és important fer-lipart de l’alumnat destinatari de les actuacions de Assolit. aquestes hores de veure que treballant icompensació educativa. suport, a segon cicle. amb interès millorarà el seu rendiment escolar i personal.
 22. 22. PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA No s’ha proposat- Revisar en l’elaboració del Pla d’Acollida. revisar-lo durant aquest curs. Es proposa fer el curs- Col·laborar en l’elaboració del Pla d’Acollida d’E.I. No assolit. que ve.
 23. 23. 4.- PROGRAMACIÓ , EN COORDINACIÓ AMB L’EQUIP DE CICLE, DE LES ACTUACIONS DEL SUPORT ADIENTS PER DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS DETECTADES.  Mantenir les reunions per cicles un cop per setmana i buscar estratègies per optimitzar-les.  Tractar aspectes de l’alumnat NESE.  Aportar i recomanar materials concrets.  Elaborar pautes sobre temes concrets. Per exemple: llenguatge, lectoescriptura, etc.  Col·laborar en l’elaboració d’activitats adaptades.  Col.laborar i assessorar en l’elaboració de les AC i dels informes NESE . Es prioritari que estiguin fetes a principi de curs o al començament de cada trimestre.  Les reunions de l’Equip de Suport amb els cicles haurien de ser més àgils i per aquest motiu pel proper curs s’ha proposat tractar només temes referents als alumnes NESE (seguiment d’AC, propostes de treball amb l’alumnat i revisió dels informes NESE).5.- CALENDARI REUNIONS EQUIP DE SUPORT. S’han realitzat totes les reunions programades. I funciona molt bé teniraquestes sessions totes seguides.
 24. 24. 6. PROPOSTES PER AL CURS 2011 – 2012.  Continuar fent una reunió, a començament de curs abans de rebre a l’alumnat, amb els mestres que tinguin nens amb NESE, per a explicar les seves característiques i donar les orientacions oportunes. Però hauríem de ser més explícits a les reunions a l’hora d’explicar les necessitats dels alumnes i les possibles mesures que es poden prendre a l’aula.  Mantenir les reunions setmanals amb els cicles. Es prioritzarà l’elaboració i seguiment de les d’AC. Es proposa fer revisions dels ACS trimestralment.  Revisar/elaborar un guió per a la detecció de possibles dificultats des dels 3 anys.  Revisar el material que hi ha a l’aula de suport i comprar-ne de nou per anar ampliant.  Impulsar la pàgina web: crear un bloc de l’Equip de Suport per posar-hi orientacions per les famílies i temes d’interès.  Millorar la coordinació entre els mestres que fan suport a un alumne en concret.  Es proposa aplicar el qüestionari CESC (sociograma) sempre que sigui necessari i als grups de 6è que passen a l’institut.  Es proposa aplicar les proves d’Avaluació de diagnòstic als alumnes de 4t cada any.
 25. 25.  Continuar fent reunions conjuntes de l’AL i la membre de l’EOEP a principi de curs per tractar: pautes d’estimulació del llenguatge, límits educatius a E.I. , etc.

×