Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reproducció Assistida

1,877 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reproducció Assistida

  1. 1. Montse Rodríguez Sara Maiz
  2. 3. <ul><li>Reproducció assistida és la tècnica de tractament de l’esterilitat o infertilitat que comporta una manipulació dels gamets </li></ul><ul><ul><li>Inseminación artificial : Introducció mèdica del semen o esperma en la vagina de la dona. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La inseminació artificial homòloga és aquella on s’utilitza el semen de la parella </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La inseminació artificial heteròloga és quan s’utilitza semen d’un donant (semen congelat) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fecundació in vitro : Consisteix en fecundar l’òvul amb un espermatozoide fora del cos de la dona </li></ul></ul>
  3. 5. DESVENTATGES EVIDÈNCIES Baix percentatge de fertilitat en el semen congelat Degut al dany acrosòmic dels espermatozous durant el procés de congelació i descongelació Temps reduït de conservació dels espermatozous refrigerats Només es poden conservar refrigerats una mica més d’un mes (37 dies) Necessitat de controls mèdics en els espermatozous masculins Si un espermatozou afectat per una malaltia no detectada s’utilitza en la reproducció assistida es pot transmetre a l’embrió Possibilitat d’embarassos múltiples 1 de cada 4 embarassos de reproducció assistida finalitza en un part múltiple Només es pot fer quan la dona està en procés d’ovulació La dona té més possibilitats de quedar-se embarassada durant un temps determinat del cicle menstrual Provoca hiperestimulació ovàrica Augment del tamany dels ovaris , augment de pes, sensació d’inflamació, dificultat respiratòria, mareig, etc. Probabilitat que el nadó quan neixi tingui baix pes o anomalies congènites Pot ser a causa dels problemes de fertilitat com l’edat o els propis tractaments
  4. 6. <ul><li>És necessari un seguiment continu del tractament </li></ul><ul><li>Només poden fer aquest tractament persones especialitzades </li></ul><ul><li>Has de ser major d’edat </li></ul>DESVENTATGES EVIDÈNCIES Elevat cost del tractament Costa entre 5000 a 9000, depèn La doctrina religiosa no està d’acord Els nens han de néixer de manera natural Necessites un control diari del tractament És necessari veure com evoluciona el tractament per evitar riscos.
  5. 7. <ul><li>Un 2% dels nens que neixen a Europa es conceben mitjançant la reproducció assistida. </li></ul><ul><li>Casos de dones i homes. Per què utilitzen la reproducció assistida? </li></ul><ul><ul><li>En el cas de les dones (40%) falta d’ovulació, bloqueig de les trompes, problemes en l’úter com fibromes. </li></ul></ul><ul><ul><li>En el cas dels homes (40%) no tenen suficients espermatozoides o són portadors d’alguna enfermetat hereditària. </li></ul></ul><ul><ul><li>Causes mixtes (20%): com per exemple, una incompatibilitat entre els dos membres de la parella, problemes en les relacions sexuals. </li></ul></ul>
  6. 8. CAS 1 Situació  Un matrimoni, Mercè i Lluís de 42 anys volen tenir fills i de forma natural ella no es queda embarassada a causa de l’edat i altres factors. Actuen  1 . Proves per veure si hi ha algun problema d’esterilitat tant de l’home com de la dona. Resultat: NO són estèrils. 2 . Inicien l’inseminació artificial. - Preu: 600€ per cada cicle d’injecció d’espermes a l’úter de la dona. - Se li fa un seminograma al marit per veure la quantitat i qualitat dels seus espermes. Si no són suficient bons els milloraran. - Estimulen l’ovulació de la dona amb medicació i quan estan madurs injecten l’esperma per l’úter. - 20% de probabilitat d’èxit davant de les condicions d’edat del matrimoni. NO VA FUNCIONAR
  7. 9. <ul><li>3. Inicien l’inseminació in vitro. </li></ul><ul><li>Preu: 7000€ si utilitzen l’òvul de la Mercè i 9000 € si utilitzen un òvul d’una donant jove. Si tens menys de 40 anys un % molt alt és pagat per la Seguretat Social. </li></ul><ul><li>Injectem els espermes a l’òvul de la dona a l’exterior del cos i seguidament l’introdueixen en el cos de la dona. </li></ul><ul><li>Es busca una donant semblant a la Mercè (color de la pell, del cabell...) </li></ul><ul><li>Seguiment d’una medicació tant per la donant com per la receptora. </li></ul><ul><li>46 cromosomes seran de la donant però també acabaran havent gens de la receptora (Mercè) durant la gestació. </li></ul><ul><li>La Mercè i el Lluís agafen 3 òvuls. Injectaran 2 a la vegada i l’altre serà congelat (30€/mes). </li></ul><ul><li>Si la primera intervenció fracassa agafaran el tercer òvul però han de pagar 2000€ més. </li></ul><ul><li>Després de l’intervenció la Mercè haurà de fer repòs durant 2 o 3 dies. </li></ul><ul><li>Probabilitat d’èxit: 40% òvul de la Mercè i 70% òvul donant. </li></ul><ul><li>EFECTUARAN L’ INTERVENCIÓ A L’ABRIL. </li></ul>
  8. 10. <ul><li>CAS II </li></ul><ul><li>Situació -> </li></ul><ul><li>Un matrimoni, La Pilar i En Joan, volen tenir fills. Tenen 50 anys i a causa de que els espermas del Joan no són força potents, no en poden tenir. </li></ul><ul><li>Actuen -> </li></ul><ul><li>Com de forma natural no podien, van decidir fer-se la inseminació in vitro posant els espermatozous del seu marit. </li></ul><ul><li>A la primera vegada ja els hi surt i a sobre van tenir bessons, un nen i una nena. L’únic problema que van tenir era que per in vitro és molt car, però al final ho van fer. </li></ul>

×