Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La reproducció humana biologia

491 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La reproducció humana biologia

 1. 1. La reproducció humana. Núria Cortell. Maria Tomas. Judit Tormo. Mª Carmen Cortés.
 2. 2. ÍNDEX :-Aparell reproductor masculí------------ 1-Erecció del pene-------------------------- 2-Mètodes anticonceptius----------------- 3i4-El diu hormonal-------------------------- 5-El cicle menstrual------------------------ 6-Enfermetats de transmissió sexual-------- 7,8,9-Reproducció assistida------------------- 10-Causes de la infertilitat------------------ 11i12-Sistemes de reproducció assistida------ 13i14-Taxa d´èxit-------------------------------- 15-Problemes--------------------------------- 16
 3. 3. Aparell reproductor masculí:
 4. 4. Mètodes anticonceptius :Les noves píndoles: L´anell vaginal i els parxes:És el mètode que Les seues dòssis d´hormonespermeteix la revolució són més baixes perquè nosexual. han de passar per l´estòmac ni per la sang i són mes còmodes d´utilitzar.
 5. 5. La minipíndola: El diu hormonal :·Perteneix al grup ·És una opció terapèuticadels contraceptius molt interessant per a les dones que expulsenhormonals. abundant sang en la menstruació.
 6. 6. Cicle menstrual :
 7. 7. Enfermetats de transmissió sexual:•Clamidia•Herpes.• Gonorrea.•Sifilis.•Tricomonas.•Hepatitis B.•Berrugues genitals.• VIH/SIDA.·Piojo del pubis.
 8. 8. Enfermetats de transmissió sexual:Factors de rics :- Les relacions sexuals amb diverses parelles i sense cap protecció, (ús delpreservatiu):- Ús incorrecte del condó.- Mala informació amb relació als riscos. Entre elles el pensar que no passa resdurant la primera relació, o si es realitzen mitjançant via oral o anal, o si és per"encimita". en aquests casos el contagi també es pot fer, perquè elslíquidspreeyaculatorios, també contenen microorganismes. Això no inclou perdescomptat la masturbació.- El tenir relacions esporàdiques amb una persona infectades, el que potsucceirdesprés duna festa o en un viatge.- La manca dhigiene personal o lús compartit de roba interior, en algunesmalalties
 9. 9. Enfermetats de transmissió sexual:Mesures de proteccióAmbdós membres de la parella siguin absolutament monògams i que cap dels dospateixi una malaltia venèria. La situació ideal i de confiança plena consistiriaen quèambdós membres de la recentment formada parella es fessin anàlisis per a ladetecció de qualsevol malaltia de transmissió sexual, fent especial èmfasi enel VIH ilhepatitis.Una de les millors pràctiques per evitar les ETS és utilitzar preservatius. Lús depreservatius, tant masculins com femenins, disminueix dràsticament lesprobabilitatsde contraure o transmetre una malaltia sexual. Però cal utilitzar-los correctament.
 10. 10. Reproducció assistida :•PROCÉS DE LA FECUNDACIÓ :
 11. 11. Causes de la infertilitat :•Un 30% seria per causes •Un altre 30% seria permasculines: causes femenines•Alteracions en làmbit • La menopausa precoçtesticular •Lendometriosi•Obstrucció de conductes •-Les obstruccions o lesions•Patologies en la pròstata de les trompes de Fal · lopi,•Alteracions en (anomalies uterines ilejaculació o erecció. cervicals) • Els problemes ovulatoris.
 12. 12. •El 20% restant •Un 20% arriba a sercorrespon a causes una causamixtes o inexplicable.combinades.
 13. 13. Sistemes de reproducció assistida :•Fecundació In vitro (FIV)
 14. 14. •Inseminació artificial (IA)
 15. 15. Problemes :•Infeccions.•Desavantatges immunològics.•Embarassos múltiples (la probabilitat oscil·laentre un 10 i un 30%, aproximadament.•Labortament natural.
 16. 16. Casos a tracatar:11. -Una parella estable de 20 anys que no volen tenir fills i volen saber sipodentenir relacions sexuals alguns dies del cicle menstrual sense risc que la donaquedi embarassada.-Ús del preservatiu.12. - Una parella de 29 que no pot tenir fills i les proves han vist el semen de lhomecorrecte, però que la dona té un problema congènit en les trompes de Fal · lopi queimpedeix el pas de lòvul.-FIV(Fecundació In Vitro),és una tècnica per la qual la fecundació dels oòcits pelsespermatozoides es realitza fora del cos de la mare.

×