Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTGestió de propostesd’addició i modificació delcontin...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTSumari1.  Introducció ................................
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT1. IntroduccióL’objectiu d’aquest document és defini...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT2. SNOMED CTL’adopció d’estàndards és un dels pilars...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTSNOMED CT pot actuar com a llenguatge natural (quan ...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTacotar la terminologia i utilitzar les descripcions ...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTde referències creuades i històric. Per tal de difer...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT3. Peticions d’addició o modificació del contingutLa...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT4. Procés de gestióEl procés de gestió de les propos...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTSempre que es detecti una necessitat a nivell català...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT4.1. Peticions pel contingut de l’extensió catalana ...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT4.2. Peticions pel contingut de l’extensió castellan...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT4.3. Peticions pel contingut de la versió internacio...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT5. Formulari de propostes d’addicióEl formulari que ...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTDades de la petició proporcionades per les comission...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTCONCEPTID del segon concepte de la relació     ...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT 6. Formulari de propostes de modificació El formula...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT      Tipus 4, nou sinònim pel concepte:   ...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTL’obligatorietat dels camps variarà en funció del ti...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTMotiu                        ...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT7. Requeriments de les propostesLes propostes enviad...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT    formularis de petició. Els formularis que arr...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT                  addicionals del ...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT               Sinònim (s) pel concep...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT  8. Obtenció de SNOMED CT  Per tal d’obtenir SNOM...
Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT9. Ús provisional de NamespacesPer tal d’oferir una ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GestioPeticionsAddicioModificacioSCTCAT

481 views

Published on

Gestió de propostes d'addició i modificació de SNOMED CT

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GestioPeticionsAddicioModificacioSCTCAT

 1. 1. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTGestió de propostesd’addició i modificació delcontingut de SNOMED CTOFICINA D’ESTÀNDARDS I INTEROPERABILITAT 29/05/2012 1 de 26
 2. 2. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTSumari1. Introducció .................................................................................................................. 32. SNOMED CT ........................................................................................................... ...4 2.1 Què és SNOMED CT?........................................................................................... 4 2.2 Qui nés el responsable?........................................................................................ 5 2.3 Subconjunts........................................................................................................... 5 2.4 Conjunts de referències creuades ........................................................................ 6 2.5 Extensions.............................................................................................................. 63. Peticions d’addició o modificació del contingut ............................................................. 84. Procés de gestió ......................................................................................................... 9 4.1 Peticions pel contingut de lextensió catalana de SNOMED CT ......................... 11 4.2 Peticions pel contingut de lextensió castellana de SNOMED CT ....................... 12 4.3 Peticions pel contingut de la versió internacional ES-ARG de SNOMED CT ..... 135. Formulari de propostes d’addició ............................................................................... 146. Formulari de propostes de modificació ....................................................................... 177. Requeriments de les propostes.................................................................................. 218. Obtenció de SNOMED CT ......................................................................................... 259. Ús provisional de Namespaces ................................................................................. 26 2 de 26
 3. 3. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT1. IntroduccióL’objectiu d’aquest document és definir la gestió de les peticions d’addició i modificació delcontingut de SNOMED CT a Catalunya, és a dir, de l’extensió catalana de SNOMED CT.Aquest informe s’organitza en les parts següents:  Introducció: Explicació de l’objectiu i les parts del document.  SNOMED CT: Breu explicació dels conceptes bàsics de la terminologia.  Peticions d’addició o modificació de contingut: Definició de les possibles propostes a realitzar.  Procés de gestió: Procés a seguir per transmetre peticions en funció de l’abast de la proposta.  Formulari de propostes d’addició: Presentació del formulari a complimentar per transmetre peticions d’addició de contingut a SNOMED CT.  Formulari de propostes de modificació: Presentació del formulari a complimentar per transmetre peticions de modificació del contingut de SNOMED CT.  Requeriments de les propostes: Relació de requeriments bàsics que han de complir les propostes. 3 de 26
 4. 4. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT2. SNOMED CTL’adopció d’estàndards és un dels pilars fonamentals en la implantació dels sistemesd’informació. L’Oficina d’Estàndards i Interoparabilitat (OFSTI) de la Fundació TicSalut estàtreballant en la necessitat de disposar d’un vocabulari únic que permeti la representació delcontingut dels documents clínics per la seva interpretació automàtica i inequívoca entrediferents sistemes. Aquest intercanvi s’ha de produir d’una forma precisa i en diversosidiomes. Cada concepte ha de tenir un únic significat, el qual no ha d’estar representat permés d’un concepte. SNOMED CT (Systematized NOmenclature of MEDicine Clinical Terms)és una terminologia clínica integral, multilingüe i codificada, que presenta una gran amplitud,precisió i importància.SNOMED CT és la terminologia clínica de referència seleccionada per a la Història ClínicaCompartida a Catalunya (HCCC). L’objectiu és utilitzar-la com a llenguatge de referència,representant els conceptes amb els termes preferits per l’usuari. Amb aquesta finalitat, s’hanestablert les relacions entre els termes locals (utilitzats en la història clínica) i els conceptesde SNOMED CT, d’una forma transparent per l’usuari.2.1. Què és SNOMED CT?SNOMED CT neix de la fusió entre Snomed RT i CTV3 (Terminologia Clínica Versió 3, codisRead del Regne Unit). Aquesta unió ha permès combinar els termes dels àmbits de lesciències bàsiques, la bioquímica i les especialitats mèdiques de Snomed RT, amb elscontinguts de latenció primària del CTV3. El producte resultant és una terminologia clínicaextensa i de referència, que permet als professionals de la salut de tot el món representar lainformació clínica de forma precisa, inequívoca i en format multilingüe.La terminologia està constituïda per conceptes estructurats en 19 eixos i conformant unajerarquia. Cada concepte té associat un terme preferent (PT, Preferred Term), unadescripció complerta (FSN, Fully Specified Name), i pot tenir varis sinònims (SIN). Tots elsconceptes estan relacionats amb d’altres a través d’unions que els qualifiquen i estableixenl’estructura jeràrquica mencionada. SNOMED CT respecta els principis de no ambigüitat i noredundància i està dissenyada per ser un estàndard internacional pel registre d’informacióclínica. 4 de 26
 5. 5. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTSNOMED CT pot actuar com a llenguatge natural (quan els usuaris n’usen directament elsdescriptors com a vocabulari controlat) i permet la creació de subconjunts d’idioma il’adaptació de descriptors a les necessitats dels usuaris.Els components bàsics de SNOMED CT són els conceptes, les descripcions i les relacions.Un concepte és un significat clínic (diagnòstic, prova diagnòstica, acció terapèutica, etc.)identificat mitjançant un codi numèric únic (ConceptID) i invariable. Les descripcions són elstermes o noms assignats a un ConceptID. En aquest context, “terme” significa larepresentació textual del codi que en permet la descripció. Les relacions estableixen lesconnexions entre els ConceptID. Tots els components de SNOMED CT tenen unidentificador inequívoc i permanent.2.2. Qui n’és el responsable?L’International Health Terminology Standards Development Organization (IHTSDO),organització sense ànim de lucre i adscrita a la Universitat de Copenhage (Dinamarca).L’organització té els drets de la propietat intel·lectual i el propòsit de desenvolupar, mantenir,promoure i permetre l’adopció i l’ús correcte de SNOMED CT en els sistemes de salut de t otel món.El Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad és el representant d’Espanya a l’IHTSDO,a través de l’Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. L’agència és l’encarregadade promoure l’ús de SNOMED CT com a terminologia clínica de referència per a la HistòriaClínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCD-SNS) a totes les ComunitatsAutònomes.L’OFSTI és la responsable a Catalunya de potenciar l’ús de SNOMED CT i la sevaimplementació a la HCCC. L’OFSTI disposa les eines per facilitar-ne l’accés, la creació desubconjunts com el d’idioma català, la gestió de propostes de millora i de la creació del’extensió catalana, etc.2.3. SubconjuntsUn subconjunt de SNOMED CT és una part del contingut de la terminologia que s’agrupaamb un propòsit determinat (idioma, especialitat, domini, etc.). La forma més simpled’aquests components és una llista d’identificadors de SNOMED CT i poden estarconformats per conceptes, descripcions o relacions. El mecanisme de subconjunts permet 5 de 26
 6. 6. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTacotar la terminologia i utilitzar les descripcions més amigables pel grup d’usuaris. Elcontingut dels subconjunts no és excloent i no té restriccions de mida.L’OFSTI ha creat el subconjunt d’idioma català, el d’anatomia patològica i eld’immunitzacions. Actualment s’està treballant en el d’al·lèrgies i el de prestacionsquirúrgiques.Els subconjunts són imprescindibles en laplicació pràctica de SNOMED CT. En nombrosesocasions l’usuari només està interessat en una porció de lextens catàleg, de manera que ladefinició i creació de subconjunts en facilita la usabilitat.Existeixen diversos tipus de subconjunts en funció del propòsit envers el qual es defineixin:idioma o dialecte, navegació, domini, context, etc.Els subconjunts didioma contenen punters a les descripcions usades en un idioma odialecte en particular. La forma de construir aquests subconjunts és traduir les descripcionsnecessàries de conceptes que formen part del nucli del catàleg de SNOMED CT.2.4. Conjunts de referències creuadesUn conjunt de referències creuades, també anomenat mapeig, és la relació entre SNOMEDCT i un altre classificació o terminologia. Aquest mecanisme fa possible l’ús de SNOMED CTcom a terminologia de referència i consisteix en connectar cada terme d’un catàleg baseamb un o més conceptes de SNOMED CT. La cardinalitat d’aquestes relacions pot sermúltiple, ja que no sempre és possible definir equivalències exactes u a u.2.5. ExtensionsSNOMED CT és una terminologia clínica de gran abast però alguns grups d’usuarisrequereixen components addicionals per cobrir necessitats locals no resoltes a les versionsinternacionals. Les extensions permeten adaptar la terminologia a aquests requeriments. Pertal que SNOMED CT es mantingui a nivell mundial, les propostes d’addició i/o modificaciós’han d’elevar a l’organització responsable del contingut del qual depenen les extensions.Aquesta gestió permet valorar la inclusió de les propostes a les versions internacionals deSNOMED CT.L’estructura de dades de les extensions és la mateixa que la del nucli de la terminologia i,per tant, una extensió pot contenir relacions, descripcions, conceptes, subconjunts, conjunts 6 de 26
 7. 7. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTde referències creuades i històric. Per tal de diferenciar els components que són d’unaextensió dels del nucli i dels d’altres extensions, s’utilitza el SCTID:Tal i com es pot veure en la imatge anterior, l’identificador de components en una extensió téles parts següents:  Extensión item identifier: Identifica de forma única un component i pot tenir entre 1 i 8 dígits.  Namespace identifier: És un nombre de 7 dígits assignat per IHTSDO a través d’un formulari oficial. El registre de namespaces assignats es pot consultar a http://www.ihtsdo.org/snomed-ct/namespaces/.  Partition identifier: Indica el tipus de component que s’està identificant, en una extensió pot prendre els valors: o 10 un concepte d’una extensió. o 11 una descripció d’una extensió. o 12 una relació de d’una extensió. o 13 un subconjunt d’una extensió. o 14 un crossmapping d’una extensió. o 15 un crossmaptarget d’una extensió.  Check-digit: Es calcula amb un algoritme i té la funció de validar el SCTID. 7 de 26
 8. 8. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT3. Peticions d’addició o modificació del contingutLa gestió de les peticions d’addició o modificació del contingut de SNOMED CT és un puntclau en la implantació de la terminologia clínica, ja que afecta directament a la feina delsprofessionals de l’àmbit sanitari. Per tal d’aconseguir una terminologia que representi almàxim possible la realitat clínica, és imprescindible definir un procés de gestió de lesactualitzacions de SNOMED CT àgil, que doni resposta a les necessitats dels professionalsd’una forma suficientment ràpida. Amb aquest objectiu, s’ha definit un procés a seguir al’hora de realitzar les peticions, el qual té un abast de tot el territori Català.Abans de presentar aquest procés és necessari, però, definir i diferenciar entre els tipus depetició disponibles: Addició: Una petició d’addició és aquella en la qual es proposa afegir un nou component en el contingut de SNOMED CT: o Un concepte. o Una relació. o Un subconjunt o Un conjunt de referències creuades. Modificació: Una petició de modificació consisteix en sol·licitar que es modifiqui un component ja existent a SNOMED CT. Les modificacions que es poden demanar són les següents: o Modificar el literal d’una de les descripcions del concepte. o Afegir una descripció de tipus sinònim al concepte. o Canviar l’estat d’un concepte. o Modificar l’estat d’una descripció. o Canviar una relació. o Modificar un subconjunt: Afegir o treure un membre (o més) del subconjunt. o Modificar un conjunt de referències creuades: Modificar alguna (o varies) de les correspondències que el conformen.Cadascuna d’aquestes peticions es tramitarà amb el formulari corresponent, proporcionantla informació requerida amb la màxima exactitud que sigui possible, i seguint els criteris i elprocés presentat en aquest document. 8 de 26
 9. 9. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT4. Procés de gestióEl procés de gestió de les propostes depèn de l’àmbit en el qual es vulguin aplicar i que potser de tres tipus:  Propostes per l’extensió catalana de SNOMED CT: Aquestes propostes afectaran només el contingut de l’extensió catalana de la terminologia clínica.  Propostes per l’extensió espanyola de SNOMED CT: Només afectaran el contingut de l’extensió espanyola.  Propostes per la versió internacional ES-ARG: Només afectaran el contingut de la versió oficial de SNOMED CT.Malgrat aquesta diferenciació, les peticions s’acabaran traslladant al Ministerio de Sanidad,Política Social e Igualdad. Quan es faci un conjunt de peticions, es convocarà una comissiód’experts en el domini de les propostes, per tal que avaluï la seva aplicació a l’extensiócatalana. Les peticions que la comissió accepti, s’aplicaran a l’extensió catalana i,paral·lelament, s’enviaran al Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad per tal qu eavaluï si les peticions:  S’afegeixen a l’extensió espanyola i, per tant, es treuen de l’extensió catalana.  Es traslladen a l’IHTSDO per tal que avaluï si s’apliquen a la versió internacional ES- ARG: o Si s’afegeixen al nucli, es trauran de l’extensió catalana. o Si es rebutgen el Ministerio decidirà si s’apliquen a l’extensió espanyola o si només són d’àmbit català.  No s’afegeixen a l’extensió espanyola ni es traslladen a l’IHTSDO: o Però sí a l’extensió catalana:  Com que ja s’havien afegit a l’extensió catalana, no cal modificar res. o Ni a l’extensió catalana:  Explicant el motiu (per exemple, el terme a afegir ja existeix a SNOMED CT).  S’actualitzarà l’extensió catalana. 9 de 26
 10. 10. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTSempre que es detecti una necessitat a nivell català però s’identifiqui que la petició pot serútil a la resta del Sistema Nacional de Salut, la petició es traslladarà al Ministerio deSanidad, Política Social e Igualdad. Es procedirà de la mateixa manera si la petició pot serd’interès internacional, traslladant-la a l’IHTSDO (passant pel Ministerio). Malgrat això, potsucceir que l’IHTSDO o el Ministerio rebutgin la petició per l’àmbit en el qual sóncompetents, però que indiquin que la proposta s’apliqui a l’extensió catalana:  La comissió d’experts convocada per l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat (en endavant OFSTI) decidirà si s’aplica la petició a l’extensió catalana.  El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad és l’organisme responsable de l’extensió espanyola i pot indicar si una proposta només és d’àmbit català o no. També podrà rebutjar propostes tant del contingut de l’extensió espanyola com de la catalana (per exemple si un terme que es vol afegir, ja existeix a SNOMED CT).  L’IHTSDO decideix sobre el contingut de les versions internacionals que distribueix.Quan un grup d’experts d’un domini detecti una necessitat i vulgui realitzar una petició (o unconjunt), omplirà el formulari corresponent i l’enviarà a l’OFSTI a través d’un correuelectrònic a l’adreça “ofstii@ticsalut.cat”. Aquest pas sempre es realitzarà,independentment de l’abast de la petició a tramitar. Les propostes s’hauran de realitzar ennom d’una organització, la qual haurà d’identificar un representant que farà d’interlocutoramb l’OFSTI. Les propostes compliran els requeriments presentats en aquest document is’utilitzarà un formulari per cada proposta. Els formularis es podran obtenir a través de laplana web de l’OFSTI “http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir3475/index.html” osol·licitant-los per correu electrònic a l’adreça prèviament indicada.El procés de gestió, en funció de l’abast de les peticions, a seguir per realitzar les propostesd’addició o modificació del contingut de SNOMED CT es presenta a continuació: 10 de 26
 11. 11. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT4.1. Peticions pel contingut de l’extensió catalana de SNOMED CTEl procés de gestió d’aquesta mena de peticions es representa en l’esquema següent:Un cop l’OFSTI rebi un conjunt de propostes convocarà una comissió d’avaluacióconformada per experts del domini de les peticions rebudes. Aquesta comissió seràl’encarregada de decidir si les propostes s’inclouran a l’extensió catalana o no. Lesconvocatòries de les comissions mai es demoraran més de sis mesos, però la sevafreqüència dependrà de la demanda i s’intentaran agrupar les peticions per dominis ambl’objectiu d’avaluar-les a la vegada i per la mateixa comissió. L’OFSTI comunicarà lesdecisions de les comissions als autors de les peticions. Les propostes acceptadess’aplicaran a la propera versió de l’extensió catalana de SNOMED CT.Les propostes acceptades també es traslladaran al Ministerio de Sanidad, Política Social eIgualdad seguint el procediment descrit a l’apartat 3.2. De la mateixa manera, si la petició estrasllada a l’IHTSDO, es procedirà de la manera descrita al punt 3.3. 11 de 26
 12. 12. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT4.2. Peticions pel contingut de l’extensió castellana de SNOMEDCTEls passos previs a enviar el llistat de peticions a avaluar pel Ministerio de Sanidad, PolíticaSocial e Igualdad es produiran tal i com s’han descrit a l’apartat 3.1. L’OFSTI transmetrà elllistat de sol·licituds acceptades per la comissió al Ministerio, el qual l’avaluarà a través delprocés que consideri pertinent i notificarà les decisions d’aplicació o no a l’OFSTI.Les propostes que siguin acceptades pel Ministerio, s’aplicaran a l’extensió castellana deSNOMED CT i es trauran de la catalana. L’OFSTI comunicarà als autors de les peticions sis‘apliquen o no. Si es volen traslladar les peticions a l’IHTSDO es procedirà com s’ha descrita l’apartat 3.3. 12 de 26
 13. 13. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT4.3. Peticions pel contingut de la versió internacional ES-ARG deSNOMED CTEl procés a seguir és inicialment el mateix que el descrit a l’apartat 3.1, però l’OFSTI enviaràles peticions acceptades per la comissió convocada al Ministerio de Sanidad, Política Sociale Igualdad, el qual les transmetrà a l’IHTSDO. L’organització avaluarà les peticions comconsideri oportú i comunicarà les decisions a les quals hagi arribat al Ministerio, per tal queles transmeti a l’OFSTI. Les peticions acceptades per l’IHTSDO s’afegiran a la versióinternacional ES-ARG de SNOMED CT. Les rebutjades es podran incloure a l’extensiócatalana o, si s’escau, a la castellana. L’OFSTI notificarà les decisions de les comissions alsautors de les propostes. 13 de 26
 14. 14. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT5. Formulari de propostes d’addicióEl formulari que s’ha definit per les propostes d’addició del contingut és el següent:Formulari de petició d’addició de contingut a SNOMED CTDades del sol·licitant: Nom i cognoms A omplir per l’autor. Institució: A omplir per l’autor. Càrrec: A omplir per l’autor. Telèfon de A omplir per l’autor. contacte: Direcció de correu A omplir per l’autor. electrònic:Dades de la petició proporcionades pel sol·licitant: Dades generals: Data: A omplir per l’autor. Abast de la petició: A omplir per l’autor. (Extensió catalana, extensió castellana o versió internacional ES-ARG). Tipus petició: Addició. Domini en el qual s’ha A omplir per l’autor. identificat la necessitat: Motiu d’addició: A omplir per l’autor. Prioritat sol·licitada: A omplir per l’autor. (Alta, mitja o baixa). Comentaris addicionals del A omplir per l’autor. sol·licitant: Tipus 1, addició concepte: Domini del concepte: A omplir per l’autor. Literal pel concepte: A omplir per l’autor. Sinònim (s) pel concepte: A omplir per l’autor. Eix o subeix proposat per A omplir per l’autor. l’addició: Tipus 2, addició relació: CONCEPTID del primer A omplir per l’autor. concepte de la relació: CONCEPTID del segon A omplir per l’autor. concepte de la relació: Tipus de relació: A omplir per l’autor. Tipus 3, addició subconjunt: Llistat de membres del A omplir per l’autor. subconjunt: Tipus 4, addició conjunt de referències creuades: Llistat de A omplir per l’autor. correspondències: 14 de 26
 15. 15. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTDades de la petició proporcionades per les comissions avaluadores: Rebutjada: A omplir per la comissió o Ministeri. (Si o no). Motiu: A omplir per la comissió o Ministeri. Prioritat assignada: A omplir per la comissió. (Alta, mitja o baixa). Abast final de la petició: A omplir per la comissió o Ministeri. (Extensió catalana, extensió castellana, versió internacional ES-ARG o cap). Comentaris addicionals de A omplir per la comissió o la comissió: Ministeri.Quan les comissions afegeixin informació, indicaran de quina comissió es tracta (la deCatalunya, la del ministeri o la de l’IHTSDO). En cas que l’IHTSDO no completi el formulariperò sí transmeti la informació al Ministeri, el Ministeri haurà de completar el formulari per tald’enviar-lo a l’OFSTI.L’obligatorietat dels camps dependrà del tipus d’addició (Tn)(Els camps obligatoris esmarquen amb un asterisc vermell): T1 T2 T3 T4Dades sol·licitant *Data *Abast de la petició *Tipus petició *Domini en el qual s’ha identificat la necessitat *Motiu d’addició *Prioritat sol·licitada *Comentaris addicionals del sol·licitantDomini del concepte *Literal pel concepte *Sinònim (s) pel concepteEix o subeix proposat per l’addició *CONCEPTID del primer concepte de la relació * 15 de 26
 16. 16. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTCONCEPTID del segon concepte de la relació *Tipus de relació *Llistat de membres del subconjunt *Llistat de correspondències *Rebutjada *Motiu * (Si la petició és rebutjada)Prioritat assignada *Abast final de la petició *Comentaris addicionals de la comissióAquest formulari es pot trobar al web de l’OFSTI, a l’espai de terminologia:  http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir3476/doc35938.html. 16 de 26
 17. 17. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT 6. Formulari de propostes de modificació El formulari que s’ha definit per les propostes de modificació del contingut és el següent:Formulari de petició de modificació de contingut de SNOMED CTDades del sol·licitant: Nom i cognoms A omplir per l’autor. Institució: A omplir per l’autor. Càrrec: A omplir per l’autor. Telèfon de contacte: A omplir per l’autor. Direcció de correu A omplir per l’autor. electrònic:Dades de la petició proporcionades pel sol·licitant: Dades generals: Data: A omplir per l’autor. Abast de la petició: A omplir per l’autor. (Extensió catalana, extensió castellana o versió internacional ES-ARG). Tipus petició: Modificació. CONCEPTID del A omplir per l’autor. concepte a modificar: DESCRIPTIONID de la A omplir per l’autor. descripció a modificar: RELATIONSHIPID de la A omplir per l’autor. relació a modificar: SUBSETID del A omplir per l’autor. subconjunt a modificar: MAPSETID del conjunt A omplir per l’autor. de referències creuades a modificar: Explicació general del A omplir per l’autor. canvi: Motiu de modificació: A omplir per l’autor. Domini en el qual s’ha A omplir per l’autor. identificat la necessitat: Prioritat sol·licitada: A omplir per l’autor. (Alta, mitja o baixa). Comentaris addicionals A omplir per l’autor. del sol·licitant: Tipus 1, modificar estat concepte: Nou estat concepte: A omplir per l’autor. Tipus 2, canviar estat descripció: Nou estat descripció: A omplir per l’autor. Tipus 3, modificació literal descripció: Nou literal per la A omplir per l’autor. descripció: 17 de 26
 18. 18. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT Tipus 4, nou sinònim pel concepte: Nou sinònim: A omplir per l’autor. Tipus 5, canviar relació: Primer CONCEPTID de A omplir per l’autor. (Primer la relació: concepte després d’aplicar la modificació proposada). Segon CONCEPT ID de A omplir per l’autor. (Segon la relació: concepte després d’aplicar la modificació proposada). Nou tipus de relació: A omplir per l’autor. Tipus 6, modificar subconjunt: CONCEPTID del A omplir per l’autor. Pot ser un concepte a incloure: llistat. MEMBERID del A omplir per l’autor. Pot ser un membre a eliminar: llistat. Tipus 7, modificar conjunt de referències creuades: Nova correspondència: A omplir per l’autor. Cal posar els identificadors dels termes implicats. Pot ser una llista de noves correspondències. Modificació A omplir per l’autor. Cal posar correspondència: com està la correspondència actual i la nova proposada, amb els identificadors dels termes implicats. Pot ser un llistat de modificacions.Dades de la petició proporcionades per les comissions avaluadores: Rebutjada: A omplir per la comissió o Ministeri. (Si o no). Motiu: A omplir per la comissió o Ministeri. Prioritat assignada: A omplir per la comissió. (Alta, mitja o baixa). Abast final de la petició: A omplir per la comissió o Ministeri. (Extensió catalana, extensió castellana, versió internacional ES-ARG o cap). Comentaris addicionals A omplir per la comissió o de la comissió: Ministeri. Quan les comissions afegeixin informació, indicaran de quina comissió es tracta. En cas que l’IHTSDO no completi el formulari però sí transmeti la informació al Ministerio, aquest darrer haurà de completar el formulari per tal d’enviar-lo a l’OFSTI. 18 de 26
 19. 19. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTL’obligatorietat dels camps variarà en funció del tipus de canvi (Tn) que es vol sol·licitar (elscamps obligatoris estan marcats amb un asterisc vermell): T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7Dades sol·licitant *Data *Abast de la petició *Tipus petició *CONCEPTID del concepte a modificar *DESCRIPTIONID de la descripció a modificar * * *RELATIONSHIPID de la relació a modificar *SUBSETID del subconjunt a modificar *MAPSETID del conjunt de ref creuades a modificar *Explicació general del canvi *Motiu de modificació *Domini en el qual s’ha identificat la necessitat *Prioritat sol·licitada *Comentaris addicionals del sol·licitantNou estat concepte *Nou estat descripció *Nou literal per la descripció *Nou sinònim *Primer CONCEPTID de la relació *Segon CONCEPT ID de la relació *Nou tipus de relacióCONCEPTID del concepte a incloure *MEMBERID del membre a eliminarNova correspondència *Modificació correspondènciaRebutjada * 19 de 26
 20. 20. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTMotiu * (Si la petició és rebutjada)Prioritat assignada *Abast final de la petició *Comentaris addicionals de la comissióAquest formulari es pot trobar al web de l’OFSTI, a l’espai de terminologia:  http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir3476/doc35938.html. 20 de 26
 21. 21. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT7. Requeriments de les propostesLes propostes enviades a l’OFSTI han de complir els requeriments bàsics següents:  El concepte que es sol·licita afegir no ha de tenir representació a SNOMED CT. o Es comprovarà que el concepte necessitat no existeix a SNOMED CT.  S’ha de valorar si el que es necessita és una modificació o una addició i quin abast tindrà.  La informació aportada s’especificarà amb el màxim de detall possible.  S’utilitzarà un formulari per petició: o Excepte en el cas de modificació de subconjunts i de conjunts de referències creuades, en el qual es poden sol·licitar varis canvis en el mateix formulari.  Però només per un únic subconjunt o conjunt de referències creuades. o En el cas de modificació de relacions serà possible indicar en un mateix formulari:  Canvi d’un concepte de la relació i canvi del tipus de relació.  Però sempre d’una única relació.  Un cop s’hagi identificat una necessitat d’adició o modificació es contactarà amb més professionals i la petició haurà d’estar aprovada pel responsable pertinent de l’entitat.  Si el domini de la necessitat detectada és diferent del domini del concepte a modificar, caldrà comptar amb experts en ambdós dominis per decidir si la petició es tramita o no.  Una petició rebutjada no es tornarà a enviar, excepte si el motiu de rebuig era la mancança d’informació.  A comentaris addicionals es recomana citar els professionals o els equips que recolzen la petició o que hagin col·laborat en definir-la.  A cada part del procés la informació sobre les peticions s’anirà ampliant i és essencial que cada actor completi la informació indicada en aquest document als 21 de 26
 22. 22. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT formularis de petició. Els formularis que arribin incomplerts, tant dels autors com del Ministeri, a l’OFSTI seran retornats.  Els formularis: o Es representaran en un fitxer Excel. o S’enviaran en català, tant a l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat com al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.  Quan es faci una petició de modificació d’un subconjunt que consisteixi en afegir un membre al component: o El membre a incloure ha d’existir a la versió internacional de SNOMED CT o a l’extensió catalana o castellana (en funció de l’abast de la petició).  En el formulari de proposta de modificació, la informació relativa als tipus que no es proposaran, s’esborrarà. Per exemple, si es vol afegir una descripció de tipus sinònim a un concepte, el formulari tindrà l’aspecte següent:Formulari de petició de modificació de contingut de SNOMED CT (versió ES-ARG)Dades del sol·licitant: Nom i cognoms A omplir per l’autor. Institució: A omplir per l’autor. Càrrec: A omplir per l’autor. Telèfon de A omplir per l’autor. contacte: Direcció de A omplir per l’autor. correu electrònic:Dades de la petició: Dades generals: Data: A omplir per l’autor. Abast de la petició: A omplir per l’autor. Tipus petició: Modificació. CONCEPTID del A omplir per l’autor. concepte a modificar: Explicació general del A omplir per l’autor. canvi: Motiu de modificació: A omplir per l’autor. Domini en el qual s’ha A omplir per l’autor. identificat la necessitat: Prioritat sol·licitada: A omplir per l’autor. Comentaris A omplir per l’autor. 22 de 26
 23. 23. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT addicionals del sol·licitant: Tipus 4, nou sinònim pel concepte: Nou sinònim: A omplir per l’autor.Dades de la petició proporcionades per les comissions avaluadores: Rebutjada: A omplir per la comissió o Ministeri. (Si o no) Motiu: A omplir per la comissió o Ministeri. Prioritat assignada: A omplir per la comissió. (Alta, mitja o baixa) Abast final de la A omplir per la comissió o petició: Ministeri. Comentaris A omplir per la comissió o addicionals de la Ministeri. comissió:  En el formulari de propostes d’addició, la informació relativa als tipus que no es proposaran, s’esborrarà. Per exemple, si es vol sol·licitar l’addició d’un concepte, el formulari tindrà els camps següents:Formulari de petició d’addició de contingut a SNOMED CTDades del sol·licitant: Nom i cognoms A omplir per l’autor. Institució: A omplir per l’autor. Càrrec: A omplir per l’autor. Telèfon de contacte: A omplir per l’autor. Direcció de correu A omplir per l’autor. electrònic:Dades de la petició proporcionades pel sol·licitant: Dades generals: Data: A omplir per l’autor. Abast de la petició: A omplir per l’autor. (Extensió catalana, extensió castellana o versió internacional ES-ARG). Tipus petició: Modificació. Domini en el qual s’ha A omplir per l’autor. identificat la necessitat: Motiu d’addició: A omplir per l’autor. Prioritat sol·licitada: A omplir per l’autor. (Alta, mitja o baixa). Comentaris addicionals del A omplir per l’autor. sol·licitant: Tipus 1, addició concepte: Domini del concepte: A omplir per l’autor. Literal pel concepte: A omplir per l’autor. 23 de 26
 24. 24. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT Sinònim (s) pel concepte: A omplir per l’autor. Eix o subeix proposat per A omplir per l’autor. l’addició:Dades de la petició proporcionades per les comissions avaluadores: Rebutjada: A omplir per la comissió o Ministeri. (Si o no). Motiu: A omplir per la comissió o Ministeri. Prioritat assignada: A omplir per la comissió. (Alta, mitja o baixa). Abast final de la petició: A omplir per la comissió o Ministeri. (Extensió catalana, extensió castellana, versió internacional ES-ARG o cap). Comentaris addicionals de A omplir per la comissió o la comissió: Ministeri.  Quan es realitzi una petició d’addició d’un conjunt de referències creuades, s’haurà de proporcionar, per cada correspondència, la informació següent: o Del terme del catàleg base:  Codi.  Literal. o Del concepte de SNOMED CT:  CONCEPTID.  FSN: Fully Specified Name.  P: Preferred Term, terme preferit.  SIN: Synonyms, sinònims.  Quan es faci una petició d’addició d’un subconjunt, el llistat de membres haurà de contenir, per cada element del nou subconjunt proposat: o Identificador del membre (CONCEPTID, RELATIONSHIPID o DESCRIPTIONID). o En cas que el subconjunt sigui de conceptes caldrà incloure la descripció FSN. o Si el nou subconjunt ha de contenir descripcions s’afegirà el literal de cada membre.  És possible modificar un dels dos conceptes d’una relació però no ambdós. 24 de 26
 25. 25. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT 8. Obtenció de SNOMED CT Per tal d’obtenir SNOMED CT cal adreçar-se a l’OFSTI, enviant el formulari següent: Formulari de sol·licitud de llicència de SNOMED CTDades del sol·licitant: Nom i cognoms: NIF:Tipus d’actuació: Per ús individual [ ] En nom d’una organització [ ]Informació del contacte: Adreça: Comunitat Autònoma: Catalunya. Localitat: Província: Codi Postal: Correu electrònic: Telèfon: Institució:Ús pel qual es sol·licita la llicència: Investigació [ ] Formació [ ] Desenvolupament propi [ ] Desenvolupament comercial [ ] Altres, descripció: Nombre d’usuaris previstos que usaran la llicència:Condiciones: Accepto els termes de la llicència [ ] La llicència es pot trobar al document “HCDSNS SNOMED LICENCIA” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El formulari d’obtenció de SNOMED CT es pot trobar al web de l’OFSTI, a l’espai de terminologia: http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir3476/doc35761.html 25 de 26
 26. 26. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT9. Ús provisional de NamespacesPer tal d’oferir una resposta immediata a la necessitat de nous componenets de SNOMEDCT, es preveu l’ús del namespace 9999999 de manera provisional per generar nousidentificadors de la terminologia. És molt important destacar que aquesta opció és totalmentprovisional i a part de l’estàndard, ja que el codi que es generi amb el namespace noserà únic, no contribuirà a la interoperabilitat semàntica i no serà vàlid per al’intercanvi d’informació entre diferents centres i/o agents assistencials.El fet que es plantegi l’ús d’un namespace provisional es deu a la necessitat detectada dedetemrinats sistemes d’informació que permeten crear componenets de SNOMED CT i, pertant, requereixen d’un mecanisme automàtic de creació d’identificadors. Cal tenir en compte,però, que els codis generats no s’acceptaran a HC3, la informació que els continguigenerarà un error i serà rebutjada.Si un sistema d’informació permet crear componenets de SNOMED CT, podrà usar elnamespace 9999999 per generar identificadors d’ús local però tot el que es creï i/o esmodifiqui s’haurà de notificar a l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat amb els formularis i através de les vies indicades als punts anteriors. Quan l’OFSTI comuniqui el resultat de lapetició feta, el sol·licitant serà l’encarregat d’aplicar-lo al sistema d’informació afectat,mantenint la coherència de les dades i la sincronització amb les versions oficials deSNOMED CT.Els identificadors de SNOMED CT s’han de crear seguint les normes (veure punt 2.5d’aquest document) indicades a les guies oficials de l’IHTSDO, encara que els codis siguinprovisionals. 26 de 26

×