Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio centresalut

841 views

Published on

Presentació del PFC Aplicació web per CASSiRs Josep Maria Roldós

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentacio centresalut

  1. 1. Centre de Competènciesd’Integració - TCM Aplicació web per CASSiRs Promotor: Centre de Competències d’Integració de Tecnocampus Autor prototip: Josep Maria Roldós Entitat Col·laboradora: CASSiR Mataró 16/06/2011
  2. 2. Centre de Competènciesd’Integració - TCM Objectius • Augmentar la difusió de les activitats i serveis dels CASSiRs. • Minimitzar la desinformació d’alguns usuaris. • Oferir una via addicional de contacte – Àgil i còmode. – Que pot esdevenir principal per a determinats sectors de la població. • Agilitzar la gestió de visites i dels horaris de consulta – Reduint la càrrega de treball de secretaria. – Millorant el servei (horari d’atenció).
  3. 3. Centre de Competènciesd’Integració - TCM Per què CCI-TCM? • Tecnocampus Mataró-Maresme treballa per impulsar l’aplicació de les TIC en l’àmbit sanitari • A través del CCI: – Difon l’ús destàndards. – Promou la col·laboració entre entitats, organitzacions, grups de recerca, universitats, etc. – Crea coneixement i realitza projectes de transferència.
  4. 4. Centre de Competènciesd’Integració - TCM Possible pla de treball • Fase 1: Desenvolupament del prototip. • Fase 2: Projecte d’implantació (avaluació econòmica, pla d’implantació, participants, etc). • Fase 3: – Fase 3.1 Implementació (experiència pilot). – Fase 3.2 Avaluació (del pilot i millora). – Fase 3.3 Desplegament
  5. 5. Centre de Competènciesd’Integració - TCM Propers passos • Presentació i avaluació del prototip. • Decisió de tirar endavant el projecte – NO: moltes gràcies a tots. – SI: determinar participants per formular el Pla de Treball. • Formulació del pla de treball (definir el projecte d’implementació). • Pilot a centre mitjà. • Inclusió gradual dels altres CASSiRs.

×