Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

56210 proximity sensor-signed

925 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Cam bien va ung dung trong san xuat
  http://www.hungphu.com.vn/vn/1-cam-bien-quang.html

  Cảm biến là các phần tử nhạy cảm dùng để biến đổi các đại lượng đo lường, kiểm tra hay điều khiển từ dạng này sang dạng khác thuận tiện hơn cho việc tác động của các phần tử khác. Cảm biến là một thiết bị chịu tác động của đại lượng cần đo m không có tính chất điện và cho một đặc trưng mang bản chất điện (như điện tích, điện áp, dòng điện, trở kháng) kí hiệu là s có s = F(m). Cảm biến thường dùng ở khâu đo lường và kiểm tra.
  Các loại cảm biến được sử dụng rộng rãi trong tự động hóa các quá trình sản xuất và điều khiển tự động các hệ thống khác nhau. Chúng có chức năng biến đổi sự thay đổi liên tục các đại lượng đầu vào (đại lượng đo lường - kiểm tra, là các đại lượng không điện nào đó thành sự thay đổi của các đại lượng đầu ra là đại lượng điện, ví dụ: điện trở, điện dung, điện kháng, dòng điện, tần số, điện áp rơi, góc pha,...
  Căn cứ theo dạng đại lượng đầu vào người ta phân ra các loại cảm biến như: cảm biến chuyển dịch thẳng, chuyển dịch góc quay, tốc độ, gia tốc, mô men quay, nhiệt độ, áp suất, quang, bức xạ,...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Cam bien la gi?
  http://www.hungphu.com.vn/vn/1-cam-bien-quang.html

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những thay đổi từ môi trường bên ngoài và biến đổi thành các tín hiệu điện để điều khiển các thiết bị khác. Cảm biến là một trong ba thành phần cơ bản của hệ thống điều khiển.

  Có nhiều loại cảm biến khác nhau như cảm biến nhiệt, cảm biến quang, cảm biến hồng ngoại,...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • CẢM BIẾN QUANG NGUYÊN LÝ HỌAT ĐỘNG
  http://www.hungphu.com.vn/vn/tin-tuc/cam-bien-quang-nguyen-ly-hoat-dong.html
  Các lọai cảm biến quang thông dụng
  Lọai 1: Cảm biến quang thu phát chung
  Lọai 2 : Cảm biến quang thu phát riêng
  Lọai 3 : Cảm biến quang thu phát qua gương

  Các lọai cảm biến quang trên đều họat đông theo nguyên lý phản xạ ánh sáng.

  Lọai 1: Cảm biến quang thu phát chung được cấu tạo gồm một led hồng ngọai thu và một led hồng ngọai phát.Khi có vật thể tác động vào vùng phát tia sẽ làm phản xạ lại ánh sáng tác động vào led thu. Lúc này led thu sẽ tác động vào Transistor để out tín hiệu.

  Lọai 2 : Cảm biến quang thu phát riêng, Lọai này led hồng ngọai phát và led hồng ngọai thu được đặt riêng biệt ở hai phía đối xứng,khi có vật thể đi qua giữa hai led làm gián đọan ánh sáng, led phát không nhận được ánh sáng sẽ tác động out tín hiệu.

  Lọai 3 : Cảm biến quang thu phát qua gương,led phát sẽ phát tia hồng ngọai vào gương phản xạ, ở trạng thái không có vật thể đi vào vùng tia thì ánh sáng sẽ được gương phản xạ về led thu, khi có vật thể đi vào vùng phát tia sẽ làm gián đọan tia sáng về led thu, lúc này led thu không còn nhận được ánh sáng nữa sẽ kích họat transistor out tín hiệu.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hỏi : Cảm biến tiệm cận có nhiều loại, như vậy có đúng không ???
  Trả Lời : Đúng vậy, cảm biến tiệm cận hay còn gọi là Proximity Sensor có 2 loại thông dụng và được sử dụng nhiều nhất. Đó là cảm biến điện từ hay còn gọi là Inductive Sensor và cảm biến điện dung hay còn gọi là Capacity Sensor. [Bộ phận hỗ trợ khách hàng]
  http://www.hungphu.com.vn/vn/hoi-dap.html
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hung Phu Co., cung cap cam bien Autonics, cam bien tu, cam bien quang
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

56210 proximity sensor-signed

 1. 1. 210SELECTION GUIDEPROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14•REVERSE POLARITY PROTECTION - Internal circuitry to preventsensor damage due to improper power supply polarity.•MAXIMUM SENSING DISTANCE - The maximum theoreticaldistance from a sensor face that a target can be detected.(A)•SENSING DISTANCE - The usable sensing distance whichtakes into account maximum variations in supply voltage andtemperature. This distance is generally recommended to be80% of Maximum Sensing Distance.(B)•HYSTERESIS - The difference between the pickup point ofa target as it approaches the sensing face and the releasepoint of a target as it moves away from the sensing face. Itis expressed as a percentage of the Maximum SensingDistance.(C)•SHIELDED SENSOR - A sensor only the sensing faceexposed which permits unrestricted mounting in the vicinityof a metallic surface. It has a shorter sensing distance thana non-shielded sensor.(D)•NON-SHIELDED SENSOR - A sensor with an exposedsensing head yielding a longer sensing distance thanshielded versions. Non-shielded sensors must be mountedwith adequate clearance between the sensing head and ametallic mounting.(E)•SWITCHING FREQUENCY-The maximum speed a sensor canturn ON and OFF using a Standard Target.OFF ONMM2Mt1 t2 t1=f t1+t21Sensing distanceSENSORSENSORHysteresisSENSORSensing distance( )(A) (B)(C) (D)(E)12Table of Common Material Correction FactorsInductive Sensors Capacitive SensorsMild Steel 1.00Stainless Steel 0.85Brass, Bornze 0.55Aluminum 0.45Copper 0.40Metals 1.00Water 1.00Plastic 0.50Glass 0.50Wood 0.40Metal Steel CopperPlatingZn 5~15μCd 5~15μAg 5~15μCu 10~20μCu 5~15μCu 5~10μ10090~120100~11060~9070~95-70~9510095~10595~10085~10095~10595~105-■ Sensing distanceSensing distance are based on a standard target made ofmild steel. If the target to be sensed is other than mildsteel, or if the surface has been plated, a MaterialCorrection Factor must be applied. Thus the PracticalSensing Distance must be multiplied by the MaterialCorrection Factor to obtain a Corrected Sensing Distance.Refer to the Table of Common Material Correction Factors.The correction factors shown are only to be used as aguideline.■ Terminology•PROXIMITY SENSOR - A device which detects the presence ofan object without physical contact.•INDUCTIVE SENSOR - A sensor that reacts to a metal target.The target is sensed when the energy emitted from thesensing face is absorbed by the target.•CAPACITIVE SENSOR - A sensor that reacts to a solid, liquidor granular target. The target is sensed when thedielectric surrounding the sensing face is changed by thetarget.•LEAKAGE CURRENT - The amount of current flowing through aload when a two-wire AC sensor is in the OFF state.•NPN OUTPUT - A transistor output which switches thenegative side of a DC power supply(common) to the load.It is also known as Current Sinking.•PNP OUTPUT - A transistor output which switches the positiveside of a DC power supply to the load.It is also known as Current Sourcing.Thickness
 2. 2. 211SELECTION GUIDE (HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14■ Output circuit■ Ordering informationModel Output typeNPNPNPDCswitchingACswitchingObjectLoad [Red~White]Output Signal[White~Black]OutputObjectLoad [Red~White]Output Signal[White~Black]OutputObjectLoadOutput+VOVRedmaincircuit100Ω2.2Ω8.2㏀WhiteBlackLoadmaincircuit 2.2Ω8.2㏀RedWhiteBlack+VOVLoadmaincircuitWhiteBlackLoadmaincircuitNO NCONOFFLHNO NCONOFFLHNO NCONOFFHYP - 18 S 5 N A F - C D⑨ Wave Type D Differential Wave Type⑧Type of C Connector TypeConnector CR Relay Connector Type⑦ DetectionF Front detectionU Upper detection (Valid in HYP-18S)⑥ Output TypeA Normal Open TypeC Normal Close TypeN NPN TypeP PNP Type⑤Power supply A AC 2 Wire Typeand Output T DC 2 Wire TypeN4 NPN NO + NCP4 PNP NO + NC④ Sensing distance 2~20 Detecting Distance(mm)S Square TypeR Standard Round Case TypeRL Long Round Case Type③ Shape RS Short Round Case TypeRP Plastic Case TypeFP Plastic Flat TypeFA Aluminum Flat Type② Diameter 18Round Type:Diameter of Head(mm)Square Type:A side Length of head① ModelHYP Inductive Proximity SwitchHCP Capacitive Proximity Switch② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨①NO. Classification Sign Description✽ ⑦ None indication is Front detecting type.
 3. 3. 212SELECTION GUIDE (HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14■ InstallationThe possibility of frequency interference exists whensensors are mounted adjacent to each other. To preventthis possibility, a minimum spacing between adjacentsensors must be maintained.It is good engineering practice to mount sensors eitherhorizontally or with the sensing face down. This willprevent metal fillings or other foreign contamination fromfalling on the sensor face and causing erroneousoperation.Round typeeaMetalfcdbMetalMODEL HYP-12R2 HYP-12R4HYP-18R5HYP-18RL5HYP-18R8HYP-18RL8 HYP-30R10 HYP-30R15abcdef6---241230---6060-123611362415---3630-2454144848-5490159090(unit : m/m)Square type(unit : m/m)dcfecabcMetal MetalMetalSensing faceMODEL HYP-18S5 HYP-18S8abcdef15--1036302454820404815--254030HYP-25S5 HYP-25S8 HYP-25S1224--25454836751236555530--306060HYP-30S10 HYP-30S1545901545759060--4080120HYP-40S20
 4. 4. 213SELECTION GUIDE (HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14■ DC Switching Inductive Sensor (3 Wire Round Type)Frequency(㎐)8008004004003503502002003503502002002502501001000~1.6(12×12×1)0~1.6(12×12×1)0~3.2(12×12×1)1~3.2(12×12×1)0~4(18×18×1)0~4(18×18×1)0~6.4(25×25×1)0~6.4(25×25×1)0~4(18×18×1)0~4(18×18×1)0~6.4(25×25×1)0~6.4(25×25×1)0~8(30×30×1)0~8(30×30×1)0~12(45×45×1)0~12(45×45×1)ModelHYP -12R2NA-12R2NCHYP -12R2PA-12R2PCHYP -12R4NA-12R4NCHYP -12R4PA-12R4PCHYP -18R5NA-18R5NCHYP -18R5PA-18R5PCHYP -18R8NA-18R8NCHYP -18R8PA-18R8PCHYP -18RL5NA-18RL5NCHYP -18RL5PA-18RL5PCHYP -18RL8NA-18RL8NCHYP -18RL8PA-18RL8PCHYP -30R10NA-30R10NCHYP -30R10PA-30R10PCHYP -30R15NA-30R15NCHYP -30R15PA-30R15PCSensingdistance(㎜)224455885588101015151.PowerDC 12~24V(DC 10~30V)2. Control outputMax. 200㎃3. ObjectMetallic surface•Non-metallicobject’s sensingdistance willbe shortenRemarksAppearanceMounting distance(㎜)
 5. 5. 214SELECTION GUIDE (HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14■ DC Switching Inductive Sensor ( 3 Wire Square type)RemarksFrequency(㎐)5003005003005003005003003503502502502002002502500~4(18×18×1)0~6.4(25×25×1)0~4(18×18×1)0~6.4(25×25×1)0~4(18×18×1)0~6.4(25×25×1)0~4(18×18×1)0~6.4(25×25×1)0~4(25×25×1)0~4(25×25×1)0~6.4(30×30×1)0~6.4(30×30×1)0~9.6(35×35×1)0~9.6(35×35×1)0~8(30×30×1)0~8(30×30×1)Sensingdistance(㎜)585858585588121210101.PowerDC 12~24V(DC 10~30V)2. Control outputMax. 200㎃3. ObjectMetallic surface•Non-metallicobject’s sensingdistance willbe shortenModelHYP -18S5NAF-18S5NCFHYP -18S8NAF-18S8NCFHYP -18S5NAU-18S5NCUHYP -18S8NAU-18S8NCUHYP -18S5PAF-18S5PCFHYP -18S8PAF-18S8PCFHYP -18S5PAU-18S5PCUHYP -18S8PAU-18S8PCUHYP -25S5NA-25S5NCHYP -25S5PA-25S5PCHYP -25S8NA-25S8NCHYP -25S8PA-25S8PCHYP -25S12NA-25S12NCHYP -25S12PA-25S12PCHYP -30S10NA-30S10NCHYP -30S10PA-30S10PCMounting distance(㎜)Appearance
 6. 6. 215SELECTION GUIDE (HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14■ AC Switching Inductive Sensor ( 2 Wire Round type)■ AC Switching Inductive Sensor ( 2 Wire Square type)1001002502500~12(45×45×1)0~12(45×45×1)0~16(50×50×1)0~16(50×50×1)15152020HYP-30S15NA-30S15NCHYP-30S15PA-30S15PCHYP-40S20NA-40S20NCHYP-40S20PA-40S20PC202020200~4(18×18×1)0~6.4(25×25×1)0~8(30×30×1)0~12(45×45×1)581015HYP-18RL5AA-18RL5ACHYP-18RL8AA-18RL8ACHYP-30R10AA-30R10ACHYP-30R15AA-30R15ACAppearance ModelAppearance ModelRemarksRemarks1. PowerAC 100~240V(AC 90~250V)2. Control outputMax. 200㎃3. ObjectMetallic surface•Non-metallicobject’s sensingdistance willbe shorten20202020200~4(25×25×1)0~6.4(30×30×1)0~8(40×40×1)0~12(50×50×1)0~16(60×60×1)581015201. PowerAC 100~240V(AC 90~250V)2. Control outputMax. 200㎃3. ObjectMetallic surface•Non-metallicobject’s sensingdistance willbe shortenHYP -25S5AA-25S5ACHYP -25S8AA-25S8ACHYP -30S10AA-30S10ACHYP -30S15AA-30S15ACHYP -40S20AA-40S20ACAppearance Model RemarksFrequency(㎐)Sensingdistance(㎜)Mounting distance(㎜)Frequency(㎐)Sensingdistance(㎜)Mounting distance(㎜)Frequency(㎐)Sensingdistance(㎜)Mounting distance(㎜)
 7. 7. 216SELECTION GUIDE (HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14■ DC Switching Capacitive Sensor ( 3 Wire Round type)■ AC Switching Capacitive Sensor ( 2 Wire Round type)Appearance Model RemarksAppearance Model Remarks202020200~5.60~5.60~10.50~10.5881515HCP -18R8AA-18R8ACHCP -18RP8AA-18RP8ACHCP -30R15AA-30R15ACHCP -30RP15AA-30RP15AC1. PowerAC 100~240V(AC 90~250V)2. Control outputMax. 150㎃3. Object Steelsteel 50×50×1㎜505050508815150~5.60~5.60~10.50~10.5HCP -18R8NA-18R8NCHCP -18R8PA-18R8PCHCP -18RP8NA-18RP8NCHCP -18RP8PA-18RP8PCHCP -30R15NA-30R15NCHCP -30R15PA-30R15PCHCP -30RP15NA-30RP15NAHCP -30RP15PA-30RP15PC1. PowerDC 12~24V(DC10~30V)2. Control outputMax. 200㎃3. Object Steelsteel 50×50×1㎜Frequency(㎐)Sensingdistance(㎜)Mounting distance(㎜)Frequency(㎐)Sensingdistance(㎜)Mounting distance(㎜)
 8. 8. SELECTION GUIDE (HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14217■ DC Switching Inductive Sensor ( 3 Wire Round Relay Connector type)Appearance Model Remarks1. PowerDC 12-24V(DC 10~30V)2. Control outputMax. 200㎃3. ObjectMetallic surface•Non-metallicobject’s sensingdistance willbe shorten8008004004003503502002003503502002002502501001000~1.4(12×12×1)0~1.4(12×12×1)0~3.2(12×12×1)1~3.2(12×12×1)0~4(18×18×1)0~4(18×18×1)0~6.4(25×25×1)0~6.4(25×25×1)0~4(18×18×1)0~4(18×18×1)0~6.4(25×25×1)0~6.4(25×25×1)0~8(30×30×1)0~8(30×30×1)0~12(45×45×1)0~12(45×45×1)22445588558810101515HYP -12R2NA-CR-12R2NC-CRHYP -12R2PA-CR-12R2PC-CRHYP -12R4NA-CR-12R4NC-CRHYP -12R4PA-CR-12R4PC-CRHYP -18R5NA-CR-18R5NC-CRHYP -18R5PA-CR-18R5PC-CRHYP -18R8NA-CR-18R8NC-CRHYP -18R8PA-CR-18R8PC-CRHYP -18RL5NA-CR-18RL5NC-CRHYP -18RL5PA-CR-18RL5PC-CRHYP -18RL8NA-CR-18RL8NC-CRHYP -18RL8PA-CR-18RL8PC-CRHYP -30R10NA-CR-30R10NC-CRHYP -30R10PA-CR-30R10PC-CRHYP -30R15NA-CR-30R15NC-CRHYP -30R15PA-CR-30R15PC-CRFrequency(㎐)Sensingdistance(㎜)Mounting distance(㎜)
 9. 9. 218SELECTION GUIDE (HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14Appearance Model RemarksAppearance Model RemarksAppearance Model Remarks1. PowerAC 100-240V(AC 90~250V)2. Control outputMax. 200㎃3. ObjectMetallic surface•Non-metallicobject’s sensingdistance willbe shorten202020200~4(18×18×1)0~6.4(25×25×1)0~8(30×30×1)0~12(45×45×1)581015HYP -18RL5AA-CR-18RL5AC-CRHYP -18RL8AA-CR-18RL8AC-CRHYP -30R10AA-CR-30R10AC-CRHYP -30R15AA-CR-30R15AC-CR505050500~5.60~5.60~10.50~10.58815151. PowerDC 12~24V(DC 10~30V)2. Control outputMax. 200㎃3. ObjectMetallic surface50×50×1㎜HCP -18R8NA-CR-18R8NC-CRHCP -18R8PA-CR-18R8PC-CRHCP -18RP8NA-CR-18RP8NC-CRHCP -18RP8PA-CR-18RP8PC-CRHCP -30R15NA-CR-30R15NC-CRHCP -30R15PA-CR-30R15PC-CRHCP -30RP15NA-CR-30RP15NC-CRHCP -30RP15PA-CR-30RP15PC-CR202020200~5.60~5.60~10.50~10.58815151. PowerAC 100-240V(AC 90~250V)2. Control outputHCP-18 Max. 150㎃HCP-30 Max. 200㎃3. ObjectMetallic surface50×50×1㎜HCP -18R8AA-CR-18R8AC-CRHCP -18RP8AA-CR-18RP8AC-CRHCP -30R15AA-CR-30R15AC-CRHCP -30RP15AA-CR-30RP15AC-CR■ AC Switching Inductive Sensor ( 2 Wire Round Relay Connector type)■ DC Switching Capacitive Sensor ( 3 Wire Round Relay Connector type)■ AC Switching Capacitive Sensor ( 2 Wire Round Relay Connector type)Frequency(㎐)Sensingdistance(㎜)Mounting distance(㎜)Frequency(㎐)Sensingdistance(㎜)Mounting distance(㎜)Frequency(㎐)Sensingdistance(㎜)Mounting distance(㎜)
 10. 10. 219DC Switching Proximity Sensor(HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14Fast and Reliable detection !•The sensors are totally sealed and can operate in themost demanding environments.•Suitable for various limit control and counting control•Maximum control output is 200㎃•Ambient temperature -25~70℃■ TypeNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPHYP-12R2N□HYP-12R2P□HYP-12R4N□HYP-12R4P□HYP-18R5N□ / HYP-18RL5N□HYP-18R5P□ / HYP-18RL5P□HYP-18R8N□ / HYP-18RL8N□HYP-18R8P□ / HYP-18RL8P□HYP-30R10N□HYP-30R10P□HYP-30R15N□HYP-30R15P□M122mm4mm5mm8mm10mm15mmM18M30Non-shieldedNon-shieldedNon-shielded■ Round typeAppearance Sensing distance Output Suffix code
 11. 11. 220DC Sensor(HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14■ Round Relay Connector type■ Square typeNon-shieldedOutputNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPAppearanceAppearance Sensing distanceSensing distanceSuffix codeHYP-18S5HYP-18S8HYP-25S5HYP-25S8HYP-25S12HYP-30S10HYP-30S15HYP-40S20OutputNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPM125mm8mm5mm8mm12mm10mm15mm20mmS252mm4mm5mm8mm10mm15mmM18Non-shieldedNon-shieldedM30S18S30S40Suffix codeHYP-12R2N□-CRHYP-12R2P□-CRHYP-12R4N□-CRHYP-12R4P□-CRHYP-18R5N□-CR / HYP-18RL5N□-CRHYP-18R5P□-CR / HYP-18RL5P□-CRHYP-18R8N□-CR/ HYP-18RL8N□-CRHYP-18R8P□-CR/ HYP-18RL8P□-CRHYP-30R10N□-CRHYP-30R10P□-CRHYP-30R15N□-CRHYP-30R15P□-CR
 12. 12. 221DC Sensor(HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14HYP-40S20□□20mm±10%0~16mmSteel 50×50×1250HzHYP-30S15□□15mm±10%0~12mmSteel 45×45×1100HzHYP-25S12□□12mm±10%0~9.6mmSteel 35×35×1200HzHYP-30S10□□10mm±10%0~8mmSteel 30×30×1250HzHYP-18S5□□□HYP-25S5□□5mm±10%0~4mmSteel 18×18×1Steel 25×25×1500Hz350HzHYP-18S8□□□HYP-25S8□□8mm±10%0~6.4mmSteel 25×25×1Steel 30×30×1300Hz250Hz■ Square typeMODELSensing distanceMounting distanceObjectSwitching frequencyOutput currentPowerResidual voltagePower consumptionLeakage currentInsulation resistanceDielectric strengthAmbient temperatureDegree of protectionProtection circuitOperation lampVibrationShockMaterialMax. 200㎃DC 12~24V (DC10~30V)1.5V Max.DC 10㎃ Max.(DC 12V)DC 0.5㎃ Max.50㏁ Min. at DC 500VAC 1000V for 1 Minute-25℃~70℃IP 67(IEC)Surge protection / Reverse polarity protectionRED (LED)10~55㎐ Double amplitude 1.5㎜ X.Y.Z each direction for 2 hours500m/s²(Approx. 50G) X.Y.Z each direction for 3 timesCase : ABS Resin, Face :ABS Resin15mm±10%0~12mmSteel 45×45×1100Hz10mm±10%0~8mmSteel 30×30×1250Hz8mm±10%0~6.4mmSteel 25×25×1200Hz5mm±10%0~4mmSteel 18×18×1350Hz4mm±10%0~3.2mmSteel 12×12×1400Hz2mm±10%0~1.6mmSteel 12×12×1800HzMax. 200㎃DC 12~24V (DC10~30V)1.5V Max.DC 10㎃ Max. (12VDC)50㏁ Min. at DC 500VAC 1000V for 1 Minute-25℃~70℃IP 67(IEC)Surge protection / Reverse polarity protectionRED(LED)10~55㎐ Double amplitude 1.5㎜ X.Y.Z each direction for 2 hours500m/s²(Approx. 50G) X.Y.Z each direction for 3 timesCase : Brass, Face : ABS ResinHYP-12R2□□HYP-12R2□□-CRHYP-12R4□□HYP-12R4□□-CRHYP-30R10□□HYP-30R10□□-CRHYP-30R15□□HYP-30R15□□-CRHYP-18R5□□HYP-18RL5□□HYP-18R5□□-CRHYP-18RL5□□-CRHYP-18R8□□HYP-18RL8□□HYP-18R8□□-CRHYP-18RL8□□-CRCase: Stainless, Face:ABS Resin■ Round type / Round Relay Connector typeSensing distanceMounting distanceObjectSwitching frequencyOutput currentPowerResidual voltagePower consumptionInsulation resistanceDielectric strengthAmbient temperatureDegree of protectionProtection circuitOperation lampVibrationShockMaterialMODEL■ Specification
 13. 13. ConnectionSeries and Parallel Connections Data<NPN Output> <PNP Output><PNP Output>DC 10~30VLoad+-DC 10~30V+-LoadDC 10~30V+-Load<NPN Output>DC 10~30V+-Load-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20248101261416mm12R2N12R4N30R10N30R15N18R8N18R5NHYP-12RHYP-18RHYP-30Rmmmm20 mm0 5 10 15-20 -15 -10 -52481012614161820 40S20N30S15N30S10N25S8N18S5NHYP-18SHYP-30SHYP-40SHYP-25S<Round type> <Square type>DC 10 ~ 30VSensorPower+(Brown)Power-(Blue)Output(Black)+-LoadSensorPower+(Brown)Power-(Blue)Output(Black)DC 10 ~ 30V+-LoadSeries Connection DC outputParallel Connection<NPN OUTPUT> <PNP output>222DC Sensor(HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14
 14. 14. 223DC Sensor(HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14DimensionsHYP-18SHYP-25SHYP-30SHYP-40S203118 140.535.7 131.8182135.52518.50.539 131.8253948.53021.50.553 181.830364640301.253 182.040(M3-BOLT)11 0.1+(M4-BOLT)(M4-BOLT)(M5-BOLT)2- 4.0cord 2000185.77.53.518 11 0.2+-324.52-M3108.51.2186.5124.325 18 0.2+-323.52-M412102.320716430 22 0.2+-33.53.52-M41513.52.317.59225.540 30 0.2+-356.52-M52415.52HYP-18S HYP-25S HYP-30S HYP-40SSquare typeModel Mounting hole Dimensionscord 2000cord 2000cord 2000(unit:㎜)(unit:㎜)Square type bracket2- 3.218±0.22- 4.522±0.22- 5.530±0.22・φ3.22・φ4.02・φ4.52・φ5.5
 15. 15. 224DC Sensor(HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14■ Dimensions■ Round typeHYP-12RHYP-18RHYP-30R47291820004045738305200050806218200073.54M182429.5 4719182000404M182429.5M3036435728305200050M303643M182429.5805218200073.54M182429.5M121720.5 43321242000M121720.54325.31242000Shielded sensor Non-Shielded sensorMounting hole Dimensions Mounting hole DiemensionsModel(unit:㎜)■ Relay Connector type287a 13 28M12X1✽ a (lenght) is the same as Round type.HYP-18RL
 16. 16. Surge and ReversePolarity Protection!•Wide range of power :AC 90~250V•Maximum control output is 200㎃•2 wire connection same as limit switch■ Type5mm8mm10mm15mm20mmHYP-25S5HYP-25S8HYP-30S10HYP-30S15HYP-40S20M185mm8mm10mm15mmHYP-18RL5HYP-18RL8HYP-30R10HYP-30R15AC switchingNO, NCAC switchingNO, NCAC switchingNO, NC■ Square type■ Round Connector type■ Round typeAC switchingNO, NCAC switchingNO, NC(Shielded)(Shielded)(Non-Shielded)(Non-Shielded)M30M185mm8mm10mm15mmHYP-18RL5 -CRHYP-18RL8 -CRHYP-30R10 -CRHYP-30R15 -CRAC switchingNO, NCAC switchingNO, NC(Shielded)(Shielded)(Non-Shielded)(Non-Shielded)M30S25S30S40Appearance Sensing distance Output Suffix codeAppearance Sensing distance Output Suffix codeAppearance Sensing distance Output Suffix code225AC Switching Proximity Sensor(HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14
 17. 17. 226AC Sensor(HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14■ Specification■ Data20mm±10%0~16mmSteel 60×60×18mm±10%0~6.4mmSteel 25×25×1Steel 30×30×110mm±10%0~8mmSteel 30×30×1Steel 40×40×15mm±10%0~4mmSteel 18×18×1Steel 25×25×115mm±10%0~12mmSteel 45×45×1Steel 50×50×1HYP-18RL5A□HYP-18RL5A□-CRHYP-25S5A□HYP-18RL8A□HYP-18RL8A□-CRHYP-25S8A□HYP-30R10A□HYP-30R10A□-CRHYP-30S10A□HYP-30R15A□HYP-30R15A□-CRHYP-30S15A□HYP-40S20A□mmmm0 5 10 15-15 -10 -55810121530R15A30R10A18L8AHYP-18RLHYP-30R18L5Ammmm0 5 10 15-15 -10 -5468101240S20A30S15A30S10AHYP-30SHYP-40S20-2016182014HYP-25S<Round type> <square Type>● AC outputModelSensing distanceMounting distanceObjectSwitching frequencyOutput currentPowerResidual voltageLeakage currentInsulation resistanceDielectric strengthAmbient temperatureDegree of protectionProtection circuitOperation lampVibrationShockMaterial20㎐Max. AC 200㎃AC100~240V(AC:90~25V)AC 10V Max.AC 2..5㎃ Max.50㏁ Min. at DC 500VAC 2000V for 1 Minute-25℃~70℃IP 67(IEC)Surge protectionRED(LED)10~55㎐ Double amplitude 1.5㎜ X.Y.Z each direction for 2 hours500m/s²(Approx. 50G) X.Y.Z each direction for 3 timesHYP-18RL,30R TYPE Case: Brass Face: ABS ResinHYP-25S,30S,40S TYPE Case·Face: ABS Resin
 18. 18. 227AC Sensor(HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14HYP-25SHYP-30SHYP-40S34.146.32518.50.550 131.8253948.53021.50.553 181.830364640301.253 182.040(M4-BOLT)(M4-BOLT)(M5-BOLT)HYP-30RHYP-18RL5738305200050806218200073.54M3036435728305200050M303643M182429.5 805218200073.54M182429.5square TypeRound type(unit:㎜)(unit:㎜)cord 2000cord 2000cord 2000ModelShielded sensor Non-Shielded sensorMounting hole Dimensions Mounting hole Diemensions2- 5.530±0.222±0.22- 4.52- 4.218±0.22・φ4.22・φ4.52・φ5.5DimensionsModel Mounting hole Dimensions
 19. 19. 228AC Sensor(HYP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14Relay Connector typeSquare Type bracket186.5124.325 18 0.2+-323.52-M412102.320716430 22 0.2+-33.53.52-M41513.52.317.59225.540 30 0.2+-356.52-M52415.52HYP-25S HYP-30S HYP-40S(unit:㎜)287a 13 28M12X1✽ a(length) is the same as Round type.
 20. 20. 229Capacitive Proximity Sensor(HCP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14React to a solid,liquid or granular target !•Power supply of AC 90~250V and 10~30V in respect ofAC switching and DC switching respectively.•Maximum control output is 200㎃.•Sensitivity adjustment•Display lamp■ Type■ DC Switching Round type■ DC Switching Relay Connector typeM 18M30M 18M30HCP-18R8NAHCP-18R8NCHCP-18R8PAHCP-18R8PCHCP-30R15NAHCP-30R15NCHCP-30R15PAHCP-30R15PCHCP-18RP8NAHCP-18RP8NCHCP-18RP8PAHCP-18RP8PCHCP-30RP15NAHCP-30RP15NCHCP-30RP15PAHCP-30RP15PCNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNONCNONCNONCNONCNONCNONCNONCNONC(Case-brass)(Case-ABS)(Case-ABS)Appearance Sensing distance Output Suffix code(Case-brass)8mm15mm8mm15mm8mm15mmM30M 18HCP-18R8NA-CRHCP-18R8NC-CRHCP-18R8PA-CRHCP-18R8PC-CRHCP-30R15NA-CRHCP-30R15NC-CRHCP-30R15PA-CRHCP-30R15PC-CR(Case-brass)(Case-brass)NPNPNPNPNPNPNONCNONCNONCNONCAppearance Sensing distance Output Suffix code
 21. 21. 230PROXIMITY SENSOR(HCP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14Appearance Sensing distance Output Suffix code8mm15mmM30M 18HCP-18RP8NA-CRHCP-18RP8NC-CRHCP-18RP8PA-CRHCP-18RP8PC-CRHCP-30RP15NA-CRHCP-30RP15NC-CRHCP-30RP15PA-CRHCP-30RP15PC-CR(Case-ABS)(Case-ABS)NPNPNPNPNPNPNONCNONCNONCNONC■ DC Switching Round type■ AC switching Round Connector typeAppearance Sensing distance Output Suffix codeM 18 8mm15mmM30M 18M308mm15mmHCP-18R8AAHCP-18R8ACHCP-30R15AAHCP-30R15ACHCP-18RP8AAHCP-18RP8ACHCP-30RP15AAHCP-30RP15ACNONCNONCNONCNONC(Case-brass)(Case-brass)(Case-ABS)(Case-ABS)8mm15mmM30M 18M 18M308mm15mmHCP-18R8AA-CRHCP-18R8AC-CRHCP-30R15AA-CRHCP-30R15AC-CRHCP-18RP8AA-CRHCP-18RP8AC-CRHCP-30RP15AA-CRHCP-30RP15AC-CRNONCNONCNONCNONC(Case-ABS)(Case-brass)(Case-brass)(Case-ABS)
 22. 22. 231PROXIMITY SENSOR(HCP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14HCP-18R8□□HCP-18RP8□□HCP-18R8□□-CRHCP-18RP8□□-CRHCP-30R15□□HCP-30RP15□□HCP-30R15□□-CRHCP-30RP15□□-CRSensing distanceObjectSwitching frequencyOutput currentPowerResidual voltagePower consumptionInsulation resistanceDielectric strengthAmbient temperatureDegree of protectionProtection circuitOperation lampVibrationShockMaterialModel8㎜±10% (Mounting distance:0~5.6㎜) 15㎜±10% (Mounting distance:0~10.5㎜)Fixed steel 50×50×1㎜50㎐Max. DC 200㎃ (Resistive load)DC 12~24V (DC10~30V)DC 1.5V Max.DC 15㎃ Max.50㏁ Min. at DC 500VAC 1500V (50/60㎐ for 1 Minute)-25℃~70℃IP 65 (IEC)Surge protection / Reverse polarity protectionRED (LED)10~55㎐ Double amplitude 1.5㎜ X.Y.Z each direction for 2 hours500m/s²(Approx. 50G) X.Y.Z each direction for 3 timesHCP-□□R□□ → Case : Brass, Face: ABS ResinHCP-□□RP□□ → Case·Face : ABS ResinHCP-18R8□□HCP-18RP8□□-CRHCP-30R15□□HCP-30RP15□□-CRModelSensing distanceObjectSwitching frequencyOutput currentPowerResidual voltagePower consumptionInsulation resistanceDielectric strengthAmbient temperatureDegree of protectionProtection circuitOperation lampVibrationShockMaterial8㎜±10% (Mounting distance:0~5.6㎜) 15㎜±10% (Mounting distance:0~10.5㎜)Fixed steel 50×50×1㎜20㎐Max. AC 200㎃ (Resistive load)AC 100~220V (AC90~250V)AC 20V Max.AC 2.2㎃ Max. (OFF state)50㏁ Min. at DC 500VAC 2000V (50/60㎐ for 1 Minute)-25℃~70℃IP 65 (IEC)Surge protectionRED (LED)10~55㎐ Double amplitude 1.5㎜ X.Y.Z each direction for 2 hours500m/s²(Approx. 50G) X.Y.Z each direction for 3 timesHCP-□□R□□ → Case : Brass, Face : ABS ResinHCP-□□RP□□ → Case·Face : ABS Resin■ DC switching type■ AC switching type■ Specification
 23. 23. ■ Dimensions■ PrecautionsHCP-18R HCP-30RHCP-30RPABdmCnA4890B5490C1010m2445n54903. GroundSensing distance may be influenced by sensor groundingor object grounding.Model Mounting hole Dimensions Model Mounting hole Dimensions(unit:㎜)HCP-18R8HCP-18RP8HCP-30R15HCP-30RP152429247574.51062000527574.56244156200036413673.57310850.5200073.57360.54710.582000HCP-18RP1. Sensitivity adjustmentThe ability to change a sensor’s responsiveness todifferent materials. VR is situated on the back side.Turn the VR clockwise for short sensing distance and turnthe VR counter clockwise for long sensing distance.2. InstallationØd5490232PROXIMITY SENSOR(HCP Series)PROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14
 24. 24. 233ApplicationsPROXIMITY SENSORPROXIMITYSENSOR14Liquid level detection Material detection in hopperLevel control of hopper Bottle and Liquid level detectionclosecontrolleropencontrollerSW1 bottle cap detectionSW2 bottle content detectioncontrollersheet colltablematerialpresscontrollerarmTanknonmetalcontrollercontrollerforminglower limithopper(D)(C)(B)(A)controllerhopper bottle capdetection(2) liquid level detection(1) counting■ Inductive Proximity Sensor■ Capacitive Proximity SensorValve switching control Robot arm position controlBottle cap detection Press material detection

×