Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resultado enquisa alumnado ies pobra 2012 13

642 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resultado enquisa alumnado ies pobra 2012 13

 1. 1. Resumo das respostas dadas poloalumnado do IES Pobra doCaramiñal sobre a BibliotecaCurso 2012-2013
 2. 2. Nivel educativo1º ESO 57 24%2º ESO 78 33%3º ESO 59 25%4º ESO 35 15%PCPI 0 0%1º BAC 10 4%2º BAC 0 0%CICLOS 0 0%
 3. 3. SexoMuller 119 50%Home 120 50%
 4. 4. Con que frecuencia acodes áBiblioteca?Case todos os días 12 5%1/2 veces por semana 51 21%1/2 veces por mes 42 18%Algunha vez durante ocurso112 47%Nunca 22 9%
 5. 5. En que horario acodes á Biblioteca?Nos recreos 205 83%En horario declase42 17%
 6. 6. Usas a Biblioteca do centro para...Empréstito de libros 92 17%Empréstito de filmes 18 3%Empregar os computadores 47 9%Ler libros (novelas, poesía, teatro...) 20 4%Ler cómics 11 2%Ler xornais 34 6%Ler revistas 20 4%Estudar 130 24%Facer deberes 140 26%Nunca uso a Biblioteca 27 5%
 7. 7. Que tipo de material adoitas levaremprestado?Libros que megustan66 24%Libros de lecturaobrigatoria102 37%Libros para realizartraballos44 16%Filmes 19 7%Outros 43 16%
 8. 8. Cantas veces fixeches uso do servizode empréstito da biblioteca?Máis de 15 veces 12 5%Entre 11-15 16 7%Entre 4-10 38 16%Entre 1-5 101 42%Nunca saquei nada emprestado 72 30%
 9. 9. En termos xerais, con que frecuencia vas áBiblioteca cos teus profesores ou profesoras?Case todos os días 1 0%1-2 veces por semana 10 4%1-2 veces por mes 17 7%Case nunca 122 51%Nunca 89 37%
 10. 10. Sabes como están organizados oslibros na Biblioteca?Si 180 76%Non 56 24%
 11. 11. Lembras que alguén che explicasecomo está organizada a Biblioteca?Si. Unha profesora/un profesor 186 78%Si. A persoa de garda na biblioteca 20 8%Si. Unha compañeira/un compañeiro 5 2%Non 28 12%
 12. 12. A Biblioteca organiza actividades?Si 106 45%Non 17 7%Non sei 115 48%
 13. 13. Cal cres que é o horario de aperturada biblioteca?Os recreos 65 27%Durante todo o horario lectivo 88 37%De xeito ininterrompido desde 2ªata 5ª hora84 35%
 14. 14. Fai unha valoración dos servizos queofrece a Biblioteca.EmpréstitoMoi boa 48 21%Boa 132 57%Regular 40 17%Mala 2 1%Moi mala 10 4%
 15. 15. Fai unha valoración dos servizos queofrece a Biblioteca.Horario de aperturaMoi boa 47 20%Boa 113 49%Regular 51 22%Mala 10 4%Moi mala 11 5%
 16. 16. Fai unha valoración dos servizos queofrece a Biblioteca.Profesorado de gardaMoi boa 39 17%Boa 126 54%Regular 58 25%Mala 7 3%Moi mala 5 2%
 17. 17. Fai unha valoración dos servizos queofrece a Biblioteca.Colocación da salaMoi boa 67 29%Boa 100 43%Regular 45 20%Mala 9 4%Moi mala 9 4%
 18. 18. Fai unha valoración dos servizos queofrece a Biblioteca.Sinalización das distintas secciónsMoi boa 37 16%Boa 92 40%Regular 82 35%Mala 13 6%Moi mala 8 3%
 19. 19. Fai unha valoración dos servizos queofrece a Biblioteca.Actividades organizadasMoi boa 15 7%Boa 61 27%Regular 85 37%Mala 31 14%Moi mala 37 16%
 20. 20. Fai unha valoración dos servizos queofrece a Biblioteca.Existencia de libros que precisasMoi boa 49 21%Boa 96 41%Regular 61 26%Mala 15 6%Moi mala 12 5%
 21. 21. Valora agora a Biblioteca de aula.ColocaciónMoi ben 37 16%Ben 72 30%Regular 56 24%Mal 30 13%Moi mal 42 18%
 22. 22. Valora agora a Biblioteca de aula.Estado dos librosMoi ben 44 19%Ben 81 35%Regular 58 25%Mal 19 8%Moi mal 31 13%
 23. 23. Valora agora a Biblioteca de aula.Emprego durante as clasesMoi ben 27 12%Ben 65 28%Regular 70 30%Mal 33 14%Moi mal 37 16%
 24. 24. Sabes se a Biblioteca ten un caixón desuxestión para mercar novas obras?Si 60 25%Non 25 11%Non sei 153 64%
 25. 25. Solicitaches que a Biblioteca mercasealgunha obra?Si 18 8%Non 216 92%
 26. 26. Sabes se foi mercada esa obra?Si 15 7%Non 209 93%
 27. 27. Como che gustaría que mellorase aBiblioteca do Instituto?Que houbese máis libros do meu gusto 103 15%Que houbese máis filmes actuais 118 17%Que houbese máis información sobre os temas que meinteresan66 10%Que a Biblioteca estives aberta máis tempo 46 7%Que estivese mellor iluminada 23 3%Que se fixesen máis actividade de fomento da lectura 50 7%Que houbese máis espazo para ler 38 6%Que houbese máis espazo para traballar 50 7%Que nos recreos houbese máis silencio 85 12%Que a organización dos estantes fose máis clara 75 11%Non hai nada que mellorar 36 5%
 28. 28. Participaches nalgunha actividadeorganizada pola Biblioteca duranteeste cursoSi 42 18%Non 193 82%

×