Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taller de lectura.Mosquit tigre. Fer connexions

Taller de lectura : Fer connexions a partir d'un text expositiu (El mosquit tigre)

  • Be the first to comment

Taller de lectura.Mosquit tigre. Fer connexions

  1. 1. TALLER DE LECTURA EL MOSQUIT TIGRE Fer connexions
  2. 2. Connexió • Ara que estem a la primavera i plou i fa sol tornen aparèixer els mosquits. • Un de perillós és el mosquit tigre. • Avui llegirem un text on explica coses sobre aquest tipus de mosquit.
  3. 3. OBJECTIU • APRENDREM A FER CONNEXIONS Del que diu el text amb experiències personals Entre el text que acabo de llegir i altres textos que he llegit. Del text i alguna cosa que passa en el món.
  4. 4. Modelatge del mestre Llegeix o el text i vaig apuntant a diferents papers de colors les meves connexions. MOSQUIT TIGRE Relaciono el text amb experiències Personals. Relaciono el text que acabo de llegir amb altres textos que he llegit abans. Relaciono el text amb alguna cosa que passa al món.
  5. 5. En el món hi ha diferents tipus de mosquits que transmeten malalties importants per les persones. El mosquit tigre és una espècie invasora procedent d'Àsia que es troba en expansió. La meva experiència és: A mi em piquen molt els mosquits. En un altre text explicava que hi ha mosquits que porten la malària.
  6. 6. Ara ho fas amb el teu company El mosquit tigre és de mida petita, de color negre i ratllat de blanc. La meva experiència és: En un altre text explicava En el món
  7. 7. Ara ho fas tu sol La meva experiència és: En un altre text explicava En el món Les femelles dipositen els seus ous en sec i a la paret interna de petits recipients que poden contenir aigua.
  8. 8. CREDITS • Textos i matge www.mosquitigregirona.cat • Imatges: www.xtec.cat • Presentació: Beatriu Palau www.lecturaiaprentatge.blogspot.com

×