Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫חיפה‬ ‫של‬ ‫היסטוריים‬ ‫צילומים‬
‫צילומים‬ ‫מאגר‬ ‫על‬ ‫עליתי‬ ‫חיפה‬ ‫של‬ ‫היסטוריים‬ ‫צילומים‬ ‫אחר‬ ‫בחיפושיי‬
.‫מתוארכים‬ ‫אינם‬ ‫הצילומים‬ ‫לצערי‬ .‫ה...
"‫השחרור‬ ‫"מעלה‬ ‫היום‬ ‫הקרוי‬ ‫הרחוב‬ ‫בזמנו‬ ‫נקרא‬ ‫שמו‬ ‫שעל‬ "' '‫בורג‬ "-‫ה‬ ‫היטב‬ ‫נראה‬ ‫הכפר‬ ‫מעל‬
‫הכרמל‬ ‫לרגלי‬ ‫ישנוני‬ ‫כפר‬
‫פריז‬ ‫ככר‬1903("‫"חמרה‬ ‫ככר‬ ‫)אז‬
‫חיפה‬ ‫מפת‬1923,‫הטכניון‬ ‫את‬ ‫מציינת‬ ‫האדומה‬ ‫)הנקודה‬
(‫רחובות‬ ‫בו‬ ‫ואין‬ ‫בנייה‬ ‫עדיין‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫הכרמל‬ ‫הד...
‫המזרחית‬ ‫הרכבת‬ ‫תחנת‬
‫הכרמליטים‬ ‫מנזר‬
‫שביל‬ ‫עדיין‬ ‫היה‬ ‫מאריס‬ ‫סטלה‬ ‫כביש‬ ‫כאשר‬
‫נסללה‬ ‫מאריס‬ ‫סטלה‬ ‫דרך‬
‫שמן‬ ‫חוף‬
‫אחד‬ ‫בית‬ ‫נבנה‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫הכרמל‬ ‫הדר‬ ‫ברמת‬ ,‫שמן‬ ‫מחוף‬ ‫חיפה‬ ‫על‬ ‫מבט‬
‫רחצה‬ ‫חוף‬ ‫עדיין‬ ‫היה‬ ‫שמן‬ ‫חוף‬ ‫כאשר‬
‫שופכין‬ ‫ביב‬ ‫הוא‬ ‫שהיום‬ ‫במקום‬ ‫צחור‬ ‫גלים‬ ‫קצף‬
‫הנמל‬ ‫היות‬ ‫לפני‬
.‫היה‬ ‫לא‬ ‫נמל‬ ,‫כרמים‬ ‫גדלו‬ ‫הכרמל‬ ‫מורדות‬ ‫על‬(‫הים‬ ‫חיל‬ ‫של‬ ‫הפוליגון‬ ‫מפני‬ ‫חרדה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫)גם‬
‫ברובו‬ ‫בתים‬ ‫ללא‬ ‫הנביאים‬ ‫רחוב‬ .‫הנמל‬ ‫היות‬ ‫לפני‬
‫ניסנאס‬ ‫וואדי‬ ‫י.ל.פרץ‬ '‫רח‬ ‫התמונה‬ ‫בימין‬
‫העצמאות‬ ‫דרך‬ ‫אזור‬ ‫ייבוש‬
‫עפר‬ ‫דרך‬ ‫עדיין‬ ‫כשהן‬ ,‫מכרמליה‬ ‫היוצאות‬ ‫הציונות‬ ‫שדרות‬ ‫התמונה‬ ‫במרכז‬
‫הכביש‬ ‫שנסלל‬ ‫לפני‬ ‫העצמאות‬ ‫שדרות‬ ‫של‬ ‫המיובש‬ ‫השטח‬
‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫בלא‬ ‫צלולים‬ ‫הגליל‬ ‫הרי‬ ‫נראו‬ ‫בהם‬ ‫ימים‬
‫זיתים‬ ‫כרם‬ ‫עדיין‬ ‫הכרמל‬ ‫הדר‬ ‫הייתה‬ ‫הטכניון‬ ‫בניית‬ ‫סיום‬ ‫עם‬
(‫המתחם‬ ‫חומת‬ ‫של‬ ‫העליונה‬ ‫בפינה‬ ‫נראה‬ ,‫...
‫הכרמל‬ ‫במורדות‬ ‫חקלאות‬ ‫טרסות‬
‫הטכניון‬ ‫מבואת‬
‫נורדאו‬ -‫בלפור‬ ‫פינת‬ ‫אל‬ ‫מהטכניון‬ ‫מבט‬
‫הרצל‬ - ‫בלפור‬ '‫רח‬ ‫אל‬ ‫הטכניון‬ ‫מגג‬ ‫מבט‬
‫גישה‬ ‫כבישי‬ ‫ללא‬ ‫בבנייתו‬ ‫פז‬ ‫גשר‬
‫ביד‬ ‫שנדחפו‬ ‫מחצבה‬ ‫עגלות‬ ‫להסעת‬ ‫שמשו‬ ‫המסילות‬ ,‫רושמייה‬ ‫גשר‬
‫חקלאי‬ ‫יישוב‬ ‫הייתה‬ ‫הגרמנית‬ ‫המושבה‬ ‫כאשר‬
‫שדות‬ ‫היו‬ ‫אליעזר‬ ‫קריית‬ ‫שיכוני‬ ‫במקום‬
‫גלים‬ ‫בת‬
‫ואיננה‬ ‫שהייתה‬ "‫"מעיין‬ ‫הצריפים‬ ‫שכונת‬
‫היה‬ ‫ששמם‬ ‫העצמאות‬ ‫שדרות‬King’s Way
‫הרצל‬ '‫רח‬(‫הגדולה‬ ‫השריפה‬ ‫לאחר‬ "‫"אורה‬ ‫)קולנוע‬
.‫הקרנות‬ ‫בית‬(‫רמזור‬ ‫אין‬ ‫בלפור-הרצל‬ ‫)בצומת‬
‫הרצל‬ '‫ברח‬ ‫בריטי‬ ‫משוריין‬
‫בפינה‬ ‫שם‬ ‫שהייתה‬ ‫הירוקה‬ ‫הגרעינים‬ ‫מוכר‬ ‫עגלת‬
‫גלים‬ ‫בת‬ ‫של‬ ‫הקאזינו‬
‫גלים‬ ‫בת‬ ‫בריכת‬
?‫השלישית‬ ‫מהקומה‬ ‫לקפוץ‬ ‫העז‬ ‫מי‬
‫התמונה‬ ‫שבחזית‬ ‫מהצינור‬ ‫היוצא‬ ‫הים‬ ‫מי‬ ‫זרם‬ ‫את‬ ‫אהבנו‬
‫האוניברסיטה‬ ‫היום‬ ‫נמצאת‬ ‫בו‬ ‫ממקום‬ ‫דאז‬ ‫חיפה‬ ‫על‬ ‫מבט‬
‫מחיפה‬ ‫מבודד‬ ‫כפר‬ ‫היא‬ ‫שאנן‬ ‫נווה‬ .‫בתים‬ ‫ללא‬ ‫הכרמל‬ ‫מורדות‬
‫וודג'ווד‬ ‫שדרות‬
‫נשר‬ ‫בי"ח‬ ‫ליד‬ ‫יגור‬ ‫חיפה‬ ‫כביש‬
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Haifa before urbanization
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Haifa before urbanization

926 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

Haifa before urbanization

 1. 1. ‫חיפה‬ ‫של‬ ‫היסטוריים‬ ‫צילומים‬
 2. 2. ‫צילומים‬ ‫מאגר‬ ‫על‬ ‫עליתי‬ ‫חיפה‬ ‫של‬ ‫היסטוריים‬ ‫צילומים‬ ‫אחר‬ ‫בחיפושיי‬ .‫מתוארכים‬ ‫אינם‬ ‫הצילומים‬ ‫לצערי‬ .‫האמריקאי‬ ‫הקונגרס‬ ‫ספרית‬ ‫של‬ ‫כמיטב‬ ‫כרונולוגי‬ ‫נושא-בסדר‬ ‫ובכל‬ ,‫נושאים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כאן‬ ‫ניתנים‬ ‫הצילומים‬ .‫הבנתי‬ .‫בהן‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫שכן‬ ‫בכותרות‬ ‫מלווים‬ ‫אינם‬ ‫צילומים‬ ‫מספר‬ ‫בעזרת‬ ‫אותם‬ ‫שיפרתי‬ ,‫ירודה‬ ‫באיכות‬ ‫ברובם‬ ‫הם‬ ‫במקור‬ ‫הצילומים‬ .‫פוטושופ‬ ‫תוכנת‬ .‫שינויים‬ ‫ללא‬ ‫הלאה‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ‫הזו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬ .‫חיפה‬ ,‫אדלר‬ ‫דן‬ ‫נובמבר‬2008 adan777@gmail.com
 3. 3. "‫השחרור‬ ‫"מעלה‬ ‫היום‬ ‫הקרוי‬ ‫הרחוב‬ ‫בזמנו‬ ‫נקרא‬ ‫שמו‬ ‫שעל‬ "' '‫בורג‬ "-‫ה‬ ‫היטב‬ ‫נראה‬ ‫הכפר‬ ‫מעל‬
 4. 4. ‫הכרמל‬ ‫לרגלי‬ ‫ישנוני‬ ‫כפר‬
 5. 5. ‫פריז‬ ‫ככר‬1903("‫"חמרה‬ ‫ככר‬ ‫)אז‬
 6. 6. ‫חיפה‬ ‫מפת‬1923,‫הטכניון‬ ‫את‬ ‫מציינת‬ ‫האדומה‬ ‫)הנקודה‬ (‫רחובות‬ ‫בו‬ ‫ואין‬ ‫בנייה‬ ‫עדיין‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫הכרמל‬ ‫הדר‬ ‫בשטח‬
 7. 7. ‫המזרחית‬ ‫הרכבת‬ ‫תחנת‬
 8. 8. ‫הכרמליטים‬ ‫מנזר‬
 9. 9. ‫שביל‬ ‫עדיין‬ ‫היה‬ ‫מאריס‬ ‫סטלה‬ ‫כביש‬ ‫כאשר‬
 10. 10. ‫נסללה‬ ‫מאריס‬ ‫סטלה‬ ‫דרך‬
 11. 11. ‫שמן‬ ‫חוף‬
 12. 12. ‫אחד‬ ‫בית‬ ‫נבנה‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫הכרמל‬ ‫הדר‬ ‫ברמת‬ ,‫שמן‬ ‫מחוף‬ ‫חיפה‬ ‫על‬ ‫מבט‬
 13. 13. ‫רחצה‬ ‫חוף‬ ‫עדיין‬ ‫היה‬ ‫שמן‬ ‫חוף‬ ‫כאשר‬
 14. 14. ‫שופכין‬ ‫ביב‬ ‫הוא‬ ‫שהיום‬ ‫במקום‬ ‫צחור‬ ‫גלים‬ ‫קצף‬
 15. 15. ‫הנמל‬ ‫היות‬ ‫לפני‬
 16. 16. .‫היה‬ ‫לא‬ ‫נמל‬ ,‫כרמים‬ ‫גדלו‬ ‫הכרמל‬ ‫מורדות‬ ‫על‬(‫הים‬ ‫חיל‬ ‫של‬ ‫הפוליגון‬ ‫מפני‬ ‫חרדה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫)גם‬
 17. 17. ‫ברובו‬ ‫בתים‬ ‫ללא‬ ‫הנביאים‬ ‫רחוב‬ .‫הנמל‬ ‫היות‬ ‫לפני‬
 18. 18. ‫ניסנאס‬ ‫וואדי‬ ‫י.ל.פרץ‬ '‫רח‬ ‫התמונה‬ ‫בימין‬
 19. 19. ‫העצמאות‬ ‫דרך‬ ‫אזור‬ ‫ייבוש‬
 20. 20. ‫עפר‬ ‫דרך‬ ‫עדיין‬ ‫כשהן‬ ,‫מכרמליה‬ ‫היוצאות‬ ‫הציונות‬ ‫שדרות‬ ‫התמונה‬ ‫במרכז‬
 21. 21. ‫הכביש‬ ‫שנסלל‬ ‫לפני‬ ‫העצמאות‬ ‫שדרות‬ ‫של‬ ‫המיובש‬ ‫השטח‬
 22. 22. ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫בלא‬ ‫צלולים‬ ‫הגליל‬ ‫הרי‬ ‫נראו‬ ‫בהם‬ ‫ימים‬
 23. 23. ‫זיתים‬ ‫כרם‬ ‫עדיין‬ ‫הכרמל‬ ‫הדר‬ ‫הייתה‬ ‫הטכניון‬ ‫בניית‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ (‫המתחם‬ ‫חומת‬ ‫של‬ ‫העליונה‬ ‫בפינה‬ ‫נראה‬ ,‫שנהרס‬ ‫מסדה‬ ‫ברחוב‬ ‫המים‬ ‫)מגדל‬
 24. 24. ‫הכרמל‬ ‫במורדות‬ ‫חקלאות‬ ‫טרסות‬
 25. 25. ‫הטכניון‬ ‫מבואת‬
 26. 26. ‫נורדאו‬ -‫בלפור‬ ‫פינת‬ ‫אל‬ ‫מהטכניון‬ ‫מבט‬
 27. 27. ‫הרצל‬ - ‫בלפור‬ '‫רח‬ ‫אל‬ ‫הטכניון‬ ‫מגג‬ ‫מבט‬
 28. 28. ‫גישה‬ ‫כבישי‬ ‫ללא‬ ‫בבנייתו‬ ‫פז‬ ‫גשר‬
 29. 29. ‫ביד‬ ‫שנדחפו‬ ‫מחצבה‬ ‫עגלות‬ ‫להסעת‬ ‫שמשו‬ ‫המסילות‬ ,‫רושמייה‬ ‫גשר‬
 30. 30. ‫חקלאי‬ ‫יישוב‬ ‫הייתה‬ ‫הגרמנית‬ ‫המושבה‬ ‫כאשר‬
 31. 31. ‫שדות‬ ‫היו‬ ‫אליעזר‬ ‫קריית‬ ‫שיכוני‬ ‫במקום‬
 32. 32. ‫גלים‬ ‫בת‬
 33. 33. ‫ואיננה‬ ‫שהייתה‬ "‫"מעיין‬ ‫הצריפים‬ ‫שכונת‬
 34. 34. ‫היה‬ ‫ששמם‬ ‫העצמאות‬ ‫שדרות‬King’s Way
 35. 35. ‫הרצל‬ '‫רח‬(‫הגדולה‬ ‫השריפה‬ ‫לאחר‬ "‫"אורה‬ ‫)קולנוע‬
 36. 36. .‫הקרנות‬ ‫בית‬(‫רמזור‬ ‫אין‬ ‫בלפור-הרצל‬ ‫)בצומת‬
 37. 37. ‫הרצל‬ '‫ברח‬ ‫בריטי‬ ‫משוריין‬
 38. 38. ‫בפינה‬ ‫שם‬ ‫שהייתה‬ ‫הירוקה‬ ‫הגרעינים‬ ‫מוכר‬ ‫עגלת‬
 39. 39. ‫גלים‬ ‫בת‬ ‫של‬ ‫הקאזינו‬
 40. 40. ‫גלים‬ ‫בת‬ ‫בריכת‬
 41. 41. ?‫השלישית‬ ‫מהקומה‬ ‫לקפוץ‬ ‫העז‬ ‫מי‬
 42. 42. ‫התמונה‬ ‫שבחזית‬ ‫מהצינור‬ ‫היוצא‬ ‫הים‬ ‫מי‬ ‫זרם‬ ‫את‬ ‫אהבנו‬
 43. 43. ‫האוניברסיטה‬ ‫היום‬ ‫נמצאת‬ ‫בו‬ ‫ממקום‬ ‫דאז‬ ‫חיפה‬ ‫על‬ ‫מבט‬
 44. 44. ‫מחיפה‬ ‫מבודד‬ ‫כפר‬ ‫היא‬ ‫שאנן‬ ‫נווה‬ .‫בתים‬ ‫ללא‬ ‫הכרמל‬ ‫מורדות‬
 45. 45. ‫וודג'ווד‬ ‫שדרות‬
 46. 46. ‫נשר‬ ‫בי"ח‬ ‫ליד‬ ‫יגור‬ ‫חיפה‬ ‫כביש‬

×