Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מלווה מקצועי לאיגי

385 views

Published on

דרושים מתנדבים מלווים מקצועיים בארגון הנוער הגאה

Published in: Education, Spiritual, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

מלווה מקצועי לאיגי

  1. 1. ‫דרושים מתנדבים מלווים מקצועיים בארגון הנוער הגאה‬ ‫כללי:‬ ‫ארגון הנוער הגאה אחראי על רווחתם הרגשית והפיסית של בני נוער אשר נהנים‬ ‫משירותיו בקבוצות הנוער, דרך אתר האינטרנט של הארגון ובפעילויות נוספות שונות‬ ‫)חוגים שונים, משלחות לחו"ל ועוד(.‬ ‫מתוך אחריות ארגונית והבנה כי תהליכי התלבטות ובניית זהות‬ ‫הומו/לסבית/בי/טראנסג'נדרית שעוברים החניכים הנם מורכבים ועלולים להביא למצוקות‬ ‫רגשיות רבות, מוטל על כל מדריך בארגון לקבל הדרכה ממלווה מקצועי אשר במסגרתה‬ ‫יוכל להבין את הקשיים של בני הנוער, לעבד אותם ולעזור להם בצורה האפקטיבית‬ ‫ביותר. כמו כן, משמשת ההדרכה מקום בו יכול המדריך להתלבט בקשייו שלו כמדריך‬ ‫ולהיעזר בגורם מקצועי.‬ ‫הגדרת התפקיד:‬ ‫המלווה המקצועי ייתן מענה של הדרכה וייעוץ מקצועי עבור המדריכים החברתיים של‬ ‫קבוצות הנוער בארגון הנוער הגאה. תחומי ההדרכה שבהם יתמקד המלווה המקצועי יגעו‬ ‫במצוקות של חניכים בקבוצה, בעבודת המדריך עצמו, בעבודת זוג המדריכים ביחד. כמו‬ ‫כן, המלווה יהיה מעורב בתכנים שמועברים בקבוצות ויעמוד על כך שתכנים מרכזיים‬ ‫אשר הוחלט עליהם יועברו בקבוצה. המלווה יהווה כתובת עבור המדריכים כאשר‬ ‫מתעוררת מצוקה הקשורה בהדרכה ו/או עם המדריך ו/או עם אחד החניכים.‬ ‫בכל בעיה שעולה עם המדריכים שבאחריותו או עם חניכים בקבוצה – יעדכן את רכזת‬ ‫המלווים המקצועיים בארגון.‬
  2. 2. ‫מסגרת הליווי:‬ ‫מלווה מקצועי ילווה ٢-٣ קבוצות בארגון בהדרכה קבוצתית ואזורית בשיתוף עם רכז‬ ‫ההדרכה האזורי. הליווי ייערך אחת לחודש )ע"פ הצורך(. כמו כן, ישתתף המלווה‬ ‫המקצועי בשלושה סמינרים ארגוניים במהלך השנה וכן באירועים מרכזיים של הארגון.‬ ‫המלווה המקצועי יגיע בעצמו לקבוצת הדרכה אחת לחודש.‬ ‫דרישות התפקיד: תואר וניסיון במקצוע טיפולי – עו"ס, פסיכולוג מומחה )‪ m.a‬ומעלה,‬ ‫בהתמחות/לאחר התמחות(, איש טיפול מתחום הנחיית הקבוצות, פסיכודרמה או טיפול‬ ‫באומנויות.‬ ‫כפיפות:‬ ‫המלווה המקצועי יהיה כפוף לרכזת ליווי מקצועי.‬ ‫ממשקים:‬ ‫מדריכי הקבוצות - אשר אותם מלווה במהלך השנה. הקשר עם המדריכים יהיה קשר של‬ ‫פגישות קבועות לאורך השנה. בנוסף, יהיה המלווה זמין לעדכון והתייעצות‬ ‫טלפונית/אינטרנטית של המדריכים ע"פ הצורך.‬ ‫מלווים נוספים – של קבוצות אחרות, איתם נפגש אחת לחודש בקבוצת ההדרכה ובאופן‬ ‫אינטנסיבי יותר עם מלווים אשר נמצאים באזור שלו בעת הדרכות אזוריות.‬ ‫רכז ליווי – התייעצות ודיווח לגבי מקרים מיוחדים אשר קורים בקבוצות ועם המדריכים.‬ ‫מנחי קבוצת ההדרכה – איתם נפגש אחת לחודש להדרכה קבוצתית.‬ ‫במקרים מיוחדים – מפגש עם הורים / חניך במצוקה.‬
  3. 3. ‫תיאור התפקיד‬ ‫1.הדרכה – המלווה המקצועי ידריך את מדריכי קבוצות הנוער שתחת אחריותו.‬ ‫ליווי המדריכים בניהול מקרים פרטניים וקבוצתיים העולים בקבוצות‬ ‫)מצוקות אישיות, נושאים חברתיים, דילמות בהדרכה ועוד(. המלווה יידע‬ ‫להפנות את המדריכים לרכזים נוספים בארגון כאשר מתעוררת בעיה שאין‬ ‫בסמכותו / ביכולתו לפתור. המלווה המקצועי יבקר בקבוצות אותן הוא מלווה‬ ‫לפחות פעם בשנה )בשיתוף עם מדריך הקבוצה(.‬ ‫2.מעקב ובקרה לפעילות תקינה של הקבוצות - התראה בפני רכזת הליווי‬ ‫המקצועי על התנהלות חריגה של המדריכים/הקבוצה )לדוגמא: אי הגעה‬ ‫להדרכות, לפעילויות, אירועים יוצאי דופן או חריגים בקבוצות, מקרי חירום(.‬ ‫3.ראיון מדריכים – המלווה המקצועי ישתתף בראיונות מדריכים חדשים‬ ‫לקבוצות שתחת אחריותו ויהיה חלק ממקבלי ההחלטה לגבי קבלתם‬ ‫ושיבוצם.‬ ‫4.ארגון ומינהל בקבוצות – המלווה המקצועי יסייע בתכנון וליווי )לפי הצורך(‬ ‫של אירועים מיוחדים בקבוצות: "יום הורים" בקבוצה, תכנון פעילויות‬ ‫חברתיות מיוחדות לקבוצות שתחת אחריותו, ועוד.‬ ‫5.השתתפות בסמינרים מקצועיים – המלווה המקצועי ישתתף בסמינרים‬ ‫המקצועיים של המדריכים ברמת תכנון התכנים של הסמינרים ובהעברתם.‬ ‫בסמינרים, יתבקשו המלווים המקצועיים לקחת חלק בהעברת תכנים או‬ ‫סדנאות.‬
  4. 4. ‫לפרטים ניתן ליצור קשר עם אורי שפר ٧٨٠٠٥٣٥٠٥٠ ‪shif78@gmail.com‬‬

×