Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тест

579 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

тест

 1. 1. Хүснэгт1 ЦАХИМ ТЕСТ Сургууль хичээлийн нэр Анги бүлэг сэдэв Сурагч огноо ХУВИЛБАР 1. Хариултын хуудас:асуулт 1 2 3 4 5хариулт ҮНЭЛГЭЭ: Асуулт Оноо  Хариулт асуулт 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Хуудас 1
 2. 2. Хүснэгт1Хуудас 2
 3. 3. Хүснэгт1Хуудас 3
 4. 4. Хүснэгт1 6 7 8 9 10оноо хариулт Хуудас 4
 5. 5. Хүснэгт1Хуудас 5
 6. 6. Хүснэгт1Хуудас 6
 7. 7. Хүснэгт1Хуудас 7
 8. 8. Хүснэгт1Хуудас 8
 9. 9. Хүснэгт1Хуудас 9
 10. 10. Хүснэгт1Хуудас 10
 11. 11. Хүснэгт1Хуудас 11
 12. 12. Хүснэгт1Хуудас 12
 13. 13. Хүснэгт2 Тест 11. Балархай эгшгийн үүргийг тэмдэглэ. сумаар.шөнө, өдөр, харин, өчигдөр, нэрлэж, байсан, тэгвэл, мөчир,ноднин, сургаж, тохир, санал2. үеэр зөв тасалсан үгийг тэмдэглэ.а. тө­рөл­хт­ний   б.тө­рөлхт­ний  в. төрөлхтний3. буруу бичсэн үгийн дугаарыг тэмдэглэа. нөхрөөс  б. Түгжэнгүүт  в. Эмнэлэг  г. Бодлогошроод 4. Зөөлний тэмдэг “и” болох дүрмийг жишээтэй нь зөв холбо.а. ь+урт эгшиг=ь­и                      а. Тавихб. ь+г=ь­и                                   б. Болиод в. ь+х=ь­и                                   в. Ботид 5. Зөөлөрсөн гийгүүлэгчийн дараа эгшигт гийгүүлэгчээр эхэлсэн залгавар залгаснаас ь­и болсона. хариу     б. Холих    в. Бодит    г. Соливол 6. Нөхцөл залгахад эцсийн гийгүүлэгчийн өмнөх балархай эгшиг гээхгүй бичихийг дугуйл.а. суртал­аар      б. Хөрөнгө­ийн      в.  Хөгжим­ийг      г. Самбар­аас 7. Аль нь оноосон нэр вэ?а. нохой     б.  Сэлэнгэ   в. Эмэгтэй8. Цэгийн оронд бичигдэх үгийн дугаарыг дугуйл.Ээж дэлгүүрээс ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ худалдаж авав.а. жигмэг       б. Жигмэгэ    в. Жигнэмэг      г. Жигмэнэг 9. Дараах үгсийг ойролцоо утгаар нь холбож зур. 1. тэнэгэр                         а. Битгий2. агнах                            б. Ханагар3. бүү                              в. Ондоо4. өөр                               г. Намнах 10. Зөөлний тэмдэг и болох хэдэн тохиолдол байдаг вэ? а.  2           б.  4          в.   3 Хуудас 13
 14. 14. Хүснэгт2н залгавар залгаснаас ь­и болсонг дугуйл.г гээхгүй бичихийг дугуйл. Хуудас 14
 15. 15. Хүснэгт3  ТЕСТ 21. Өгүүлбэрүүдийг ямар өгүүлбэр болохыг харгалзуулан холбоорой. 1. Та хаашаа явах вэ?                         а. Хүүрнэх  2. Ээж маргааш ирнэ.                         б. Захирах  3. Чи дэвтрээ мартуузай                     в. Асуух 4. Одоо хурдан бич.                            г. Анхааруулах2. Аль нь зөв бэ? Тэмдэглээрэй.  Талхыг гурлаар хийдэг. Талхыг гурилаар хийдэг.3. Зөөлний тэмдэг и болохгүй хэдэн тохиолдол байдаг вэ? а.   4          б.  2        в.   34. Үгийг зөв байрлуулж өгүүлбэр бүтээж бич. олбол Аргыг дийлнэ арсланг ч хүн5. хэлний үзүүрийн “н”­тэй үг аль нь вэ?  а. наран             б. Болно          в. Ширүүн 6. хоолойн “г”­тэй үг аль нь вэ? а. ханагар          б.    Мэргэн         в.  Худаг 7. Хоёр үетэй үг аль нь вэ? а. хөрөнгө       б. Оноосон           в. Хүрхрээ 8. Гүйцээгээрэй. Нэг өдөр танилцаж . . . . . .. . . . .. . . . .9. Эх юунаас бүтдэг вэ? а. үсэгнээс       б.  Үгнээс     в. Өгүүлбэрээс     г. Утгат хэсгээс10. Ялган бичсалхи, харь, тархи, соль, гархи, тохь, унь, сахь, бурхи, орхи дан зөөлөрсөн                                  давхар зөөлөрсөн . . . . .. . . .. . . . . .                            . .. . .. . .. . . .. . .. . . Хуудас 15
 16. 16. Хүснэгт3Хуудас 16

×