солонго

960 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

солонго

 1. 1. нүүр Цахим нүүр-1СУРГУУЛЬ 44-р сургуульАнги ,бүлэг 5Сурагчийн нэр П.Анар бичиж дуусаад CTRL-s-ийг дарна уу Хувилбар 1 Хуудас 1
 2. 2. нүүрЦахим нүүр-1 хичээлийн нэр монгол хэл хичээлийн сэдэв огноо Хувилбар 2 Хувилбар 2 Хуудас 2
 3. 3. тест1 Тест 1. ЧацарганаГанцхан ширхэг үрлэнд нь Ангааж агшаах мойл ч бий Ангаа тайлах нэрс ч бий Харшаа арилгах1. Дээрх эхэд юуны тухай өгүүлж байна вэ? а. Цусны тухай б. өвсний тухай с. өш хонзонгийнн тухай2. Эхийн хэв маягийг тодорхойл а. тайлбарламж б. хүүрнэмж в. тоочимж3. Дагаварын аргаар бүтсэн үгийг ол.а. шумуул б. амьтан с. хийхэд4. дараах үгсээс үүсмэл үгийг ола. өөрийгөө б. салхинд с. амьтныг5. утгаараа үл тохирох үгийг ол.а. цус б. шүүс с. тархи6. Алдаагүй бичсэн үгийг ол. а. бэхэжэнэ б. бэхжинэ с. бэхэжинэ7. Үгийн бүтцээр зөв задалсан хэсгийг ол а. Дүрс+л+х б. дүр+с+л+х с. дү+р+с+л+х8. Үеэр зөв таслан бичсэн хэсгийг ол а. өвтгө+төл б. өвт+гө+төл с. өв+т+гө+төл Хариулт 1 2 3 4 5 а б б с с Хуудас 3
 4. 4. тест1 Чацарганаа тайлах нэрс ч бий Харшаа арилгах хад ч бий Халуун дарах тошлой ч бий Тэр жимс чацаргана Эцэжс. өш хонзонгийнн тухайдү+р+с+л+хөв+т+гө+төл Хариулт 6 7 8 б а б Хуудас 4
 5. 5. тест1Хуудас 5
 6. 6. тест 2 Тест 2 Хариултын хууд Асуулт 1 2 3 Хариулт б а с ХаварӨглөө босоод голруу гүйж явтал замд минь хос ангир тааралдав. Тэр 2 цөөрмийн дэргэд бууж намууТэр өдөр багштай хамь ууланд зугаалав. Багш бидэнд: Хүүхдүүдээ ээ, Шувуун таваг ургасныг харааҮнэхээр хагд өвсөн дундаас ангаахайны сарвуу шиг бяцхан ногоон навч ургажээ. Ингэж би шувуу боангир, цэцэг болгоны түрүүнд шувуун таваг ургадгыг мэдэж авав. Шувуун таваг урин хаврын анхны ц1. Хагд өвс гэж ямар өвсийг хэлэх вэ?а. дөнгөж ургаж байгаа өвс б. Өнжмөл өвс с. хамгийн түрүүнд ургадаг өвс2. Хавар хамгийн түрүүнд ямар ургамал ургадаг вэ?а. Шувуун таваг б. хагд өвс с. ногоон навч3. Дээрх эхэд юуны тухай өгүүлж байна вэ?а. Цэцэгний тухай б. Шувууны тухай с. хаврын тухай4. Дээрх эхийн хэв маягийг тодорхойл а. тайлбарламж б. хүүрнэмж в. тоочимж5. Эхийн үгсээс нэг зүйлчлэлд ялгасан хэсгийн ола. гол, ангир, цөөрөм, уул, шувуун таваг, хагд өвс б. шувуун таваг, хагд өвс, цэцэг, на6. Эхийн гол санааг хэлцээр зөв илэрхийлсэн хэсгийг ола. цэнгэлйин дээд нь цэцэг б. юм үзэж нүд тайлах7. “Шувуу” үг үндсэн утгаараа байгаа хэсгийг ола. Шувуун таваг б. шувуу мэт дүүлэх с. шувуун саарал8. Дагаврын аргаар бүтсэн үгийг ола. зугаалга б. шувуун таваг с. цөөрөм Хуудас 6
 7. 7. тест 2Хуудас 7
 8. 8. тест 2 1 Тест 2 Хариултын хуудас 4 5 6 7 8 с с б д аТэр 2 цөөрмийн дэргэд бууж намуухан ганганав.э ээ, Шувуун таваг ургасныг хараач гэж хэлэв.н навч ургажээ. Ингэж би шувуу болгоны түрүүндШувуун таваг урин хаврын анхны цэцэг ажээ. . хамгийн түрүүнд ургадаг өвс д. халиурсан их өвс . ногоон навч д. голыг зүлэг . хаврын тухай д. багшийн тухай д. эргэцүүлэмжб. шувуун таваг, хагд өвс, цэцэг, навч с. эрдэмтэй хүн даруу эх мөрөн дөлгөөн д. шувууны үүр Хуудас 8
 9. 9. тест 2Хуудас 9
 10. 10. дүнСургууль: 44 Нэр:Анги: 5 Хичээлийн нэр: Монгол хэлБүлэг: в Хичээлийн сэдэв: Эх дээр ажиллахҮнэлгээ харах хэсэг:ХУВИЛБАР-1: ХУВИЛБАР-2: асуулт оноо хариулт асуулт оноо 1 1 зөв 1 1 2 1 зөв 2 1 3 1 зөв 3 1 4 1 зөв 4 1 5 1 зөв 5 1 6 1 зөв 6 1 7 1 зөв 7 1 8 1 зөв 8 1 авах оноо 8 авах оноо авсан оноо 8 авсан оноо зөв хариулт 8 зөв хариулт буруу хариулт 0 буруу хариулт хувь 100 хувь үсэг үнэлгээ A үсэг үнэлгээ Хуудас 10
 11. 11. дүнХуудас 11
 12. 12. дүнХуудас 12
 13. 13. дүнХуудас 13
 14. 14. дүнХуудас 14
 15. 15. дүнХуудас 15
 16. 16. дүнХуудас 16
 17. 17. дүнонгол хэлх дээр ажиллах хариулт зөв зөв Зөв Зөв зөв зөв зөв зөв 8 8 8 0 100 A Хуудас 17
 18. 18. дүнХуудас 18
 19. 19. дүнХуудас 19
 20. 20. дүнХуудас 20
 21. 21. дүнХуудас 21
 22. 22. дүнХуудас 22
 23. 23. дүнСургууль: 44 Нэр:Анги: 5 Хичээлийн нэр:Бүлэг: в Хичээлийн сэдэв:Үнэлгээ харах хэсэг:ХУВИЛБАР-1: асуулт оноо хариулт 1 0 буруу 2 0 буруу 3 0 буруу 4 0 буруу 5 0 буруу 6 0 буруу 7 0 буруу 8 0 буруу авах оноо 8 авсан оноо 0 зөв хариулт 0 буруу хариулт 8 хувь 0 үсэг үнэлгээ F Хуудас 23
 24. 24. дүнХуудас 24
 25. 25. дүнХуудас 25
 26. 26. дүнХуудас 26
 27. 27. дүнХуудас 27
 28. 28. дүнХуудас 28
 29. 29. дүнХуудас 29
 30. 30. дүничээлийн нэр: Монгол хэличээлийн сэдэв: Эх дээр ажиллах ХУВИЛБАР-2: асуулт оноо хариулт 1 0 буруу 2 0 буруу 3 0 буруу 4 0 буруу 5 0 буруу 6 0 буруу 7 0 буруу 8 0 буруу авах оноо 8 авсан оноо 0 зөв хариулт 0 буруу хариулт 8 хувь 0 үсэг үнэлгээ F Хуудас 30

×