Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим тест

656 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

цахим тест

 1. 1. Нүүр Цахим тестСургууль 21 Сурагчийн нэр:Анги 11 Хичээлийн нэр:Бүлэг г Хичээлийн сэдэв:Шалгалтын хувилбар сонгох: Хувилбар – 2 Page 1
 2. 2. Нүүр Азжаргал мхуз бүлэг сэдэв 1Хувилбар – 2 Хувилбар – 3 Page 2
 3. 3. Хувилбар 1 Цахим тест хувилбар 1 Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6Хариулт а в г в а г1. “Ажлын хариуцлага, сахилга батгүй нөхдүүдтэй хатуу хариуцлага тооцох ёстой” гэсэн өгүямар алдаанд орох вэ?а. Баримтын б. Албархаг в. Боловсон г. Доромж2.” Зуурмаг “ гэдэг үгийн “уу” авианд үл тохирох шинжийг олж тэмдэглэ.а. Ерийн урт б. Уруулын в. Уужим /амны зай/ г. Үгийн угийн д. Эр, чанга е. Эгшиг а3. Дээрх үгийн “А” авианд үл тохирох шинжийг ол.а. Хэлний угийн б. Уруулын бус в. Хамарсан г. Уйтан д. Эр, чанга е. Балархай эгш4. Б. Ренчин “Сар” шүлэгтээ ............цоорхой дээлээ хэдрээд, таягаа тулаад гэх мэт” уран дүаргыг хэрэглэсэн байна вэ?а. Амьдчилал б. Ихэсгэл в. Хүншүүлэл г. Багасгал5. “Цээлийн ус ширгэв Цэгээн чулуу хагарав” гэж МНТ зохиолд хэн хэлсэн вэ?а. Чирха б. Жамуха в. Ван хан г. Тодойн Гиртэ6.Хэлц нь найруулгын ямар төрөлд багтах вэ?а. Сонин нийтлэлийн б. Албан бичгийн в. Эрдэм шинжилгээний г. Уран зохиолын Page 3
 4. 4. Хувилбар 1 Page 4
 5. 5. Хувилбар 1уцлага тооцох ёстой” гэсэн өгүүлбэр найруулгынгийн д. Эр, чанга е. Эгшиг авиад. Эр, чанга е. Балархай эгшигтаягаа тулаад гэх мэт” уран дүрслэлийн ямард хэн хэлсэн вэ?лгээний г. Уран зохиолын Page 5
 6. 6. Хувилбар 1 Page 6
 7. 7. Үр дүн Цахим тестийн үнэлгээСургууль: 21 Сурагчийн нэр: АзжаргалАнги: 11 Хичээлийн нэр: мхузБүлэг: г Хичээийн сэдэв: бүлэг сэдэв 1Үнэлгээ харах хэсэгХувилбар 1: Асуулт Оноо Хариулт Дүнгийн график 1 0 Буруу 2 0 Буруу 6 6 3 1 Зөв 4 1 Зөв 5 5 1 Зөв 6 1 Зөв 4 4 4Авах оноо 6Авсан оноо 4 Хувь 3Зөв хариулт 4Буруу хариулт 2 2Хувь ###Үсгэн үнэлгээ D 1Муу байна та дахин хариулна 0 уу! Авах оноо Авсан оноо Зөв хариулт Бур Page 7
 8. 8. Үр дүнээийн график4 4 2 Зөв хариулт Буруу хариулт Page 8
 9. 9. Анализ Цахим тестийн үнэлгээний анализСургууль 21 АзжаргалАнги 11 мхузБүлэг г бүлэг сэдэв 1Өөрийн үнэлгээг харах хэсэгАсуулт Хариулт Зөв хариулт нь: Анхаарах зүйл: 1 буруу 0 Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэгтэй 2 0 дахин бөглөх хэрэггүй буруу 0 3 Зөв дахин бөглөх хэрэггүй 0 4 зөв 0 дахин бөглөх хэрэггүй 5 зөв а дахин бөглөх хэрэггүй 6 буруу г дахин бөглөх хэрэггүй Тестээ бөглөж дууссан бол Ctrl+S дарж хадгалаарай ! Page 9
 10. 10. Анализийн үнэлгээний анализ Анхаарах зүйл: Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэгтэй дахин бөглөх хэрэггүй дахин бөглөх хэрэггүй дахин бөглөх хэрэггүй дахин бөглөх хэрэггүй дахин бөглөх хэрэггүйдарж хадгалаарай ! Page 10

×