14 november 2013
1
Bodegraven
1Korinthe 9

Want hoewel ik vrij sta tegenover allen,
heb ik mij allen dienstbaar gemaakt,
om er zoveel mogelijk te winnen...
1Korinthe 9

Want hoewel ik vrij sta tegenover
allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt,
om er zoveel mogelijk te winnen...
1Korinthe 9

en ik ben voor de Joden geworden
als een Jood,
om Joden te winnen;
hun, die onder de wet staan,
als onder de ...
1Korinthe 9

en ik ben voor de Joden geworden
als een Jood,
om Joden te winnen;
hun, die onder de wet staan,
als onder de ...
1Korinthe 9

en ik ben voor de Joden geworden
als een Jood,
om Joden te winnen;
hun, die onder de wet staan,
als onder de ...
1Korinthe 9

hun, die zonder wet zijn,
ben ik geworden als zonder wet
(hoewel niet zonder de wet van God,
want ik sta onde...
1Korinthe 9

hun, die zonder wet zijn,
ben ik geworden als zonder wet
(hoewel niet zonder de wet van God,
want ik sta onde...
1Korinthe 9

hun, die zonder wet zijn,
ben ik geworden als zonder wet
(hoewel niet zonder de wet van God,
want ik sta onde...
1Korinthe 9

Ik ben voor de zwakken zwak
geworden, om de zwakken te winnen;
voor allen ben ik alles geweest,
om in elk gev...
1Korinthe 9

Ik ben voor de zwakken zwak
geworden, om de zwakken te winnen;
voor allen ben ik alles geweest,
om in elk gev...
1Korinthe 9

Alles doe ik ter wille van het evangelie,
om er zelf ook deel aan te verkrijgen.
23
1Korinthe 9

Alles doe ik ter wille van het evangelie,
om er zelf ook deel aan te verkrijgen.
23
1Korinthe 9

Weet gij niet,
dat zij, die in de renbaan lopen,
allen wel lopen,
doch dat slechts een de prijs kan ontvangen...
1Korinthe 9

Weet gij niet,
dat zij, die in de renbaan lopen,
allen wel lopen,
doch dat slechts een de prijs kan ontvangen...
1Korinthe 9

Weet gij niet,
dat zij, die in de renbaan lopen,
allen wel lopen,
doch dat slechts een de prijs kan ontvangen...
1Korinthe 9

En al wie aan een wedstrijd
deelneemt, beheerst zich in alles;
zij om een vergankelijke erekrans te
verkrijge...
1Korinthe 9

En al wie aan een wedstrijd
deelneemt, beheerst zich in alles;
zij om een vergankelijke erekrans te
verkrijge...
Daarom, mijn geliefde broeders,
naar wie mijn verlangen uitgaat,
mijn blijdschap en KROON,
staat alzo vast in de Here, gel...
1Korinthe 9

Ik loop dan ook niet maar in den blinde
en ik ben geen vuistvechter,
die zo maar in de lucht slaat.
26
1Korinthe 9

Ik loop dan ook niet maar in den blinde
en ik ben geen vuistvechter,
die zo maar in de lucht slaat.
26
1Korinthe 9

Neen, ik tuchtig mijn lichaam
en houd het in bedwang,
om niet, na anderen gepredikt te hebben,
wellicht zelf ...
1Korinthe 9

Neen, ik tuchtig mijn lichaam
en houd het in bedwang,
om niet, na anderen gepredikt te hebben,
wellicht zelf ...
1Korinthe 10

Want ik stel er prijs op, broeders,
dat gij weet,
dat onze vaderen
allen onder de wolk waren,
allen door de ...
1Korinthe 10

Want ik stel er prijs op, broeders,
dat gij weet,
dat onze vaderen
allen onder de wolk waren,
allen door de ...
1Korinthe 10

Want ik stel er prijs op, broeders,
dat gij weet,
dat onze vaderen
allen onder de wolk waren,
allen door de ...
1Korinthe 10

allen zich in Mozes lieten dopen
in de wolk en in de zee,
2
1Korinthe 10
3

allen hetzelfde geestelijke voedsel aten,
1Korinthe 10

en allen dezelfde geestelijke drank dronken,
want zij dronken uit een geestelijke rots,
welke met hen medegi...
1Korinthe 10

en allen dezelfde geestelijke drank
dronken, want zij dronken uit een geestelijke
rots, welke met hen medegi...
1Korinthe 10

en allen dezelfde geestelijke drank
dronken, want zij dronken uit een geestelijke
rots, welke met hen medegi...
1Korinthe 10

En toch heeft God in het merendeel van hen
geen welgevallen gehad,
want zij werden neergeveld in de woestijn...
1Korinthe 10

Deze gebeurtenissen zijn ons
ten voorbeeld geschied,
opdat wij geen lust
tot het kwade zouden hebben,
zoals ...
1Korinthe 10

Deze gebeurtenissen zijn ons
ten voorbeeld geschied,
opdat wij geen lust
tot het kwade zouden hebben,
zoals ...
1Korinthe 10

Wordt ook geen afgodendienaars
zoals sommigen van hen,
gelijk geschreven staat:
Het volk zette zich neder om...
1Korinthe 10

Wordt ook geen afgodendienaars
zoals sommigen van hen,
gelijk geschreven staat:
Het volk zette zich neder om...
1Korinthe 10

Wordt ook geen afgodendienaars
zoals sommigen van hen,
gelijk geschreven staat:
Het volk zette zich neder om...
1Korinthe 10

En laten wij geen hoererij plegen,
zoals sommigen van hen deden,
en er vielen op een dag drieentwintigduizen...
1Korinthe 10

En laten wij geen hoererij plegen,
zoals sommigen van hen deden,
en er vielen op een dag drieentwintigduizen...
1Korinthe 10

En laten wij geen hoererij plegen,
zoals sommigen van hen deden,
en er vielen op een dag drieentwintigduizen...
1Korinthe 10

En laten wij de Here niet verzoeken,
zoals sommigen van hen deden,
en zij kwamen om door de slangen.
9
1Korinthe 10

En laten wij de Here niet verzoeken,
zoals sommigen van hen deden,
en zij kwamen om door de slangen.
9
1Korinthe 10

En mort niet,
zoals sommigen van hen deden,
en zij kwamen om door de verderfengel.
10
1Korinthe 10

En mort niet,
zoals sommigen van hen deden,
en zij kwamen om door de verderfengel.
10
1Korinthe 10

Dit is hun overkomen
tot een voorbeeld voor ons
en het is opgetekend ter waarschuwing
voor ons,
over wie het...
1Korinthe 10

Dit is hun overkomen
tot een voorbeeld voor ons
en het is opgetekend ter waarschuwing
voor ons,
over wie het...
1Korinthe 10

Dit is hun overkomen
tot een voorbeeld voor ons
en het is opgetekend ter waarschuwing
voor ons,
over wie het...
1Korinthe 10

Daarom, wie meent te staan,
zie toe, dat hij niet valle.
12
Korinthe 16
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Korinthe 16

739 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Korinthe 16

 1. 1. 14 november 2013 1 Bodegraven
 2. 2. 1Korinthe 9 Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen; 19
 3. 3. 1Korinthe 9 Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen; 19
 4. 4. 1Korinthe 9 en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet (hoewel persoonlijk niet onder de wet) om hen, die onder de wet staan, te winnen; 20
 5. 5. 1Korinthe 9 en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet (hoewel persoonlijk niet onder de wet) om hen, die onder de wet staan, te winnen; 20
 6. 6. 1Korinthe 9 en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet (hoewel persoonlijk niet onder de wet) om hen, die onder de wet staan, te winnen; 20
 7. 7. 1Korinthe 9 hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet (hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus) om hen, die zonder wet zijn, te winnen. 21
 8. 8. 1Korinthe 9 hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet (hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus) om hen, die zonder wet zijn, te winnen. 21
 9. 9. 1Korinthe 9 hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet (hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus) om hen, die zonder wet zijn, te winnen. 21
 10. 10. 1Korinthe 9 Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden. 22
 11. 11. 1Korinthe 9 Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden. 22
 12. 12. 1Korinthe 9 Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. 23
 13. 13. 1Korinthe 9 Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. 23
 14. 14. 1Korinthe 9 Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts een de prijs kan ontvangen? Loopt dan zo, dat gij die behaalt! 24
 15. 15. 1Korinthe 9 Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts een de prijs kan ontvangen? Loopt dan zo, dat gij die behaalt! 24
 16. 16. 1Korinthe 9 Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts een de prijs kan ontvangen? Loopt dan zo, dat gij die behaalt! 24
 17. 17. 1Korinthe 9 En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 25
 18. 18. 1Korinthe 9 En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 25
 19. 19. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en KROON, staat alzo vast in de Here, geliefden! 1 -Filippi 4Want wie is onze hoop of blijdschap of EREKRANS voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? 19 -1Thessalonika 2-
 20. 20. 1Korinthe 9 Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. 26
 21. 21. 1Korinthe 9 Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. 26
 22. 22. 1Korinthe 9 Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 27
 23. 23. 1Korinthe 9 Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 27
 24. 24. 1Korinthe 10 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 1 "Spreek ik hier soms van menselijk standpunt, of spreekt ook de wet niet van deze dingen?"
 25. 25. 1Korinthe 10 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 1
 26. 26. 1Korinthe 10 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 1
 27. 27. 1Korinthe 10 allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, 2
 28. 28. 1Korinthe 10 3 allen hetzelfde geestelijke voedsel aten,
 29. 29. 1Korinthe 10 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. 4
 30. 30. 1Korinthe 10 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. 4
 31. 31. 1Korinthe 10 en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. 4
 32. 32. 1Korinthe 10 En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. 5
 33. 33. 1Korinthe 10 Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. 6
 34. 34. 1Korinthe 10 Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. 6
 35. 35. 1Korinthe 10 Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. 7
 36. 36. 1Korinthe 10 Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. 7
 37. 37. 1Korinthe 10 Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. 7
 38. 38. 1Korinthe 10 En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op een dag drieentwintigduizend. 8
 39. 39. 1Korinthe 10 En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op een dag drieentwintigduizend. 8
 40. 40. 1Korinthe 10 En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op een dag drieentwintigduizend. 8
 41. 41. 1Korinthe 10 En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen. 9
 42. 42. 1Korinthe 10 En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen. 9
 43. 43. 1Korinthe 10 En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 10
 44. 44. 1Korinthe 10 En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. 10
 45. 45. 1Korinthe 10 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. 11
 46. 46. 1Korinthe 10 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. 11
 47. 47. 1Korinthe 10 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. 11
 48. 48. 1Korinthe 10 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 12

×