Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PAISATGES I CLIMES
   DEL MÓN


   CIÈNCIES SOCIALS
     3r d’ESO
  IES PORT D’ALCÚDIA
Clima – Temps Atmosfèric
• El clima és el conjunt de condicions
 atmosfèriques que es donen d’una manera
 habitual en una ...
Clima i temps: diferències


Temps: estat de l'atmosfera en un moment determinat (ahir, avui, demà...).
Clima: el temps qu...
Clima i temps: diferències

             Temps
 Pluja     Boira       Núvols  Sol
Tempest...
Climogrames: gràfics del climes

Un climograma és un gràfic on es dibuixa l'evolució de les temperatures (línia)
i la quan...
Climogrames, gràfics del climes

Un climograma és un gràfic on es dibuixa l'evolució de les temperatures
(línea) i la quan...
Causes de les diferències dels climes

Per què son diferents les temperatures?
    LATITUD         ALTITUD  ...
Zones climàtiques
   ZONES FREDES           ZONA CÀLIDA        ZONES TEMPERADES

   Fa fred tot l'a...
10
ELS CLIMES I
PAISATGES CÀLIDS


   Ciències Socials
     3r d’ESO
  IES PORT D’ALCÚDIA
Característiques generals
 Climes temperats:

  Localitzats entre el tròpic de
  càncer i el tròpic de capricorn
  ...
Zones climàtiques de la Terra
14
Tipus de Climes i Paisatges

 La major o menor abundància de precipitacions i
 els contrastos entre períodes de sequera i...
CLIMA EQUATORIAL
Clima equatorial: Localització
 Localitzat a costat i
 costat de l’equador,
 entre els 5 i 10 ºC de
 latitud nord i sud.
...
Clima equatorial: Temperatures

 Temperatures molt
 elevades (càlides)
 durant tot l’any: sobre
 els 25 ºC.

 No hi ha o...
Clima equatorial: Precipitacions
 Precipitacions molt
 abundants, superiors als
 2000 mm anuals.

 Plou molt i quasi
 di...
Clima equatorial: Vegetació

 Selva verge o Jungla:
  Bosc dens, espès, frondós, sempre verd i exhuberant.
  Bosc com...
Clima equatorial: Vegetació
Clima equatorial: Vegetació
Clima equatorial: Vegetació
Clima equatorial: Vegetació
Clima equatorial: Fauna

 Molt variada: ocells,
 serps, grans rèptils,
 micos, insectes,
 cocodrils, orangutans,
 xim...
Clima equatorial: Fauna
Clima equatorial: Població
 Pobles indígenes  viuen a les
 clarianes de la selva  es
 dediquen a la recol·lecció i a ...
Clima equatorial: Població
Clima Equatorial: Síntesi

              CLIMA EQUATORIAL
Localització   A costat i costat de l’equador.
T...
CLIMA TROPICAL
Clima tropical: Localització
 Localitzats entre 5 i 35º
 de latitud nord i sud de
 l’equador.
 Es dóna sobretot a les
...
Clima tropical: Temperatures
 Temperatures elevades
 durant tot l’any.

 Temperatures mitjanes
 anuals: entre els 20 i 3...
Clima tropical: Precipitacions
 Pluges  abundants
 només a l’estiu.
 Precipitacions 
 marquen dues estacions
 ben d...
Clima tropical: Vegetació
 Vegetació canvia a mida que ens allunyem de l’equador.
  A les zones de latitud més baixa: b...
Clima tropical: Vegetació

 Bosc tropical o bosc de galeria:
Clima tropical: Vegetació

 Bosc tropical o bosc de galeria:
Clima tropical: Vegetació

 Sabana o praderia tropical:
Clima tropical: Vegetació

 Sabana o praderia tropical:
Clima tropical: Vegetació

 Sabana o praderia tropical:
Clima tropical: Vegetació

 Estepa:
Clima tropical: Fauna

 L’abundància d’herba
 permet que hi hagi
 grans herbívors:
 elefants, girafes,
 rinoceronts, lleo...
Clima tropical: Fauna
Clima tropical: Població
 Població  activitat
 econòmica  agricultura i
 ramaderia.

 Productes tropicals
 destinat...
Clima tropical: Població
Clima Tropical: Síntesi

               CLIMA TROPICAL
Localització   Entre l’equador i els dos tròpics
Te...
CLIMA DESÈRTIC
Clima desèrtic: Localització
 Clima desèrtic  ocupen
 15% superfície continental.

 Localitzat entorn als tròpics
 de...
Clima desèrtic: Temperatures

 Temperatures molt altes
 durant tot l’any. Mitjanes
 entre 17 i 22ºC.

 Grans oscil·lacio...
Clima desèrtic: Precipitacions
 Precipitacions escasses
 o nul·les: pluges inferiors
 als 250 mm anuals.

 Sequedat extr...
Clima desèrtic: Vegetació
 Allunyament de l’equador  vegetació més escassa
  estepes pobres d’arbusts i matolls dispers...
Clima desèrtic: Vegetació
Clima desèrtic: Vegetació
Clima desèrtic: Vegetació
Clima desèrtic: Vegetació
Clima desèrtic: Fauna
 Fauna deserts  escassa i
 poc variada.

 Rèptils i invertebrats
 recoberts d’escates o
 cuira...
Clima desèrtic: Fauna
Clima desèrtic: Fauna
Clima desèrtic: Fauna
Clima desèrtic: Població
 Població escassa  difícils
 condicions del medi natural.

 Població  concentrada en els
 o...
Clima desèrtic: Població
Clima Desèrtic: Síntesi

               CLIMA TROPICAL
Localització   Entorn als tròpics dels dos hemisfer...
ELS CLIMES I
 PAISATGES
TEMPERATS

  Ciències Socials
    3r d’ESO
 IES PORT D’ALCÚDIA
Característiques generals

 Climes temperats:

  Localitzats en les latituds
  mitjanes: entre els
  paral·lels 30º...
Característiques generals

        Quatre estacions ben
       diferenciades:
        Hivern: aquest...
Tipus de Climes i Paisatges

 Climes i Paisatges de les zones temperades: tres
 grans tipus de paisatges, exemplificats e...
CLIMA OCEÀNIC O ATLÀNTIC
Clima oceànic: Localització
 Paisatges oceànics es
 troben a les costes
 occidentals dels continents
 entre 40 i 60º d...
Clima oceànic: Temperatures
 Temperatures suaus, tant a
 l’hivern com a l’estiu, gràcies a
 l’acció reguladora de la ma...
Clima oceànic: Precipitacions
 Precipitacions: abundants
 tot l’any, a causa dels
 vents de procedència
 atlàntica.

 Pl...
Clima oceànic: Vegetació
 Clima suau i humit afavoreix l’existència de boscs atlàntic
 on predominen els arbres caducifo...
Clima oceànic: Vegetació
Bosc Atlàntic
Clima oceànic: Vegetació
Bosc Atlàntic
Clima oceànic: Vegetació
Prats
Clima oceànic: Vegetació
Landa
Clima oceànic: Fauna

 Cérvols, guineus, llops,
 ratolins, ocells...

 En els prats hi
 pasturen la ramaderia
 de bestia...
Clima oceànic: Població

 Zones atlàntiques
 ramaderes: població
 dispersa.

 Actualment: paisatge
 molt humanitzat:
 ci...
Clima Oceànic: Síntesi

               CLIMA OCEÀNIC
Localització   Climes de les regions temperades, a p...
CLIMA MEDITERRANI
Clima mediterrani: Localització
 Zones properes a la Mar
 Mediterrània (Espanya,
 sud de França, Itàlia,
 Grècia...).

 ...
Clima mediterrani: Temperatures
 Estius calorosos i secs, per
 la influència de la massa
 d’aire subtropical.

 Hivern...
Clima mediterrani:
        Precipitacions
 Pluviositat escassa i
 irregular durant tot l’any
 (de 200 a 1000 mm)....
Clima mediterrani: Vegetació
  Boscs mediterrani de fulla perenne:
    Alzinar
    Pins
    Surera
    A...
Clima mediterrani: Vegetació

Bosc mediterrani de fulla perenne
Clima mediterrani: Vegetació

Bosc mediterrani de fulla perenne
Clima mediterrani: Vegetació

Garriga i Estepa
Clima mediterrani: Vegetació

Màquia
Clima mediterrani: Vegetació

Conreus mediterranis: olivera, vinya i blat.
Clima mediterrani: Fauna
 Mamífers: cabres, porcs
 senglars, rabosa,
 guineu, mostela, conill,
 eriçó…

 Rèptils: serps,...
Clima mediterrani: Fauna
Clima mediterrani: Població

 Solen ser terres molt
 poblades i atreuen el
 turisme.

 Les ciutats creixen, i
 les urban...
Clima mediterrani: Síntesi

              CLIMA MEDITERRANI
Localització   Zones properes a la Mar Mediterr...
CLIMA CONTINENTAL
Clima continental: Localització

 Interior dels continents
 de l’hemisferi nord
 (Sibèria, interior dels
 Estats Units, C...
Clima continental: Temperatures
 Clima rigorós amb
 temperatures molt
 contrastades: estius calorosos i
 hiverns llarg...
Clima continental: Precipitacions
 Les precipitacions es
 produeixen sobretot a
 l’estiu.

 Precipitacions anuals:
 infe...
Clima continental: Vegetació
 Taigà o Bosc de Conníferes: a les
 terres situades al nord. Són arbres
 de fulla perenne ...
Clima continental: Vegetació

Taigà o Bosc de Conníferes
Clima continental: Vegetació

Taigà o Bosc de Conníferes
Clima continental: Vegetació

Taigà o Bosc de Conníferes
Clima continental: Vegetació

Estepa
Clima continental: Vegetació

Estepa
Clima continental: Vegetació

Bosc de Caducifoli de les Muntanyes
Clima continental: Vegetació

Praderia
Clima continental: Fauna

 Ós, guineu, mostela,
 ren, cèrvol, llop, cavall,
 llebres, ant, mussols…
Clima continental: Població
 La població viu
 concentrada en grans
 pobles.

 Actualment s’han
 modificat profundament
 ...
Clima continental: Síntesi

               CLIMA OCEÀNIC
Localització   A l'interior dels continents, a l...
ELS CLIMES I
PAISATGES FREDS


   Ciències Socials
     3r d’ESO
  IES PORT D’ALCÚDIA
Característiques generals
 Climes freds: localitzats a
  Zones polars de tots dos hemisferis:
   • Hemisferi Nord  z...
Caracterítiques generals
 Poblament:

  Zones polars estan poc
  poblades, amb certs pobles,
  com ara els esquimals, ...
113
Tipus de Climes i Paisatges

 Es distingeixen dos tipus climàtics freds:


  Polar
  Alta Muntanya
CLIMA POLAR
Clima polar: Localització

 Els climes polars es
 troben als dos extrems
 de la Terra:
  Nord del Cercle Polar
  Àrtic
...
Clima polar: Temperatures
 Clima extremadament fred  clima
 amb les temperatures més baixes
 de la Terra.

 Temperatu...
Clima polar: Temperatures
 A les regions polars la   Temperatures són molt
radiació solar és menor   baixes  causes: ...
Clima polar: Precipitacions

 Precipitacions quasi
 inexistents i les
 escasses
 precipitacions que
 cauen són en forma d...
Clima polar: Vegetació
 Escassa:

  Tundra:
  • A l’estiu, allà on no hi ha gel es desenvolupa la tundra.
  • Molses, ...
Clima polar: Vegetació

Tundra
Clima polar: Vegetació

 Tundra
Clima polar: Vegetació

 Taigà o Bosc Boreal
Clima polar: Vegetació

 Vegetació inexistent
Clima polar: Vegetació

 Vegetació inexistent
Clima polar: Fauna
 Animals amb abundant
 pelatge i una capa
 gruixuda de greix per a
 protegir-se del fred:
 óssos polar...
Clima polar: Fauna
Clima polar: Fauna
Clima polar: Població

 Zones polars 
 escassament
 poblades:
  Esquimals  viuen de la
  caça o de la pesca.
  Lapon...
Clima polar: Població
Clima polar: Síntesi

                CLIMA POLAR
Localització   Zones polars de l’hemisferi nord (Àrtic)...
CLIMA D’ALTA MUNTANYA
Clima d’alta muntanya:
         Localització
 A les serralades més
 elevades de la Terra.

 Clima zonal 
 loca...
Clima d’alta muntanya :
            Temperatures
 Temperatures fredes durant
 tot l’any.

 Estacions:
  Es...
Clima d’alta muntanya:
        Temperatures
 Muntanyes  tendeixen
 a condicons climàtiques
 diferents del clima ...
Clima d’alta muntanya:
          Precipitacions
 Precipitacions
 abundants:
  Hivern: en forma de neu.
  Pri...
Clima d’alta muntanya:
         Precipitacions
 A la muntanya  altitud
  precipitacions
 augmenten en:
  Fre...
Clima d’alta muntanya:
           Precipitacions
 La proporció de les
 precipitacions de neu
 augmenta amb l...
Clima d’alta muntanya:
             Vegetació
 Vegetació es disposa en estatges altitudinals 
 escalonada en...
Clima d’alta muntanya:
   Vegetació
Clima d’alta muntanya:
   Vegetació
Clima d’alta muntanya:
   Vegetació
Clima d’alta muntanya:
   Vegetació
Clima d’alta muntanya:
   Vegetació
Clima d’alta muntanya:
   Vegetació
Clima d’alta muntanya: Fauna
 Condicionada pels
 factors climatològics.
 Pocs animals:
 escurçons, marmotes,
 isards,...
Clima d’alta muntanya: Fauna
Clima d’alta muntanya: Fauna
Clima d’alta muntanya: Població
 Alta muntanya  zones
 poc habitades  vida
 difícil.

 Població concentrada a les
 ...
Clima d’alta muntanya: Població
Clima d’alta muntanya: Població
Clima d’alta muntanya: Síntesi

            CLIMA D’ALTA MUNTANYA
Localització   Clima azonal. A les serrala...
Els climes i paisatges del mon
Els climes i paisatges del mon
Els climes i paisatges del mon
Els climes i paisatges del mon
Els climes i paisatges del mon
Els climes i paisatges del mon
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Els climes i paisatges del mon Slide 1 Els climes i paisatges del mon Slide 2 Els climes i paisatges del mon Slide 3 Els climes i paisatges del mon Slide 4 Els climes i paisatges del mon Slide 5 Els climes i paisatges del mon Slide 6 Els climes i paisatges del mon Slide 7 Els climes i paisatges del mon Slide 8 Els climes i paisatges del mon Slide 9 Els climes i paisatges del mon Slide 10 Els climes i paisatges del mon Slide 11 Els climes i paisatges del mon Slide 12 Els climes i paisatges del mon Slide 13 Els climes i paisatges del mon Slide 14 Els climes i paisatges del mon Slide 15 Els climes i paisatges del mon Slide 16 Els climes i paisatges del mon Slide 17 Els climes i paisatges del mon Slide 18 Els climes i paisatges del mon Slide 19 Els climes i paisatges del mon Slide 20 Els climes i paisatges del mon Slide 21 Els climes i paisatges del mon Slide 22 Els climes i paisatges del mon Slide 23 Els climes i paisatges del mon Slide 24 Els climes i paisatges del mon Slide 25 Els climes i paisatges del mon Slide 26 Els climes i paisatges del mon Slide 27 Els climes i paisatges del mon Slide 28 Els climes i paisatges del mon Slide 29 Els climes i paisatges del mon Slide 30 Els climes i paisatges del mon Slide 31 Els climes i paisatges del mon Slide 32 Els climes i paisatges del mon Slide 33 Els climes i paisatges del mon Slide 34 Els climes i paisatges del mon Slide 35 Els climes i paisatges del mon Slide 36 Els climes i paisatges del mon Slide 37 Els climes i paisatges del mon Slide 38 Els climes i paisatges del mon Slide 39 Els climes i paisatges del mon Slide 40 Els climes i paisatges del mon Slide 41 Els climes i paisatges del mon Slide 42 Els climes i paisatges del mon Slide 43 Els climes i paisatges del mon Slide 44 Els climes i paisatges del mon Slide 45 Els climes i paisatges del mon Slide 46 Els climes i paisatges del mon Slide 47 Els climes i paisatges del mon Slide 48 Els climes i paisatges del mon Slide 49 Els climes i paisatges del mon Slide 50 Els climes i paisatges del mon Slide 51 Els climes i paisatges del mon Slide 52 Els climes i paisatges del mon Slide 53 Els climes i paisatges del mon Slide 54 Els climes i paisatges del mon Slide 55 Els climes i paisatges del mon Slide 56 Els climes i paisatges del mon Slide 57 Els climes i paisatges del mon Slide 58 Els climes i paisatges del mon Slide 59 Els climes i paisatges del mon Slide 60 Els climes i paisatges del mon Slide 61 Els climes i paisatges del mon Slide 62 Els climes i paisatges del mon Slide 63 Els climes i paisatges del mon Slide 64 Els climes i paisatges del mon Slide 65 Els climes i paisatges del mon Slide 66 Els climes i paisatges del mon Slide 67 Els climes i paisatges del mon Slide 68 Els climes i paisatges del mon Slide 69 Els climes i paisatges del mon Slide 70 Els climes i paisatges del mon Slide 71 Els climes i paisatges del mon Slide 72 Els climes i paisatges del mon Slide 73 Els climes i paisatges del mon Slide 74 Els climes i paisatges del mon Slide 75 Els climes i paisatges del mon Slide 76 Els climes i paisatges del mon Slide 77 Els climes i paisatges del mon Slide 78 Els climes i paisatges del mon Slide 79 Els climes i paisatges del mon Slide 80 Els climes i paisatges del mon Slide 81 Els climes i paisatges del mon Slide 82 Els climes i paisatges del mon Slide 83 Els climes i paisatges del mon Slide 84 Els climes i paisatges del mon Slide 85 Els climes i paisatges del mon Slide 86 Els climes i paisatges del mon Slide 87 Els climes i paisatges del mon Slide 88 Els climes i paisatges del mon Slide 89 Els climes i paisatges del mon Slide 90 Els climes i paisatges del mon Slide 91 Els climes i paisatges del mon Slide 92 Els climes i paisatges del mon Slide 93 Els climes i paisatges del mon Slide 94 Els climes i paisatges del mon Slide 95 Els climes i paisatges del mon Slide 96 Els climes i paisatges del mon Slide 97 Els climes i paisatges del mon Slide 98 Els climes i paisatges del mon Slide 99 Els climes i paisatges del mon Slide 100 Els climes i paisatges del mon Slide 101 Els climes i paisatges del mon Slide 102 Els climes i paisatges del mon Slide 103 Els climes i paisatges del mon Slide 104 Els climes i paisatges del mon Slide 105 Els climes i paisatges del mon Slide 106 Els climes i paisatges del mon Slide 107 Els climes i paisatges del mon Slide 108 Els climes i paisatges del mon Slide 109 Els climes i paisatges del mon Slide 110 Els climes i paisatges del mon Slide 111 Els climes i paisatges del mon Slide 112 Els climes i paisatges del mon Slide 113 Els climes i paisatges del mon Slide 114 Els climes i paisatges del mon Slide 115 Els climes i paisatges del mon Slide 116 Els climes i paisatges del mon Slide 117 Els climes i paisatges del mon Slide 118 Els climes i paisatges del mon Slide 119 Els climes i paisatges del mon Slide 120 Els climes i paisatges del mon Slide 121 Els climes i paisatges del mon Slide 122 Els climes i paisatges del mon Slide 123 Els climes i paisatges del mon Slide 124 Els climes i paisatges del mon Slide 125 Els climes i paisatges del mon Slide 126 Els climes i paisatges del mon Slide 127 Els climes i paisatges del mon Slide 128 Els climes i paisatges del mon Slide 129 Els climes i paisatges del mon Slide 130 Els climes i paisatges del mon Slide 131 Els climes i paisatges del mon Slide 132 Els climes i paisatges del mon Slide 133 Els climes i paisatges del mon Slide 134 Els climes i paisatges del mon Slide 135 Els climes i paisatges del mon Slide 136 Els climes i paisatges del mon Slide 137 Els climes i paisatges del mon Slide 138 Els climes i paisatges del mon Slide 139 Els climes i paisatges del mon Slide 140 Els climes i paisatges del mon Slide 141 Els climes i paisatges del mon Slide 142 Els climes i paisatges del mon Slide 143 Els climes i paisatges del mon Slide 144 Els climes i paisatges del mon Slide 145 Els climes i paisatges del mon Slide 146 Els climes i paisatges del mon Slide 147 Els climes i paisatges del mon Slide 148 Els climes i paisatges del mon Slide 149 Els climes i paisatges del mon Slide 150 Els climes i paisatges del mon Slide 151 Els climes i paisatges del mon Slide 152 Els climes i paisatges del mon Slide 153 Els climes i paisatges del mon Slide 154
Upcoming SlideShare
Climes i paisaqtges de la Terra - tema 6
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2 Likes

Share

Download to read offline

Els climes i paisatges del mon

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Els climes i paisatges del mon

 1. 1. PAISATGES I CLIMES DEL MÓN CIÈNCIES SOCIALS 3r d’ESO IES PORT D’ALCÚDIA
 2. 2. Clima – Temps Atmosfèric • El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques que es donen d’una manera habitual en una zona determinada del planeta i durant terminis molt llargs de temps • El temps atmosfèric és el conjunt de condicions que presenta l’atmosfera en un lloc i moment determinats.
 3. 3. Clima i temps: diferències Temps: estat de l'atmosfera en un moment determinat (ahir, avui, demà...). Clima: el temps que es repeteix al llarg d'un any. Clima (Les estacions de l'any Mallorca) Primavera Estiu Tardor Hivern
 4. 4. Clima i temps: diferències Temps Pluja Boira Núvols Sol Tempesta Calamarsa Neu
 5. 5. Climogrames: gràfics del climes Un climograma és un gràfic on es dibuixa l'evolució de les temperatures (línia) i la quantitat de precipitacions (barres) en els diversos mesos d'un any. Precipitacions Temperatures Les barres representen les precipitacions de cada mes en un any La línia mostra les temperatures de tots els mesos d'un any.
 6. 6. Climogrames, gràfics del climes Un climograma és un gràfic on es dibuixa l'evolució de les temperatures (línea) i la quantitat de precipitacions (barres) en els diversos mesos d'un any. Precipitacions Temperatures Les barres representen les Les barres representen les precipitacions de cada mes en un any. precipitacions de cada mes en un any.
 7. 7. Causes de les diferències dels climes Per què son diferents les temperatures? LATITUD ALTITUD PROXIMITAT AL MAR Més calor, com més a Cada 1000 metres la El mar suavitza les prop de l'Equador. temperatura baixa 6 º temperatures. Més fred, quant més a C. A la costa, menys calor prop dels Pols. A dalt de les a l'estiu i menys fred a muntanyes fa més fred l'hivern que a les zones que a les valls o al interiors. costat del mar.
 8. 8. Zones climàtiques ZONES FREDES ZONA CÀLIDA ZONES TEMPERADES Fa fred tot l'any Fa calor tot l'any Hi ha 4 estacions amb dife- rent temperatures CLIMES FREDS CLIMES CÀLIDS CLIMES TEMPERATS Clima polar Clima equatorial Clima mediterrani Clima d'alta muntanya Clima tropical humit Clima oceànic Clima tropical sec Clima continental Clima desèrtic Hemisferi Nord: Entre el Entre el Tròpic de Càncer i Hemisferi Nord: Entre el Cercle Polar Àrtic i el Pol el Tròpic de Capricorn Cercle Polar Àrtic i el Nord Tròpic de Càncer Hemisferi Sud: Entre el Hemisferi Sud: Entre el Cercle Polar Antàrtic i el Pol Cercle Polar Antàrtic i el Sud Tròpic de Capricorn El clima d'alta muntanya es dóna en qualsevol alta muntanya
 9. 9. 10
 10. 10. ELS CLIMES I PAISATGES CÀLIDS Ciències Socials 3r d’ESO IES PORT D’ALCÚDIA
 11. 11. Característiques generals  Climes temperats:  Localitzats entre el tròpic de càncer i el tròpic de capricorn  s’estenen per la zona intertropical, sobre una superfície de 200 milions de km2.  Característiques: • No gela mai  temperatures sempre elevades (superiors als 20 ºC). • Fa calor tot l’any. • La temperatura mitjana del mes més fred és superior als 18 ºC.
 12. 12. Zones climàtiques de la Terra
 13. 13. 14
 14. 14. Tipus de Climes i Paisatges  La major o menor abundància de precipitacions i els contrastos entre períodes de sequera i de precipitacions fan que es distingeixen tres grans subtipus climàtics:  Equatorial  Tropical  Desèrtic
 15. 15. CLIMA EQUATORIAL
 16. 16. Clima equatorial: Localització  Localitzat a costat i costat de l’equador, entre els 5 i 10 ºC de latitud nord i sud.  Continents:  Àfrica:Àfrica central, Golf de Guinea i la Cubeta del Congo.  Sud Amèrica: a l’Àmazònia.  Àsia: Indoxina.
 17. 17. Clima equatorial: Temperatures  Temperatures molt elevades (càlides) durant tot l’any: sobre els 25 ºC.  No hi ha oscil·lació tèrmica. TEMPERATURA MITJANA ANUAL: 25,58 ºC  Amplitud tèrmica anual és inferior a 2 ºC.
 18. 18. Clima equatorial: Precipitacions  Precipitacions molt abundants, superiors als 2000 mm anuals.  Plou molt i quasi diàriament.  Tempestes diàries el capvespre. PRECIPITACIONS TOTALS ANUALS: 3221 mm  Elevada humitat de l’aire.
 19. 19. Clima equatorial: Vegetació  Selva verge o Jungla:  Bosc dens, espès, frondós, sempre verd i exhuberant.  Bosc compost per multitud d’espècies perennifòlies que varien segons l’altitud  distribució en pisos, selva en penombra i amb molta humitat.  Arbres alts i exuberants.  Fulles grans i molt verdes.  Sotabosc escàs: orquídies, lianes, lleguminoses…  Gran reserva d’humitat.  No hi ha una espècie que domini  espècies típiques: laurisilva, caoba, bosé, bambú, eucaliptus.
 20. 20. Clima equatorial: Vegetació
 21. 21. Clima equatorial: Vegetació
 22. 22. Clima equatorial: Vegetació
 23. 23. Clima equatorial: Vegetació
 24. 24. Clima equatorial: Fauna  Molt variada: ocells, serps, grans rèptils, micos, insectes, cocodrils, orangutans, ximpanzés i goril·les, hipopòtams, tucans, cotorres, aràcnids...  Moltes espècies però poca quantitat de cada una d’elles.
 25. 25. Clima equatorial: Fauna
 26. 26. Clima equatorial: Població  Pobles indígenes  viuen a les clarianes de la selva  es dediquen a la recol·lecció i a la caça.  Actualitat  explotació de les selves  obtenció de: fusta, minerals, terres de conreus (plantacions, pastures).  Tales abusives  retrocès de la selva.  Aigua abundant  rius cabalosos: Amazones o Congo.
 27. 27. Clima equatorial: Població
 28. 28. Clima Equatorial: Síntesi CLIMA EQUATORIAL Localització A costat i costat de l’equador. Temperatures Temperatures mitjanes elevades (> 25 ºC). Amplitud tèrmica escassa. Precipitacions Abundants (> 1500 mm). Repartides durant totes les estacions. Vegetació Selva o junga: bosc espès i sempre verd. Fauna Ocells, serps, micos, insectes, cocodrils, orangutans, ximpanzés i goril·les, hipopòtams... Població Índigenes (recol·lecció i caça). Actualment: tales abusives i deforestació: materials, plantacions…
 29. 29. CLIMA TROPICAL
 30. 30. Clima tropical: Localització  Localitzats entre 5 i 35º de latitud nord i sud de l’equador.  Es dóna sobretot a les zones entre l’equador i els dos tròpics:  Amèrica Central.  Amèrica del Sud (Brasil)  Sud d’Àfrica  Sud-est d’Àsia  Est d’Austràlia.
 31. 31. Clima tropical: Temperatures  Temperatures elevades durant tot l’any.  Temperatures mitjanes anuals: entre els 20 i 30 ºC (superiors als 18 ºC).  Major amplitud tèrmica TEMPERATURA que en les àrees MITJANA ANUAL: equatorials: entre 3 i 10 20,03 ºC ºC.
 32. 32. Clima tropical: Precipitacions  Pluges  abundants només a l’estiu.  Precipitacions  marquen dues estacions ben diferenciades i contrastades:  Estiu  estació humida  Hivern  estació seca  Precipitacions inferiors al clima equatorial, encara que superen els 1000 PRECIPITACIONS mm anuals. TOTALS ANUALS: 1152 mm  Rius  grans crescudes a l’època de pluges.
 33. 33. Clima tropical: Vegetació  Vegetació canvia a mida que ens allunyem de l’equador.  A les zones de latitud més baixa: bosc tropical o bosc de galeria (al costat dels rius): • Bosc tropical  molt similar a la selva. • Diversitat important d’espècies: caoba, bambú, cedre, noguera… • Frondositat, verdor i alçada. • Existència de sotabosc.  A les zones de latitud mitjana: la sabana o praderia tropical: • Es desenvolupa durant l’estació plujosa. • Arbres poc abundants i dispersos: acàcia, baobad, eucaliptus • Herbes altes i arbustos verds durant l’estació plujosa i secs durant la resta de l’any. • Plantes adaptades a resistir la sequera: multiplicació d’arrels subterrànies.  A les zones de latituds més altes, properes als deserts: l’estepa (la sabana ha donat lloc a l’estepa): • A mesura que ens allunyem de l’equador l’estació de pluges és més curta. • La vegetació és més pobra de fulla dura i matolls espinosos. • Apareixen zones de sòls pelats.
 34. 34. Clima tropical: Vegetació  Bosc tropical o bosc de galeria:
 35. 35. Clima tropical: Vegetació  Bosc tropical o bosc de galeria:
 36. 36. Clima tropical: Vegetació  Sabana o praderia tropical:
 37. 37. Clima tropical: Vegetació  Sabana o praderia tropical:
 38. 38. Clima tropical: Vegetació  Sabana o praderia tropical:
 39. 39. Clima tropical: Vegetació  Estepa:
 40. 40. Clima tropical: Fauna  L’abundància d’herba permet que hi hagi grans herbívors: elefants, girafes, rinoceronts, lleons, tigres, panteres, zebres, antílops...
 41. 41. Clima tropical: Fauna
 42. 42. Clima tropical: Població  Població  activitat econòmica  agricultura i ramaderia.  Productes tropicals destinats al mercat: cafè, cacau, canya de sucre, cotó…  Modernes plantacions explotades per les grans empreses  productes per a l’exportació: te, cacau…
 43. 43. Clima tropical: Població
 44. 44. Clima Tropical: Síntesi CLIMA TROPICAL Localització Entre l’equador i els dos tròpics Temperatures Elevades tot l’any. Temperatures mitjanes > 20 ºC. Precipitacions Abundants (aproximadament 1500 mm). Estacions: seca (hivern) i humida (estiu). Vegetació Bosc tropical, sabana i estepa Fauna Grans herbívors: elefants, girafes, lleons, tigres, panteres… Població Agricultura i ramaderia. Grans plantacions agrícoles de procutes tropicals (cafè, te, cacau…).
 45. 45. CLIMA DESÈRTIC
 46. 46. Clima desèrtic: Localització  Clima desèrtic  ocupen 15% superfície continental.  Localitzat entorn als tròpics dels dos hemisferis, però sobretot a l’Hemisferi Nord.  Deserts més coneguts   Àfrica: • Sàhara • Kalahari  Àsia: • Península d’Aràbia
 47. 47. Clima desèrtic: Temperatures  Temperatures molt altes durant tot l’any. Mitjanes entre 17 i 22ºC.  Grans oscil·lacions tèrmiques entre el dia i la nit, de 20 a 25ºC:  Causa: escassa humitat de TEMPERATURA l’atmosfera: MITJANA ANUAL: • Enorme encalentiment del sol 17,5 ºC durant el dia. • Fort refredament durant la nit.
 48. 48. Clima desèrtic: Precipitacions  Precipitacions escasses o nul·les: pluges inferiors als 250 mm anuals.  Sequedat extrema de l’aire. Humitats molt baixes sobre el 20%.  L’aire sec té gran PRECIPITACIONS capacitat d’evaporació, TOTALS ANUALS: resseca la terra i 213 mm absorbeix amb rapidesa l’aigua de la pluja.
 49. 49. Clima desèrtic: Vegetació  Allunyament de l’equador  vegetació més escassa  estepes pobres d’arbusts i matolls dispersos que donen pas al desert (no hi ha vegetació).  Deserts  vegetació escassa o nul·la  plantes que aguanten bé la falta d’aigua, de petita grandària, dures i espinoses, i emmagatzemen l’aigua a l’interior: herbes, arbustos espinosos, cactus…  Zones de vegetació  en àrees amb abundància d’aigua subterrània (oasi)  palmeres datileres que fan ombra als arbres fruiters, al blat de moro i a algunes hortalisses.
 50. 50. Clima desèrtic: Vegetació
 51. 51. Clima desèrtic: Vegetació
 52. 52. Clima desèrtic: Vegetació
 53. 53. Clima desèrtic: Vegetació
 54. 54. Clima desèrtic: Fauna  Fauna deserts  escassa i poc variada.  Rèptils i invertebrats recoberts d’escates o cuirasses que els protegeixen de la insolació: serps, llangardaixos, escarabats, escorpins...  Mamífers petits (rosegadors) o grans (camells, xacal, dromedari) adaptats a l’absència d’aigua.
 55. 55. Clima desèrtic: Fauna
 56. 56. Clima desèrtic: Fauna
 57. 57. Clima desèrtic: Fauna
 58. 58. Clima desèrtic: Població  Població escassa  difícils condicions del medi natural.  Població  concentrada en els oasis  grups de pastors nòmades que viuen del pasturatge (ramats de cabres i camells).  Exemples de petites poblacions: tuaregs, bosquimans, beduins.  Paisatge desert  transformat per carreteres que duen a pobles que han sorgit al costat dels pous de petroli.
 59. 59. Clima desèrtic: Població
 60. 60. Clima Desèrtic: Síntesi CLIMA TROPICAL Localització Entorn als tròpics dels dos hemisferis, però sobretot a l’Hemisferi Nord. Temperatures Temperatures mitjanes elevades (> 20 ºC). Amplitud tèrmica elevada (dia – nit). Precipitacions Molt escasses (< 250 mm). Vegetació Escassa (herbes, arbustos espinosos i cactus). En àrees amb abundància d’aigua (oasi) apareixen les palmeres. Fauna Rèptils i invertebrats recoberts d’escates o cuirasses. Mamífers petits (rosegadors) o grans (camells). Població Població nòmada que viu del pasturatge.
 61. 61. ELS CLIMES I PAISATGES TEMPERATS Ciències Socials 3r d’ESO IES PORT D’ALCÚDIA
 62. 62. Característiques generals  Climes temperats:  Localitzats en les latituds mitjanes: entre els paral·lels 30º i 70º aprox.  Característiques: • Contrastos estacionals de les temperatures i les precipitacions  4 estacions • Moderació: • Temperatures mitjanes anuals: entre el 8 ºC i 18 ºC • Precipitacions van de 300 mm a més de 1000 mm anuals.
 63. 63. Característiques generals  Quatre estacions ben diferenciades:  Hivern: aquestes zones queden sota la influència de la massa d’aire polar.  Estiu: la massa d’aire càlid afecta aquestes terres temperades.  Dues estacions intermèdies, que són la primavera i la tardor.
 64. 64. Tipus de Climes i Paisatges  Climes i Paisatges de les zones temperades: tres grans tipus de paisatges, exemplificats en el cas d’Europa:  Paisatge oceànic o atlàntic  Paisatge mediterrani  Paisatge continental
 65. 65. CLIMA OCEÀNIC O ATLÀNTIC
 66. 66. Clima oceànic: Localització  Paisatges oceànics es troben a les costes occidentals dels continents entre 40 i 60º de latitud, a prop dels oceans.  A l’Hemisferi Nord comprèn la costa occidental d’Europa i Amèrica del Nord.  A l’Hemisferi Sud la costa del sud de Xile i Argentina; la costa sud-est d’Austràlia i Nova Zelanda.
 67. 67. Clima oceànic: Temperatures  Temperatures suaus, tant a l’hivern com a l’estiu, gràcies a l’acció reguladora de la mar.  No hi ha grans contrastos de temperatures entre les estacions:  Estius tebis però no calents.  Hiverns frescos però no freds.  Mitjana de temperatures: TEMPERATUR  Mes més càlid: menor als 22 ºC. A MITJANA  Mes més fred: no menor dels -3 ºC. ANUAL: 8,75 ºC  Oscil·lació tèrmica anual de 10 ºC aprox.
 68. 68. Clima oceànic: Precipitacions  Precipitacions: abundants tot l’any, a causa dels vents de procedència atlàntica.  Pluviometria elevada, bastant constant i regular tot l’any (entorn 1000 mm anuals). PRECIPITACIONS  Precipitacions ben TOTALS ANUALS: distribuïdes anualment, 840 mm encara que amb els màxims hivernals i tardor.
 69. 69. Clima oceànic: Vegetació  Clima suau i humit afavoreix l’existència de boscs atlàntic on predominen els arbres caducifolis: • Roures • Faigs • Castanyers  Prats verds pel pasturatge.  Landa en zones de boira persistent, humitat molt alta i vents molt violents. Es tracta d’una coberta de mates espinoses sense arbres.  Camps de conreu: blat de les Índies, farratges, patates, pomeres.
 70. 70. Clima oceànic: Vegetació Bosc Atlàntic
 71. 71. Clima oceànic: Vegetació Bosc Atlàntic
 72. 72. Clima oceànic: Vegetació Prats
 73. 73. Clima oceànic: Vegetació Landa
 74. 74. Clima oceànic: Fauna  Cérvols, guineus, llops, ratolins, ocells...  En els prats hi pasturen la ramaderia de bestiar vacum, destinada a carn i llet.
 75. 75. Clima oceànic: Població  Zones atlàntiques ramaderes: població dispersa.  Actualment: paisatge molt humanitzat: ciutats importants, zones industries, vies de comunicació…
 76. 76. Clima Oceànic: Síntesi CLIMA OCEÀNIC Localització Climes de les regions temperades, a prop de les costes dels oceans. Temperatures Suaus tot l’any. Temperatura mitjana anual 10 ºC – 18 ºC. Precipitacions Abundants tot l’any. Precipitacions anuals > 1000 mm. Vegetació Bosc atlàntic, prats i landa. Fauna Cérvols, guineus, llops, ratolins, ocells… Població Zones atlàntiques ramaderes amb població dispersa, i actualment paisatges molt humanitzats.
 77. 77. CLIMA MEDITERRANI
 78. 78. Clima mediterrani: Localització  Zones properes a la Mar Mediterrània (Espanya, sud de França, Itàlia, Grècia...).  També a d'altres llocs de la Terra, principalment a les costes occidentals dels continents situades entre 30º i 45º de latitud (Califòrnia, Xile, Sud Àfrica, oest d’Austràlia...).
 79. 79. Clima mediterrani: Temperatures  Estius calorosos i secs, per la influència de la massa d’aire subtropical.  Hiverns no són gaire freds gràcies a la influència del Mediterrani.  Temperatura mitjanes: TEMPERATUR  Anual: entre 12 i 18 ºC. A MITJANA  Hivern: mes més fred 7 ºC. ANUAL:  Estiu: mes més calurós entre 16,83 ºC 20 i 26 ºC.
 80. 80. Clima mediterrani: Precipitacions  Pluviositat escassa i irregular durant tot l’any (de 200 a 1000 mm).  Pluges estacionals: abundants a la primavera i a la tardor. PRECIPITACIONS TOTALS ANUALS:  Únic clima del món que 858 mm l’estiu és l’estació seca.
 81. 81. Clima mediterrani: Vegetació  Boscs mediterrani de fulla perenne:  Alzinar  Pins  Surera  Arbres baixos, de tronc llenyós i fulles dures, petites i punxegudes, adaptades a l’estalvi d’aigua.  Garriga i estepa: allà on no ha pogut crèixer l’alzinar. Matoll espinós de fulla petita.  Màquia: Quan els arbres desaperixen i els matolls són menys densos, amb zones sense vegetació.  Conreus mediterranis: blat, vinya i olivera.
 82. 82. Clima mediterrani: Vegetació Bosc mediterrani de fulla perenne
 83. 83. Clima mediterrani: Vegetació Bosc mediterrani de fulla perenne
 84. 84. Clima mediterrani: Vegetació Garriga i Estepa
 85. 85. Clima mediterrani: Vegetació Màquia
 86. 86. Clima mediterrani: Vegetació Conreus mediterranis: olivera, vinya i blat.
 87. 87. Clima mediterrani: Fauna  Mamífers: cabres, porcs senglars, rabosa, guineu, mostela, conill, eriçó…  Rèptils: serps, llangardaixos, sargantanes, escorpins...  Rapinyaires: àguila, falcó…
 88. 88. Clima mediterrani: Fauna
 89. 89. Clima mediterrani: Població  Solen ser terres molt poblades i atreuen el turisme.  Les ciutats creixen, i les urbanitzacions, els complexos hotelers, les zones d’oci i les carreterres envaeixen el territori.
 90. 90. Clima mediterrani: Síntesi CLIMA MEDITERRANI Localització Zones properes a la Mar Mediterrànea; també a d'altres llocs com Califòrnia i Sud Àfrica. Temperatures Estius calorosos; hiverns suaus. Temperatura mitjana anual 10 ºC – 20 ºC. Precipitacions Poques i irregulars; sobretot a la primavera i a la tardor. Estació seca: estiu. Precipitacions anuals: 300 – 1000 mm. Vegetació Arbres de fulla perenne adaptats a la sequera: pins i alzines; arbustos espinosos. Fauna Cabres, porcs senglars, serps, guineus, llangardaixos, sargantanes, escorpins... Població Zones poblades per la benevolència del clima. Atreuen el turisme.
 91. 91. CLIMA CONTINENTAL
 92. 92. Clima continental: Localització  Interior dels continents de l’hemisferi nord (Sibèria, interior dels Estats Units, Canadà, Àsia Central, interior de Xina…)  En el cas d’Europa s’estén pel centre i l’est.
 93. 93. Clima continental: Temperatures  Clima rigorós amb temperatures molt contrastades: estius calorosos i hiverns llargs molt freds.  Temperatures extremes amb gran amplitud tèrmica: oscil·lacions tèrmiques de fins a 25 ºC.  Temperatures:  Temperatura mitjana anual: entre 0 i 10 ºC. TEMPERATUR  Temperatura mesos més calids: per A MITJANA sobre dels 10 ºC. ANUAL:  Temperatura mes més fred: per sota dels -3ºC. 7,5 ºC
 94. 94. Clima continental: Precipitacions  Les precipitacions es produeixen sobretot a l’estiu.  Precipitacions anuals: inferiors als 500 mm, amb màxima a l’estiu. PRECIPITACIONS  Precipitacions en TOTALS ANUALS: forma de neu a 631 mm l’hivern.
 95. 95. Clima continental: Vegetació  Taigà o Bosc de Conníferes: a les terres situades al nord. Són arbres de fulla perenne aciculifolis.  Avets  Pi roig  Bedolls  Estepa: a les terres del sud, en terrenys més secs.  Bosc caducifoli s’enfila pels vessants de les muntanyes.  Praderia a les zones més fredes: planes cobertes d’herba.  Praderies d’Amèrica del Nord  Pampes d’Amèrica del sud  Veldt del sud d’Àfrica  Estepes d’Europa central
 96. 96. Clima continental: Vegetació Taigà o Bosc de Conníferes
 97. 97. Clima continental: Vegetació Taigà o Bosc de Conníferes
 98. 98. Clima continental: Vegetació Taigà o Bosc de Conníferes
 99. 99. Clima continental: Vegetació Estepa
 100. 100. Clima continental: Vegetació Estepa
 101. 101. Clima continental: Vegetació Bosc de Caducifoli de les Muntanyes
 102. 102. Clima continental: Vegetació Praderia
 103. 103. Clima continental: Fauna  Ós, guineu, mostela, ren, cèrvol, llop, cavall, llebres, ant, mussols…
 104. 104. Clima continental: Població  La població viu concentrada en grans pobles.  Actualment s’han modificat profundament els paisatges tradicionals: ciutats, comunicacions, explotacions mineres, les zones industrials, activitats humanes en general…
 105. 105. Clima continental: Síntesi CLIMA OCEÀNIC Localització A l'interior dels continents, a les regions temperades. Temperatures Extremes (amplitud tèrmica elevada). Temperatura mitjana anual 0 ºC – 10 ºC. Precipitacions Estiu. Precipitacions mitjanes anuals > 500 mm. Vegetació Diferents tipus de paisatge: taigà o bosc de conníferes, bosc caducifoli de les muntanyes, estepa, praderia (planes cobertes d'herba). Fauna Ós, guineu, cèrvol, llop, cavall… Població Població concentrada a grans pobles, però actualment el paisatge tradicional ha estat molt modificat (zones industrials, explotacions mineres…).
 106. 106. ELS CLIMES I PAISATGES FREDS Ciències Socials 3r d’ESO IES PORT D’ALCÚDIA
 107. 107. Característiques generals  Climes freds: localitzats a  Zones polars de tots dos hemisferis: • Hemisferi Nord  zones de l’Àrtic • Hemisferi Sud  Antàrtida  Serralades més elevades de la Terra i les altes muntanyes de les zones temperades.  En aquests llocs les temperatures hi són molt baixes durant tot l’any, i les precipitacions escasses.  Temperatures baixes + Precipitacions escasses:  Vegetació arbòria no hi pot créixer, i en lloc seu s’hi fan arbusts i prats.  Zones on hi ha gel d’una manera permanent o allà on l’altitud és molt elevada, pràcticament no s’hi fa cap classe de vegetació.
 108. 108. Caracterítiques generals  Poblament:  Zones polars estan poc poblades, amb certs pobles, com ara els esquimals, que viuen bàsicament de la caça i de la pesca.  A les altes muntanyes la vida hi és difícil i per això estan poc habitades; la població es concentra a les valls. Tradicionalment s’ha explotat la fusta dels boscs i els prats han servit per alimentar nombrosos ramats.
 109. 109. 113
 110. 110. Tipus de Climes i Paisatges  Es distingeixen dos tipus climàtics freds:  Polar  Alta Muntanya
 111. 111. CLIMA POLAR
 112. 112. Clima polar: Localització  Els climes polars es troben als dos extrems de la Terra:  Nord del Cercle Polar Àrtic  Sud del Cercle Polar Antàrtic  A més de 70º de latitud (nord i sud).
 113. 113. Clima polar: Temperatures  Clima extremadament fred  clima amb les temperatures més baixes de la Terra.  Temperatures sovint per sota dels 0ºC, a vegades inferiors a -50 ºC.  Estacions:  Als hiverns, de 10 mesos, sempre és de nit  Als estius la temperatura no passa dels 10ºC i sempre és de dia (el Sol de mitjanit).  Gran oscil·lació tèrmica anual  TEMPERATURA gran contrast tèrmic entre els mesos MITJANA ANUAL: de sol alt i els mesos de nits polars. -20’5 ºC
 114. 114. Clima polar: Temperatures A les regions polars la  Temperatures són molt radiació solar és menor baixes  causes: raigs solars arriben molt inclinats respecte la superfície terrestre, a més la presència de neu i gel i gran part de l'energia solar incident és reflectida i no escalfa gaire la superfície.
 115. 115. Clima polar: Precipitacions  Precipitacions quasi inexistents i les escasses precipitacions que cauen són en forma de neu. PRECIPITACIONS  Precipitacions anuals TOTALS ANUALS: 124 mm inferiors a 200 mm.
 116. 116. Clima polar: Vegetació  Escassa:  Tundra: • A l’estiu, allà on no hi ha gel es desenvolupa la tundra. • Molses, líquens, matolls, petits arbustos i flors de colors.  Taigà o Bosc Boreal: • Bosc de conníferes: arbres perennifolis com els avets i pins. • Les fulles en forma d’agulla les permet aguantar bé el fred i perdre poca aigua.  Zones de gels perpetus  vegetació inexistent.
 117. 117. Clima polar: Vegetació Tundra
 118. 118. Clima polar: Vegetació  Tundra
 119. 119. Clima polar: Vegetació  Taigà o Bosc Boreal
 120. 120. Clima polar: Vegetació  Vegetació inexistent
 121. 121. Clima polar: Vegetació  Vegetació inexistent
 122. 122. Clima polar: Fauna  Animals amb abundant pelatge i una capa gruixuda de greix per a protegir-se del fred: óssos polars, óssos marins, foques, pingüins, rens…  A les zones de gels perpetus animals relacionats amb la mar com foques i pingüins.
 123. 123. Clima polar: Fauna
 124. 124. Clima polar: Fauna
 125. 125. Clima polar: Població  Zones polars  escassament poblades:  Esquimals  viuen de la caça o de la pesca.  Lapons  es dediquen al pasturatge de rens.
 126. 126. Clima polar: Població
 127. 127. Clima polar: Síntesi CLIMA POLAR Localització Zones polars de l’hemisferi nord (Àrtic) i l’hemisferi sud (Antàrtida). Temperatures Molt baixes. Temperatura mitjana < 0 ºC. Precipitacions Escasses ( < 250 mm) en forma de neu. Vegetació Tundra i Taigà: líquens, molses, matolls i petits arbustos. A les zones de gels perpetus no hi ha vegetació. Fauna Animals amb molt pèl i greix per protegir-se del fred; óssos, foques, pingüins i rens. Població Zones molt poc poblades: lapons, esquimals.
 128. 128. CLIMA D’ALTA MUNTANYA
 129. 129. Clima d’alta muntanya: Localització  A les serralades més elevades de la Terra.  Clima zonal  localització no està condicionat per la latitud, sinó per l’altitud:  A les zones muntanyenques de més de 2500 m d’altitud.
 130. 130. Clima d’alta muntanya : Temperatures  Temperatures fredes durant tot l’any.  Estacions:  Estiu: suaus, frescs i curts; les temperetures no passen els 10ºC.  Hivern: és llarg, fred i amb temperatures molt baixes.  Grans oscil·lacions tèrmiques diàries: molta TEMPERATURA diferència entre el dia i la nit. MITJANA ANUAL: 1,575 ºC  Oscil·lacions tèrmiques anuals: 10,5 ºC.
 131. 131. Clima d’alta muntanya: Temperatures  Muntanyes  tendeixen a condicons climàtiques diferents del clima zonal on se troben  descens de la tempratura amb l’altitud.  La temperatura disminueix amb l’altitud  0,6 ºC per cada 100 m (6 ºC cada 1000 m).
 132. 132. Clima d’alta muntanya: Precipitacions  Precipitacions abundants:  Hivern: en forma de neu.  Primavera i Estiu: molts abundants, en forma d’aigua.  Precipitacions  es redueixen a mida que PRECIPITACIONS augmenta l’altitud (neu TOTALS ANUALS: perpètues i geleres), 1304 mm però acostumen a ser força abundants.
 133. 133. Clima d’alta muntanya: Precipitacions  A la muntanya  altitud  precipitacions augmenten en:  Freqüència  Intensitat.  Relleus imposen una ascendència de les masses d'aire  es tradueixen en un refredament, per la condensació del vapor d'aigua i per la creació de núvols.
 134. 134. Clima d’alta muntanya: Precipitacions  La proporció de les precipitacions de neu augmenta amb l'altitud.  Alta muntanya  innivació dura diversos mesos  esdevé permanent:  1.000 m a la latitud del cercle polar.  De 2.000 m a 4.000 m a les latituds mitjanes (45° N).  A les latituds intertropicals, el llindar es situa: • 5.000 m a l'equador (Kilimanjaro). • 6.000 m en els tròpics (Andes).
 135. 135. Clima d’alta muntanya: Vegetació  Vegetació es disposa en estatges altitudinals  escalonada en pisos a causa de la disminució de temperatures.  Pisos  com més altitud  menys vegetació:  Valls: zones de conreus.  Zones baixes: • formacions de boscs de fulla caduca. • formacions de boscs de coníferes: pins i avets.  Zones intermèdies: formacions arbustives, molses.  Zones baixes: formacions herbàcies (prats).  Coronament de la zona muntanyosa: àrea rocosa o gels permanents.
 136. 136. Clima d’alta muntanya: Vegetació
 137. 137. Clima d’alta muntanya: Vegetació
 138. 138. Clima d’alta muntanya: Vegetació
 139. 139. Clima d’alta muntanya: Vegetació
 140. 140. Clima d’alta muntanya: Vegetació
 141. 141. Clima d’alta muntanya: Vegetació
 142. 142. Clima d’alta muntanya: Fauna  Condicionada pels factors climatològics.  Pocs animals: escurçons, marmotes, isards, óssos, llames, iacs i insectes.  Alguns hivernen (dormen durant l'hivern) i altres emigren (a l'hivern se'n van on fa més calor).
 143. 143. Clima d’alta muntanya: Fauna
 144. 144. Clima d’alta muntanya: Fauna
 145. 145. Clima d’alta muntanya: Població  Alta muntanya  zones poc habitades  vida difícil.  Població concentrada a les valls.  Recursos:  Tradicionalment: explotació de la fusta dels boscs i els prats com a pastura de ramats.  Actualitat: activitats turístiques  modifiquen el paisatge.
 146. 146. Clima d’alta muntanya: Població
 147. 147. Clima d’alta muntanya: Població
 148. 148. Clima d’alta muntanya: Síntesi CLIMA D’ALTA MUNTANYA Localització Clima azonal. A les serralades més elevades. Temperatures Descendeix 0,6 ºC per 100 m. Hiverns freds i estius frescs. Precipitacions Segons la zona en què se trobi. Neu i pluja. Vegetació Estatges altitudinals: escalonada en pisos (zones de conreus, boscs de fulla caduca, boscs de coníferes, formacions arbustives, àrea rocosa, gel). Fauna Condicionada pels factors climatològics. Població Tradicionalment explotació de la fusta i prats. Actualment explotació turística.
 • pedreira81

  Nov. 30, 2018
 • Pandasexy4

  Nov. 22, 2014

Views

Total views

27,220

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8,570

Actions

Downloads

264

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×