Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Auga e xénero

505 views

Published on

O traballo de Alba e Natalia para Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Auga e xénero

 1. 1. Auga e xénero.Natalia Suárez Muíños, Alba LorenzoGarcía.
 2. 2. A auga.A auga é a substancia máis importantepara todos os seres vivos e, ademais énecesaria e insustituíble para sobrevivir.O máximo que dura unha persoa sen augason tres días, por tanto, conseguir esterecurso é crucial.
 3. 3. É neutra a auga respecto aoxénero?As tarefas relacionadas co transporte ealmacenamento da auga, son levadas acabo por mulleres, sobre todo nos paísessubdesenvolvidos, aínda así, a maior partedesta, é utilizada polos homes.
 4. 4. Que persoas son as máisafectadas por esta situación?As persoas que sofren máis debido ádiscriminación de xénero debido á augason as mulleresnos paísessubdesenvolvidos sobre todo de paísesmoi secos e áridos.
 5. 5. Que consecuencias ten abúsqueda de auga?Xa que as nenas e mulleres (sobre todonos países menos desenvolvidos) son asencargadas de conseguir auga, son elasas que están expostas ós riscos durante ocamiño ata o manantial.
 6. 6. Riscos no camiño ata omanantial.Moitas nenas e mulleres poden servioladas, secuestradas ou asasinadasdurante o traxecto.Tamén están expostas ás condiciónsmeteorolóxicas e poden sufrir golpes decalor, mareos...
 7. 7. Que ocorre nas épocas desecas?Nas épocas de secas, sobre todo nospaíses africanos,non hai auga suficientepara todos os membros da familia, enmoitos casos nesas familias as nenasdeben darlle a súa parte de auga ós seusirmáns e, nalgún caso chegan a morrer.
 8. 8. Por que razón son as mulleresencargadas de obter auga?As familias adoitan mandar ás nenas a porauga, xa que hai moitos riscos no camiño(tanto naturais coma asaltantes ousecuestradores)e non queren que ningúndos homes (considerados superiores) seexpoña a sufrir perigos.
 9. 9. Consumo de auga segundo oxénero.A pesar de que as que obteñen auga sonas mulleres e nenas, máis do 60% destaauga, é consumida por nenos e homes,deixando para elas apenas o 40%.
 10. 10. A deshidratación en mulleres.Xa que os homes consumen a meirandeparte da auga, as mulleres, en moitos casos,sufren deshidratación.Isto prodúcelles graves problemas de saúde,e pode provocar malformacións no feto, encaso de estar embarazadas.
 11. 11. A hixiene.A maioría das mulleres en todos os paísesdesenvolvidos teñen unhas condicións dehixiene infrahumanas, xa que para asearseou lavarse precisan auga, e moitas morrende infeccións ou enfermidades na pel.
 12. 12. Como afecta a auga á educacióndas mulleres?A maioría das nenas nos paísessubdesenvolvidos non poden ir á escola xaque ese tempo deben pasalo oupándosede abastecer de auga á súa familia
 13. 13. Secuelas que experimentancomo resultadodo traballo.Moitas mulleres, cando chegan a adultas,adoitan sufrir dores na espalda e nopescozo como consecuencia de pasarhoras e horas con peso na espalda, debidoao transporte de auga.
 14. 14. Efectos nos embrazos.As mulleres embarazadas precisan máisauga ca o resto das persoas, pero namaoría dos casos, non teñen os recursosnecesarios, e tampouco teñen auga nospartos, e moitas mulleres e nenos morren.
 15. 15. Auga contaminada.É máis fácil conseguir auga de malacalidade que conseguir auga en bó estado,por ese motivo as aldeas teñen moita augacontaminada e pouca auga de calidade.Os homes son os que consumen a augade calidade e as mulleres a augacontaminada.
 16. 16. Como afecta a auga á educacióndas nenas?A maioría das nenas non poden ir á escola,xa que ese tempo o pasan ocupándose degarantir o abastecemento de auga da súafamilia, as consecuencias son, que candoas mulleres son adultas, seguen sendoanalfabetas e non poden desenvolversefóra do fogar
 17. 17. Tarefas do fogar.As mulleres son tamén as encargadas dastarefas nos seus fogares, moitas destaslabores precisan auga(lavar a roupa,alouza...) polo cal precisan aínda máisauga, entón esgótanse as reservas equédalles menos para consumir.
 18. 18. Defensa da auga.Hai moitas organizacións que promoven adefensa da auga, para poder evitar estesproblemas de deshidratación eenfermidades en nenas e mulleres doterceiro mundo.
 19. 19. A historia de Febronia.Febronia é unha muller de Tanzania, ten35 anos e, deu a luz a sete fillos, por faltade auga, hoxe só sobreviven catro.Febronia e a súa familia viven nunhachoza de barro e a fonte de auga máispróxima está a tres quilómetros.
 20. 20. A ruta da auga de Febronia.Todos os días, Febronia érguese cedopara ir buscar auga ó manancial, duranteesas horas, o seu home está traballando,polo cal os seus fillos deben permanecersós na choza, a merced dos depredadoresda selva. A historia de Febronia, repíteseen moitos casos.

×