Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Locals Slides - CityRank

479 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Locals Slides - CityRank

  1. 1. Imagine Cup 2009 -Software Design – Echipa Sytech
  2. 2. Buzgar Adrian Juravle Călin Resios Andreas Facultatea de Informatică Universitatea Alexandru Ioan Cuza
  3. 3. “Imaginaţi-vă o lume în care tehnologiile software ajută la rezolvarea celor mai dificile probleme cu care ne confruntăm astăzi” Problemele mare pornesc de la problemele comunităţilor locare Parteneriat local şi global pentru dezvoltare şi rezolvarea de probleme
  4. 4. Scopul proiectului este potenţarea dezvoltării la nivel de comunitate locală, prin obţinerea unui parteneriat pentru dezvoltarea între autorităţi şi cetăţeni. Interacţiunea se desfăşoară cu ajutorul unei hărţi a regiunii în 3 paşi: – Comunitatea indică problema – Autorităţile aplică măsurile – Comunitatea oferă feedback Altele: – Indicarea dorinţelor (necesităţilor) – ... Pe baza activităţii comunităţii şi autorităţilor (rezolvarea problemelor, promptitudinea, etc.) se va genera CityRank-ul
  5. 5. modul de interacţiune cartografic pentru rezolvarea problemelor unei comunităţi. asocierea unui scor oraşului pe baza activităţii şi interacţiunii comunităţii cu autorităţile precum şi pe baza numărului de probleme raportate. angrenarea comunităţii (reprezentate prin cetăţeni) şi a autorităţilor într-un mod constructiv pentru cooperare în rezolvarea problemelor. prezentarea evoluţiei oraşului în timp, din perspectiva acţiunilor comunităţii, printr-un TimeLine
  6. 6. Aplicaţia facilitează comunicarea pe ambele axe fundamentale ale unei comunităţi: Pe orizontală – încurajează interacţiunea între membrii comunităţii. Pe verticală – facilitează comunicarera dintre comunitate şi autorităţi. Mai mult: Promovează competiţia constructivă Atrage oportunităţi
  7. 7. Microsoft Windows Server 2003 R2 Microsoft Windows Xp/Vista .NET Framework 3.5 .NET Compact Framework Windows Mobile 5.0 SDK Microsoft Silverlight 2.0 Microsoft DeepZoom Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server 2008 Windows Communication Foundation SQL Server 2008 InternetInformationServices 6.0 Map Services (Virtual Earth, Google Maps, OpenStreetMaps) Gliffy More
  8. 8. Arhitectura sistemului Integrarea cu serviciile de hartă (OpenStreetMap, VirtualEarth...) Prototip Client (Silverlight) Entităţile centrale şi comunicarea cu clientul (WCF) Arhitectura bazei de date

×