Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UpCity 
Get involved! 
Sytech                                                      UpCity 


...
Sytech                                                        UpCity...
Sytech                                                     UpCity 


S...
Sytech                                                        UpCity 
...
Sytech                                                      UpCity 


...
Sytech                                                 UpCity 


distribui...
Sytech                                                            ...
Sytech                                                      UpCity 


Di...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Project UpCity - Local Phase Report

696 views

Published on

the document we had to deliver during the local phase of Imagine Cup 2009, Software Design.

language: Rromanian

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Project UpCity - Local Phase Report

 1. 1. UpCity  Get involved! 
 2. 2. Sytech    UpCity  Eligibilitate  Soluție  UpCity  Nume echipă  Sytech  Echipă  Nume  Email Imagine Cup Alias  Adrian Nicolae Buzgar adrian.buzgar@info.uaic.ro adi.buzgar  Călin Juravle  calin.juravle@info.uaic.ro lordthecrow  Andreas Resios  andreas.resios@info.uaic.ro noob2007  Mentor  Titlu Nume Email  Conf. Dr.  Sabin‐Corneliu Buraga busaco@info.uaic.ro   Universitate  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Informatică  Rezumat  „Imaginați‐vă o lume în care tehnologiile software ajută la rezolvarea  celor mai dificile probleme cu care ne confruntăm astăzi.”  Multe dintre problemele actuale pornesc de la aspecte prezente în comunitățile locale, care se amplifică  în  timp.  Astfel  de  probleme  sunt  mereu  susținute  de  lipsa  de  comunicare  între  cei  afectați  şi  cei  responsabili  cu  rezolvarea  lor.  Mai  mult,  comunicarea  deficitară  între  cei  interesați  de  rezolvarea  unei  probleme conduce la o solidaritate palidă care minimizează importanța problemei şi îngreunează procesul  de  rezolvare.  În  acest  context,  se  evidențiază  necesitatea  unui  parteneriat  în  primul  rând  local  –  dar  şi  regional  –  pentru  dezvoltare,  în  care  părțile  implicate  într‐o  problemă  să  comunice  eficient  şi  susținut  pentru semnalarea şi rezolvarea ei.  Dezvoltarea  tehnologică  oferă  posibilitatea  abordării  acestei  probleme  prin  crearea  de  mijloace  de  comunicare eficiente şi complexe, permitând crearea unui asemenea parteneriat – posibil pe termen lung  – la nivel local/regional.  UpCity este propunerea noastră în acest sens. Scopul proiectului este potențarea dezvoltării la  nivel de comunitate locală,  prin obținerea  unui  parteneriat între autorități  şi  cetățeni pentru  dezvoltare. Soluția constă într‐o platformă colaborativă aliniată problematicilor Web‐ului social  ce va fi folosită la angrenarea cetățenilor şi a celor responsabili în rezolvarea problemelor cu care  se confruntă comunitatea.   Concept  UpCity  reprezintă  o  platformă  colaborativă  pentru  sprijinirea  dezvoltării  unei  comunități  sub  mai multe aspecte. Scopul principal al aplicației constă în identificarea problemelor din diverse  arii ale comunității, aducerea lor la cunoştința autorităților şi a celorlalți cetățeni, monitorizarea  şi evaluarea procesului de soluționare a respectivelor probleme.     2   
 3. 3. Sytech    UpCity  Dorim  să  promovăm  implicarea  activă  a  cetățenilor  pentru  rezolvarea  problemelor  care  îi  preocupă.  Acest deziderat este indeplinit prin oferirea platformei UpCity facilitând interacțiunea între utilizatorii care  sunt  preocupați  de  diverse  aspecte  sociale.  Aceştia  vor  putea  forma  grupuri  şi  susține  cu  argumente  importanța  problemelor  respective.  Aspectele  astfel  semnalate  vor  fi  trimise  autorităților  responsabile  care, folosind UpCity, vor descoperi facil probleme cu care se confruntă comunitatea, le vor ordona după  importanță  şi  ulterior  vor  raporta  comunității  măsurile  luate.  La  rândul  său,  comunitatea  va  avea  posibilitatea de a da feedback privind modul de aplicare a măsurilor.  În  plus,  membrii  comunității  vor  avea  posibilitatea  să‐şi  exprime  dorințele  cu  privire  la  dezvoltarea  anumitor  regiuni  –  e.g.,  solicitarea  construirii  unei  grădinițe,  parcări  etc.  şi  să  interacționeze  în  diverse  moduri pentru dezvoltarea sa.  Activitatea  comunității  şi a  autorităților (implicarea, promptitudinea, rezolvarea  problemelor, dorințelor  etc.)  va  genera  un  indicator  de  calitate  al  oraşului.  Dorim  ca  prin  acest  indice  de  calitate  (CityRank)  –  calculat  riguros  în  cadrul  UpCity  –  să  creăm  o  competiție  constructivă  între  diferitele  comunități  şi  totodată să le motivăm către o dezvoltare completă.  Un  aspect  important  îl  constituie  posibilitatea  comunităților  de  a  interacționa  via  platforma  UpCity. Acest lucru este foarte util când o localitate se confruntă cu o anumită problemă care a  fost  deja  rezolvată  în  altă  parte.  În  acest  caz,  autoritățile  primei  localități  vor  primi  sugestii  de  rezolvare,  prin intermediul UpCity.  O  facilitate  inovatoare  a  soluției  UpCity  o  reprezintă  maniera  intuitivă  de  prezentare  a  problemelor.  Prin  vizualizarea  informațiilor  în  contextul  lor  geografic  (pe  harta  reală)  se  simplifică interacțiunea între părțile implicate şi sistem. Tradițional, informațiile sunt prezentate  textual  –  nu  se  valorifică  informațiile  oferite  de  contextul  spațial.  De  asemenea,  astfel  de  clasificări  nu  surprind  dimensiunea  temporală  a  problemelor.  Pentru  buna  organizare  a  informației,  UpCity  consideră  dinamica  în  timp‐spațiu,  oferind  şi  o  cronologie  a  evoluției  comunității.  Prin  specificul  ei,  UpCity  aduce  în  prim‐plan  probleme  stringente  ale  comunităților  locale,  de  primă  importanță şi la nivel global, dacă ne raportăm la obiectivele declarate de ONU pentru începutul noului  mileniu:  probleme  educaționale  (de  exemplu,  lipsa  şcolilor  din  anumite  regiuni),  probleme  de  sănătate  (precum prezența epidemiilor), probleme ecologice (e.g., degradarea spațiilor verzi).  Scopul  final  este  obținerea  unui  parteneriat  între  autorități  şi  cetățeni  în  ceea  ce  priveşte  dezvoltarea durabilă – care să conducă la o comunitate prosperă.     3   
 4. 4. Sytech  UpCity  Scenarii de utilizare  Enumerăm succint diverse scen narii posibile, fără a avea intenția prezentării unei  liste exhaustive.    Figura 1 Interactiunea dintre utilizatori si UpCity  Rezolvarea problemelor cetatenesti  Andrei  a  remarcat  că,  în  zona  în  care  locuieşte  de  fiecare  dată  când  plo ouă,  străzile  se  inundă  datorită  deficiențelor  privind  canalizarea.  El  va  accesa  clientul  UpCity  car îi  va  prezenta  harta  re  globală de unde va pu utea naviga către locația sa. Va activa layer‐ul corespu unzător problemelor şi  va adaugă problema s sa furnizând o descriere. Alți cetățeni din zonă vor v vedea şi valida această  problemă ca fiind una a reală şi importantă pentru zona lor. În urma validăr rii, problema va ajunge  la  autorități (primăria)  care va putea lua  măsurile corespunzătoare şi le v adăuga pe  hartă  pe  va  locul semnalat. Andrei, precum şi ceilalți locatari, vor putea acum să adaug ge feedback‐ul propriu  privind modul cum a f fost abordată cererea lor. Aceste activități vor contrib bui la scorul general al  comunității/oraşului.       4   
 5. 5. Sytech    UpCity  Semnalarea via un dispozitiv mobil a aspectelor deficitare: UpCity SmartClient  Nicolae, angajat  al Primăriei,  trece printr‐o  zonă  a oraşului în care  semnalează o problemă (un  parc aflat  în administrarea  primăriei a intrat în paragină). Via un dispozitiv mobil,  poate  insera  acest  caz  în  sistemul  UpCity  (dacă  dispune  de  un  dispozitiv  GPS,  locația  va  fi  înregistrată  automat).  Intors  la  birou,  Nicolae  va  folosi  facilitatea  de  exportare  a  datelor  pentru  a  demara  procedura  oficială.  Cetățenii  din  acea  zonă  vor  putea  comenta  această  problemă,  în  acest  fel  primăria obținând chiar o estimare a impactului pe care l‐ar avea reabilitarea acelui parc.  Cartografierea colaborativă a unei regiuni  În cazul oraşului Iaşi, multe dintre hărțile disponibile public pe Internet au rezoluția mică sau nu  cartografiază  complet  străzile  oraşului.  Pentru  a  localiza  mai  precis  în  cadrul  UpCity  noile  probleme, Călin, profesor de geografie, propune elevilor săi ca temă cartografierea zonei în care  locuiesc.  Aceştia  vor  folosi  interfața  intuitivă  a  aplicației,  adăugănd  străzile  şi  eventual  clădirile  care lipsesc. Contribuția lor va fi validată de ceilalți utilizatori, în stilul aplicatiilor wiki.  Acces la informatii de interes prin UpCity Gadget  După ce Andrei şi‐a adăugat problema pe hartă, va putea activa gadget‐ul UpCity pentru a fi la  curent cu evoluția ei (câți utilizatori susțin problema, dacă a apărut un răspuns de la autorități  etc.).  Prin  intermediul  gadget‐ului  –  rulat  la  nivel  de  desktop  sau  Web  –  va  putea  obține  şi  informații despre scorul unui anumit oraş.  Analiza evolutiei problemelor si rezolvarilor acestora: UpCity Timeline  Reprezentantul  autorităților  doreşte  să  aibă  o  privire  de  ansamblu  a  dinamicii  rezolvării  problemelor  comunității  locale.  Astfel,  va  folosi  funcționalitatea  de  timeline  ce  va  genera,  pe  reprezentarea cartografică, evoluția cronologică a evenimentelor.  Exprimarea preferinţelor din partea comunităţii  Proiectele/granturile de dezvoltare intră uzual în concurență pentru finanțare. Pentru a observa  ce proiecte vor avea un impact major şi care sunt mai susținute de comunitate, autoritățile vor  prezenta aceste proiecte cetățenilor cu ajutorul hărții. Ulterior, aceştia vor avea posibilitatea să‐şi  exprime preferințele.    5   
 6. 6. Sytech    UpCity  Impact  UpCity facilitează comunicarea pe ambele axe fundamentale ale unei comunități.   Pe  orizontală,  încurajează  comunicarea  între  locuitori.  Astfel,  cetățenii  află  ce  persoane  se  confruntă cu aceleaşi dificultăți şi se pot organiza în grupuri pentru a solicita urgentarea găsirii de  soluții la problemele stringente.  Pe verticală, facilitează comunicarea dintre autorități şi membrii comunității. Autoritățile se vor  simți monitorizate, va creşte gradul de vizibilitate a oricăror acțiuni pe care le întreprind, ceea ce  va  echivala  cu  o  creştere  a  gradului  de  responsabilitate  pe  care  autoritățile  şi‐l  vor  asuma.  De  asemenea, autoritățile vor primi feedback pozitiv/negativ la măsurile pe care le iau mult mai des  decât  se  întâmplă  în  prezent;  astfel,  vor  simți  mult  mai  îndeaproape  pulsul  societății  şi  îşi  vor  putea  ajusta  politicile  în  funcție  de  acesta.  O  consecință  imediată  a  acestui  aspect  va  fi  îmbunătățirea transparenței activităților administrative.  În  plus,  atunci când un număr mare de locuitori  se vor aduna pentru a solicita rezolvarea unei  probleme,  va  creşte  implicit  şi  presiunea  resimțită  de  autorități  în  ceea  ce  priveşte  gradul  de  urgență  al  problemei  respective.  Aceasta  conduce  la  eficientizarea  rezolvării  problemelor.  Funcțiile  suplimentare  precum  cartografierea  colaborativă  a  unei  anumite  regiuni,  vor  avea  impact bun asupra modului în care este privită regiunea comunității din exterior. Nu trebuie să  omitem nici faptul că un oraş cu un rating mare poate stimula diverse oportunități (atragerea de  noi investitori).   Elemente inovatoare  Modul de interacțiune cartografic pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă o anumită  comunitate.  Asocierea unui scor oraşului pe baza activității şi interacțiunii comunității cu autoritățile, precum  şi pe baza numărului de probleme raportate.  Angrenarea comunității (reprezentate prin cetățeni) şi a autorităților în mod constructiv pentru  cooperare în  rezolvarea problemelor.  Prezentarea evoluției oraşului în timp, din perspectiva acțiunilor comunității, printr‐un timeline.  Arhitectura UpCity  Soluția  propusă  se  bazează  pe  o  arhitectură  orientată  pe  servicii  (SOA)  –  Figura  2.  Pentru  a  asigura  o  extensibilitate cât mai bună, am structurat platforma pe mai multe niveluri.  La  nivelul  de  persistență,  caracterul  geografic  al  datelor  ne‐a  determinat  să  folosim  o  bază  de  date  spațială (SQL Server 2008). Astfel, putem efectua interogări eficiente pe baza informațiilor geografice.  De  asemenea,  datorită  traficului  mare  de  date  aşteptat  am  decis  folosirea  unui  sistem  de  baze  de  date    6   
 7. 7. Sytech  UpCity  distribuit. Interacțiunea cu baz za de date se face standard (interogări SQL), cât şi v via tehnologiile LINQ şi  PLINQ.   Nivelul aplicației incorporează  ultimele tehnologii pentru a asigura siguranța, perfo ormanța, scalabilitatea  şi  extensibilitatea  sistemului. Astfel,  securitatea  datelor  utilizatorilor  este  asigurată  de  folosirea  .  tehnologiilor Windows Live Id ssau Open Id.  Dorind să obținem o arhitectură extensibilă, am incorporat un sistem de plugin‐uri permitând adăugarea  de  module  la  runtime  ce  îmbogățesc  funcționalitatea  sistemului  –  o  extensie  ar  fi  posibilitatea  de  manipularea a datelor economice folosind harta existentă.    Figura 2 Arhitectura platformei UpCity    7   
 8. 8. Sytech    UpCity  Arhitectura  este  proiectată  să  permită  folosirea  dispozitivelor  mobile  mai  puțin  performante.  Sistemul  oferă o interacțiune bazată pe mesaje SMS asigurată de SMS Server Toolkit.  Comunicarea între nivele, precum şi serviciile Web sunt implementate folosind Windows Communication  Foundation. Astfel, beneficiem de flexibilitate în schimbarea protocolului conform cerințelor sistemului.   Nivelul  de  prezentare  oferă  o  interfață  RIA  ergonomică  folosind  Silverlight  şi  Windows  Mobile  SDK  –  permite  interactiunea  cu  orice  persoane  ce  beneficiază  de  acces  la  internet  sau  dispun  de  dispozitive  mobile.  Performanța  ridicată  este  asigurată  de  preluarea  informațiilor  direct  de  la  furnizorii  de  servicii  cartografice.  Tehnologii folosite                                    Server  Client       System  Team    Pres Inter­ Work,    en‐ Appli‐ Persis‐ Mobile  opera­ Docs,  Technology  tatio cation  Desktop  bility  Architec­ tence Tier  system  n  Tier  ture  Tier  Windows Server 2003 R2                Windows XP/Vista        .NET Framework 3.5              VSTS 2008                Windows Mobile 5.0 SDK              .NET Compact Framework              Silverlight 2.0            DeepZoom            WCF                SQL Server 2008          Team  Foundation  Server                2008   Map  Services  (Virtual                Earth, OpenStreetMaps)  IIS 6.0        SMS Server Toolkit        Gliffy        Others          8   
 9. 9. Sytech    UpCity  Direcţii de dezvoltare pe viitor  Viziunea  noastă este  crearea  unei platforme  flexibile  facilitând  colaborarea  între  toate părțile  implicate într‐o problemă pentru eficientizarea rezolvării ei.  Un pas important este integrarea cu sistemul informatic al autorităților, astfel încât o problemă  validă  să  poată  fi  înregistrată  direct  în  bazele  de  date  ale  autorităților  şi  să  genereze  documentația necesară aplicării măsurilor corespunzătoare.  Alt  aspect priveşte integrarea cu sistemul de urgențe dintr‐o comunitatea  (precum 112), astfel  încât  utilizatorii  să  fie  alertați  în  cel  mai  scurt  timp  posibil  –  de  exemplu,  prin  SMS  –  de  eventualele probleme ce i‐ar putea afecta direct. De asemenea, integrarea cu un serviciu regional  sau național de evidență medicală ar permite adăugarea de informații importante pe hartă cum  ar fi starea anumitor epidemii.  O altă direcție de extensibilitate este pe plan economic. Interacțiunea agenților economici este  facilitată  prin  intermediul  hărții  via  implementarea  unui  sistem  de  găsire  de  forță  de  muncă,  detectare a surselor de materie primă, descoperire de parteneri de afaceri apropiați (ca interes,  dar şi geografic) etc. Îmbunătățirea activităților/relațiilor economice va conduce la o comunitate  mai prosperă şi va reduce problemele legate de sărăcie sau foamete.  Tehnologic,  portarea  pe  platforma  de  servicii  de  tip  cloud  Windows  Azure  va  îmbunătăți  performanța şi scalabilitatea în cazul creşterii volumului de date prelucrate.  Prototip  Screencast‐ul cu aplicația UpCity în curs de dezvoltare poate fi urmărit la adresele:   http://www.vimeo.com/3572631  http://cid‐3e91d5194f792c1d.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/UpCity.mp4  http://students.info.uaic.ro/~calin.juravle/ic/UpCity/UpCity.mp4        9   

×