Successfully reported this slideshow.

Cross channel experience design - projektowanie usług w świecie opanowanym przez informacje

1,944 views

Published on

Prezentacja Wiesława Koteckiego z UseLab w ramach World Usability Day 2011 we Wrocławiu

 • Be the first to comment

Cross channel experience design - projektowanie usług w świecie opanowanym przez informacje

 1. 1. Cross channel experience design - „Co 11 osoba jest na projektowanie usług w Facebooku” świecie opanowanym przez informacje MX 2011 Cindy Chastainhttp://www.flickr.com/photos/langwitches/3743680128/
 2. 2. Project limitationsWchodzimy w nowy, zmieniony świathttp://hdw.eweb4.com/out/126191.html
 3. 3. „Co 11 osoba jest naFacebooku” MX 2011 Cindy Chastain
 4. 4. „W ciągu dwóch dniprodukujemy tyle informacjiile cała cywilizacja ludzkaod swojego początku do2003” MX 2011 Cindy Chastain
 5. 5. „57% osób komunikuje sięw większym stopniu on-lineniż off-line.” MX 2011 Cindy Chastain
 6. 6. UIWindow768 x 1024
 7. 7. UIWindow768 x 1024
 8. 8. 8
 9. 9. Świat wielu kanałów UIWindow 768 x 1024
 10. 10. Zanika świat off-linehttp://blogs.coventrytelegraph.net/thegeekfiles/2010/10/tom-hanks-cast-away-beats-2012.html
 11. 11. Ekshibicjonizm user-experience Składowe społeczny Równoległe życie cyfroweNasze zachowanie się zmieniłoCiągła rozmowa Ciągły podział uwagi 11 Zaangażowanie we własne „social life” 5
 12. 12. Wymaga to nowego podejścia. http://i.wp.pl/a/f/jpeg/20771/kosmonauta_470.jpeg
 13. 13. 1# Usability / Architektura informacji2# User Experience http://i.wp.pl/a/f/jpeg/20771/kosmonauta_470.jpeg
 14. 14. 3# Customer Experience4# Cross Channel Experience
 15. 15. Anty case-studyChciałbym nowy telefon.... 16
 16. 16. Chciałbym nowy telefon....
 17. 17. 18
 18. 18. 19
 19. 19. 20http://www.processconsultants.info/wp-content/uploads/2011/06/Call-Center.jpg
 20. 20. Anty - case study 21
 21. 21. ...ukradli mi telefon.......chcę duplikat karty SIM
 22. 22. Badania Multichannel Customer Exp. (Foviance i E-consultancy)
 23. 23. Struktura korporacyjnaŹródło: jeliostapler.com
 24. 24. Walka z silosami 27Źródło: http://blogs-images.forbes.com/johnkotter/files/2011/05/Too-Many-Silos.jpg
 25. 25. Użytkownicy komunikują się zmarką - nie obchodzi ich kanałjakim to robią Źródło: Jess McMullin&Samantha Strammer
 26. 26. Customer Experience 29
 27. 27. ” Customer Experience to interakcja między organizacją a klientem we wszystkich momentach kontaktu (across all moments of contact) Źródło: Jess McMullin&Samantha Strammer
 28. 28. ” Cross-channel Experience Design to proces projektowania z uwzględnieniem wszystkich punktów styku z biznesem, niezależnie od kanału (touchpoint). Źródło: Jess McMullin&Samantha Strammer
 29. 29. Żródło: P.Morville
 30. 30. ” Całość doświadczeń powinna być lepsza niż jego poszczególne składowe. (synergia @!@#$%@%) Źródło: Jess McMullin&Samantha Strammer
 31. 31. 36Znalezienie i dodanie filmu do wysyłki
 32. 32. Dostarczenie fizyczne -pocztąPotwierdzenie transakcji Opinia o transakcji
 33. 33. Film dostępny onlineFilm dostępny zpoziomu mobile
 34. 34. Produkt dostępny:mobile, Ipad, laptop, TV
 35. 35. Obsługa po sprzedażowa- możliwość oceny obsługi
 36. 36. Nike Run 41
 37. 37. 43
 38. 38. Apple 45
 39. 39. Apple 46
 40. 40. Case study - Tesco
 41. 41. Motto:"If I had eight hours to chop down a tree, Idspend six sharpening my axe.” - Abraham Lincoln
 42. 42. UX HONEYCOMB Żródło: P.Morville
 43. 43. Żródło: P.Morville
 44. 44. Żródło: P.Morville
 45. 45. Composition. The mix of platforms, devices, and media (andthe features of each).Is the service multi-channel or cross-channel? Żródło: P.Morville
 46. 46. Consistency. Symmetry of brand, features, organization, andinteraction must be balanced against platform-specificoptimization. Żródło: P.Morville
 47. 47. Connection. Bridges across channels (e.g., links, tags,addresses, barcodes, signs,maps) must be visible at the point ofneed. Żródło: P.Morville
 48. 48. Continuity. Apps should maintain state so users can flowbetween devices while reading books, watching movies,shopping, etc. Żródło: P.Morville
 49. 49. Context. How will time, location, device constraints, andpersonal or social context impact use cases and userpsychology and behavior? Żródło: P.Morville
 50. 50. Conflict. To address channel conflict and free riding, we mayneed to realign incentives, metrics, the business model, and theorg chart Żródło: P.Morville
 51. 51. Ok - jak się do tego zabrać ?
 52. 52. Poznaj strukturę i zrozum biznes 59 Źródło: jeliostapler.com
 53. 53. Poznaj potrzeby użytkownikówŹródło: Historie kuchenne - plakat z filmu
 54. 54. IdeaPodróż nie zaczyna się w momencie gdy wsiadamy do pociągu.Podróż nie kończy się, gdy wracamy do domu.Podróż to:- poszukiwanie inspiracji- planowanie- obecność w miejscu docelowym- wspomnienia i dzielenie się wrażeniami z innymi.
 55. 55. Ekosystem usługi turystycznej 1. Przygotowania 2. Podró! 3. Podsumowanie Online Zebranie informacji Rezerwacja biletów Kafejka interneowa Dzielenie si" wra%aniami Google, FaceBook Wyszukanie ncclegów Zdj"cia, relacje Wyszukanie zabytków Szukanie inspiracji Ogl#danie zdj"$, czytanie relacji Planowanie kolejnej podró%y Podj"cie decyzji Planowanie podró%y Offline Pomys! Rezerwacja biletów Informacja turystyczna Album ze zdj"ciami Opinie znajomych Kupno przewodnika Przewodnik Mobile Mapa Sprawdzanie tras Szukanie noclegu Szukanie restauracji Dost"p do planu podró%y Robienie i udost"pnianie zdj"$ Cross-channel Application
 56. 56. Sposób korzystania z usług wyszukiwania lokalnego Wyszukuj! Korzystam Oceniam Polecam Zapisuj! na przysz"o#$Każdy z elementów dzieje się w konkretnym kontekście z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji. 63
 57. 57. Sposób korzystania z usług typu Yellow Pages Wyszukuj! Korzystam Oceniam Polecam Zapisuj! na przysz"o#$ Mam problem do Zapisuj! nazw! Jestem zadowolony Wystawiam Porównuj! firmy firmy i kontakt na rozwi"zania lub nie referencj! firmie przysz$o&% Szukam opinii Chc! oceni% dan" Polecam j" moim Zapisuj! inneWchodz! na stron! innych na temat firm! lub wystawi% znajomym (sieci firmy, mog"ce mi www firmy jej referencj! spo$eczne) si! przyda% w przysz$o&ci Kontaktuj! si! z Oceniam jako&% Zapisuj! nr / nazw! Google firm" firmy w skali 1-10 firmy na przysz$o&%Szukam w ksi"#ce Kupuj! / korzystam telefonicznej z u$ugi Dokonuje wst!nej selekcji 64
 58. 58. Sposób korzystania z usług wyszukiwania lokalnego Wyszukuj! Korzystam Oceniam Polecam Zapisuj! na przysz"o#$ Zapisuj! nazw! Mam problem do Jestem zadowolony Wystawiam Porównuj! firmy firmy i kontakt na rozwi"zania lub nie referencj! firmie przysz$o&% Szukam opinii Chc! oceni% dan" Polecam j" moim Zapisuj! inne Wchodz! na stron! innych na temat firm! lub wystawi% znajomym (sieci firmy, mog"ce mi www firmy jej referencj! spo$eczne) si! przyda% w przysz$o&ci Kontaktuj! si! z Oceniam jako&% Zapisuj! nr / nazw! Google firm" firmy w skali 1-10 firmy na przysz$o&% Szukam w ksi"#ce Kupuj! / korzystam telefonicznej z u$ugi Dokonuje wst!nej selekcji Mo Mo bil bil e e Pr Pr int int Mo Mo Mo bil bil bil e e e ww w ww w ww ww ww 65 w w w
 59. 59. Interakcja między kanałami. Wyszukanie informacji i przej!cie na stron" konkretnej kategorii, firmy Wykorzystanie QR Code PR INT Dodatkowe us#ugi Trasa dojazdu WW W Kontakt Zni$ki mobilne MO BIL E 66
 60. 60. 67
 61. 61. Żródło: J.Kalbach / Indi Young
 62. 62. Żródło: Adaptive Path
 63. 63. Żródło: P.Morville
 64. 64. Źródło: Jess McMullin&Samantha Strammer
 65. 65. Źródło: Jess McMullin&Samantha Strammer
 66. 66. 480px x 800px HTC Desire Droid Incredible HTC EVO 4G
 67. 67. Prototypuj, testuj, testuj, zmieniajhttp://mercedesbenzblogphotodb.wordpress.com/2009/08/20/20-08-2009-september-1959-first-crash-test-at-mercedes-benz/
 68. 68. Ekosystem Cross channel - jaki powinien być ?1. Convienient2. Connected3. Consistent4. Contextual Cindy Chastain5. (a)Cross time
 69. 69. Customer Experience 76
 70. 70. Don’t the design for the screenDesign for the holistic experience Źródło: Jess McMullin&Samantha Strammer
 71. 71. Don’t the design for the channelDesign for the holistic (cross-channel)experience Źródło: Jess McMullin&Samantha Strammer
 72. 72. Użytkownicy komunikują się zmarką - nie obchodzi ich kanałjakim to robią Jess McMullin&Samantha Strammer
 73. 73. ” Całość doświadczeń powinna być lepsza niż jego poszczególne składowe. Źródło: Jess McMullin&Samantha Strammer
 74. 74. Project limitationsPowodzenia !!!!http://hdw.eweb4.com/out/126191.html
 75. 75. Wiesław Kotecki (+48) 505 185 939 wieslaw.kotecki@uselab.plUseLab Sp. z o.o.ul. Żurawia 26 /1000-515 Warsza wawww.uselab.p l

×