Successfully reported this slideshow.

2013 04 17 wijkraad leidsche rijn

169 views

Published on

Hierbij de presentatie van de wijkraadpleging 2013 op de wijkraadvergadering van wijkraad leidsche rijn

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013 04 17 wijkraad leidsche rijn

 1. 1. Wijkraadsvergadering17 april 2013Hoofdonderwerp:Ondernemersklimaat Leidsche RijnWijkraad Leidsche Rijn17 april 2013 Wijkraadsvergadering
 2. 2. Agenda17 april 2013 Wijkraadsvergadering1.  Opening (20.00)2.  Vorige notulen en openstaande actiepunten (5 min)3.  Mededelingen Voorzitter (5 min)4.  Ingekomen stukken secretaris (5 min)5.  Mededelingen Wijkbureau LR & Wijkwethouder (10 min)6.  Ondernemersklimaat Leidsche Rijn (90 min)7.  WVTTK / Rondvraag (5 min)8.  Afsluiting (rond 22.00)
 3. 3. Notulen•  Verder nog opmerkingen?17 april 2013 Wijkraadsvergaderingnummer inhoud Wie16/1, nr. 3 [4] Reactie aan gemeente op ondernemersadvies koppelen aan de bijeenkomst in TheWall in april en Brigitte uitnodigen.Xander en AdamVergadering 17 april13/2, nr. 2 Openstaande vragen aan vorige wijkregisseur met de nieuwe wijkregisseurdoornemenEvalien stuurt vragen aanIna Massop13/2, nr. 8 Gesprek regelen voor nieuwe wijkraadsleden met de wijkwethouder bestuurafspraak eind deze maand13/3, nr. 3 Financiële stukken 2012 aan kascommissie sturen Adam13/3, nr. 3 Datum prikken voor bijeenkomst over Vernieuwend Welzijn met Victor Everhardt Bestuur13/3, nr. 6 [1] Adviezen aan BRU over benuttingsvariant Utrecht West, dienstregeling 2012 endienstregeling 2014 aan Victor Everhardt en Ina Massop sturenWijkraad13/3, nr. 6 [2] Opzoeken waar in de nota ‘stallen en parkeren’ staat dat lijn 28 wordtdoorgetrokken naar lijn 3 en 11 en dit doorsturen aan Frits Lintmeijer en CeesVerbokkemJolanda13/3, nr. 7 in het kader van het Regionaal Bereikbaarheidsprogramma VERDER is er geldbeschikbaar voor fietsenstallingen bij OV en bushaltes. Wijkraad mag ideeënhierover mailen naar Cees VerbokkemWijkraad
 4. 4. Mededelingen voorzitter•  Aandacht in persTelegraaf Utrecht, AD Utrecht, lokale bladen•  Politie–  “Meekijken naar uitreizigers”–  Parkeerboetes•  Vrede van Utrecht op Dakpark A2–  Positief–  Geen klachten–  Benaming park?•  RIA over straatnamencommisssie•  Veegplannen•  Wijkambities•  Kascommissie•  Andere commissies•  Gesprek Wijkregisseur Ina Massop•  LBB wordt nog later besproken•  Skaeve Huse17 april 2013 Wijkraadsvergadering
 5. 5. Secretaris•  Belangrijkste ingekomen stukken17 april 2013 Wijkraadsvergadering
 6. 6. Wijkburo & wijkwethouder•  Ina Massop•  Victor Everhardt17 april 2013 Wijkraadsvergadering
 7. 7. Agenda17 april 2013 Wijkraadsvergadering1.  Opening (20.00)2.  Vorige notulen en openstaande actiepunten (5 min)3.  Mededelingen Voorzitter (5 min)4.  Ingekomen stukken secretaris (5 min)5.  Mededelingen Wijkbureau LR & Wijkwethouder (10 min)6.  Ondernemersklimaat Leidsche Rijn (90 min)7.  WVTTK / Rondvraag (5 min)8.  Afsluiting (rond 22.00)
 8. 8. Ondernemersklimaat Leidsche RijnOnderwerpen•  Aanleiding•  Uitgangspunt•  Onderzoek•  Issues•  Adviezen algemeen•  Advies Ondernemersklimaat•  Stand van zaken Advies•  Bestemmingsplannen•  Leegstand•  Winkelcentrum Terwijde•  Discussie
 9. 9. Ondernemersklimaat Leidsche RijnAanleiding•  Vervolg op onze periodieke aandacht voorondernemers in Leidsche Rijn (laatste keer juni2012)•  Advies van de wijkraad op Ondernemersklimaat(okt 2012)•  Reactie van EZ op dit wijkraad adviesOndernemersklimaat LR•  Bijlage wijkambities met oa cijfers detailhandel
 10. 10. Er zijn PROBLEMEN op het gebied van hetOndernemersklimaat:–  We weten dat er behoefte is–  We weten dat er ondernemers zijn die willenondernemen–  We weten dat er een crisis isWe willen vooral kijken naar OPLOSSINGEN–  Wat kunnen we GEZAMENLIJK doen–  Waarbij FLEXIBILITEIT en WIL belangrijk zijn17 april 2013 WijkraadsvergaderingOndernemersklimaat Leidsche RijnUitgangspunt
 11. 11. Ondernemersklimaat Leidsche RijnOnderzoek- 
 12. 12. •  Imago /onbekendheid Leidsche Rijn voorbuitenstaanders.•  Leegstand om pand heen (horeca, LRC)•  Er zijn braakliggende terreinen, maar dan kun je ookniet altijd terecht.•  Kosten leges, kosten huur/grond•  Gevoel dat binnenstad (winkeliers) plannen in LRtegenhouden.•  Herijking LRC van 2de Centrum Utrecht naar regionaalCentrum•  Angst om problemen uit te spreken om zijn moeizametraject niet te beschadigen.Ondernemersklimaat Leidsche RijnIssues
 13. 13. Ondernemersklimaat Leidsche RijnAdviezen algemeenLRC: Creëer ruimte / verzamelgebouw voor kleineondernemersBioscoop: maak ruimte voor tijdelijke bioscoopTerwijde: verruim bestemmingsplannenAdvies Verbeter Ondernemersklimaat: OVERLEG
 14. 14. Ondernemersklimaat Leidsche RijnOndernemers uit Advies
 15. 15. Ondernemersklimaat Leidsche RijnStatus antwoordTijdens eerdere wijkraadbijeenkomsten is ergesproken dat de gemeente in gesprek zou gaan metondernemers die graag hier willen starten, maar tegenbelemmeringen oplopen. Ook heeft wijkraadgeadviseerd dit op te pakkenHoe staat het hiermee?Wat doet gemeente met input van bewoners?
 16. 16. Ondernemersklimaat Leidsche RijnBestemmingsplannenMEEST voorkomende reactie van ondernemers in Leidsche Rijn.- BestemmingsplannenVoorbeelden?Uit wijkraadpleging en gesprekken:-  Lange doorloop periode bij gemeente-  Verkrijgen vergunningen- Kastje naar de muur gestuurd worden-  Het ene loket verwijst niet naar ander loket- Geen helpende hand aan startende ondernemers-  Opstelling projectburo Leidsche Rijn
 17. 17. Ondernemersklimaat Leidsche RijnLeegstandHoe zit het met de leegstand (panden) in Leidsche Rijn?• Waar zit de leegstand?The Wall, Plinten Terwijde , Burg. VerderlaanBoerderijen Den Engh en Hof ter Weide• Multi-functionele ruimtes en gebruik• Toekomstige leegstand in WC Terwijde, Leidsche Rijn CentrumWat doet de gemeente hiermee? Pricing? Aanpassengrondprijs (zoals bij LRC)? Bestemmingsplannen?Actief overleg?Wat is advies van ondernemers aan gemeente?
 18. 18. Ondernemersklimaat Leidsche RijnWinkelcentrum TerwijdeHoe staat het met contracten winkelcentrum Terwijde?In nov/dec 2012 werd er gesproken over 200gegadigden.Wij begrijpen dat er pas 5 contracten getekend.Wat doet de gemeente met opmerkingen vanondernemers die afwachten/ vragen hebben?
 19. 19. Ondernemersklimaat Leidsche RijnHoe nu verder?Concrete afspraken………Slimme oplossingen……….Politieke/ Ambtelijke besluiten………Hoe nu verder?
 20. 20. Agenda17 april 2013 Wijkraadsvergadering1.  Opening (20.00)2.  Vorige notulen en openstaande actiepunten (5 min)3.  Mededelingen Voorzitter (5 min)4.  Ingekomen stukken secretaris (5 min)5.  Mededelingen Wijkbureau LR & Wijkwethouder (10 min)6.  Ondernemersklimaat Leidsche Rijn (90 min)7.  WVTTK / Rondvraag (5 min)8.  Afsluiting (rond 22.00)

×