Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wijkgericht werken volgens wijkraad leidsche rijn ria 5 februari

479 views

Published on

Bijdrage Wijkraad Leidsche Rijn aan de Raadinformatieavond van 5 februari 2013

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wijkgericht werken volgens wijkraad leidsche rijn ria 5 februari

 1. 1. Wijkraad Leidsche Rijn Bijdrage RIA Wijkgericht Werken Xander Coolen, Voorzitter Wijkraad5 februari 2013 RaadsInformatieAvond
 2. 2. WAT IS WIJKGERICHT WERKEN?Het rapport beschrijft in positieve bewoordingen het thema. 5 februari 2013 RaadsInformatieAvond
 3. 3. UITGANGSPOSITIE •  Minder top-down •  Beter luisteren naar wat er speelt •  Meer samen met bewoners & ondernemers •  “Minder afschuiven”De Wijkraad Leidsche Rijn onderschrijft de uitgangspositie, degestelde doelen en de visie die achter het wijkgericht werkenligt en vindt dit ook sterk bij onze wijk passen. 5 februari 2013 RaadsInformatieAvond
 4. 4. UIT HET RAPPORT1-meting: we zijn al begonnen hoor….•  Wijkgericht werken is meer gaan leven•  Er wordt nagedacht over de precieze vormgeving•  Daadwerkelijke effecten…te vroeg•  Aandacht enigszins afgeleid door bezuinigingen•  Bezuinigingen juist een kansDe gemeente communiceert het einddoel, niet de weg daarnaar toe. Daardoor is er een (tijdelijk) verschillen tussen degewenste situatie en de harde realiteit. (0-meting) 5 februari 2013 RaadsInformatieAvond
 5. 5. OPVALLEND1.  Het woord WIJKRAAD komt een keer voor. Wat is de rol van de wijkraden nog waard als deze niet als volwaardig partner betrokken worden2.  Aandachtspunt nr 1. (pag 8) voor Wijkraad is grote zorg van de gevolgen van de afnemende capaciteit op wijkbureaus. Wijkbureau LR heeft 2,6 FTE. Waarvan 1,0 FTE ervaring in LR3.  Aandachtspunt nr 2. (pag.11) De wijkbureaus worden niet altijd als volwaardige partner in het besluitvormingsproces betrokken. Herkenbaar bij samenwerking projectburo LR en wijkburo LR.Er lijkt een tegenstrijdigheid te zijn in de uitvoering vs plan:we gaan wijkgericht werken, maar zonder optimaal gebruik temaken van de wijken, en met minder mensen. 5 februari 2013 RaadsInformatieAvond
 6. 6. OPVALLENDDe door Bestuursinformatie opgesomde positieve ontwikkelingenworden in onze wijk soms anders ervaren: –  Best Persons (pag 8)….groot verloop –  Wijkambities/ ateliers (pag 9)….verwachting hoog, resultaat negatief –  Actief vragen om participatie (pag 10)…is iets anders dan vertellen wat je gaat doen (A2 dakpark) –  Digitalisering (pag 10.)….We vergeten een grote groep, ook in LR die niet alles via internet vindt (slechte website, twee websites….) –  Sleutelfiguren worden betrokken bij begroting (pag 10.)….We zouden heel graag daarbij betrokken willen zijn…we ontvangen graag een uitnodiging –  Wij-zij denken is verminderd (pag 11)…Eerste reacties rotonde Parkwijk wijzen in een wij-zij denken bij College 5 februari 2013 RaadsInformatieAvond
 7. 7. Case 1: Rotonde ParkwijkPOSITIEF: de reactie van de gemeentelijke dienst op advies wijkraad,bijdrage Linkedin Lezers (>100 reacties), Bewoners met expertise,vragen raadsledenNEGATIEF: Na de zomer was de wijkraad hierover op de hoogtegebracht. Met onze inbreng (omdat het geen advies was? Omdat dewethouder er niet bij zat? Omdat de gemeenteambtenaar zijn monddicht hier) is toen NUL,NUL gedaanCONCLUSIE: Pas als we echt in opstand komen, pers erbij halen, hetprobleem op de agenda zetten kan er iets veranderen 5 februari 2013 RaadsInformatieAvond
 8. 8. Case 2: BioscoopWIJKGERICHT: Sinds 2006 vanuit Wijkraadpleging wens om Bioscoopkenbaar gemaakt. In 2010 herhaald met onderzoek. Advies in 2011.NUMMER EEN issue in Leidsche RijnBELEIDSUIVOEREND: Sinds 1998 is het projectburo bezig met hetuitvoeren van het destijds ontwikkelde plan. Effect niet reageren opparticipatie is frustratie bij ondernemers, ontkenning en verschillendemeningen binnen gemeente, veel onvrede bij bewonersCONCLUSIE: Als de raad en het college niet ingrijpen in processen diewijkgericht werken tegenhouden kan je een boomerang effect krijgen. 5 februari 2013 RaadsInformatieAvond
 9. 9. Case 3: Dakpark A2ISSUE: Maximapark vs Leidsche Rijn Park en Park vs Boulevard.Tenaamstelling gedelegeerd aan straatnamencommissie. Petitie enreactie Harrie Bosch: We houden er rekening mee.SITUATIE: Nieuwe nam A2 Dakpark. Procedure wordt bekend gemaakt:shortlist, drie namen, lotingPARTICIPATIE: Slechte procedure…dus aanpassenHUIDIGE SITUATIE: nieuwe procedure…nieuwe uitgangspunten..nieuwekoning….veel mensen die twee avonden vrij maken, 500 namen…ONDUIDELIJKHEID 5 februari 2013 RaadsInformatieAvond
 10. 10. Conclusie Wijkgericht Werken• Betrek de wijken, de wijkraden & de wijkorganisaties.• Zorg dat er loketten zijn (als je niet kan horen kan je ook niet luisteren)…misschien wijkbureaus meer bemensen…• De gemeente denkt (alweer) te werken volgens de eindsituatie, maar vergeet de weg er naartoe.• College en Raad moeten ALERT zijn. GOED idee SLECHTE uitvoering nog GEEN resultaat 5 februari 2013 RaadsInformatieAvond

×