Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mappeoppgave 3 ppp

1,164 views

Published on

Her er støttearkene til mappeoppgave 3 i norsk høsten 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mappeoppgave 3 ppp

 1. 1. Mappeoppgave 3 - Analyse av elevteksten«Jeg ble voldtatt.»<br />Aina, Linn, Madeleine og Silje<br />
 2. 2. Hvem skriver?<br />Mottakerbevissthet<br />Elevens forhold til teksten<br />Budskap?<br />Teksten i kontekst<br />
 3. 3. Sjangertrekk for novelle<br />Vendepunktet<br />Avslutningen (logisk brist som fungerer dårlig)<br />Tekstnivået - sjanger<br />
 4. 4. Rød tråd<br />Greier å formidle en historie<br />Har innledning, hoveddel og avslutning<br />Disponert fortellingen etter tid (tempus) og det bygges opp til en vending<br />Må holde seg til en tempusform<br />Eksempel 1: Siste avsnitt<br />Eksempel 2: På starten av det sjette avsnittet<br />Tekstnivået - komposisjon<br />
 5. 5. Makronivå<br />Mestrer avsnittsinndeling, strukturert etter tid<br />Gir et visuelt uttrykk for tekstens struktur og kan hjelpe skriveren kognitivt til å ordne tankene sine<br />Mestrer behandling av ny og ukjent informasjon dårlig<br />Eksempel 1: Avsnitt 5 (Bilen) ?<br />Eksempel 2: Avsnitt 5 (Fredrik) ?<br />Eksempel 3: Avsnitt 6(«De løp opp») ?<br />Tekstnivået – sammenheng mellom tekstelementer<br />
 6. 6. Makronivå forts.<br />Bestemt/ubestemt form<br />Mottakerbevissthet<br />Leter etter referansene hele veien<br />Tekstnivået – sammenheng mellom tekstelementer<br />
 7. 7. Mikronivå<br />Setningskopling<br />Bruker konjunksjoner, subjunksjoner<br />Referentkopling<br />Refererer til samme personer ved bruk av pronomen<br />Må lære seg å bruke objektsform av pronomen<br />Eksempel 1: Nest siste avsnitt<br />Eksempel 2: Siste setning i nest siste avsnitt<br />Tekstnivået – sammenheng mellom tekstelementer<br />
 8. 8. I teksten er det syv sammensatte ord<br />Av disse er det to av ordene som er særskrevet<br />Eksempel 1: «Øl- og sprit flasker»<br />Eksempel 2: «Kles plagg»<br />Ordnivå – Sammenskriving eller særskriving av ord (orddeling)<br />
 9. 9. Mange enkle verb<br />Veldig få adjektiv i teksten<br />To fine skildringer i teksten:<br />1: «Musikken var så høy at det dunket helt ned til bilen.»<br />2: «Hun så på den kalde og mørke gaten, og tok veien hjemover.»<br />Ordnivå - ordklasser<br />
 10. 10. Ingen fremmedord i teksten<br />Konkrete og abstrakte ord<br />Ord som beskriver sinnsstemningen til hovedpersonen<br />Ordnivå - ordtyper<br />
 11. 11. Lite bruk av språklige bilder<br />Eksempel 1: «Lisa var så forelsket at hun nesten ikke kunne si sine armer»<br /> Betydning: «Lisa var så forelsket at hun nesten ikke visste sine arme råd»<br />Eksempel 2: «Lisa var helt i sin egen verden»<br />Ordnivå – språklige bilder<br />
 12. 12. Ser ut til å mestre skillet mellom tale- og skriftspråket<br />Ord fra hennes dagligtale:<br />Hu (hun)<br />Bindte ( bandt)<br />Ordnivå – hoved- og sideformer<br />
 13. 13. Eleven har få skrivefeil på ordnivå<br />Hva kan dette skyldes?<br />Et par «grove» feil:<br />Hviste (visste)<br />Bindte (bandt)<br />Tegnsetting<br />Eksempel 1: «Blir noen med på jeg har aldri»<br />Eksempel 2: «I dag skal vi gjøre noe mye gøyere dere. Vi tar ren sprit!.»<br />Ordnivå - resttskrivning<br />
 14. 14. Riktig setningsoppbygning<br />SVO- mønsteret: starter oftest med subjekt etterfulgt av verbal og objekt<br />Subjekter: hun, han, egennavn, det, de, bilen og lignende<br />Subjekt i form av substantivfrase; en svart bil<br />Starter med temporale adverbial, for eksempel: da, når, etter<br />Setningsnivå<br />
 15. 15. Hvordan er teksten?<br />Hva er eleven god på?<br />Hva bør eleven jobbe med?<br />Hva bør responsen være?<br />Oppsummering og videre arbeid<br />

×