SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
Pla d’estalvi energètic
Resultats 2011

Març 2012

Oficina per a la Gestió Sostenible (Àrea d’Organització)
Amb la col·laboració del Servei d’Infrastructures
Pla d’Estalvi Energètic
                          Resultats 2011

Índex
•  Objectius del Pla d’Estalvi Energètic
•  Actuacions realitzades durant el 2011
•  Resultats energètics
•  Resultats econòmics
•  Conclusions
•  Annexos
Despesa Energia (€)
                                            (estabilització)                           8.000.000

      3.000.000                                                                    7.000.000

                                                                           Pla d’Estalvi Energètic
                                                                               6.000.000                                 ESCENARI 1 (PROPOSTA
      2.000.000                                                                    Resultats 2011
                                                                               5.000.000
                                                                                                                    preu moderat-alt, Mesu
                                                                           €
             2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014                                                                          ESCENARI 2 (TENDENCIA
                                                                                                                    de preu moderat-alt, m  Objectius d’estalvi energètic
                                                                               4.000.000
                                                                                                                    (estabilització)

                                                                               3.000.000                       Previsió de costos
       Cost Energia (€/kWh)                                                              2.000.000                       (Idèntic en els dos
                                                                                                          escenaris)
                                                                                     2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


  Pla de Viabilitat Econòmica
      0,1400

      0,1300
                                                                                                  Cost Energia (€/kWh)
                                                                               0,1400

•      El 22
      0,1200 de Juny de 2011 el Consell de Govern aprova el document de Mesures                                    0,1300

       d’estalvi energètic.                                                              0,1200


•      Al Juliol 2011 es crea el web www.upc.edu/estalvienergetic Increment de
      0,1100                      ESCENARI 1 (PROPOSTA):
                               preu moderat-alt, Mesures agressives
                                                                               0,1100                                   ESCENARI 1 (PROPOSTA
                                                                                                                    preu moderat-alt, Mes
                                                                           €/kWh
  €/kWh
                                                                               0,1000
•      S’encarrega la coordinació del Pla d’Estalvi Energètic a l’Oficina per a la Gestió
      0,1000                                                                      0,0900
                                                                                                                    ESCENARI 2 (TENDENCI

       Sostenible                    ESCENARI 2 (TENDENCIAL): Increment                               0,0800
                                                                                                                    de preu moderat-alt, m
                                                                                                                    (estabilització)
                                                                                                                Introducció de la
•      0,0900
       Al Novembre 2011 es desenvolupen els objectius d’estalvimesures mínimes al Pla de
                               de preu moderat-alt, energètic                                 0,0700
                                                                                                                subhasta electrònica
       viabilitat Econòmica (que permeti contenir l’increment de costos malgrat la
      0,0800
                               (estabilització)                                        0,0600

       previsible pujada de tarifes d’un 10% anual)                                                       2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


      0,0700
                                                                                                 Consum Energia (kWh)
•      Objectiu: reduir l’any 2014 un 25% el consum
      0,0600                                   energètic global (energia + gas)                   60.000.000

       respecte 2010. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
          2003 2004 2005 2006                                                            55.000.000

                                                                               50.000.000                                 ESCENARI 1 (PROPOSTA
                                                                                                                    preu moderat-alt, Mes
                                                                           kWh
                                                                               45.000.000
                                                                   Despesa Energia (€)
                         Consum Energia (kWh)
                                                                                                                    ESCENARI 2 (TENDENCI
                                                                               40.000.000                                 de preu moderat-alt, m
                                                                                                                    (estabilització)
                                                8.000.000                           35.000.000
      60.000.000
                                                                               30.000.000
                                                                                     2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
                                  tendencial         7.000.000
      55.000.000
                                                6.000.000                                           ESCENARI 1 (PROPOSTA): Increment de
      50.000.000                                 ESCENARI 1 (PROPOSTA): Increment de
                                            preu moderat-alt, Mesures agressives                                 preu moderat-alt, Mesures agressives
  kWh
                                                5.000.000
                                              €
      45.000.000                       Pla
                                  d’estalvi                                                        ESCENARI 2 (TENDENCIAL): Increment
                                            ESCENARI 2 (TENDENCIAL): Increment                                  de preu moderat-alt, mesures mínimes
      40.000.000                       energètic        4.000.000
                                            de preu moderat-alt, mesures mínimes                                 (estabilització)
                                            (estabilització)
      35.000.000                                     3.000.000


      30.000.000                                     2.000.000
             2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014           2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pla d’Estalvi Energètic
                                                    Resultats 2011

Quines són les prioritats?
Reduir el consum elèctric:
• Suposa entorn del 80% del cost de subministraments energètics de la UPC
• Té més emissions de CO2 associades per kWh que el gas.
• Cost més elevat per unitat d’energia
  (Electricitat: 0,111 €/kWh; Gas: 0,054 €/kWh)


Assegurar la implicació dels “GRANS” consumidors:
• Campus Nord+Sud+Terrassa > 80%

   Distribució del consum elèctric per campus             Distribució consum de gas per campus

        3% 1%1%                              1%             Nord
      3%            Nord                   7%
   7%              Edif. Omega (C.Nord)        7%                  Sud
                  Sud              3%                     Terrassa
                  Terrassa                       32%
   12%         45%                                         B.Llobregat
                  B.Llobregat             6%
                                                       Vilanova
                  Vilanova
                                                       Manresa
      22%           Manresa
                                     24%
                  ETSAV                                   ETSAV
          6%                                 20%
                  Nàutica                                  Nàutica
                         Nota: Dades 2010. S’ha extret el consum del Barcelona Supercomputing Center
Pla d’Estalvi Energètic
                                                 Resultats 2011

Actuacions realitzades el 2011
Què                Descripció 2011              Nivell d’actuació
Disseny de mesures        Disposem d’escenaris i objectius de    General (Tota la UPC)
energètiques PlaViabilitat    reducció energètica de 2011 a 2014.
Econòmica (reducció 25% per
2014)
Mesures generals d’estalvi    Aprvació Consell de govern 22 de Juny   General (Tota la UPC)
                 de 2011
                 Tancament d’edificis a l’agost, reducció
                 d’horaris i equips, consells d’estalvi
Projectes d’Optimització     S’ha realitzat el projecte pilot en 13   Específic (13 edificis)
Energètica (POEs) –        edificis (21% de la superfície UPC) i
incentivació econòmica      s’està extenent per al 2012.
Grup de treball d’Estalvi     Disseny de mesures generals (Consell    General (Tota la UPC)
energètic             de Govern, juny 2011), criteris i
                 consells per a l’estalvi,
Sensibilització de la comunitat  Web www.upc.edu/estalvienergetic;     General (Tota la UPC)
en estalvi energètic       Adhesius i missatges


Formació per a l’estalvi     Organització 3 sessions de formació    Campus Nord, Campus Terrasssa,
energètic             sobre SIRENA-web (50 participants -    Campus Baix Llobregat
                 PAS).
Pla d’Estalvi Energètic
                                                   Resultats 2011

Resultats d’estalvi energètic
Electricitat
                                  •    Des de Juny (inici del Pla d’Estalvi
                                      Energètic), el consum elèctric ha estat
                                      menor cada mes del 2011 respecte el
                                      2009 i 2010 (excepte al setembre)
                                  •    Durant el 2n semestre 2011, ha baixat un
                                      9,4% respecte el 2n semestre de 2010
                                  •    El resultat anual respecte 2010 és d’un
                                      estalvi del 3,7% de l’electricitat consumida
                                  •    El Pla no és la única causa (clima, reducció
                                      d’activitat, etc.) però ha ajudat.


                           2009
            UPC (kWh el.)                          UPC (electricitat)      % ∆ 09/11
                           2010                              % ∆ 10/11
4.000.000                             20%
                           2011
3.500.000
                                    0%
3.000.000                                  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
                                 -20%
2.500.000
2.000.000                             -40%
1.500.000
                                 -60%
1.000.000
 500.000                             -80%

    0                             -100%
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11  12
Pla d’Estalvi Energètic
                                                  Resultats 2011

Resultats d’estalvi energètic
Gas natural
                                   •    Des de l’abril 2011, el consum
                                       de gas ha baixat cada mes.
                                   •    Durant el 2n semestre 2011, ha
                                       baixat un 47%.
                                   •    El resultat anual és un estalvi
                                       anual del 34% en consum de gas                           2009                             % ∆ 10/11
            UPC (kWh gas)                           UPC (gas)
                           2010                             % ∆ 09/11
4.000.000                             20%
                           2011
3.500.000                              0%
3.000.000                                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
                                 -20%
2.500.000
2.000.000                             -40%
1.500.000
                                 -60%
1.000.000
                                 -80%
 500.000
    0                             -100%
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11  12
0,1100                                    ESCENARI 1 (PROPOSTA): I
                                                                          preu moderat-alt, Mesures
                                €/kWh
                                    0,1000
                                                       Pla d’Estalvi EnergèticESCENARI 2 (TENDENCIAL):
                                    0,0900
                                                           Resultats 2011de preu moderat-alt, mesu
                                                                   (estabilització)
                                    0,0800

                                    0,0700

Resultats globals                           0,0600
                                        2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


       UPC Consum d'Energia (kWh)
 60.000.000
                                                      Consum Energia (kWh)
         53,2 GWh       -15%              60.000.000
 50.000.000                    45,4 GWh
                    -34%              55.000.000
 40.000.000
                                    50.000.000                                  ESCENARI 1 (PROPOSTA): I
 30.000.000                                                               previsió  preu moderat-alt, Mesures
                                kWh
                    -4%              45.000.000
 20.000.000                                                      Resultat           ESCENARI 2 (TENDENCIAL):
                                    40.000.000                    2011            de preu moderat-alt, mesu
 10.000.000                                                                     (estabilització)
                                    35.000.000
     0
           2010                2011      30.000.000
                                          2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
          Electricitat UPC (-BSC)  Gas UPC
• El consum total d’energia del 2011 ha baixat un 15%, en gran mesura per
 la important reducció de consum de gas (34%) -l’electricitat ha baixat un
 4%-.

• S’han superat les expectatives incials plantejades al Pla de Viabilitat
 Econòmica (s’havia previst un 2% de reducció)
Pla d’Estalvi Energètic
                                               Resultats 2011

Estalvi energètic
Projectes d’Optimització Energètica (POE) d’Edificis

•  Nou model en la gestió de recursos (FASE      2011                 2012
  PILOT)                                          Campus Edifici         Sup. (m2)
                            Campus Edifici      Sup. (m2)
   – Incentivació (retorn 25% dels estalvis)                        Nord    VX          18.574
   – Implicació + aprenentatge            Nord    Vèrtex      18.574  Nord    A1-A6         23.536
                            Nord    D2        2.971
   – Període: 1/7 fins 31/12 (6 mesos)        Nord    B6        2.337
                                               Nord
                                               Nord
                                                     C6-D6
                                                     BRGF
                                                                7.801
                                                                6.644
                            Sud    ETSAB A     12.168  Nord    D1           5.208
                            Sud    ETSAB C      8.679
                                               Nord    D2           2.971
•  13 edificis pilot (21% sup. UPC):          Nàutica FNB
                            Terrassa TR8-EUOOT
                                           4.254
                                           6.494
                                               Nord    Til·lers        2.421
   – Tots han reduit el consum en aquests 6 mesos   Terrassa TR9-BIBLIOTECA   2.393
                                               Nord    B6
                                               Terrassa TR123 - EET
                                                                2.337
                                                                14.942
                            Terrassa TR10-CAMPUS     2.218
   – Metodologia d’intervenció (basada en l’anàlisi  Baix Llobregat
                                  D7-Serveis    6.436  Terrassa TR4-45-56 - ETSEIAT   23.704
    i seguiment dels consums gràcies al SIRENA)   Vilanova VG123-6      12.497  Terrassa TR7           2.589
                            Vilanova VG4 (aulari)    2.278  Terrassa TR8 - FOOT        6.494
   – Exemples d’èxit i de bones pràctiques      Manresa BCUM         1.400  Terrassa TR9 - BIBLIOTECA     2.393
                            SubTotal POE        82.699  Terrassa TR10 - CAMPUS      2.218
                            Total UPC         386.335  Sud    H - ETSEIB      47.311
•  Extensió del model POE per al 2012                            Sud    A, B, C - ETSAB    20.847
                                               Sud    U - FME        12.097
   – 2ª convocatòria realitzada al Febrer 2012                       Sud    EPSEB         15.991
   – 23 Edificis participants (61% superfície UPC)   Reducció aconseguida:
                                               Nàutica FNB            4.254
                                               Baix Llobregat
                                                     D7C          6.436
   – Període: 1/1 fins 31/12 (anual)          Electricitat: 14%          Manresa BCUM           1.400
                             Gas: 46%               Vilanova VG123-6 - EPSEVG    12.497
                             (més alta que el promig UPC)     Subtotal POE          242.665
                                               Total UPC            386.335
Pla d’Estalvi Energètic
                                                                 Resultats 2011

Resultats econòmics
Electricitat

          Facturació de proveïdors (€)       Facturació a concessionaris (€)      Despesa real (€)
             2009    2010      2011     2009     2010      2011     2009      2010    2011
   Electricitat   5.740.603  5.015.519  5.594.806    1.606.765  1.761.120  1.842.720    4.133.838  3.254.399   3.752.086
      Gas     815.679   924.232    679.329    10.954   14.770      9.118    804.725    909.462  670.211
      Total   6.556.282  5.939.751  6.274.135    1.617.719  1.775.890  1.851.838    4.938.563  4.163.861   4.422.297•  Com era previsible, la reducció de consum energètic ha servit per contenir la pujada dels
  costos de subministrament, però no reduir-los.

•  Els factors que han contribuit a aquest increment:
   –  S’han produit estalvis en períodes de tarifació més baixa (nits, Agost)
   –  El cost del kWh elèctric i de gas ha incrementat (17% en promig) respecte 2010.

•  Si el consum elèctric i de gas no hagués baixat, el cost hauria estat d’uns 4,9 M€ (enlloc
  de 4,4), pel que podem dir que hem estalviat 0,5 M€ amb el Pla d’estalvi Energètic.

•  La UPC repercuteix una quantitat important del cost als concessionaris i altrs usuaris del
  campus (1,8M€). L’any 2011, s’ha facturat 1,2M€ al BSC. Per mitjans 2012, BSC ja
  disposaran del seu subministrament independent.
Pla d’Estalvi Energètic
                                             Resultats 2011

Conclusions
•  Els resultats obtinguts en reducció de consum d’energia superen els objectius
  plantejats inicialment (el clima ha ajudat, però l’esforç de la comunitat també)
•  A nivell econòmic, els costos totals del 2011 han estat superiors al 2010, però s’ha
  estalviat 0,5 M€ respecte l’escenari tendencial.
•  Encara es detecta potencial de reducció del consum sense grans inversions.

Les mesures que han estat més efectives per aquests resultats són les següents:

•  El tancament d’edifics a l’Agost va ser determinant i es repetirà el 2012.
•  Els POEs són un instrument eficaç que ha afavorit la corresponsabilització. La valoració dels POEs per part
  dels participants ha estat positiva (veure annex)
•  El Grup de treball d’estalvi energètic ha tingut un rol determinant per vehicular informació i experiències.
•  Disposar de sistemes de monitorització (SIRENA) ha estat essencial.
•  Per afavorir l’estalvi, cal sumar esforços. La participació de la comunitat ha estat imprescindible.
•  Cal fomentar una cultura de l’estalvi energètic amb accions de comunicació diverses i creatives.
Pla d’Estalvi Energètic
                           Resultats 2011

Línies de futur
• Continuitat de les mesures generals (tancaments, mesures de
 racionalització d’horaris i serveis, etc.)
• Nova edició POEs 2012 (més del 60% de la superfície
 construida (continuitat dels pilots 2011 i ampliant nous
 edificis).
• Inversions PIU 2012 (es preveuen inversions en eficiència i en
 sistemes de monitorització), amb finançament
 propi, provinent de l’ICAEN i externalitzant les inversions amb
 Empreses de Serveis Energètics.
• Consolidació monitorització – SIRENA (traspàs a UPCNET)
• Continuitat del Grup de Treball (coordinació i formació dels
 caps de manteniment).
• Pla de comunicació específic.
Annexos
Pla d’Estalvi Energètic
                                                  Resultats 2011        El preu de l’energia. Electricitat
Components de la facturació de l’energia elèctrica      Contractació d’energia elèctrica

•  Terme de potència: potència contractada en cada     •  Des de l’any 2000, la UPC, té contractat per
   període x preu kW de cada període              procediment de concurs públic els
•  Excessos de potència: segons mètode de càlcul        subministraments d’energia elèctrica en alta tensió
   determinat per BOE. (els excessos es paguen en        amb uns preus per sota de les tarifes oficials, però
   cada període quart-horari que s’hagi produït un       que s’han anat incrementat any rere any .
   excés de la potència contractada).           •  A partir de 2010 la contractació s’ha fet mitjançant
•  Terme d’energia reactiva: segons mètode de càlcul      subhastes electròniques anuals i amb l’adhesió als
   determinat per BOE (consums de reactiva superiors      acords marcs de la Comissió central de
   al 33% del consum d’energia activa).             Subministraments de la Generalitat, els quals
•  Terme d’energia activa: consum de cada període        agilitzen el procediments i els terminis per a
   horari x preu de cada període horari (3 períodes per     efectuar la licitació. La subhasta electrònica a la
   a potències inferiors a 450 kW i 6 períodes per a les    UPC, es divideix en 3 lots, segons tensió, potència i
   superiors), per aquesta raó el preu mig del kWh       consum, amb uns preus màxims de sortida, preus
   varia cada mes. En el preu de l’energia activa hi ha     que són els que s’obtenen de fer la mitja entre tots
   una part fixa en concepte de tarifa d’accés a la       el punts de cada lot i del seus percentatges de
   xarxa, determinada per BOE.                 consum per període. Els preus de licitació es
                                 refereixen només al preu de energia activa
                                 (€/kWh), ja que la resta de components estan
Subministrament elèctric als campus UPC              regulats.

•  12 punts Baixa Tensió
•  3 punts Alta Tensió (< 450V)
•  4 punts Alta Tensió (> 450V)
Pla d’Estalvi Energètic
                                     Resultats 2011     El preu de l’energia. Gas natural
Components de la facturació de l’energia  Contractació de subministrament de gas
  gas                   • Fins 2008, es contractava amb tarifa
• Terme d’energia : consum          única (regulada i publicada al BOE).
• Terme fix (mensual)           • A partir de la liberalització, la UPC va
• Lloguer de comptadors            contractar el subministrament a
                       ENDESA per evitar penalitzacions del
                       preu.
Subministrament als campus UPC       • A partir de 2012, s’ha fet un concurs
• 60 punts                  (subhasta electrònica) conjuntament
                       entre diverses universitats catalanes
                       (UPC, UAB, UPF, URV...) per optimitzar
                       la oferta. S’ha adjudicat a Gas Natural
                       Fenosa (a un preu major que l’any
                       2011, donat l’increment constant del
                       preu del gas).
Pla d’Estalvi Energètic
                                                           Resultats 2011

Estalvi energètic
Resultats per edificis participants als POEs
             Resultats                                      Tarifes
                                                    2011
                                                    T
             Cel2nSem   DCel2nSem        Cgas2nSem   DCgas2nSem             T 2011 gas
Campus Edifici                     %                   %   electr         RE (€)
             (kWh)     (kWh)          (kWh)     (kWh)                (€/kWh)
                                                   (€/kWh)

              II-2011    II-2011         II-2011    II-2011       2011     2011    II-2011
Nord    Vèrtex       441.269    -80.583  -15%     264.531   -405.407  -61%   0,1016    0,0445   -26.228
Nord    D2         98.487    -43.001  -30%      27.582    -49.137  -64%   0,1016    0,0445    -6.556
Nord    B6         86.406    -4.946   -5%      18.663    -17.800  -49%   0,1016    0,0445    -1.295
Sud    ETSAB A      252.974    -39.782  -14%     207.559    -94.704  -31%   0,1016    0,0445    -8.256
Sud    ETSAB C      186.487    27.300   17%      2.601    -13.683  -84%   0,1016    0,0445    2.165
Nàutica FNB          73.851    -6.898   -9%      28.012    -13.049  -32%   0,1016    0,0445    -1.281
Terrassa TR8-EUOOT      122.033    -18.930  -13%     176.910    -45.353  -20%   0,1016    0,0445    -3.941
Terrassa TR9-BIBLIOTECA    81.792    -33.870  -29%      ND      ND     ND   0,1016    0,0445    -3.441
Terrassa TR10-CAMPUS     122.959    -16.709  -12%      47.027    -47.790  -50%   0,1016    0,0445    -3.824
Baix Llobregat
      D7-Serveis     172.804   -101.905   -37%      43.783    -61.478  -58%   0,1016    0,0445   -13.089
Vilanova VG123-6       311.347    -22.219   -7%     129.357    -65.480  -34%   0,1016    0,0445    -5.171
Vilanova VG4 (aulari)     44.250      914   2%      29.737     -9.654  -25%   0,1016    0,0445     -337
Manresa BCUM          70.899    -7.750  -10%      33.703    -26.273  -44%   0,1016    0,0445    -1.957
SubTotal POE        2.065.557   -348.379   -14%    1.009.465    -849.808  -46%                -73.212

                        (UPCel: -9,4%)           (UPCgas: -47%)

   Els resultats als edificis participants als POEs superen els resultats
     promitjos de la UPC en electricitat
Pla d’Estalvi Energètic
                                   Resultats 2011Grup de Treball d’Estalvi Energètic

Membres

•  Antonio Guardia/ETSAV
•  Carlos Pacheco/SInfrastructures
•  Carlos Quinones/CN
                   Funcionament
•  Enric Rosell /CBL
•  Joan Casado/EUPVG
                   El GT es reuneix cada 2-3 mesos per fer
•  Joaquin Costan/CSud1         seguiment i compartir informació i
•  Josep Abellan/Manresa         experiències.
•  Juan de Prada/SInfrastructures
•  Luis Candela/CSud2 (ETSEIB)    Properes reunions:
•  Juanma Rodriguez/CN
•  Josep Sanmiquel/CT/UPC      •  8ª Reunió GTEE: 18/4 (Tema: Clima)
•  Didac Ferrer/OGS-AO/UPC@UPC    •  9ª Reunió GTEE: 18/7 (Avaluació 1r
  (Coordinador)             Semestre 2012)
                   •  10ª Reunió GTEE: 23/10

More Related Content

What's hot (9)

Resultats del Pla d'estalvi energètic.
Resultats del Pla d'estalvi energètic. Resultats del Pla d'estalvi energètic.
Resultats del Pla d'estalvi energètic.
 
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
 
La comptabilitat Energètica. Gestió i control energètic municipal
La comptabilitat Energètica. Gestió i control energètic municipalLa comptabilitat Energètica. Gestió i control energètic municipal
La comptabilitat Energètica. Gestió i control energètic municipal
 
Presentació 15.10.2013
Presentació 15.10.2013Presentació 15.10.2013
Presentació 15.10.2013
 
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
 
Informe sirena 2017
Informe sirena 2017Informe sirena 2017
Informe sirena 2017
 
191107 ajuts i industria_fnee_icaen
191107 ajuts i industria_fnee_icaen191107 ajuts i industria_fnee_icaen
191107 ajuts i industria_fnee_icaen
 
Informe sirena 2018 | Avaluació del consum d’energia i aigua de la UPC.
Informe sirena 2018 | Avaluació del consum d’energia i aigua de la UPC.Informe sirena 2018 | Avaluació del consum d’energia i aigua de la UPC.
Informe sirena 2018 | Avaluació del consum d’energia i aigua de la UPC.
 
Convocatòria Ajuts a la Rehabilitació 2016
Convocatòria Ajuts a la Rehabilitació 2016Convocatòria Ajuts a la Rehabilitació 2016
Convocatòria Ajuts a la Rehabilitació 2016
 

Viewers also liked (17)

SchoolwideMotivationalStudentAssistance
SchoolwideMotivationalStudentAssistanceSchoolwideMotivationalStudentAssistance
SchoolwideMotivationalStudentAssistance
 
Capstone Presentation
Capstone PresentationCapstone Presentation
Capstone Presentation
 
160210107050
160210107050160210107050
160210107050
 
THESIS FINAL no mark up
THESIS FINAL no mark upTHESIS FINAL no mark up
THESIS FINAL no mark up
 
Sourabh ui
Sourabh uiSourabh ui
Sourabh ui
 
CV - Paulo Gallucci - 2015
CV - Paulo Gallucci - 2015CV - Paulo Gallucci - 2015
CV - Paulo Gallucci - 2015
 
SESHAKRISHNA
SESHAKRISHNASESHAKRISHNA
SESHAKRISHNA
 
Presentació inicial campus lab 4 3_2014
Presentació inicial campus lab 4 3_2014Presentació inicial campus lab 4 3_2014
Presentació inicial campus lab 4 3_2014
 
policies.deancassidy
policies.deancassidypolicies.deancassidy
policies.deancassidy
 
Cristina ortega linabobardi
Cristina ortega linabobardiCristina ortega linabobardi
Cristina ortega linabobardi
 
Co-OP Presentation
Co-OP PresentationCo-OP Presentation
Co-OP Presentation
 
Cuidado Facial para menores de 25
Cuidado Facial para menores de 25Cuidado Facial para menores de 25
Cuidado Facial para menores de 25
 
Resultats pla d'estalvi energètic 2012
Resultats pla d'estalvi energètic 2012Resultats pla d'estalvi energètic 2012
Resultats pla d'estalvi energètic 2012
 
Entèn la teua factura d'electricitat
Entèn la teua factura d'electricitatEntèn la teua factura d'electricitat
Entèn la teua factura d'electricitat
 
Taller completo
Taller completoTaller completo
Taller completo
 
MoneySuperSparkler
MoneySuperSparklerMoneySuperSparkler
MoneySuperSparkler
 
педагогическая находка
педагогическая находкапедагогическая находка
педагогическая находка
 

More from UPC-BarcelonaTech - Innovació i Comunitat

Informe sirena 2020Informe sirena 2020 | Avaluació del consum d’energia i aig...
Informe sirena 2020Informe sirena 2020 | Avaluació del consum d’energia i aig...Informe sirena 2020Informe sirena 2020 | Avaluació del consum d’energia i aig...
Informe sirena 2020Informe sirena 2020 | Avaluació del consum d’energia i aig...UPC-BarcelonaTech - Innovació i Comunitat
 
Alianzas entre la Universidad, el Estado y la Sociedad Civil. Tejer redes de...
Alianzas entre la Universidad, el Estado y la Sociedad Civil. Tejer redes de...Alianzas entre la Universidad, el Estado y la Sociedad Civil. Tejer redes de...
Alianzas entre la Universidad, el Estado y la Sociedad Civil. Tejer redes de...UPC-BarcelonaTech - Innovació i Comunitat
 
Usages, stratégie & économies d’énergie à l'UPC_ D_Ferrer_CPU -Paris 21/1/15...
Usages, stratégie & économies d’énergie à l'UPC_ D_Ferrer_CPU -Paris 21/1/15...Usages, stratégie & économies d’énergie à l'UPC_ D_Ferrer_CPU -Paris 21/1/15...
Usages, stratégie & économies d’énergie à l'UPC_ D_Ferrer_CPU -Paris 21/1/15...UPC-BarcelonaTech - Innovació i Comunitat
 

More from UPC-BarcelonaTech - Innovació i Comunitat (18)

Informe sirena 2020Informe sirena 2020 | Avaluació del consum d’energia i aig...
Informe sirena 2020Informe sirena 2020 | Avaluació del consum d’energia i aig...Informe sirena 2020Informe sirena 2020 | Avaluació del consum d’energia i aig...
Informe sirena 2020Informe sirena 2020 | Avaluació del consum d’energia i aig...
 
Com consumeixen els edificis de la universitat quan no hi som?
Com consumeixen els edificis de la universitat quan no hi som?Com consumeixen els edificis de la universitat quan no hi som?
Com consumeixen els edificis de la universitat quan no hi som?
 
Informe sirena 2019 | Avaluació del consum d’energia i aigua de la UPC.
Informe sirena 2019 | Avaluació del consum d’energia i aigua de la UPC.Informe sirena 2019 | Avaluació del consum d’energia i aigua de la UPC.
Informe sirena 2019 | Avaluació del consum d’energia i aigua de la UPC.
 
Alianzas entre la Universidad, el Estado y la Sociedad Civil. Tejer redes de...
Alianzas entre la Universidad, el Estado y la Sociedad Civil. Tejer redes de...Alianzas entre la Universidad, el Estado y la Sociedad Civil. Tejer redes de...
Alianzas entre la Universidad, el Estado y la Sociedad Civil. Tejer redes de...
 
Aqui STEAM - Programa UPC per atraure el talent femení a les STEAM
Aqui STEAM - Programa UPC per atraure el talent femení a les STEAMAqui STEAM - Programa UPC per atraure el talent femení a les STEAM
Aqui STEAM - Programa UPC per atraure el talent femení a les STEAM
 
#mapathon upc campus nord 2018
#mapathon upc campus nord 2018#mapathon upc campus nord 2018
#mapathon upc campus nord 2018
 
Upc energy plan rmei (2017)_d_ferrer
Upc energy plan rmei (2017)_d_ferrerUpc energy plan rmei (2017)_d_ferrer
Upc energy plan rmei (2017)_d_ferrer
 
Campus sustainability. A walk on the social side
Campus sustainability. A walk on the social sideCampus sustainability. A walk on the social side
Campus sustainability. A walk on the social side
 
Poden ser les universitats una palanca de canvi
Poden ser les universitats una palanca de canviPoden ser les universitats una palanca de canvi
Poden ser les universitats una palanca de canvi
 
Mosaic d'experiències
Mosaic d'experiènciesMosaic d'experiències
Mosaic d'experiències
 
Atelier usages eco campus 2015 paris
Atelier usages eco campus 2015 parisAtelier usages eco campus 2015 paris
Atelier usages eco campus 2015 paris
 
Usages, stratégie & économies d’énergie
Usages, stratégie & économies d’énergieUsages, stratégie & économies d’énergie
Usages, stratégie & économies d’énergie
 
Empowerment for a smart university
Empowerment for a smart universityEmpowerment for a smart university
Empowerment for a smart university
 
Usages, stratégie & économies d’énergie à l'UPC_ D_Ferrer_CPU -Paris 21/1/15...
Usages, stratégie & économies d’énergie à l'UPC_ D_Ferrer_CPU -Paris 21/1/15...Usages, stratégie & économies d’énergie à l'UPC_ D_Ferrer_CPU -Paris 21/1/15...
Usages, stratégie & économies d’énergie à l'UPC_ D_Ferrer_CPU -Paris 21/1/15...
 
Presentació reutilitza Didac Ferrer 30 9 14
Presentació reutilitza Didac Ferrer 30 9 14Presentació reutilitza Didac Ferrer 30 9 14
Presentació reutilitza Didac Ferrer 30 9 14
 
Estalvi energètic upc 2014 sabadell icaen
Estalvi energètic upc 2014 sabadell icaenEstalvi energètic upc 2014 sabadell icaen
Estalvi energètic upc 2014 sabadell icaen
 
Tutorial informe mensual SIRENA
Tutorial informe mensual SIRENATutorial informe mensual SIRENA
Tutorial informe mensual SIRENA
 
Monitorització presentació UPC
Monitorització presentació UPCMonitorització presentació UPC
Monitorització presentació UPC
 

Pla d'estalvi energètic UPC. Resultats 2011

 • 1. Pla d’estalvi energètic Resultats 2011 Març 2012 Oficina per a la Gestió Sostenible (Àrea d’Organització) Amb la col·laboració del Servei d’Infrastructures
 • 2. Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2011 Índex • Objectius del Pla d’Estalvi Energètic • Actuacions realitzades durant el 2011 • Resultats energètics • Resultats econòmics • Conclusions • Annexos
 • 3. Despesa Energia (€) (estabilització) 8.000.000 3.000.000 7.000.000 Pla d’Estalvi Energètic 6.000.000 ESCENARI 1 (PROPOSTA 2.000.000 Resultats 2011 5.000.000 preu moderat-alt, Mesu € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ESCENARI 2 (TENDENCIA de preu moderat-alt, m Objectius d’estalvi energètic 4.000.000 (estabilització) 3.000.000 Previsió de costos Cost Energia (€/kWh) 2.000.000 (Idèntic en els dos escenaris) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pla de Viabilitat Econòmica 0,1400 0,1300 Cost Energia (€/kWh) 0,1400 • El 22 0,1200 de Juny de 2011 el Consell de Govern aprova el document de Mesures 0,1300 d’estalvi energètic. 0,1200 • Al Juliol 2011 es crea el web www.upc.edu/estalvienergetic Increment de 0,1100 ESCENARI 1 (PROPOSTA): preu moderat-alt, Mesures agressives 0,1100 ESCENARI 1 (PROPOSTA preu moderat-alt, Mes €/kWh €/kWh 0,1000 • S’encarrega la coordinació del Pla d’Estalvi Energètic a l’Oficina per a la Gestió 0,1000 0,0900 ESCENARI 2 (TENDENCI Sostenible ESCENARI 2 (TENDENCIAL): Increment 0,0800 de preu moderat-alt, m (estabilització) Introducció de la • 0,0900 Al Novembre 2011 es desenvolupen els objectius d’estalvimesures mínimes al Pla de de preu moderat-alt, energètic 0,0700 subhasta electrònica viabilitat Econòmica (que permeti contenir l’increment de costos malgrat la 0,0800 (estabilització) 0,0600 previsible pujada de tarifes d’un 10% anual) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0700 Consum Energia (kWh) • Objectiu: reduir l’any 2014 un 25% el consum 0,0600 energètic global (energia + gas) 60.000.000 respecte 2010. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2003 2004 2005 2006 55.000.000 50.000.000 ESCENARI 1 (PROPOSTA preu moderat-alt, Mes kWh 45.000.000 Despesa Energia (€) Consum Energia (kWh) ESCENARI 2 (TENDENCI 40.000.000 de preu moderat-alt, m (estabilització) 8.000.000 35.000.000 60.000.000 30.000.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 tendencial 7.000.000 55.000.000 6.000.000 ESCENARI 1 (PROPOSTA): Increment de 50.000.000 ESCENARI 1 (PROPOSTA): Increment de preu moderat-alt, Mesures agressives preu moderat-alt, Mesures agressives kWh 5.000.000 € 45.000.000 Pla d’estalvi ESCENARI 2 (TENDENCIAL): Increment ESCENARI 2 (TENDENCIAL): Increment de preu moderat-alt, mesures mínimes 40.000.000 energètic 4.000.000 de preu moderat-alt, mesures mínimes (estabilització) (estabilització) 35.000.000 3.000.000 30.000.000 2.000.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 • 4. Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2011 Quines són les prioritats? Reduir el consum elèctric: • Suposa entorn del 80% del cost de subministraments energètics de la UPC • Té més emissions de CO2 associades per kWh que el gas. • Cost més elevat per unitat d’energia (Electricitat: 0,111 €/kWh; Gas: 0,054 €/kWh) Assegurar la implicació dels “GRANS” consumidors: • Campus Nord+Sud+Terrassa > 80% Distribució del consum elèctric per campus Distribució consum de gas per campus 3% 1%1% 1% Nord 3% Nord 7% 7% Edif. Omega (C.Nord) 7% Sud Sud 3% Terrassa Terrassa 32% 12% 45% B.Llobregat B.Llobregat 6% Vilanova Vilanova Manresa 22% Manresa 24% ETSAV ETSAV 6% 20% Nàutica Nàutica Nota: Dades 2010. S’ha extret el consum del Barcelona Supercomputing Center
 • 5. Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2011 Actuacions realitzades el 2011 Què Descripció 2011 Nivell d’actuació Disseny de mesures Disposem d’escenaris i objectius de General (Tota la UPC) energètiques PlaViabilitat reducció energètica de 2011 a 2014. Econòmica (reducció 25% per 2014) Mesures generals d’estalvi Aprvació Consell de govern 22 de Juny General (Tota la UPC) de 2011 Tancament d’edificis a l’agost, reducció d’horaris i equips, consells d’estalvi Projectes d’Optimització S’ha realitzat el projecte pilot en 13 Específic (13 edificis) Energètica (POEs) – edificis (21% de la superfície UPC) i incentivació econòmica s’està extenent per al 2012. Grup de treball d’Estalvi Disseny de mesures generals (Consell General (Tota la UPC) energètic de Govern, juny 2011), criteris i consells per a l’estalvi, Sensibilització de la comunitat Web www.upc.edu/estalvienergetic; General (Tota la UPC) en estalvi energètic Adhesius i missatges Formació per a l’estalvi Organització 3 sessions de formació Campus Nord, Campus Terrasssa, energètic sobre SIRENA-web (50 participants - Campus Baix Llobregat PAS).
 • 6. Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2011 Resultats d’estalvi energètic Electricitat • Des de Juny (inici del Pla d’Estalvi Energètic), el consum elèctric ha estat menor cada mes del 2011 respecte el 2009 i 2010 (excepte al setembre) • Durant el 2n semestre 2011, ha baixat un 9,4% respecte el 2n semestre de 2010 • El resultat anual respecte 2010 és d’un estalvi del 3,7% de l’electricitat consumida • El Pla no és la única causa (clima, reducció d’activitat, etc.) però ha ajudat. 2009 UPC (kWh el.) UPC (electricitat) % ∆ 09/11 2010 % ∆ 10/11 4.000.000 20% 2011 3.500.000 0% 3.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -20% 2.500.000 2.000.000 -40% 1.500.000 -60% 1.000.000 500.000 -80% 0 -100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • 7. Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2011 Resultats d’estalvi energètic Gas natural • Des de l’abril 2011, el consum de gas ha baixat cada mes. • Durant el 2n semestre 2011, ha baixat un 47%. • El resultat anual és un estalvi anual del 34% en consum de gas 2009 % ∆ 10/11 UPC (kWh gas) UPC (gas) 2010 % ∆ 09/11 4.000.000 20% 2011 3.500.000 0% 3.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -20% 2.500.000 2.000.000 -40% 1.500.000 -60% 1.000.000 -80% 500.000 0 -100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • 8. 0,1100 ESCENARI 1 (PROPOSTA): I preu moderat-alt, Mesures €/kWh 0,1000 Pla d’Estalvi EnergèticESCENARI 2 (TENDENCIAL): 0,0900 Resultats 2011de preu moderat-alt, mesu (estabilització) 0,0800 0,0700 Resultats globals 0,0600 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 UPC Consum d'Energia (kWh) 60.000.000 Consum Energia (kWh) 53,2 GWh -15% 60.000.000 50.000.000 45,4 GWh -34% 55.000.000 40.000.000 50.000.000 ESCENARI 1 (PROPOSTA): I 30.000.000 previsió preu moderat-alt, Mesures kWh -4% 45.000.000 20.000.000 Resultat ESCENARI 2 (TENDENCIAL): 40.000.000 2011 de preu moderat-alt, mesu 10.000.000 (estabilització) 35.000.000 0 2010 2011 30.000.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Electricitat UPC (-BSC) Gas UPC • El consum total d’energia del 2011 ha baixat un 15%, en gran mesura per la important reducció de consum de gas (34%) -l’electricitat ha baixat un 4%-. • S’han superat les expectatives incials plantejades al Pla de Viabilitat Econòmica (s’havia previst un 2% de reducció)
 • 9. Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2011 Estalvi energètic Projectes d’Optimització Energètica (POE) d’Edificis • Nou model en la gestió de recursos (FASE 2011 2012 PILOT) Campus Edifici Sup. (m2) Campus Edifici Sup. (m2) – Incentivació (retorn 25% dels estalvis) Nord VX 18.574 – Implicació + aprenentatge Nord Vèrtex 18.574 Nord A1-A6 23.536 Nord D2 2.971 – Període: 1/7 fins 31/12 (6 mesos) Nord B6 2.337 Nord Nord C6-D6 BRGF 7.801 6.644 Sud ETSAB A 12.168 Nord D1 5.208 Sud ETSAB C 8.679 Nord D2 2.971 • 13 edificis pilot (21% sup. UPC): Nàutica FNB Terrassa TR8-EUOOT 4.254 6.494 Nord Til·lers 2.421 – Tots han reduit el consum en aquests 6 mesos Terrassa TR9-BIBLIOTECA 2.393 Nord B6 Terrassa TR123 - EET 2.337 14.942 Terrassa TR10-CAMPUS 2.218 – Metodologia d’intervenció (basada en l’anàlisi Baix Llobregat D7-Serveis 6.436 Terrassa TR4-45-56 - ETSEIAT 23.704 i seguiment dels consums gràcies al SIRENA) Vilanova VG123-6 12.497 Terrassa TR7 2.589 Vilanova VG4 (aulari) 2.278 Terrassa TR8 - FOOT 6.494 – Exemples d’èxit i de bones pràctiques Manresa BCUM 1.400 Terrassa TR9 - BIBLIOTECA 2.393 SubTotal POE 82.699 Terrassa TR10 - CAMPUS 2.218 Total UPC 386.335 Sud H - ETSEIB 47.311 • Extensió del model POE per al 2012 Sud A, B, C - ETSAB 20.847 Sud U - FME 12.097 – 2ª convocatòria realitzada al Febrer 2012 Sud EPSEB 15.991 – 23 Edificis participants (61% superfície UPC) Reducció aconseguida: Nàutica FNB 4.254 Baix Llobregat D7C 6.436 – Període: 1/1 fins 31/12 (anual) Electricitat: 14% Manresa BCUM 1.400 Gas: 46% Vilanova VG123-6 - EPSEVG 12.497 (més alta que el promig UPC) Subtotal POE 242.665 Total UPC 386.335
 • 10. Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2011 Resultats econòmics Electricitat Facturació de proveïdors (€) Facturació a concessionaris (€) Despesa real (€) 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Electricitat 5.740.603 5.015.519 5.594.806 1.606.765 1.761.120 1.842.720 4.133.838 3.254.399 3.752.086 Gas 815.679 924.232 679.329 10.954 14.770 9.118 804.725 909.462 670.211 Total 6.556.282 5.939.751 6.274.135 1.617.719 1.775.890 1.851.838 4.938.563 4.163.861 4.422.297 • Com era previsible, la reducció de consum energètic ha servit per contenir la pujada dels costos de subministrament, però no reduir-los. • Els factors que han contribuit a aquest increment: – S’han produit estalvis en períodes de tarifació més baixa (nits, Agost) – El cost del kWh elèctric i de gas ha incrementat (17% en promig) respecte 2010. • Si el consum elèctric i de gas no hagués baixat, el cost hauria estat d’uns 4,9 M€ (enlloc de 4,4), pel que podem dir que hem estalviat 0,5 M€ amb el Pla d’estalvi Energètic. • La UPC repercuteix una quantitat important del cost als concessionaris i altrs usuaris del campus (1,8M€). L’any 2011, s’ha facturat 1,2M€ al BSC. Per mitjans 2012, BSC ja disposaran del seu subministrament independent.
 • 11. Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2011 Conclusions • Els resultats obtinguts en reducció de consum d’energia superen els objectius plantejats inicialment (el clima ha ajudat, però l’esforç de la comunitat també) • A nivell econòmic, els costos totals del 2011 han estat superiors al 2010, però s’ha estalviat 0,5 M€ respecte l’escenari tendencial. • Encara es detecta potencial de reducció del consum sense grans inversions. Les mesures que han estat més efectives per aquests resultats són les següents: • El tancament d’edifics a l’Agost va ser determinant i es repetirà el 2012. • Els POEs són un instrument eficaç que ha afavorit la corresponsabilització. La valoració dels POEs per part dels participants ha estat positiva (veure annex) • El Grup de treball d’estalvi energètic ha tingut un rol determinant per vehicular informació i experiències. • Disposar de sistemes de monitorització (SIRENA) ha estat essencial. • Per afavorir l’estalvi, cal sumar esforços. La participació de la comunitat ha estat imprescindible. • Cal fomentar una cultura de l’estalvi energètic amb accions de comunicació diverses i creatives.
 • 12. Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2011 Línies de futur • Continuitat de les mesures generals (tancaments, mesures de racionalització d’horaris i serveis, etc.) • Nova edició POEs 2012 (més del 60% de la superfície construida (continuitat dels pilots 2011 i ampliant nous edificis). • Inversions PIU 2012 (es preveuen inversions en eficiència i en sistemes de monitorització), amb finançament propi, provinent de l’ICAEN i externalitzant les inversions amb Empreses de Serveis Energètics. • Consolidació monitorització – SIRENA (traspàs a UPCNET) • Continuitat del Grup de Treball (coordinació i formació dels caps de manteniment). • Pla de comunicació específic.
 • 14. Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2011 El preu de l’energia. Electricitat Components de la facturació de l’energia elèctrica Contractació d’energia elèctrica • Terme de potència: potència contractada en cada • Des de l’any 2000, la UPC, té contractat per període x preu kW de cada període procediment de concurs públic els • Excessos de potència: segons mètode de càlcul subministraments d’energia elèctrica en alta tensió determinat per BOE. (els excessos es paguen en amb uns preus per sota de les tarifes oficials, però cada període quart-horari que s’hagi produït un que s’han anat incrementat any rere any . excés de la potència contractada). • A partir de 2010 la contractació s’ha fet mitjançant • Terme d’energia reactiva: segons mètode de càlcul subhastes electròniques anuals i amb l’adhesió als determinat per BOE (consums de reactiva superiors acords marcs de la Comissió central de al 33% del consum d’energia activa). Subministraments de la Generalitat, els quals • Terme d’energia activa: consum de cada període agilitzen el procediments i els terminis per a horari x preu de cada període horari (3 períodes per efectuar la licitació. La subhasta electrònica a la a potències inferiors a 450 kW i 6 períodes per a les UPC, es divideix en 3 lots, segons tensió, potència i superiors), per aquesta raó el preu mig del kWh consum, amb uns preus màxims de sortida, preus varia cada mes. En el preu de l’energia activa hi ha que són els que s’obtenen de fer la mitja entre tots una part fixa en concepte de tarifa d’accés a la el punts de cada lot i del seus percentatges de xarxa, determinada per BOE. consum per període. Els preus de licitació es refereixen només al preu de energia activa (€/kWh), ja que la resta de components estan Subministrament elèctric als campus UPC regulats. • 12 punts Baixa Tensió • 3 punts Alta Tensió (< 450V) • 4 punts Alta Tensió (> 450V)
 • 15. Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2011 El preu de l’energia. Gas natural Components de la facturació de l’energia Contractació de subministrament de gas gas • Fins 2008, es contractava amb tarifa • Terme d’energia : consum única (regulada i publicada al BOE). • Terme fix (mensual) • A partir de la liberalització, la UPC va • Lloguer de comptadors contractar el subministrament a ENDESA per evitar penalitzacions del preu. Subministrament als campus UPC • A partir de 2012, s’ha fet un concurs • 60 punts (subhasta electrònica) conjuntament entre diverses universitats catalanes (UPC, UAB, UPF, URV...) per optimitzar la oferta. S’ha adjudicat a Gas Natural Fenosa (a un preu major que l’any 2011, donat l’increment constant del preu del gas).
 • 16. Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2011 Estalvi energètic Resultats per edificis participants als POEs Resultats Tarifes 2011 T Cel2nSem DCel2nSem Cgas2nSem DCgas2nSem T 2011 gas Campus Edifici % % electr RE (€) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (€/kWh) (€/kWh) II-2011 II-2011 II-2011 II-2011 2011 2011 II-2011 Nord Vèrtex 441.269 -80.583 -15% 264.531 -405.407 -61% 0,1016 0,0445 -26.228 Nord D2 98.487 -43.001 -30% 27.582 -49.137 -64% 0,1016 0,0445 -6.556 Nord B6 86.406 -4.946 -5% 18.663 -17.800 -49% 0,1016 0,0445 -1.295 Sud ETSAB A 252.974 -39.782 -14% 207.559 -94.704 -31% 0,1016 0,0445 -8.256 Sud ETSAB C 186.487 27.300 17% 2.601 -13.683 -84% 0,1016 0,0445 2.165 Nàutica FNB 73.851 -6.898 -9% 28.012 -13.049 -32% 0,1016 0,0445 -1.281 Terrassa TR8-EUOOT 122.033 -18.930 -13% 176.910 -45.353 -20% 0,1016 0,0445 -3.941 Terrassa TR9-BIBLIOTECA 81.792 -33.870 -29% ND ND ND 0,1016 0,0445 -3.441 Terrassa TR10-CAMPUS 122.959 -16.709 -12% 47.027 -47.790 -50% 0,1016 0,0445 -3.824 Baix Llobregat D7-Serveis 172.804 -101.905 -37% 43.783 -61.478 -58% 0,1016 0,0445 -13.089 Vilanova VG123-6 311.347 -22.219 -7% 129.357 -65.480 -34% 0,1016 0,0445 -5.171 Vilanova VG4 (aulari) 44.250 914 2% 29.737 -9.654 -25% 0,1016 0,0445 -337 Manresa BCUM 70.899 -7.750 -10% 33.703 -26.273 -44% 0,1016 0,0445 -1.957 SubTotal POE 2.065.557 -348.379 -14% 1.009.465 -849.808 -46% -73.212 (UPCel: -9,4%) (UPCgas: -47%) Els resultats als edificis participants als POEs superen els resultats promitjos de la UPC en electricitat
 • 17. Pla d’Estalvi Energètic Resultats 2011 Grup de Treball d’Estalvi Energètic Membres • Antonio Guardia/ETSAV • Carlos Pacheco/SInfrastructures • Carlos Quinones/CN Funcionament • Enric Rosell /CBL • Joan Casado/EUPVG El GT es reuneix cada 2-3 mesos per fer • Joaquin Costan/CSud1 seguiment i compartir informació i • Josep Abellan/Manresa experiències. • Juan de Prada/SInfrastructures • Luis Candela/CSud2 (ETSEIB) Properes reunions: • Juanma Rodriguez/CN • Josep Sanmiquel/CT/UPC • 8ª Reunió GTEE: 18/4 (Tema: Clima) • Didac Ferrer/OGS-AO/UPC@UPC • 9ª Reunió GTEE: 18/7 (Avaluació 1r (Coordinador) Semestre 2012) • 10ª Reunió GTEE: 23/10