Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

U-LEAD with Europe Roll-Out Phase 2018

У разі виникнення запитань, звертайтесь, будь ласка, за електронною адресою ulead.tsnap@sklinternational.se або телефоном +380 44 581 38 46

Презентація Фази Впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми "U-LEAD з Європою", лютий 2018

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

U-LEAD with Europe Roll-Out Phase 2018

 1. 1. ФАЗА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ «U-LEAD З ЄВРОПОЮ» ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА ПЕРШОГО РАУНДУ ВІДБОРУ У 2018 РОЦІ Віктор ТИМОЩУК Головний експерт Програми Date, Year
 2. 2. ФАЗА ВПРОВАДЖЕННЯ (1) 600 учасників (з урахуванням 26 учасників Початкової фази) до 2020 року Будуть відібрані у 4-х послідовних раундах відбору В рамках першого раунду відбору у березні-травні 2018р. буде відібрано до 150 громад, у т.ч., до 10 на створення мобільного ЦНАП
 3. 3. ФАЗА ВПРОВАДЖЕННЯ (2) Етапи кожного раунду  Подача заявок  Відбір учасників  Розробка проектів  Реалізація програми
 4. 4. ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ У ПЕРШОМУ РАУНДІ ВІДБОРУ? Усі міські, селищні та сільські територіальні громади цільової групи з 22 регіонів України, які створили ЦНАП або планують його створення ПРІОРИТЕТ: ЦНАП в ОТГ та в громадах-потенційних центрах ОТГ (згідно з перспективним планом)
 5. 5. ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ? Органи місцевого самоврядування: 1. ОТГ, орієнтовно від 5 тис. мешканців 2. Територіальні громади, які перебувають у процесі об’єднання  від 5 тис. мешканців  згідно з перспективним планом  є рішення місцевих рад 3. Інші територіальні громади сіл, селищ міст – майбутніх центрів ОТГ та міст обласного значення, від 5 до 50 тис. мешканців 4. Суб’єкти, зазначені у пунктах 1-3, що подають заявку відповідно до договору про співробітництво тергромад (зареєстрованого в Мінрегіоні). Незалежно від кількості мешканців
 6. 6. СПЕЦІАЛЬНА ПРОЦЕДУРА Застосовується до ОМС, які у 2016-2018 роках отримували бюджетні кошти на створення ЦНАП за рахунок ДФРР або інфраструктурної субвенції, однак для повноцінного функціонування ці ЦНАП потребують:  додаткового оснащення меблями / комп’ютерною технікою / програмним забезпеченням з автоматизації ЦНАП  та/або вжиття заходів з інституційного створення ЦНАП та навчання персоналу ЦНАП
 7. 7. УМОВИ УЧАСТІ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УЧАСНИКА) Зобов’язання ОМС до надання через ЦНАП максимальної кількості необхідних і можливих до інтеграції послуг Для Учасників відбору, адміністративні центри яких є і районними центрами, перевага надається створенню спільних ЦНАП з РДА Підтримка та розвиток громадою ЦНАП і після завершення співпраці з Програмою Вчасне та належне формування штату ЦНАП Власний внесок громади у створення або модернізацію ЦНАП (в т.ч. у минулому)
 8. 8. ВИДИ ДОПОМОГИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗИТОК ТА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА пропонується всім Учасникам Всім Учасникам Програми надається допомога в сфері інституційного розвитку:  інституційна допомога (консультування, нормативні документи, інтеграція послуг, структура та штат ЦНАП, створення віддалених робочих місць тощо)  навчання персоналу, підвищення його кваліфікації  допомога у роботі з мешканцями в аспекті інформування та залучення до діяльності ЦНАП Матеріальна допомога (отримують всі учасники за потреби):  меблі  офісна техніка  програмне забезпечення  консультативна допомога у розробці нового дизайну / зонування / візуалізації ЦНАП
 9. 9. Електронні системи керування чергою Мобільний ЦНАП НАГОЛОШУЄМО: в рамках першого раунду відбору Програма не надає допомоги з ремонту, реконструкції приміщень ЦНАП чи нового будівництва ВИДИ ДОПОМОГИ: СПЕЦІАЛЬНА пропонується в обґрунтованих випадках
 10. 10. ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?  ОМС, які мають належне приміщення для роботи/розташування ЦНАП  ОМС, які ще не мають належного приміщення для ЦНАП, але мають ресурси для виконання ремонтних чи будівельних робіт у 2018 році самостійно та за умови, що ремонтні роботи будуть завершені до кінця І кварталу 2019 року  Учасники відбору, хто обґрунтує згідно умов та правил конкурсу необхідність спеціальної допомоги, отримують її на додачу до базової допомоги
 11. 11. БАЗОВІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ВІДБОРУ Критерій спроможності та сталості громади (визначається насамперед з чисельності мешканців та фінансової спроможності) Критерій доцільності створення ЦНАП, зокрема за підтримки Програми, що включає показники:  кількості місцевих рад, що об’єдналися в ОТГ  віддаленості адміністративного центру громади до найближчого належного ЦНАП
 12. 12. Заявки, які не набирають мінімально-необхідної кількості балів за базовими критеріями, до наступних етапів оцінювання не допускаються Це правило не поширюється на Учасників відбору, які відбираються за спеціальною процедурою, погодженою Програмою з Мінрегіоном, з числа ОМС, які у 2016-2018 роках отримували кошти на створення ЦНАП за рахунок ДФРР або інфраструктурної субвенції для ОТГ БАЗОВІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ВІДБОРУ
 13. 13.  фактична наявність ЦНАП: юридичне утворення та реальна робота  повнота переліку послуг у ЦНАП  наявність персоналу ЦНАП: затверджена структура та штатна чисельність, фактичний склад / вакансії  наявність приміщення для роботи ЦНАП: загальний стан; достатність площі відповідно до рекомендацій Примірного регламенту ЦНАП  наявність та достатність іншої інфраструктури ЦНАП (меблів, техніки, програмного забезпечення) ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ВІДБОРУ
 14. 14. Система керування чергою Оцінюється обґрунтування гостроти проблеми  постійні великі черги, наприклад, через надання паспортних послуг, надання адміністративних послуг соціального характеру через ЦНАП тощо СПЕЦІАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ВІДБОРУ
 15. 15. Мобільний ЦНАП Враховується обґрунтованість мобільної форми обслуговування, що формується з показників:  обов’язкової фактичної наявності належно працюючого ЦНАП  великої кількості населених пунктів з малою кількістю мешканців (до 500 осіб). Може пропонуватися використання механізму співробітництва територіальних громад  значної відстані до центру громади/стаціонарного ЦНАП (в тому числі до віддаленого робочого місця адміністратора) для мешканців цих населених пунктів СПЕЦІАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ВІДБОРУ
 16. 16. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ Учасник відбору подає одну заявку визначеної форми Заявка може подаватися: на інституційну та матеріальну підтримку та/або не більше, ніж на один вид спеціальної допомоги Якщо Учасник відбору подав заявки на 2 види спеціальної допомоги, то Організатор на власний розсуд може залишити заявки без розгляду або у робочому порядку запропонувати Учаснику відбору пріоритетний вид спеціальної допомоги та/або інституційну і матеріальну допомогу
 17. 17. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ НА СТВОРЕННЯ ЦНАП Для Учасника відбору, який не має працюючого ЦНАП 1. Заявка з додатками 2. Лист-клопотання про участь у відборі за підписом голови громади 3. Поверховий план приміщення для ЦНАП. Обов’язково повинні додаватися фото усіх приміщень ЦНАП, будівлі загалом та прибудинкової території 4. Гарантійний лист щодо співфінансування заходів зі створення (модернізації) за рахунок коштів місцевого бюджету, з посиланням на рішення відповідної ради
 18. 18. Для Учасника відбору, який має працюючий ЦНАП:  Пункти 1-4 такі ж, як і в поданні Учасника відбору, що не має працюючого ЦНАП, а також 5. Копія рішення про утворення ЦНАП 6. Копія рішення про затвердження структури виконавчих органів з відповідним додатком 7. Копія штатного розпису ЦНАП або підрозділу, відповідального за роботу ЦНАП 8. У разі утворення ЦНАП як постійно діючого робочого органу - копія рішення про визначення посадового складу ЦНАП 9. У разі утворення / модернізації спільного ЦНАП з РДА – лист підтримки заявки РДА або угода (договір / меморандум) про співпрацю ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ЦНАП
 19. 19. Система керування чергою: додатково подається лист-обґрунтування гостроти проблеми Мобільний ЦНАП: додатково подається лист-обґрунтування потреби мобільного ЦНАП, в тому числі орієнтовний графік та маршрут ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ НА СПЕЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ
 20. 20.  Заявка разом з додатками заповнюється он-лайн за визначеною в Правилах та Умовах відбору адресою  Заявки приймаються до 23.59 за київським часом 31 березня 2018 року ГРАФІК ВІДБОРУ  до 16 березня - інформаційні сесії Програми щодо Правил відбору та участі у конкурсі в 22 областях України  з 1 по 31 березня - реєстрація заявок  до 30 квітня - оцінювання заявок комісією і визначення переможців відбору  до 31 липня - уточнення індивідуальних потреб переможців відбору, формування планів роботи (заходів Програми та зобов’язань громади); підписання Плану роботи, листа про співробітництво, бюджету співфінансування.  з 1 серпня – виконання заходів Програми Виконавцем (Виконавцями) ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК, ГРАФІК ВІДБОРУ
 21. 21. ЯКІ ЗАЯВКИ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ?  Подані у неналежній формі або після зазначеної дати  Подані від органів влади, які не належать до числа суб’єктів цільової групи, на яких спрямована Програма  Якщо приміщення ЦНАП/ВРМ розташоване не на першому поверсі будівлі (без належних умов безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю до таких приміщень); поза межами зручного розташування у межах населеного пункту  Якщо приміщення ЦНАП/ВРМ не перебуває у власності Учасника відбору або у довгостроковій оренді (зокрема, строком менше ніж 10 років)  Заявки від учасників, які вже брали участь в Програмі на етапі Початкової фази (26 громад)
 22. 22. ЯКІ ЗАЯВКИ ВІДХИЛЯЮТЬСЯ АБО НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ? При виявленні у заявці або в іншій офіційній комунікації з Програмою недостовірних відомостей, що впливають на участь у Програмі та її реалізацію, Учасники можуть бути виключені з Програми за рішенням Виконавця/Програми на будь-якому етапі відбору або впровадження
 23. 23. ОЦІНКА ЗАЯВОК  Про отримання заявки Організатор повідомляє Учасника відбору протягом 2 робочих днів  Комісія (представники Програми, Мінрегіону (за згодою) та Мінекономрозвитку (за згодою) протягом 30 календарних днів після закінчення терміну подання заявок розглядає їх, формує рейтингову оцінку
 24. 24. ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ  на грантові кошти: здійснюється Програмою самостійно, готівкові та безготівкові кошти Учасникам Програми не надаються  на кошти співфінансування: здійснюється Учасниками Програми самостійно. При цьому, предмети закупівлі чи напрямки використання цих коштів обов’язково погоджуються з Програмою
 25. 25. НАСКРІЗНІ ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ З ПРОГРАМОЮ  Гендерна рівність  Умови у ЦНАП для осіб з інвалідністю  Впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій  Застосування антикорупційних засобів та інструментів  Особлива увага на потреби внутрішньо переміщених осіб
 26. 26. ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ При реалізації Програми та її співпраці з громадами Організатор та виконавці керуються наступними принципами:  Добровільність  Рівність  Лідерство та співпраця  Відповідальність  Відкритість та участь
 27. 27. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! ЗАПИТАННЯ? tsnap.ulead.org.ua

×