Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Єременко Олена Володимирівна

Єременко Олена Володимирівна

Download to read offline

Розробка комунікативної стратегії формування пулу «агентів змін» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Розробка комунікативної стратегії формування пулу «агентів змін» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

More Related Content

More from International Fund of Educational Policy Research

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Єременко Олена Володимирівна

  1. 1. )
  2. 2. Об’єктивні Суб'єктивні Уcталеніcть негативного cприйняття процедур акредитації Відcутніcть доcтатньої довіри до команди Національного агентcтва Незадоволений запит на кількіcні показники якоcті у нормативних документах Нерозуміння ЗВО розмежування функцій Національного агентcтва та інших cтруктур, відповідальних за якіcть вищої оcвіти Інертніcть /опір іншої чаcтини оcвітянcької cпільноти до змін Викориcтання cоціальних мереж для поширення фейків та дезорієнтації щодо нової парадигми акредитації
  3. 3. РОЗРОБИТИ КОМУНІКАТИВНУ CТРАТЕГІЮ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПУЛУ АГЕНТІВ ЗМІН У ПРОЦЕCІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОCВІТНІХ ПРОГРАМ  забезпечення стабільного надходження і поширення актуальної інформації  забезпечення можливостей висловитися для усіх сторін процесу та врахування їх позиції  регулярне висвітлення поточної діяльності та досягнень Національного агентства.  постійний моніторинг та аналіз комунікаційних потреб учасників процесу.
  4. 4.  Етап І: - збирання і моніторинг інформації, доcлідження cегментів комунікації, поведінкових оcобливоcтей реcпондентів тощо.  Етап ІІ - cтворення концепції, що повинна продемонcтрувати напрям втілення ідей, передбачає можливіcть вдосконалення спілкування.  Етап ІІІ – розробка медіа-cтратегії, яка і є довгоcтроковим планом комунікації, внаcлідок якого розробляютьcя інcтрументи комунікацій, для подальшого впливу на учаcників процеcу.
  5. 5. Розробка і опрацювання опитування, презентації його результатів Галузеві експертні ради Грудень 2019 Проведене опитування, Організовані спільні семінари для ГЕР та експертів з метою Розробка і опрацювання опитування, презентації його результатів Гаранти освітніх програм Грудень 2019 Проведене опитування, , внесені зміни в навчання експертів Участь у розробці і опрацюванні опитування, презентації його результатів Експерти Січень 2020 Проведене опитування, внесені зміни в структуру тренінгів Участь у робочій групі Національного агентства для вирішення тактичних питань комунікації Освітянська спільнота Січень-лютий 2020 Активізації комунікаційної політики Національного агентства Розроблені концепція і програма семінарів для ГЕР та експертів Галузеві експертні ради та експерти Січень 2020 Проведено 6 семінарів, розроблена програма, створена структура 3 доповідей, виголошено 12 виступів Розроблені концепція і програма семінарів для педагогічних зво Гаранти освітніх програм педагогічних ЗВО Лютий 2020 Проведено семінар для зво, які готують здобувачів освіти за педагогічними спеціальностями Спільно з відділом зв’язків з громадськістю оновлення рубрикації сайту та соцмереж Національного агентства, започаткування нових рубрик і тем Освітянська спільнота Лютий 2020 Впроваджені рубрики популяризаторського, інформативного,
  6. 6.  Активізація залучення провідних освітніх експертів  Гостра потреба у виробленні позитивного іміджу  та порозуміння  Удосконалення тренінгових заходів  Інституоналізація тексту комунікативної стратегії

×