Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emblemes

Vam acordar que els alumnes bescanviarien insígnies o emblemes per punts. Cada emblema equivalia a 5 punts. Així mantenien la puntuació que obtenien per haver-se inscrit en el curs. A més, tots aquests emblemes proporcionaven la contrasenya per accedir a l'aula per fer la prova final.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Emblemes

  1. 1. emblemes del curs #c2cast14
  2. 2. A Aquest emblema us acredita que teniu capacitat per: ● redactar un text sobre la civilització tòxica ● construir un símbol amb creativitat i cooperació persuperarels primers emblemes Enhorabona! audaces i audaços
  3. 3. Aquest emblema us acredita que teniu capacitat per: ● defensar una minoria ● redactar un informe ● despertar consciènca sobre una minoria ● compartir un espai íntim Felicitats! bonhomioses i bonhomiosos B Heu supertat el primer trimestre
  4. 4. Aquest emblema us acredita que teniu capacitat per: ● argumentar un punt de vista ● redactar l’entrada d’un blog ● formar part d’un equip intel·ligent Visca! coratjoses i coratjosos C Heu acabat el segon trimestre
  5. 5. Aquest emblema us acredita que teniu capacitat per: ● escriure una crítica teatral ● relatar la vostra experiència d’aprenenetatge Per molts anys! implicades i implicats Heu finalitzat el tercer trimestre I
  6. 6. V Aquest emblema us acredita que esteu a punt: ● per resoldre qualsevol repte que us plantegin els veïns peracabar Enhorabona! valeroses i valerosos

×