Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Изречение и изказване BULB322  Добрият български език Есенен семестър 2008/09 г. Програма “Език и литература” НБУ © Б. Г...
Изречение <ul><li>Изречението е: </li></ul><ul><li>Най-голямата граматична единица в езика; </li></ul><ul><li>Най-малкият ...
...ситуация... <ul><li>Времето е хубаво. </li></ul><ul><li>За човек от Европа това изречение означава ситуация, в която в...
...извън езикова действителност... <ul><li>Основното предназначение на човешкия език (естествения език) е да казва неща за...
...означава... <ul><li>Да означиш нещо, означава да го кодираш. </li></ul><ul><li>Граматиката е кодът на човешкия език. </...
Предикация <ul><li>Терминът “предикация” означава “приписване на признак”. </li></ul><ul><li>Как приписваме признаци, като...
Приписване на признак <ul><li>Човек </li></ul><ul><li>Жена </li></ul><ul><li>Момиче </li></ul><ul><li>Красиво момиче </li>...
Приписване на признак <ul><li>Момичето, седящо на последната маса в дясната редица, е красиво. </li></ul>
Приписване на признак <ul><li>Висшата степен на предикацията е конструкцията от име и глагол, като глаголът активира името...
Изказване <ul><li>Изказването е реалната комуникативна единица – а не изречението (!) – която най-често се проявява във фо...
Изказване <ul><li>Аз </li></ul><ul><li>Изказване </li></ul><ul><li>Тук Сега </li></ul>
Изказване <ul><li>Изказването е проява на определен тип словесно действие (речев акт), което (който) извършваме в комуника...
Видове изречения по цел на изказване BULB322  Добрият български език Есенен семестър 2008/09 г. Програма “Език и литерату...
За какво става въпрос? <ul><li>Първоначална класификация на словесните действия (речевите актове), защото в случая не став...
“ Съобщителни” изречения <ul><li>Представят словесното действие (речевия акт) “твърдение”: </li></ul><ul><li>Земята се вър...
“ Съобщителни” изречения <ul><li>Представят словесното действие (речевия акт) “косвено питане”: </li></ul><ul><li>Питам те...
“ Съобщителни” изречения <ul><li>Представят словесното действие (речевия акт) “косвена заповед”: </li></ul><ul><li>Господа...
“ Въпросителни” изречения <ul><li>Представят различни словесни действия (речеви актове), които назоваваме общо “въпроси”. ...
Видове въпроси: <ul><li>Въпроси, с които се търси информация: </li></ul><ul><li>Колко е часът? </li></ul><ul><li>Въпроси, ...
Видове въпроси: <ul><li>Въпроси, изразяващи любезност към партньора в комуникацията: </li></ul><ul><li>Как си? </li></ul><...
Видове въпроси: <ul><li>Въпроси, посочващи оспорване на властническа позиция (стратегически въпрос): </li></ul><ul><li>Кой...
Видове въпроси: <ul><li>Въпроси, представящи общоприети твърдения, които е твърде тривиално да бъдат представяни чрез т. н...
“ Подбудителни” изречения <ul><li>Чрез тези изречения се изразяват следните словесни действия (речеви актове): </li></ul><...
“ Подбудителни” изречения <ul><li>Чрез тези изречения се изразяват следните словесни действия (речеви актове): </li></ul><...
“ Възклицателни” изречения <ul><li>Чрез тези изречения се изразяват словесните действия (речевите актове) учудване, недоум...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказването.

8,384 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Изречение и изказване. Видове изречения по цел на изказването.

 1. 1. Изречение и изказване BULB322 Добрият български език Есенен семестър 2008/09 г. Програма “Език и литература” НБУ © Б. Георгиев
 2. 2. Изречение <ul><li>Изречението е: </li></ul><ul><li>Най-голямата граматична единица в езика; </li></ul><ul><li>Най-малкият градивен елемент на текста; </li></ul><ul><li>С изречението говорещият означава ситуация от извън езиковата действителност. </li></ul>
 3. 3. ...ситуация... <ul><li>Времето е хубаво. </li></ul><ul><li>За човек от Европа това изречение означава ситуация, в която времето е слънчево, сухо и относително топло. </li></ul><ul><li>За охлюва това изречение означава ситуация, в която времето е дъждовно. </li></ul>
 4. 4. ...извън езикова действителност... <ul><li>Основното предназначение на човешкия език (естествения език) е да казва неща за това, което е извън езика. </li></ul><ul><li>Времето е хубаво се отнася до ситуация, която е извън езика и която е елемент от това, което ни заобикаля. </li></ul>
 5. 5. ...означава... <ul><li>Да означиш нещо, означава да го кодираш. </li></ul><ul><li>Граматиката е кодът на човешкия език. </li></ul><ul><li>Изреченията кодират нещата, които казваме за извън езиковата действителност, чрез действието, наречено “предикация”. </li></ul>
 6. 6. Предикация <ul><li>Терминът “предикация” означава “приписване на признак”. </li></ul><ul><li>Как приписваме признаци, като се изразяваме чрез езика? </li></ul>
 7. 7. Приписване на признак <ul><li>Човек </li></ul><ul><li>Жена </li></ul><ul><li>Момиче </li></ul><ul><li>Красиво момиче </li></ul><ul><li>Красивото момиче на последната маса от дясната редица. </li></ul>
 8. 8. Приписване на признак <ul><li>Момичето, седящо на последната маса в дясната редица, е красиво. </li></ul>
 9. 9. Приписване на признак <ul><li>Висшата степен на предикацията е конструкцията от име и глагол, като глаголът активира името. </li></ul><ul><li>Добър човек. </li></ul><ul><li>Този човек е добър. </li></ul>
 10. 10. Изказване <ul><li>Изказването е реалната комуникативна единица – а не изречението (!) – която най-често се проявява във формата на изречение. </li></ul><ul><li>Ако метафоризираме изказването като човешко тяло, изречението е “скелетът” на изказването. </li></ul>
 11. 11. Изказване <ul><li>Аз </li></ul><ul><li>Изказване </li></ul><ul><li>Тук Сега </li></ul>
 12. 12. Изказване <ul><li>Изказването е проява на определен тип словесно действие (речев акт), което (който) извършваме в комуникацията и се изявява под формата на изречение. </li></ul>
 13. 13. Видове изречения по цел на изказване BULB322 Добрият български език Есенен семестър 2008/09 г. Програма “Език и литература” НБУ © Б. Георгиев
 14. 14. За какво става въпрос? <ul><li>Първоначална класификация на словесните действия (речевите актове), защото в случая не става въпрос за видове изречения, а за видове изказвания, прояви на основни типове словесни действия (речеви актове). </li></ul>
 15. 15. “ Съобщителни” изречения <ul><li>Представят словесното действие (речевия акт) “твърдение”: </li></ul><ul><li>Земята се върти около Слънцето. </li></ul><ul><li>Представят словесното действие (речевия акт) “описание”: </li></ul><ul><li>Лекцията продължи повече от два часа и безкрайно отегчи публиката. </li></ul>
 16. 16. “ Съобщителни” изречения <ul><li>Представят словесното действие (речевия акт) “косвено питане”: </li></ul><ul><li>Питам те колко е часът. </li></ul><ul><li>Представят словесното действие (речевия акт) “косвена молба”: </li></ul><ul><li>Ако не възрязавате, ще дойда и аз. </li></ul>
 17. 17. “ Съобщителни” изречения <ul><li>Представят словесното действие (речевия акт) “косвена заповед”: </li></ul><ul><li>Господата се приканват да заемат местата си в залата. </li></ul>
 18. 18. “ Въпросителни” изречения <ul><li>Представят различни словесни действия (речеви актове), които назоваваме общо “въпроси”. </li></ul>
 19. 19. Видове въпроси: <ul><li>Въпроси, с които се търси информация: </li></ul><ul><li>Колко е часът? </li></ul><ul><li>Въпроси, имащи валидността на молба: </li></ul><ul><li>Бихте ли ми подали солницата? </li></ul>
 20. 20. Видове въпроси: <ul><li>Въпроси, изразяващи любезност към партньора в комуникацията: </li></ul><ul><li>Как си? </li></ul><ul><li>Как сте? </li></ul><ul><li>С нещо да се похвалиш/похвалите? </li></ul>
 21. 21. Видове въпроси: <ul><li>Въпроси, посочващи оспорване на властническа позиция (стратегически въпрос): </li></ul><ul><li>Кой ти каза, че можеш да сядаш на моя стол? </li></ul>
 22. 22. Видове въпроси: <ul><li>Въпроси, представящи общоприети твърдения, които е твърде тривиално да бъдат представяни чрез т. нар. “съобщителни изречения” (т.е. т. нар. “реторични въпроси”) </li></ul><ul><li>Кой не знае Чавдар войвода, кой не е слушал за него? </li></ul><ul><li>Христо Ботев </li></ul>
 23. 23. “ Подбудителни” изречения <ul><li>Чрез тези изречения се изразяват следните словесни действия (речеви актове): </li></ul><ul><li>Заповед : </li></ul><ul><li>Слушай моята команда! </li></ul><ul><li>Настойчива молба : </li></ul><ul><li>Много ви моля – помогнете ми! </li></ul>
 24. 24. “ Подбудителни” изречения <ul><li>Чрез тези изречения се изразяват следните словесни действия (речеви актове): </li></ul><ul><li>Подбуда: </li></ul><ul><li>Да гласуваме! </li></ul><ul><li>Настойчивост: </li></ul><ul><li>Искам тази кукла още сега! </li></ul>
 25. 25. “ Възклицателни” изречения <ul><li>Чрез тези изречения се изразяват словесните действия (речевите актове) учудване, недоумение, радост, възхищение, недоволство, безпокойство и др. </li></ul><ul><li>Виж го ти него! </li></ul><ul><li>Такъв юнак! </li></ul><ul><li>Какъв мърляч! </li></ul>

×