Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fler gör mer! Regeringsuppdrag för minskat matsvinn

45 views

Published on

Karin Lindow from the Swedish Board of Agriculture is linking our global food waste to Climate Change.

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fler gör mer! Regeringsuppdrag för minskat matsvinn

  1. 1. Fler gör mer! Regeringsuppdrag för minskat Matsvinn
  2. 2. Globala fakta • En tredjedel av maten som produceras i världen slängs eller går förlorad varje år • Värdet på det som slängs - ca 8 biljoner kronor • Total mängd vatten som används är ca 250 km3 (3 gånger Genevesjön) • 1,4 miljarder hektar mark används för den mat som slängs och går förlorad 2018-11-07
  3. 3. • Matsvinn – världens tredje största CO2-producent efter USA och Kina • Minskat matsvinn med 1/4 kunde föda alla ca 800 miljoner hungrande människor i världen
  4. 4. • Orsakerna ser olika ut • I Sverige står hushållen för ungefär 75 % av matavfallet Matavfall – onödigt och oundvikligt
  5. 5. Fler gör mer! Handlingsplan för minskat matsvinn i Sverige Fler gör mer! Handlingsplan för minskat matsvinn i Sverige
  6. 6. Agenda 2030 (mål 12.3) • Halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentled • Minska matsvinnet längs hela livsmedels-kedjan även förlusterna efter skörd Matsvinn i ett globalt målperspektiv
  7. 7. • Ett nationellt mål med uppföljning • Aktivt samarbete mellan branschaktörer i livsmedelskedjan • Förändrat konsumentbeteende • Forskning och innovation Fyra identifierade fokusområden
  8. 8. Tack för mig! Karin Lindow karin.lindow@jordbruksverket.se 036-156433 070-8143707

×