Závěrečný úkol KPI

264 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Argumentace: Tento text vznikl do předmětu VB000 na Fakultě informatiky minulý semestr,kdy jsme měli povinně vypracovat úvod do bakalářské práce i kdyby měl být smyšlený. Météma znělo: „Pokročilý poznámkový blok pro platformu Google Android s využitímzeměpisné lokace“. Rád bych Vám tento text prezentoval jako odbornou práci na téma:„Podpora paměti za pomoci mobilního přístroje s OS Android“. K názvu jsem dospěljednoduchou úvahou, o čem text pojednává. Toto téma jsem si zvolil, jelikož je miprogramování pro OS Android velice blízké.Anotace: Práce pojednává o potřebě a tvorbě aplikací pro OS Android ve vztahuk uchovávání a připomínání důležitých informací pro uživatele mobilních zařízeních.Přibližuje způsoby zjištění zeměpisné polohy pomocí geolokačních metod využívanýchmoderními zařízeními. Poodhaluje základy tvorby mobilních aplikací a seznamuje čtenářes výsledky testování autorovo programu. Práce nepomíjí zde fakt, že aplikace rozšiřujenabídku na trhu s aplikacemi pro OS Android.Klíčová slova: Android, aplikace, GPS, Google, mobil/mobilní zařízení Podpora paměti za pomoci mobilního přístroje s OS AndroidModerní doba klade stále větší důraz na zpracování informací. Každý se musí s těmitoinformacemi nejen seznamovat, ale umět je i správně používat. Je tedy velmi důležité naučitse je filtrovat, tedy dokázat rozlišit, které zprávy jsou pro jednotlivce důležité, které povinnéa které jsou nepodstatné. I přesto může nastat situace, kdy někdo zapomene splnit svoupovinnost. Z tohoto důvodu vzniklo velké množství poznámkových bloků, připomínkovačůa úkolníků inspirujících se klasickým diářem. Tyto aplikace dokážou také využít velkémnožství funkcí mobilních zařízení, jakými jsou internetové připojení, globální polohovýsystémem (GPS lokace) nebo vestavěný fotoaparát. Stále častěji se v běžném životě setkáváme s chytrými mobilními přístroji, které majídaleko širší funkcionalitu, než jaká zde byla zmíněna. Mezi tyto přístroje řadíme chytrételefony (smartphones) a osobní digitální pomocníky (PDA). Vyčnívají nad ostatnímizařízeními díky své nízké váze, relativně vysokému výkonu a především nainstalovanému
  2. 2. operačnímu systému. Jednou z kladných vlastností telefonů je jejich snadná přenositelnost.Mobilní telefony v kombinaci s poskytnutím služby lokalizace fyzických umístění,tzv. location-based services [1], umožňují inovátorský přístup a tvoření vyspělých aplikací.Tímto názvem se označují technologie jako již zmíněná GPS, dále vyhledání polohy využitímbezdrátových sítí nebo triangulace telefonních stožárů [1]. S touto metodu jako první přišlaspolečnost Google. Kromě oblasti našeho zájmu, platformy Google Android, který jsme sivybrali především, protože se jedná o moderní operační systém s otevřeným zdrojovýmkódem, existuje na trhu mnoho dalších forem (iOS, Symbian OS, Windows Mobile, PalmOSatd.) [3]. Platformu Android vytvořila skupina studentů z Kalifornské univerzity v roce 2003jako projekt v programu „startup“. V roce 2005 si tohoto zajímavého projektu všimlaspolečnost Google, která jej odkoupila, začlenila do svého portfolia a začala dále rozvíjet. Cílem této práce je základní seznámení s tvorbou aplikace pro Android, analýza možnostía dostupných řešení, návrh a implementace poznámkového bloku založeného na GPS lokaci.Program má za úkol připomenutí důležitých událostí vytvořených uživatelem. Ty jsouvyvolané dosažením unikátní zeměpisné polohy a jako upozornění slouží jednoduchá zprávana displeji. Představme si modelovou situaci, kdy vlastníme chytrý telefon s platformou Androidumožňující služby založené na lokalizaci. Pracovní vytížení je vysoké, máme mnohopracovních i osobních povinností. Můžeme využít poznámkový blok založený na poloze GPSpři příchodu do práce pro připomenutí důležité schůzky. Poznamenat si nákupní seznam,který se sám objeví při příchodu do obchodu. Upozornění se zobrazí na konkrétním místěv jakýkoli čas. Uživatel si může zvolit, zda jej chce zobrazovat opakovaně nebo pouze jednou. Nejprve jsme nastudovali elementární stavbu programu pro operační systém Android. Postudii několika již vytvořených aplikací jsme vytvořili odpovídající srovnání a hodnocení.Posuzovali jsme tři základní aspekty: prostředí, uživatelskou přívětivost a především přesnost.Následný koncept nejen zohledňuje výsledky analýzy, ale zahrnuje i vlastní nápadya poznatky. Implementace je provedena v jazyce Java. Nejedná se o klasickou Javu, uplatňujese zde především Android API, které obsahuje většinu potřebných metod pro práci v prostředíAndroid. Dále využíváme návrhu uživatelského rozhraní založeného na značkovacím jazykuXML. Standardně má Android projekt XML soubor „layout“ ve kterém každý elementpředstavuje konkrétní komponentu uživatelského rozhraní. Toto rozhraní poskytuje příjemnéprostředí pro tvorbu a editaci upomínek. Snadno si jej můžeme představit jako tělo a Javaimplementaci jako orgány přijímající rozkazy a řídící tělo. Aplikace je zaměřena zejména nachytré telefony.
  3. 3. Při vývoji bylo nutné zohlednit některá specifika mobilních telefonů, které mají malouobrazovku, drobnou či virtuální klávesnici. V případě nepřítomnosti dotykového pera (stylus)je efektivita práce s těmito zařízeními snížena. Pro programátory je ovšem největší překážkourychlost procesoru a velikost paměti, které jsou oproti klasickým stanicím minimální [2].V průběhu testování jsme zjistili, že dle typu mobilního zařízení dochází k nepřesnélokalizaci, a tudíž neupozornění uživatele. Tento problém se týkal především levnějšíchpřístrojů čínského výrobce HUAWEI. V dalších případech aplikace fungovala podleočekávání a neprojevil se žádný problém.
  4. 4. Literatura[1] CABANOVÁ, Vanda. Pokročilý pripomienkovač s využitím geolokácie na platformeAndroid: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, 2011.Vedoucí bakalářské práce RNDr. Jaroslav Škrabálek.[2] MURPHY Mark L. Android 2: Průvodce programováním mobilních aplikací. 1. vydání.Brno: Computer Press, 2011. 369 s. ISBN 978-80-251-3194-7.[3] Android [online], aktualizace 9. 3. 2012, [cit. 13. 3. 2012], Wikipedie.Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Android_(operační_systém)>.Výsledek testu dostupných řešeníTestovány byly 3 nejpoužívanější a nejznámější aplikace a 3 aspekty: přesnost, uživatelsképrostředí a celkový uživatelský dojem v každé části mohla aplikace získat 0 až 50 bodů.

×