Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LAYİHƏNİN TƏRTİB
OLUNMA
QAYDALARI
LAYİHƏNİN TƏRTİB
Ramil Süleymanov
QAYDALARI
PROBLEMİN QOYULLUŞU
 Problemi təsvir edin
 Problemin tarxi
 Oxşar layihələr
 Təşkilatın gördüyü fəaliyyətlərlə
uyğunlu...
LAYİHƏNİN QISA TƏSVİRİ VƏ
MƏQSƏDLƏRİ
 Bu hissədə siz öz layihənizi Qrant
Proqramına xırda detallara müraciət
etmədən təqd...
LAYİHƏNİN ƏSASLANDIRILMASI
 Sizin layihə nəyə görə əhəmiyyətlidir?
 Qrant Proqramı nəyə görə məhz sizin
layihəni maliyyə...
 Proqram və onun məqsədlərini izah
edin.
 Layihə nəyə nail olacaq və bu layihədən
kimlər bəhrələnəcək (layihə hansı
audi...
LAYİHƏ ÜZRƏ FƏALIYYƏTLƏR VƏ İŞ
PLANI
 Layihəyə əsasən və layihə ilə müəyyən
edilmiş müddət ərzində görüləcək işləri və
ya...
LAYİHƏNİN DAVAMLILIĞI
 Əgər layihənin donor tərəfindən
maliyyələşdirilməsi sona çatdıqdan sonra belə
həyata keçirilməsi n...
LAYİHƏNİN BÜDCƏSİ
 Ekspertlərin proqramda iştirak etmək
üçün müraciət etmiş qrupun müəyyən
maliyyə vəsaitinə olan ehtiyac...
 Layihə məsrəfləri layihə çərçivəsində görüləcək işlərin
dəyərini əks etdirməlidir.
 Buraya mütəxəssislər və ya layihə i...
LAYİHƏNİN HAZIRLANMASINDA
İŞTİRAK:
 Bu bölmədə
layihənin
tərtibatında iştirak
etmiş insanlar
haqqında qısa
məlumat
verəcə...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Layihenin yazilma qaydasi (1)

6,768 views

Published on

Layihe

Published in: Education
 • Login to see the comments

Layihenin yazilma qaydasi (1)

 1. 1. LAYİHƏNİN TƏRTİB OLUNMA QAYDALARI LAYİHƏNİN TƏRTİB Ramil Süleymanov QAYDALARI
 2. 2. PROBLEMİN QOYULLUŞU  Problemi təsvir edin  Problemin tarxi  Oxşar layihələr  Təşkilatın gördüyü fəaliyyətlərlə uyğunluğu  Statistika  Faktlar  Sitat (etibarlı mənbədən)
 3. 3. LAYİHƏNİN QISA TƏSVİRİ VƏ MƏQSƏDLƏRİ  Bu hissədə siz öz layihənizi Qrant Proqramına xırda detallara müraciət etmədən təqdim edə biləcəksiniz.  Burada siz öz layihənizin məqsədi və fəaliyyətiniz haqqında qısa məlumat verməlisiniz.  Təklif etdiyiniz layihənin özünəməxsus aspektlərinə daha çox diqqət yetirmənizi tövsiyə edərdik!  Unutmayın ki, ekspertlər yalnız ən yaxşı təklifləri, yəni elanda göstərilmiş kriteriyalara uyğun gələn təklifləri mükafatlandırır.  Bu bölmə bir vərəqdən artıq olmamalıdır, bu sadəcə sizin layihənin qısa izahatıdır.
 4. 4. LAYİHƏNİN ƏSASLANDIRILMASI  Sizin layihə nəyə görə əhəmiyyətlidir?  Qrant Proqramı nəyə görə məhz sizin layihəni maliyyələşdirməlidir?  Azərbaycanda bu səpkidə fəaliyyətlərin aparılması üçün hansı zərurətlər var?  Azərbaycanda hazırda bu istiqamətdə görülən və ya keçmişdə görülmüş bənzər tədbirlər varmı?  Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün zərurətlər nədən irəli gəlir?  Təqdim olunan layihə əvvəllər görülmüş müvafiq işlərlə nə dərəcədə əlaqəlidir və ya bu işlərin miqyaslarının genişləndirilməsi məqsədlərini güdürmü?  Bu layihə indiyədək görülmüş müvafiq işlərin təkmilləşdirilməsin nə kimi təsirlər göstərə bilər?  Təqdim olunan layihə elandakı məqsəd və tələblərə nə dərəcədə uyğun gələcək?
 5. 5.  Proqram və onun məqsədlərini izah edin.  Layihə nəyə nail olacaq və bu layihədən kimlər bəhrələnəcək (layihə hansı auditoriya üçün nəzərdə tutulub)?  Təklifiniz layihə ilə tanış olmayan şəxsi ilk tanışlıqdan sizin hansı tədbirləri görəcəyiniz haqqında təxmini təsəvvür yaratmaq üçün lazımi informasiya ilə təmin etməlidir.  Layihə həyata keçirildiyi təqdirdə nə kimi məqsədlərə nail olacaq?  Bu layihə kimlərə və necə təsir göstərəcək?  Nəzərdə tutulan tədbirlər planı gözlənilən nəticələri əldə etməyə necə yardım edəcək?  Təqdim edilən layihənin izahı nə qədər detallaşdırılmış, xüsusiləşdirilmiş və aydın olarsa bir o qədər təqdirəlayiq olar.
 6. 6. LAYİHƏ ÜZRƏ FƏALIYYƏTLƏR VƏ İŞ PLANI  Layihəyə əsasən və layihə ilə müəyyən edilmiş müddət ərzində görüləcək işləri və ya nəticələri təfərrüatı ilə izah edin.  Təşkilatın layihənin həyata keçirilməsi üçün ayırdığı resursları qeyd edin. İşlərin kimlər tərəfindən və harada həyata keçiriləcəyi, iştirakçı kimi neçə nəfərin cəlb ediləcəyi və s. barədə məlumatlar verin.  İş planını daxil edin.  Keçirəcəyiniz treninq, seminar və ya digər tədbirlərin gündəliyini daxil edin.  Layihə çərçivəsində çap ediləcək broşur, məlumat vərəqələri və kitabçaların mövzularının və spesifik paylama materialının təmin olunması vacibdir.
 7. 7. LAYİHƏNİN DAVAMLILIĞI  Əgər layihənin donor tərəfindən maliyyələşdirilməsi sona çatdıqdan sonra belə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulursa ərizəçi bundan sonra və gələcəkdə təşkilatın həmin fəaliyyətinin necə maliyələşdiriləcəyini dəqiq izah etməlidir.  Layihənin uzunmüddətliyini təmin edəcək amillər təklifdə öz əksini tapmadığı halda təklif tərəfimizdən baxılmayacaq.  Layihənin gələcəkdə digər donorlardan asılı olmayaraq müstəqil fəaliyyət göstərməsini təmin etmək məqsədilə layihə həyata keçirildiyi müddət ərzində nə kimi tədbirlər görəcəksiniz?  Sizin layihənin ünvanlandığı auditoriyanın bu layihədən özləri üçün necə bəhrələnə biləcəklərini izah edən bəzi amilləri göstərin.
 8. 8. LAYİHƏNİN BÜDCƏSİ  Ekspertlərin proqramda iştirak etmək üçün müraciət etmiş qrupun müəyyən maliyyə vəsaitinə olan ehtiyacı haqqında təsəvvürü yaransın deyə siz layihəyə əsasən məsrəflərin dəqiq siyahısını təqdim etməlisiniz.  Büdcə ardıcıllıqla tərtib edilməli və büdcə ilə tanışlıq zamanı rəqəmlərin nəyə aid olduğunu və necə hesablandığını anlamaq üçün müvafiq detalların qeyd olunması zəruridir.  Büdcənin izahı (şərhi) aktiv büdcə və büdcədə göstərilmiş xərcləri də əks etdirməlidir.  Başqa sözlə desək, büdcə şərh edilərkən bir birinin ardınca rəqəmlərin necə alındığını və nəyə aid olduğunu qeyd etmək zəruridir.
 9. 9.  Layihə məsrəfləri layihə çərçivəsində görüləcək işlərin dəyərini əks etdirməlidir.  Buraya mütəxəssislər və ya layihə ilə əlaqəli olan şəxslər üçün nəzərə tutulmuş qonorarlar;  seminar və konfransların keçirilməsi üçün məsrəflər (çıxış edənlərin haqqı, lazımi materialların hazırlanması, müvafiq yerin icarəsi).  Avadanlıq layihənin həyata keçirilməsi üçün lazım olan (qeyd edək ki, yalnız hər hansı bir konfransın keçirilməsi üçün kompüterin alınması əsassız məsrəf kimi qiymətləndiriləcək) kompüter, surətçıxarma maşını, printer və ya digər texniki vasitələri nəzərdə tutur.  İnzibati xərclər kommunikasiya (telefon, faks, e-mail, və poçt) xərcləri; surətçıxarma və çap xidmətləri; ofis ləvazimatları (kağız, zərflər, toner və s.) üzrə xərcləri nəzərdə tutur. Büdcədə «nəzərdə tutulmamış xərclər», «sair xərclər» və ya «xırda xərclər» kimi bəndlərin göstərilməsi qəbuledilməzdir.  Məsrəflərin bölüşdürülməsi . Xahiş edirik təşkilatınız tərəfindən layihənin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə könüllü ödəmələrin və ya məsrəflərin bölüşdürülməsi üzrə görəcəyi tədbirləri qeyd edin.  Buraya könüllü fəaliyyət, nəqliyyat vasitələrinin təqdim edilməsi, kommunal xidmətlər, ərzaq təminatı, avadanlığın və ya layihə üzrə tədbirlərin (tədbirlərin keçirilməsi üçün müvafiq yerlə təmin etmək, elanların çap etdirilməsi və s. xərclər) daxili imkanlar hesabına təşkil edilməsi və s. tədbirlər aiddir.
 10. 10. LAYİHƏNİN HAZIRLANMASINDA İŞTİRAK:  Bu bölmədə layihənin tərtibatında iştirak etmiş insanlar haqqında qısa məlumat verəcəksiniz.

×