Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie biodiversiteit op erf en boomgaard

726 views

Published on

Presentatie rondom biodiversiteit op het erf en in de boomgaard, gegeven op de startdag van de Hoogstambirgade 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie biodiversiteit op erf en boomgaard

 1. 1. ZORG VOOR ONS LANDSCHAP MET LANDSCHAPSBEHEER FRIESLAND Landschapsbeheer Friesland
 2. 2. Programma  Korte introductie Landschapsbeheer Friesland  Het erf in het landschap  Elementen op het erf  Maatregelen op het erf Amfibieën en reptielen Zoogdieren Vogels  Groene Knopen, Rode Draden Zorg voor ons landschap
 3. 3. Landschapsbeheer Friesland, voor cultuurlandschap met streekeigen karakter Sinds 1983 actieve zorg voor het Friese landschap Provinciale organisatie Samen met circa vijfhonderd vrijwilligers Als kennisnetwerk voor advisering, bemiddeling en voorlichting Voor veldwerk als herstel, behoud, beheer en ontwikkeling In overleg en samenwerking met particulieren, agrariërs en overheden Voor cultuurlandschap met een streekeigen karakter Zorg voor ons landschap
 4. 4. Wilde planten en dieren op het erf Doel van deze presentatie is om kennis over te brengen over hoe de natuurwaarden op het eigen erf en in de boomgaard verhoogd kunnen worden; specifiek voor flora en fauna Zorg voor ons landschap
 5. 5. Ecologische relaties Zorg voor ons landschap
 6. 6. Ecologische relaties Zorg voor ons landschap
 7. 7. Zorg voor ons landschapBeplanting op het erf
 8. 8. Solitaire bomen, &leibomen Zorg voor ons landschap
 9. 9. Hagen Zorg voor ons landschap
 10. 10. Singel Zorg voor ons landschap
 11. 11. Knotbomen Zorg voor ons landschap
 12. 12. Boomgaard Zorg voor ons landschap
 13. 13. Zorg voor ons landschap Maatregelen op het erfvoor amfibieën en reptielen
 14. 14. Aanleg poel Zorg voor ons landschap
 15. 15. Locatiekeuze • Laag gelegen • Houd rekening met grondwaterstand • Ligging t.o.v. zon • Overig gebruik van het terrein • Kansrijke plek voor bepaalde soort(en) • Eventueel voormalige dobbe • Nabijheid van en afstand tot ander land- en waterbiotoop Zorg voor ons landschap
 16. 16. Aandachtspunten• Oppervlakte • Struiken in de omgeving• Diepte variabel • Zet geen vis uit• Grillige vorm (oeverlengte) • Liever geen eenden en ganzen• Flauwe taluds • Vergunningen• Brede oevers • Raster, evt. gedeeltelijk Zorg voor ons landschap
 17. 17. Soorten in de poel• Groene kikker complex• Bruine kikker• Heikikker• Gewone pad• Rugstreeppad• Kleine watersalamander Zorg voor ons landschap
 18. 18. En misschien zelfs• De ringslang (zand en veengebied) Zorg voor ons landschap
 19. 19. Maar ook• Libellen• Oeverspinnen• Waterkevers• Kleine waterdiertjes• En nog veel meer ….. Zorg voor ons landschap
 20. 20. Overige maatregelen voor amfibieën terrastalud, plasberm Zorg voor ons landschap
 21. 21. Overige maatregelen voor reptielen broeihoop  Organisch materiaal  Materiaal uit omgeving  Meerder materialen  Losse structuur  Langs bosrand / ruigte Zorg voor ons landschap
 22. 22. Zorg voor ons landschapMaatregelen op het erf voor zoogdieren
 23. 23. Inrichtingmaatregelen op het erf voor zoogdieren Creëer overhoekjes Aanplant brede singel Creëer mantel –zoom Snoeihout in rillen Zorg voor ons landschap
 24. 24. Overhoek Zorg voor ons landschap
 25. 25. Aanplant singel Zorg voor ons landschap
 26. 26. Snoeihout Zorg voor ons landschap
 27. 27. Overige maatregelen voor zoogdieren muizenruiter, nestkast Zorg voor ons landschap
 28. 28. Soorten in de omgeving • Egel • Muizen (10 à 15 soorten) • Marterachtigen (3 à 4 soorten) • Vleermuizen (6 à 7 soorten) Zorg voor ons landschap
 29. 29. Maar ook• Mol• Haas / konijn• Ree• Muskusrat Zorg voor ons landschap
 30. 30. VOGELS OP HET ERF Boerenzwaluw Huiszwaluw Tjiftjaf Bonte vliegenvanger Kauw Tuinfluiter Boomkruiper Kerkuil Turkse tortel Braamsluiper Kneu Vink Ekster Koolmees Vlaamse gaai Fitis Merel Waterhoen Gekraagde roodstaart Pimpelmees Wilde eend Groenling Putter Winterkoning Grote bonte specht Ringmus Witte kwikstaart Grote lijster Roodborst Zanglijster Heggemus Spotvogel Zwarte kraai Holeduif Spreeuw Zwarte roodstaart Houtduif Staartmees Zwartkop Huismus Steenuil Zorg voor ons landschap•Bomen•Struiken•Ruigte•Knotbomen•Gebouwen•Nestkasten
 31. 31. Overige maatregelen• Variatie in beheer van gras en slootranden –Paden maaien, rest hoger laten –Slootkanten niet altijd mee maaien•Insectenhotel•Niet alle gewas wegmaaien voor de winter Zorg voor ons landschap
 32. 32. Natuurlijk evenwicht• Oorwormen eten: –Luizen –Spint –Kleine rupsen•Nuttige insecten die leven van luizen: –Lieveheersbeestjes –Gaasvliegen –Zweefvliegen –Roofwantsen –Sluipwespen Zorg voor ons landschap
 33. 33. Groene knopen, Rode draden •Prins Bernhard Cultuurfonds •Verbinden boomgaarden met landschap en samenleving •Ondersteunt particulier, dorpsboomgaarden en zorglocaties Zorg voor ons landschap
 34. 34. VragenBij onze stand (buiten) is meer informatie over: • Het thema biodiversiteit •De Hoogstambrigade •Groene Knopen Rode Draden Zorg voor ons landschapPrijsvraag met Felco snoeigereedschap

×