Verkiezingsprogramma Partij Voor Tilburg

2,134 views

Published on

Partijprogramma van de Partij Voor Tilburg voor de periode 2010 tot 2014

Published in: News & Politics, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,134
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
147
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verkiezingsprogramma Partij Voor Tilburg

 1. 1. Verkiezingsprogramma Partij voor Tilburg 2010-2014 Voor elkaar, met elkaar
 2. 2. Verkiezingsprogramma Partij Voor Tilburg Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 Opkomen voor Tilburg We roepen het allemaal: “Het moet anders in Tilburg.” We willen een bestuurbaar, bereikbaar, veilig en actief Tilburg. Onze stad heeft niets aan politiek getouwtrek of partijen die meer oog hebben voor hun eigen- en/of partijbelang dan dat van de Tilburgers. De Partij Voor Tilburg is er voor iedere Tilburger. Voor elkaar, met elkaar. Voor de Tilburger We zijn dan wel de voortrekkers van de Partij Voor Tilburg, maar geven in principe niets om het politieke spel. Toch zien we het als enige middel om voor onze stad op te komen. Alleen als dat spel gespeeld moet worden om onze doelen te bereiken, pakken we de handschoen op. We doen niet aan politieke kleur en hebben ook geen landelijke ambities. We doen geen beloftes die we niet kunnen waarmaken, maar vechten voor wat we wel kunnen bereiken. We staan op voor de Tilburger, zodat u een fijne toekomst tegemoet gaat in onze stad. Voor elkaar, met elkaar Wat begon als een brainstormsessie, is uitgegroeid tot een serieuze partij met een vurige achterban. Uit alle lagen van de samenleving sluiten Tilburgers zich enthousiast bij ons aan. Denk bijvoorbeeld aan Tilburgse studenten die veilig over straat willen, Tilburgse moeders en vaders die hun kinderen willen opvoeden in een schone stad en Tilburgse ondernemers die snel van A naar B willen. Laat via de website (weblog, twitter, mail) uw stem horen, zodat we met u kunnen samenwerken. Niet voor niets is onze kreet: Voor elkaar, met elkaar. Dus steun ons met uw ideeën, uw inzet en uw stem. Want uiteindelijk steunt u daarmee niet ons, maar uzelf én Tilburg. 1
 3. 3. Missie De Partij Voor Tilburg is een partij die zich inzet voor een doelmatige, efficiënte en doeltreffende aanpak. Bovenal een rechtmatige, integere aanpak bij het besturen van deze stad. Tilburg is een groeiende stad, waar de bewoners zich thuis en geborgen dient te voelen. Op het vlak van cultuur, sport, vrije tijd moet er voldoende te beleven zijn. Nadruk dient te liggen op een goed imago en gemeenschapsvorming, waarbij er voldoende kansen en ontplooiing dient te worden gecreëerd. De Partij Voor Tilburg moet zich inzetten voor het stimuleren van het onderwijs, de ondernemingszin en innovatie van de stad. Laat vooral iedereen betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze stad. De Partij Voor Tilburg richt zich op een dynamisch beleid voor de stad. In deze tijd staat duurzaamheid en communicatief handelen naar de inwoners voorop. De Partij Voor Tilburg wil in het centrum staan en als netwerk fungeren naar de inwoners en de bestuurders van de stad. Werkwijze Partij Voor Tilburg • De Partij Voor Tilburg fungeert meer als netwerk dan als een politieke organisatie. • De Partij Voor Tilburg gaat met respect en in openheid en eerlijkheid het gesprek aan met elkaar, de politiek en Tilburg. • De Partij Voor Tilburg staat voor samenwerken en verbinden. • De Partij Voor Tilburg pleit voor continu afleggen van verantwoording aan de stad en draagt dit zelf ook uit. • Buiten gebaande paden denken is één van onze speerpunten. • De Partij Voor Tilburg wil vooral horen wat er niet hardop gezegd wordt. • De Partij Voor Tilburg wil dat de Gemeenteraad meer leiderschap gaat tonen. Leiderschap betekent voor ons dat je voorop durft te lopen in de strijd, dat je moed toont, initiatief neemt, anderen inspireert, moeilijke keuzes kunt maken en verantwoordelijkheid neemt. 2
 4. 4. Visie op de stad Over de huidige profilering van de stad als textielstad is de Partij Voor Tilburg niet tevreden. Tilburg mag dan ooit een textielstad zijn geweest, maar dat zijn we nu niet meer. Tilburg is veel meer een ‘comeback city’ met veel potentie en bestaande uit netwerken wiens inwoners zich veel meer zouden kunnen identificeren met een Tilburg Cultuurstad of een Tilburg Groeistad. Stadspromotie en profilering moeten dan ook meer in samenspraak met de inwoners van Tilburg en vraagt tevens een meer strategische benadering. Uitspreken dat je de culturele hoofdstad van 2018 wilt worden is één, maar pas daar dan nu al je stadspromotie op aan. Dit verder kijken dan je neus lang is en buiten bestaande kaders denken is wat Tilburg nodig heeft en de Partij Voor Tilburg kan bieden. Rol van de overheid De Partij Voor Tilburg is van mening dat de lokale overheid er voor u moet zijn. Zij moet zich dienstbaar opstellen en het de inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken om gewoon hun leven te leiden. In onze ogen betekent dit een actieve informatieplicht vanuit de gemeente, hulp als u het even niet meer weet en een kwalitatief hoogstaande dienstverlening die past bij deze tijd. Naast niet in de weg zitten wanneer dat niet nodig is, moet een overheid soms ook moeilijke keuzes durven maken en daarbij kiezen voor de oplossing die de minste schade aanricht. Omdat daar ook keuzes bij horen die in den beginne niet goed liggen bij de inwoners vraagt dit tevens een actieve houding in het beargumenteren van de keuzes. Deze uitleg moet tijdig, open, eerlijk en transparant zijn, maar vooral: bereikbaar voor de burgers. 3
 5. 5. INLEIDING Je kunt in vier jaar niet alles doen. Er zijn maar zeven dagen in de week, 24 uur in een dag en we hebben maar twee handen. Om in 2014 terug te kijken op een periode waarin we net zo veel hebben kunnen doen dan dat we hebben geroepen dat we zouden doen, kiest de Partij Voor Tilburg ervoor om in te zetten op vier punten. We kunnen niet alles aanpakken en willen de dingen die we doen liever met alle inzet doen om een zo goed mogelijk resultaat te boeken. Dit betekent niet dat we andere dingen niet belangrijk vinden, maar de Partij Voor Tilburg wil hier gewoon eerlijk en realistisch in zijn en gaat actief met deze zaken aan de slag. In deze notitie zijn de signalen te vinden die wij hebben opgevangen als het gaat om de in samenspraak gekozen onderwerpen: • Tilburg Bestuurbaar • Tilburg Bereikbaar • Tilburg Veilig • Tilburg Actief 4
 6. 6. TILBURG BESTUURBAAR Bestuurscultuur Goed bestuur is een kwestie van cultuur en als er iets is gebleken, is dat het nogal schort aan de huidige politieke cultuur in Tilburg. De Partij Voor Tilburg wil hierin graag een voorbeeld geven en wil zich actief blijven inzetten voor een politieke cultuur waarin we op inhoud, met respect en in openheid en eerlijkheid met elkaar het gesprek aangaan. We helpen de stad niet door selectief te luisteren, zelf veel te praten, continu het gevecht met elkaar aan te gaan en de context te vergeten. We zouden er namelijk allemaal met hetzelfde doel moeten zitten: voor de stad. Het gaat niet om de roep van je partij, het gaat om Tilburg. Het gaat om het komen tot een oplossing, die de meeste voordelen heeft en de minste schade geeft, voor de stad als geheel. De Partij Voor Tilburg wil hierin een verbindingspartij zijn. Het is namelijk tijd om tegenstellingen op te heffen en er samen de schouders onder te zetten. Pas dan kunnen we tot constructieve oplossingen komen. Als we met de stad vooruit willen, moet er geen bestuurscultuur zijn, waarbij de integriteit continu ter discussie staat omdat er onvoldoende integer gehandeld lijkt te worden. Waarin partijen op voorhand al tegen een bepaald idee zijn omdat het van een andere partij afkomstig is dan die van henzelf of omdat toevallig die partij hen de vorige keer niets gegund heeft. Daar helpen we de stad totaal niet mee. Om dit soort gedrag te voorkomen wil de Partij Voor Tilburg dat er een gedragsverklaring wordt getekend door alle raads- en collegeleden waarin zaken als integriteit nog eens extra aan de orde worden gesteld. Een verklaring, die naast de gebruikelijke eed, extra aandacht vraagt voor lokaal leiderschap waarbij jezelf niet anders voordoen dan je bent, één van de punten is. Maar dit betekent ook dat je toegankelijk bent, betrokken bent en boven dat alles responsief. Met andere woorden, dat je als raadslid de ruimte hebt en creëert om signalen op te vangen en op te pakken en dat met liefde voor de stad doet. Wel wil de Partij Voor Tilburg aangeven dat het hierbij van belang is dat deze verklaring in samenspraak met alle raads- en collegeleden wordt opgesteld zodat helder is wat we allemaal verstaan onder integriteit e.d. en daar elkaar ook actief op kunnen aanspreken. De verklaring zal namelijk niet de oplossing zijn wanneer deze niet wordt nageleefd. We willen er graag op kunnen vertrouwen dat dit door alle raadsleden zal worden opgepakt. Met elkaar het gesprek aangaan over integriteit en het ondertekenen van een gedragsverklaring is daarin een duwtje in de goede richting. 5
 7. 7. Naast al het bovenstaande zou de Partij Voor Tilburg graag zien dat de Tilburgse raad en het college eens de hand in eigen boezem steekt om te bekijken waar bestuurlijke winst te behalen is. De Partij Voor Tilburg doelt hiermee onder andere op de raadsstukken. Niet alleen de Tilburgse politiek klaagt over de enorme hoeveelheid ervan, maar ook in andere steden hoor je vaak dat er toch iets aan gedaan zou moeten worden. Maar is dit al gebeurd? Waarom zijn we nog steeds een papierwinkel aan het doorspitten terwijl we in die tijd juist de straat op zouden kunnen om echt voeling te krijgen met wat er leeft? Begrijp ons niet verkeerd, de Partij Voor Tilburg is zich bewust van het feit dat de eerste taak van de raad het controleren van het college is en daar moeten we echt wel stukken voor doorspitten, maar we zijn ook volksvertegenwoordigers. De Partij Voor Tilburg pleit dus niet voor afschaf van raadsstukken, maar wil wel naar een minimalisatie. Dit kan alleen wanneer men de controledwang op durft te geven. Het is een illusie om te denken dat wanneer je 300 pagina’s hebt gelezen dat je dan alles weet. Daar zijn andere manieren voor en die willen we graag bekijken. Dit maakt het namelijk voor iedereen makkelijker en aangenamer en zo houden we allemaal meer tijd over om te luisteren naar de stad en dat is wat de Partij Voor Tilburg graag wil. Eigen partijcultuur Wij handelen open, eerlijk en transparant en volgens het concept voor elkaar en met elkaar. Wat verstaan wij daaronder: Open ben je wanneer je jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Dat je de moed kunt opbrengen om zichtbaar te maken wat er in je omgaat. Ofwel, dat je zonder angst als een onbeschreven blad uit durft te komen waar je voor staat, wat je angst is (of angsten zijn) en wat dingen met je doen. Het betekent ook dat je openstaat voor andere meningen en de ruimte neemt om die mening te reflecteren alvorens daar op te reageren. Jij bent jij en ik ben ik, dat is heel belangrijk. Accepteer dat mensen anders zijn. In hun reacties, meningen en manier van handelen. Ook betekent openheid dat je in staat bent om van elkaar te willen leren. Wanneer je dat kunt, ben je echt open. 6
 8. 8. Je bent eerlijk wanneer je naar eer en geweten handelt ofwel handelt binnen de maatschappelijke waarden en normen (je voelt vanzelf wanneer je daar van afwijkt). Ook betekent eerlijkheid dat je niets achterhoudt wat er toe zou doen. Meen daarbij wat je zegt en doe wat je hebt afgesproken. Transparant zijn betekent inzichtelijk maken waar je voor staat, hoe je het werk doet, wat je resultaten zijn en daarbij de mogelijkheid creëren om daar ook op aangesproken te kunnen worden. Transparantie uit zich er ook in dat je geen dingen verborgen houdt die niet verborgen gehouden moeten worden, ook al zijn dat dingen die je liever niet helder zou willen maken. Wij hechten veel waarde aan integriteit en zijn van mening dat alleen zeggen niet voldoende is. Integer handelen, betekent voor ons dat er geen fraude wordt gepleegd, geen misbruik gemaakt wordt van bepaalde posities om het eigen belang te dienen, dat we in onafhankelijkheid en voor alle Tilburgers werkzaam zijn en dus niet met giften of wat dan ook om te kopen zijn. Om blijvend aandacht te geven aan het integere handelen binnen onze partij willen wij een onafhankelijke commissie in het leven roepen (bestaande uit niet leden) die gevraagd en ongevraagd het handelen binnen de partij controleert. Daarnaast is de Partij Voor Tilburg van mening dat er meer toetsmomenten zouden moeten zijn dan alleen de verkiezingstijd. Wij willen niet pas afgerekend worden in 2014 wanneer we het in 2011 onvoldoende goed zouden doen. We willen hier actief op aangesproken worden en zouden deze lijn graag door willen trekken binnen de gehele Tilburgse politiek. Dit betekent dat we als Partij Voor Tilburg gebruik willen gaan maken van nieuwe media. Daarover volgt hieronder meer. Inzet nieuwe media Als inwoner van Tilburg heeft u natuurlijk ideeën over hoe het beter kan. Maar hoe kunt u invloed uitoefenen op het dagelijkse bestuur van de stad? De Partij Voor Tilburg wil uw mening horen. We gaan daarbij gebruik maken van de middelen die passen bij deze tijd. We leven tenslotte in een internetsamenleving. Dus is het de hoogste tijd dat we hier ook in de politiek meer gebruik van gaan maken. Daarom heeft de Partij Voor Tilburg verregaande plannen om deze nieuwe media in 7
 9. 9. te zetten. Zo kan de Tilburger iedere keer van zich laten horen, als hij/zij vindt dat dingen beter geregeld kunnen worden. U kunt straks via onze website uw mening naar voren brengen! Nieuwe media / social media (internet) worden nu ook al gebruikt, maar worden nog niet echt goed benut om de bewoners van Tilburg echt mee te laten praten. Onze doelstelling met nieuwe media is het geven van een 'online stem' aan de burger en niet het winnen van stemmen/leden. Nieuwe media zijn juist NU zo belangrijk omdat internet en met name social media (bijvoorbeeld hyves, twitter) wekelijks belangrijker worden. In een maatschappij waarin iedereen zijn mening mee wil laten tellen en waarin de politieke discussie steeds meer online plaatsvindt, kan een politieke partij niet meer zonder de inzet van nieuwe media. Via de nieuwe media werkt de Partij Voor Tilburg aan transparantie, digitale netwerken per wijk, hoor en wederhoor en persoonlijk contact met onze partijleden. Dus houd onze website in de gaten. Uw inbreng telt! 8
 10. 10. TILBURG BEREIKBAAR Verkeer De Partij Voor Tilburg wil bijdragen aan de kwaliteit van de stad Tilburg. Dit dient op een duurzame manier te worden nagestreefd. Bijdrage aan de economische kwaliteit: • Het vestigingsklimaat voor bedrijven in Tilburg verbeteren, door bereikbaarheid van bedrijven in Tilburg goed te houden en waar nodig te verbeteren. En de relaties met andere Brabantse steden, de Randstad, het Ruhrgebied en België aan te halen en uit te bouwen. • Een goede infrastructuur overeind houden door middel van onderhoud aan wegen. • Toekomstige nieuwe infrastructuur kunnen garanderen (nieuwbouw wegen etc.). Bijdrage aan de sociale kwaliteit: • Een goede en garantie op sociale bereikbaarheid voor de inwoners, ook het bieden van verschillende keuzes. • Landelijk goede bereikbaarheid van en naar Tilburg. Bijdrage aan de ecologische kwaliteit: • Zorgdragen voor het beschermen en het ontwikkelen van natuur en landschap bij het plannen van nieuwe infrastructuur. • Rekening houden met de leefbaarheid in de stad en zijn dorpskernen wanneer er mobiliteitsproblemen zijn. • Mikken op een lagere uitstoot van CO2 gas en fijnstof door het verkeer binnen de gemeentelijke grenzen. Laat de gemeente hiertoe zelf het voortouw nemen door een positief voorbeeld te zijn. Tilburg stad – verbindingsschakel Tilburg, de zesde stad van ons land, is een dynamische jonge en ondernemende stad. Ligging: centraal in Noord-Brabant. Tilburg kent vele verbindingen binnen Brabant en de Randstad. Tilburg is een duurzame stad waar zorg gedragen wordt voor de groene omgeving. Door middel van onze 9
 11. 11. sterke sectoren als de logistiek en de zakelijke dienstverlening is het zaak de stad leefbaar maar vooral ook bereikbaar te houden. In het verlengde hiervan zijn de onderstaande punten belangrijk voor de stad maar vooral ook de inwoners: • Ontwikkeling van het centrum naar een volwassen binnenstad die past bij een stad als Tilburg. • Ontwikkelen van een centraal gelegen punt binnen de provincie Noord-Brabant, waarbij de bereikbaarheid de pijler is onder de groei in economie (kennisintensieve) dienstensector. Denk aan de logistieke link tussen de havensteden Antwerpen en Rotterdam. Verdere ondersteuning in het modaal vervoer* over land, spoor en water. De “Spoorzone” kan helpen bij het beter bereiken van werkplekken, kantoorruimte direct gelegen aan het spoor zorgt ervoor dat forenzen per trein kunnen reizen en hun auto kunnen thuis laten. Fontys Hogescholen verkiest deze zone als haar nieuwe locatie. Goede bereikbaarheid via het spoor. Een mogelijkheid om in Tilburg een gedegen studie te volgen zonder last te hebben van het verlies van reistijd en bereikbaarheid van de stad. Op deze plek valt studeren en werken samen. • Ontwikkeling en behoud van het mooie landschappelijke karakter, zodat de bewoners voldoende kunnen “ademen” en recreëren. * Modaal vervoer = gecombineerd vervoer over weg, water en spoor. Bijv. een trailer die vervoerd wordt per vrachtauto, daarna per trein en/of boot verder gaat. Denk aan de terminal in Noord van de Gebr. Versteijnen. Op deze manier worden de wegen ontlast. Uitbreiding van de kanaalzone, verbreding Wilhelminakanaal. Dergelijke zaken houden Tilburg in het zicht. 10
 12. 12. TILBO: • T= Talentvolle stad: waar creativiteit en talent ontwikkelt. Waar voldoende logistieke kennis gebundeld cq. behouden moet blijven. Het gaat hier om het promoten en het houden van kennis binnen Tilburg als vervoers- en logistieke stad. Zorgen voor een platvorm waar een VMBO/MBO opleiding is voor chauffeurs, logistieke medewerkers maar ook een HBO opleiding voor het leidinggeven aan deze mensen. Tenslotte verzorgt deze branche een belangrijke basis voor de Tilburgse economie. • I=Innovatie(ve) stad: waar het mogelijk moet zijn versterkende initiatieven te ontwikkelen voor de nieuwe economie die langzaamaan ontstaat. • L=Ligging centraal in Brabant, bereikbaar via de weg, over het spoor en water. Dit als motor achter onze economische ontwikkeling. • B=Binding aan de stad: door het faciliteren van de mogelijkheden van de stad is er ruimte voor talent, voorzieningen en ontwikkeling. • O=Onderscheidende stad: met durf en daadkracht om onder andere een aantrekkelijke stad te zijn en te blijven. Tilburgse aandachtspunten wegen en verkeer; Duurzame oplossingen in mobiel zijn anno nu! De cityring en de bereikbaarheid van de binnenstad. Er is een groeiende ontevredenheid bij de inwoners van Tilburg, onder zowel winkelend publiek als ondernemers in de binnenstad. Bereikbaarheid, verkeerschaos, veiligheid en economische terugloop. Een casemanager toewijzen die een inventarisatie opmaakt en eerste knelpunten aanpakt. Hulpmiddel kan zijn een meldpunt in de binnenstad voor verkeerszaken. Het rode fietspad in Tilburg is een van de bekendste in ons land. Niet alleen is het fietsen een gezonde activiteit voor de Tilburger, het is ook goed voor het stadsmilieu. Daarom zou dit fietspad opnieuw in ere moeten worden hersteld. Herstel van het wegdek op verschillende punten. Gevaarlijke verkeerssituaties oplossen. Uitbreiden van de route waar dat mogelijk is. Bijvoorbeeld stukken in de Reeshof aansluiten naar nieuwe wijkdelen aldaar. Zodat de Tilburg zich per fiets snel en mobiel kan verplaatsen van huis naar het werk en de recreatieplaats. Energiezuinige mobiliteit moet 11
 13. 13. worden gestimuleerd. Dit kan door het netwerk te verbeteren maar ook door er een evenement aan te koppelen . Noem het de “Ten Miles” per fiets bijvoorbeeld. Aanpak parkeerproblematiek Deze is nijpend in de binnenstad. Bevorder het gebruik van de OV mogelijkheden. Bezoekers aan de stad kunnen de binnenstad uitstekend bereiken via de trein. Er zijn goede verbindingen met de rest van Nederland. Reizen per trein is een mooie groene, schone vervoersverwezenlijking. Stimuleer mensen uit de omliggende dorpen en randwijken te reizen per bus of fiets. Het initiatief, wat een aantal jaren geleden is gebruikt, om vanuit de Reeshof (in het weekeinde) voor 1 Euro een retour naar de binnenstad te nemen, is een goede zet. Faciliteer bijv. de nieuwe garage op het Stappegoor als centrale parking en bied de mensen een combikaart (parkeren plus bussen naar de stad heen en terug). Voordeel is ruime parkeergelegenheid (vullend rendement voor de investering vanuit de gemeente). Het winkelend publiek is snel heen en weer te brengen (goede busbanen en dicht OV netwerk) en tevreden. Op deze wijze houden we de stad economisch op adem door een goede en ruime bereikbaarheid gedurende de dag. Inwoners kunnen tevreden zijn door een verminderde parkeerdruk overdag. Ook hier kunnen we denken aan de nieuwe media, zodat u kunt laten weten wat u vindt van de parkeersituatie in Tilburg. Tilburgse wijken en verkeer Tilburg heeft haar ruim 200.000 inwoners verspreid over een groot gebied. De stad is vooral gegroeid door de Vinex wijk Reeshof en het annexeren van de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout. Het is duidelijk dat hiervoor telkens een eigen opmaak nodig is, als het gaat over verkeer en bereikbaar zijn. Behoud van de eigen karaktertrekken dient in het belang van de inwoners voorop te staan. Berkel-Enschot: • goede ontsluiting voor de uitbreidingsgebieden naar en van Noordoost tangent en de N65; • houd het centrum vrij van betaalde parkeerplekken. 12
 14. 14. Udenhout: • verkeersontlastende maatregelen voor het centrum (met name gericht op zwaar vrachtverkeer); • wegonderhoud in de oudere wijken, trottoirs en straten. Reeshof: • oplossingen voor de ontsluiting van de wijk in diverse richtingen denk bijv. aan Baron van Voorst tot Voorstweg, Reeshofweg en de Bredaseweg; • parkeerproblematiek Heyhoef; • verbeteren en aansluiten van de fietsroutes naar de nieuwe gedeelten (Koolhoven etc.). Mobiliteit in duurzame uitvoering Opkomen voor een stad als Tilburg, begaan zijn met het hier en nu van de stad. In een gemobiliseerde samenleving van nu is mobiliteit voor elke inwoner een verworvenheid. Streven naar een beter Tilburg op het gebied van verkeersveiligheid en mobiliteit gaat alleen lukken als we dit samen aanpakken. Door de aanpak van nieuwe media is het mogelijk dat een ieder die zich betrokken voelt, ons kan aanspreken om iets te doen aan de problematiek. Hiermee komt de inwoner in verbinding met de stad Tilburg en wat er leeft en kunnen we werken aan een duurzame mobiliteitsoplossing. Samenwerking binnen de stad Berkel-Enschot, Udenhout en de Reeshof De gemeente Tilburg bestaat niet alleen uit de aaneengesloten stad Tilburg. Het omvat ook de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout en het stadsdeel De Reeshof. Het stadsdeel De Reeshof wordt hierbij apart genoemd omdat het een wijk van Tilburg is die, door haar ligging en door het feit dat ze een VINEX locatie is, anders van opzet is dan de rest van de stad. Hierdoor is bij het maken van beleid een andere benadering nodig dan voor de rest van Tilburg. Voor Berkel-Enschot en Udenhout is een andere benadering evident. De dorpen kunnen, geografisch maar ook sociaal, niet gezien worden als onderdeel van de stad Tilburg. Ze functioneren op een geheel eigen wijze. Hierdoor is 13
 15. 15. apart afgestemd beleid voor de dorpen noodzakelijk. In beide dorpen zijn dorpsraden en in het stadsdeel is een wijkraad aanwezig. Deze raden moeten als platform gaan functioneren om ideeën vanuit de dorpen en de wijk om te zetten in voorstellen, die vervolgens naar de gemeente kunnen worden gecommuniceerd. Mensen kunnen dus hun problemen en frustraties over hun leefomgeving kwijt bij de raden. Vervolgens kunnen ze samen met de mensen van de raad komen tot een oplossing voor het probleem dat dan in de vorm van een klacht of juist van een beleidsvoorstel gecommuniceerd kan worden naar de gemeente Tilburg. De bestaande raden dienen hierbij als fundament om met behulp van nieuwe media op verder te bouwen. Met nieuwe media zullen de raden meer ideeën en problemen kunnen opnemen en verwerken. De Reeshof De VINEX wijk ‘De Reeshof’ is een deel van Tilburg waar inmiddels meer dan 40.000 mensen wonen. Doordat er zoveel mensen wonen en de wijk ietwat apart ligt van de rest van de stad heeft De Reeshof een geheel eigen dynamiek, dit brengt ook specifieke problemen met zich mee. Zo is er in De Reeshof bijvoorbeeld een tekort aan voorzieningen. Juist door De Reeshof als een apart onderdeel van Tilburg te zien met een eigen gezicht en een eigen ontwikkeling, is het mogelijk de problemen van de wijk op lokaal niveau aan te pakken. Hierbij kan gezorgd worden dat De Reeshof haar eigen dynamiek kan blijven ontwikkelen. Dit kan onder meer worden gedaan door het ondersteunen van initiatieven vanuit de bewoners van de Reeshof zelf. Dit kan zijn door financiering te bieden, maar ook door bewoners te helpen zoeken naar oplossingen voor hun problemen. Zo kunnen er breed gestoelde (beleids-)initiatieven ontstaan, die door bewoners bij de gemeente worden ingediend om de wijk leefbaar en interessant te houden. De Stichting Wijkraad Reeshof, kort gezegd de wijkraad, kan hierin een centrale rol spelen. Misschien niet zozeer als spreekbuis voor alle bewoners, maar meer als een platform waar ideeën kunnen worden geventileerd en samen kunnen worden ontwikkeld tot een voorstel om naar de gemeente te brengen. Het ondersteunen en versterken van deze wijkraad heeft dan ook prioriteit. Berkel-Enschot Het dorp Berkel-Enschot ligt met haar bebouwde kom geografisch zeer dicht bij die van de stad Tilburg. Hoewel sterk verweven met de stad Tilburg, heeft het dorp haar eigen structuur, met eigen verenigingen, scholen en een eigen prins carnaval. Deze eigen structuur dient door de gemeente te worden versterkt door initiatieven vanuit het dorp zelf te ondersteunen. Hierbij kan de 14
 16. 16. dorpsraad als platform dienen, waarin de aanwezige ideeën kunnen worden omgevormd tot (beleids)voorstellen naar de gemeente Tilburg. Heel concreet moet er in het geval van Berkel- Enschot gewaakt worden om het dorp te veel aan Tilburg vast te laten groeien. Met de uitbreiding van Loven gaat dit al gebeuren. Dit kan ook niet meer stopgezet worden. Om verdere vergroeiing te voorkomen kan het landbouwgebied tussen Tilburg en het dorp zorgen voor een duidelijke scheiding tussen dorp en stad. Deze scheiding houdt zowel stad als dorp speciaal en herkenbaar, en helpt Berkel-Enschot haar identiteit als Brabants dorp te bewaren. Udenhout Het dorp Udenhout is altijd speciaal geweest binnen de gemeente Tilburg. Een landelijk dorp dat zich geregeerd voelt door een grote stad. Gescheiden van zowel Tilburg als Berkel-Enschot door landbouwgebied, ligt het dorp in een groene oase. Dit, en het kenmerkende dorpse karakter en uiterlijk van Udenhout, maken Udenhout speciaal. Behoud van dit dorpse karakter heeft prioriteit in Udenhout. Ook in Udenhout kan met behulp van de al bestaande dorpsraad worden gestreefd naar het uitvoeren van initiatieven vanuit het dorp zelf. De gemeente Tilburg kan hierbij faciliterend optreden. Samenwerking met de regio Partij Voor Tilburg is erg voor innovatie en ziet graag dat Tilburg nog meer innoverend te werk gaat. Ook als het gaat om de gemeentelijke dienstverlening. Hierbij is één van de belangrijkste ingrediënten: kennisuitwisseling. Dit vraagt onder andere om samenwerking. Helaas is gebleken dat beiden zaken nog onvoldoende aanwezig zijn binnen Brabantstad (een stedelijk netwerk van de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en de provincie Noord- Brabant). Het probleem zou zitten in de verschillende automatiseringssystemen en de onderlinge concurrentie. Partij Voor Tilburg wil dan ook dat er actief gezocht wordt naar een oplossing in de vorm van meer ICT-eenheid zodat we in de huidige digitale samenleving tot betere kennisuitwisseling kunnen komen. Ook wil de Partij Voor Tilburg laten zien dat we er allemaal bij gebaat zijn wanneer we samenwerken en Brabant meer op de kaart zetten. Samen kunnen we bijvoorbeeld veel makkelijker werkgelegenheid naar ons toe halen dan wanneer ‘ieder zijn eigen ding doet’. Hierbij is het van belang dat er onderzocht wordt in hoeverre het ICT-Platform (een overlegorgaan waarbinnen de provincie en de vijf grote steden zitting hebben) inmiddels wel van de grond is gekomen. Een jaar 15
 17. 17. geleden liep dit alles nog erg moeizaam, terwijl een dergelijk platform doorslaggevend kan zijn voor Brabantse innovatie. Ook zou de Partij Voor Tilburg graag zien dat jonge ondernemers in onze stad de andere jonge Brabantse ondernemers beter kunnen ‘vinden’ en willen we dat er een betere promotie voor Brabant van de grond komt. Dit laatste vraagt wel een duidelijke profilering van Tilburg als stad. Deze profilering moet in samenspraak met de inwoners plaatsvinden en door iedereen gedragen worden. Tilburg is een ‘comeback city’ met veel potentie en bestaande uit vele netwerken. Ook deze Tilburgse netwerken blijken vaak nogal lokaal georiënteerd. Hier komen we terug op onze jonge ondernemers. Jonge ondernemers in Tilburg kunnen elkaar redelijk vinden in de stad zelf, maar vinden weinig aansluiting bij de bestaande ondernemersgroep. Er blijkt wel behoefte te zijn aan aansluiting, vooral regionaal. De jonge ondernemers hebben namelijk een flexibele instelling, zijn creatief en werken hard. Iets wat goed in de markt ligt. Doordat ieder voor zich werkt, kunnen zij zich niet echt op de kaart zetten. De Partij Voor Tilburg zou dan ook graag zien dat deze Brabantse talenten elkaar makkelijker kunnen vinden en wil graag meewerken aan een oplossing daarvoor. 16
 18. 18. TILBURG VEILIG Verkeer Het rode fietspad in Tilburg ligt als een rode draad door Tilburg. Het is van groot belang dat deze behouden blijft en waar dat nodig is, hersteld wordt. Ook uitbreiding van het fietspad in bijvoorbeeld de Reeshof is een belangrijk item. Vele Tilburgers bewegen zich namelijk fietsend door de stad en dat wil de Partij Voor Tilburg graag stimuleren. Het spreekt voor zich dat goede verlichting hierbij een vereiste is, zodat de Tilburger veilig van en naar huis kan fietsen. Het gevoel van veiligheid (op de fiets) komt ook in het gedrang door (meestal) jonge scooterrijders, die rakelings langs je heen rijden of samen met een fietser voorbij rijden. Natuurlijk, ook wij zijn jong geweest, maar dat wil niet zeggen dat je je niet aan de verkeersregels moet houden of rekening moet houden met anderen. De Partij Voor Tilburg zou graag zien dat hier politie of stadswachten meer actie in ondernemen. De controles die de politie regelmatig houdt bij allerlei middelbare scholen is een goed initiatief. Een ander alternatief is het lik op stuk beleid dat de Gemeente Oss uitvoert. De tien inwoners van deze gemeente die zich om de haverklap misdroegen in het verkeer, begingen sinds een nieuwe methode van de politie 42 procent minder overtredingen. Kleine criminaliteit Geweld, overval en beroving zijn speerpunten voor Tilburg omdat dit vaak voorkomende delicten zijn. Deze moeten worden teruggedrongen. Ook hebben deze delicten veel impact op het slachtoffer en geven ze veel maatschappelijke onrust. Een middel tegen kleine criminaliteit is bijvoorbeeld camerabewaking. Maar ook meer politie en stadswachten op straat kunnen kleine criminaliteit voorkomen. Samenscholing van grote groepen jeugd geeft ook een gevoel van onveiligheid van buurtbewoners en mensen die langs de groep willen lopen. Plaatsing van een mosquito 17
 19. 19. (hoogfrequent geluidssysteem dat alleen jongeren kunnen horen) zorgt ervoor dat jongeren op die plaats niet meer komen. Helaas ondervinden kleine kinderen hier ook last van, omdat zij deze tonen ook kunnen horen. Maar in ieder geval heb je dan op die plaats geen last meer van samenscholende jongeren. Natuurlijk gaan zij weer een andere plek zoeken, maar je kunt op deze manier de jongeren wel sturen. Schoolgaande jeugd op middelbaar onderwijs heeft veel lesuitval. In de onderbouw wordt dit vaak nog opgevangen, maar in de bovenbouw mogen de kinderen van het schoolplein af. Een aantal van hen doet dat en hangt dan ergens rond. Voor sommige kinderen betekent dat rottigheid uithalen. Lesuitval in de bovenbouw kan opgevangen worden door leraren flexibele uren te geven, zodat zij kunnen invallen als een collega er niet is. Op lagere scholen komt lesuitval praktisch niet voor. Huiselijk geweld Tilburg is al een aardig eind op weg als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld. Wel laat het nog wat te wensen over als het gaat om de samenwerking tussen politie, gemeente en huismeesters in wijken waar laag huursegment woningen staan. Vaak gaat het om wijken waar huurflats bewoond worden door studenten, jonge stelletjes en mensen met een uitkering. Regelmatig worden er juist in die wijken signalen opgevangen van huiselijk geweld en criminaliteit. Dat laatste ook zeker op grote schaal. Helaas is het vaak erg lastig als bewoner om hier een melding van te maken. Het betreft toch je buren en je wilt zelf ook prettig kunnen blijven wonen. Er kunnen nog zoveel meldpunten zijn, men kiest eerder om niets te zeggen dan wel. Begrijpelijk. Partij Voor Tilburg is van mening dat hierin een grote rol is weggelegd voor de huismeesters van de woningcorporaties. Het kan en mag niet zo zijn dat er niet eens meer wordt opgekeken van het feit dat er een politiebusje voor een flatgebouw staat. De huismeester moet hier actief achter aan om geïnformeerd te worden en te blijven en is de ogen, oren en mond van de wijk. Ook zou de drempel voor slachtoffers zelf en buurtbewoners lager moeten liggen om aangifte te doen 18
 20. 20. Wonen De wijk is de plek waar onveilige gevoelens de kop op kunnen steken, waar jongeren overlast kunnen veroorzaken en crimineel gedrag zichtbaar wordt. Een prettige en veilige woonomgeving Iedereen moet in de gelegenheid zijn op elk moment van de dag naar buiten te gaan. Mensen moeten het prettig vinden om buiten te zijn. Prettig is voor iedereen verschillend. Voor de een betekent het dat er genoeg veilige speelgelegenheid is. Anderen willen hun auto parkeren op een plek, waar geen vernielingen worden aangericht en vanwaar je rustig naar je woning kunt lopen. De wegen en paden moeten er goed uitzien. Mensen die moeilijk ter been zijn, moeten niet het risico lopen om te vallen door bijvoorbeeld kapotte tegels. Zwerfvuil op straat en in het groen moet worden voorkomen. Een prettige woning Woningen moeten goed worden onderhouden. Bewoners en (ver)huurders hebben hierin allen de verantwoordelijkheid. Tilburg moet bewoners en (ver)huurders stimuleren om hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. De Partij Voor Tilburg wil de woningcorporaties vragen om hierin een actieve rol in te nemen. Ook met het oog op duurzaamheid. Hoewel de nota wonen voor 2010-2015 al ingevuld is, zijn hier zeker nog mogelijkheden om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Tilburg moet hierin een voorbeeld willen zijn en dat moeten we gezamenlijk doen. Schone stad Een schone stad qua veiligheid betekent onder andere geen enge bosjes, onverlichte straten, geen zwerfvuil, geen graffiti, geen losse stoeptegels, geen gevaarlijke verkeerspunten. Tilburg moet inzetten op een veilige, schone stad. Hier hoort ook bij dat er geen afval rond zwerft wat het aanzien van de stad niet ten goede komt en een negatief effect zou kunnen hebben op het gedrag van bewoners. Hoewel de zorgdragende diensten hier erg goed werk in verrichten, zijn er nog verbetermogelijkheden. Neem de afvalcontainers bij flatgebouwen. Die grote zwarte bakken die in de grond zitten. Deze zijn bedoeld voor de flatbewoners zelf, er staat ook een mooi bord bij dat wie er onbevoegd gebruik van maakt 19
 21. 21. dat die gesanctioneerd zal worden, maar worden dankbaar gebruikt door mensen uit de wijk en inwoners die hun ‘illegale’ afval lozen. Dit alles kan omdat er nooit wordt gecontroleerd of de persoon die afval loost ook daadwerkelijk een flatbewoner is. De containers raken elke week overvol, tot irritatie van de bewoners. Niet alleen draagt dit niet bij aan een prettige woonsfeer, maar ook afvalscheiding en een schone wijk spelen hierin mee. De Partij Voor Tilburg wil dan ook op elke container een slotsysteem zoals bij de onlangs geplaatste containers op de Paleisring is gedaan. Op die manier kunnen alleen de bewoners bij de containers. Naast dergelijke basisvoorzieningen wil de Partij Voor Tilburg graag inzetten op Tilburg Duurzaam. Ooit waren we de schoonste stad van Nederland. Het zou mooi zijn wanneer we die reputatie weer mogen ontvangen. Dit is namelijk niet iets dat alleen een klimaattop aangaat. Een beter milieu begint toch echt bij jezelf, hoe cliché dat ook mag klinken. Partij Voor Tilburg is van mening dat er vooral lokaal een grote verantwoordelijkheid ligt om iets aan onze klimaatcrisis te doen. Wij willen dan ook gaan onderzoeken wat we als Tilburg kunnen bijdragen aan een schone stad en dus een schonere wereld. 20
 22. 22. TILBURG ACTIEF Kinderen & Ouderen Kinderen Kinderen zijn de toekomst. De kinderen van nu moeten zorgen voor de ouderen van straks. Daarom moet nu geïnvesteerd worden in onderwijs. Het onderwijs moet naar een hoger niveau en niet naar het niveau van de slechtste uit de klas. De kinderen die minder goed kunnen leren, moeten naar kleinschalige scholen, waarin het kind niet een nummer maar een persoon is en de aandacht krijgt die het nodig heeft om optimaal te kunnen presteren. De ouders van nu werken beiden. Dit betekent dat er niet altijd toezicht is op de kinderen. Als de kinderen nog op de lagere school zitten, dan biedt de naschoolse opvang uitkomst. Als de kinderen eenmaal naar de middelbare school gaan, is er niets. Voor deze kinderen zou er ook een opvang moeten zijn. Dit vraagt samenwerking van ouders, de Gemeente, verenigingen en scholen en kan niet alleen bij de ouders of scholen neer worden gelegd. Ook maakt de Partij Voor Tilburg zich zorgen over de jeugdzorg voor onze Tilburgse kinderen. Vaak krijgen we te horen dat er onvoldoende wordt samengewerkt en dat er alleen maar nieuwe initiatieven ontstaan die in hun eentje de problemen niet opgelost krijgen. Een verschijnsel dat ongeveer overeenkomt met het ontstaan van onze politieke partij. Nieuwe initiatieven zorgen doorgaans alleen maar voor meer versplintering. Dat is correct. Mits een nieuw initiatief juist een bepaald gat opvangt en probeert verbindingen te leggen en het belang van samenwerken te benadrukken. Dit is ook welkom in de Tilburgse jeugdzorgketen. Daarnaast wil de Partij Voor Tilburg graag het gesprek aangaan met lokale jeugdzorginstituties om te ontdekken hoe we betere zorg kunnen verlenen aan de jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Het komt nu nog te vaak voor dat een jongere hulp vraagt bij de jeugdzorg en weg wordt gestuurd omdat hij of zij bijna 18 wordt. Er is dan niemand die ze kan helpen. Dit vindt de Partij Voor Tilburg een kwalijke zaak. Vooral omdat vaak pas rond het 18de levensjaar duidelijk wordt 21
 23. 23. dat er iets niet klopte in het gezin, of zijn jongeren eindelijk zo ver om hulp te vragen. Het kan en mag niet zo zijn dat zij er dan alleen voor komen te staan. Ouderen Ouderen nemen een steeds grotere rol in de samenleving. Met je 65e ben je nog echt niet oud. Ouderen van nu zitten niet achter de geraniums, maar nemen zoveel mogelijk deel aan het sociale leven. Dit moet gestimuleerd worden. Recreatiemogelijkheden moeten dicht in de buurt van waar zij wonen, maar ook (vrijwilligers-)werk moet gestimuleerd worden. Ouderen die minder goed uit de voeten kunnen, moeten uit hun isolement gehaald worden. Voor ouderen is het erg belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Voor degenen voor wie dat niet meer lukt, moeten er verzorgingshuizen komen of bestaande verzorgingshuizen aangepast worden, waarin de thuissituatie zoveel mogelijk nagebootst wordt. Niet alleen qua omgeving, maar ook qua activiteiten. Activiteiten moeten afgestemd worden op de oudere qua niveau. Minderheden beleid Na de Tweede Wereldoorlog draaide in Nederland de economie door de wederopbouw op volle toeren. Toch heerste er werkloosheid. Veel Nederlanders vertrokken naar Australië, Canada en Nieuw Zeeland. Eind jaren vijftig en begin jaren zestig sloeg de situatie echter om. Het tekort aan ongeschoold personeel in de industrie werd zelfs zo groot, dat veel bedrijven arbeidskrachten gingen werven in de landen rondom de Middellandse Zee; eerst in Joegoslavië, Griekenland, Spanje en Italië, later ook in Turkije en Marokko. Aanvankelijk kwamen uitsluitend alleenstaande mannen naar Nederland. Ze werden gastarbeiders genoemd en door hun werkgevers ondergebracht in pensions of barakken. Iedereen veronderstelde dat de buitenlanders in korte tijd zoveel mogelijk geld wilden verdienen om terug te keren. In de contracten die de Nederlandse overheid met de landen van herkomst had gesloten, stond echter dat de gastarbeiders het recht hadden te blijven en na twee jaar hun familie konden laten overkomen. 22
 24. 24. Vooral de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders maakten massaal van dit recht gebruik. In 1975 werd de werving gestopt. Ook in Tilburg zijn enorm veel Turkse en Marokkaanse gastarbeiders binnengehaald. Dit is de eerste generatie, die nu van hun pensioen genieten. De laatste levensfase brengen ze door met hun kinderen, kleinkinderen en soms achterkleinkinderen. Het huidige klimaat in Nederland maakt het echter niet rooskleuriger voor onze medelanders. Sommige partijen zien alleen nog het negatieve in van vooral de Islamitische samenleving. En willen het liefst dat iedereen niet morgen, maar gisteren weer vertrekt naar land van herkomst. Als Partij Voor Tilburg willen wij echter samen met onze medelanders doorwerken aan een mooie toekomst voor Tilburg. De 1e generatie willen wij rust meegeven, de rust dat hun kinderen en kleinkinderen zullen werken en leven in een mooi Tilburg. Een stad waar ook de medelanders een enorm belangrijke basis hebben helpen opbouwen in de industrie en waar ook nu hun kinderen en kleinkinderen naar school gaan en werken. U wilt toch ook dat zij op een positieve manier kunnen doorleven? U wilt straks na de verkiezingen toch ook niet denken had ik toch maar gestemd…. Ook uw stem telt en zorg daarmee ervoor dat wij samen sterk staan, samen kunnen bouwen aan een beter Tilburg. Tilburg Studentenstad Hoe vaak hebben we als stad de opmerking moeten incasseren dat Tilburg lelijk is? Zo vaak, dat we het bijna allemaal zijn gaan geloven en studenten zelfs wegblijven om dit imago! Tilburg is misschien niet mooi volgens de Randstad definitie en Tilburg kent geen typisch historisch centrum, maar wat we wel hebben zijn zeer goede onderwijsvoorzieningen en een prachtige ziel. Nergens kun je bijvoorbeeld zo gemoedelijk stappen en wel met een aanbod voor ieder wat wils. Dit is iets dat veel potentiële studenten niet zien. Het wordt dus tijd om eens wat aan het Tilburgse minderwaardigheidscomplex te doen en onszelf opnieuw op de kaart te zetten. Dit doen we door er in de eerste plaats voor te zorgen dat de basisvoorzieningen voor studenten goed geregeld zijn om vervolgens meer zichtbaar te maken wat we te bieden hebben. Dit laatste kan alleen als we er voor 23
 25. 25. uit durven komen dat Tilburg mooi is! We moeten als stad anders durven zijn, dat is namelijk onze kracht. We zijn een studentenstad en moeten het wel aantrekkelijk maken voor studenten om hier te wonen en te studeren. De studententijd is ontzettend leerzaam, maar moet vooral leuk zijn. Dat moet kunnen in een stad als Tilburg. De Partij Voor Tilburg heeft bijvoorbeeld begrepen dat Tilburgse Studenten behoefte hebben aan een ruimte in het centrum waar in stilte gestudeerd kan worden. De Openbare Bibliotheek Tilburg kan dit helaas niet bieden en de studentenhuizen zijn vaak erg rumoerig. Hier wil de Partij Voor Tilburg graag een geschikte oplossing voor vinden. Ook zijn de kamerprijzen en wachtlijsten nog steeds stijgende en is het busvervoer niet optimaal naar de Universiteit en Hogescholen. Zorgen waar de Partij Voor Tilburg zich hier graag – in samenwerking met de studentenverenigingen, studieverenigingen en medezeggenschapsraden – over wil buigen. Mogelijk zou deze samenwerking kunnen plaatsvinden in de vorm van een Studenten Adviesraad. De Partij Voor Tilburg wil graag polsen onder de studenten of dit haalbaar zou zijn en bij voldoende animo zouden we hier graag mee willen starten. Wij zien hierbij een raad voor ons, met afgevaardigden van de verschillende studierichtingen die onze stad kent en die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan de raad. Daarnaast wil de Partij Voor Tilburg niet alleen talent aantrekken van buiten de stad, maar ook benutten van wat er in de stad al aan talent aanwezig is. Talent uit zich in vele vormen en dat mogen we niet vergeten. Ook is er een grote groep studenten die hier studeert, maar buiten Tilburg woont. Uiteraard is iedereen vrij om te gaan en staan waar hij of zij wil, maar mogelijk zitten er redenen achter waar we als stad iets aan zouden kunnen en moeten doen. De Partij Voor Tilburg wil hierin dan ook het gesprek aangaan met deze studenten om te kunnen inventariseren waarin we dan als stad mogelijk tekort schieten. Dit geldt ook voor het signaal dat internationale studenten onvoldoende steun ervaren bij hun komst naar Tilburg en studenten die wegblijven omdat de criminaliteitscijfers voor Tilburg niet heel verwarmend zijn. Werknemers & Werkgevers “De werkgelegenheid in Tilburg is in 2009 gestegen met 1250 banen. Ondanks de economische crisis konden mensen aan het werk in de gezondheidszorg, de bouw en het onderwijs. Wel daalde de werkgelegenheid in de industriële sector en zakelijke dienstverlening. Met de 24
 26. 26. toename van 1250 banen heeft Tilburg haar doel om tussen 2006 en 2010 ruim 4500 banen te scheppen ruimschoots behaald. In totaal zijn er in die periode 7600 banen bijgekomen.” (bron: Omroep Brabant, 6 november 2009) Voor de industriële sector en zakelijke dienstverlening is er dus nog werk aan de winkel voor Tilburg. Tilburg moet een goed klimaat scheppen voor bedrijven om zich hier te vestigen. Spoorzone en ambities voor Tilburg De Spoorzone is een groot binnenstedelijk gebied dat door het centrum van de stad loopt van Ringbaan West naar De Heuvel. Het is onderverdeeld in de deelgebieden: • NS-werkplaats en de omgeving van het station in Tilburg. • In het westen het Hollandterrein en het Haestrechtkwartier (is reeds ontwikkeld). Nieuw is de herontwikkeling van de Hart van Brabantlaan, Vormenfabriek, Lochtstraat Zuid en Noord, het voormalige Drukkerij Zwijssen-terrein. • Het voormalige Van Gend & Loosterrein (hier liggen grote mogelijkheden). Om een duidelijke en logische stap te maken in de groei en ontwikkeling van de stad is het de manier om een krachtig en zelfbewust visitekaartje te ontwikkelen. Waarom belangrijk: Er is behoefte aan een economische groei voor het eigenlijk te kleine centrum voor een stad als Tilburg met haar ruim 200.000 inwoners. De Spoorzone sluit mooi aan en kan voorzien in de behoefte. Er bestaat de kans een uniek stuk te ontwikkelen dat aantrekkelijk is en een uitbreiding is op de al goede infrastructuur van de stad. Gelet op de economie en vestigingsfactoren ligt er juist voor deze zone een enorm arbeidspotentieel. Dit versterkt de positie van de stad. Zakelijke dienstverleners, Universiteit en Hogescholen kunnen zich hier vestigen. Tilburg kan een centrale functie innemen binnen Brabantstad en als openbaarvervoersknooppunt. Binnen Brabantstad staat een metro-achtig vervoersnetwerk op stapel dat de grote Brabantse steden met elkaar gaat verbinden. Ideaal voor “spoorstudenten” en forenzen die optimaal kunnen reizen, studeren en werken. De Partij Voor Tilburg ondersteunt deze 25
 27. 27. initiatieven en denkt dat er ruimte is voor jonge en creatieve ondernemers die zich kunnen accentueren en onderscheiden op nieuwe media en muziek. Ook bedrijven in de dienstverlening, IT kunnen er straks een hoogwaardige locatie vinden. Naast versterking van de economie zijn er ook extra kansen voor de cultuur en wonen binnen dit unieke gebied. Afgestudeerde studenten kunnen straks verbonden blijven aan de stad. Tilburg kan hiermee een versterkte concurrentiepositie opbouwen; bouwen aan kennisintensieve economie. Functies die nodig zijn in dit gebied om te kunnen slagen zijn: Werken, Wonen, Cultuur, Onderwijs en Horeca/Vermaak. Meedenken over de ontwikkeling van dit gebied is voor de stad van groot belang. Er lopen diverse werkgroepen uit verschillende invalshoeken, Partij Voor Tilburg wil dit avontuur graag samen met u aangaan. Fontys De Fontys is in november/december 2009 veel in de publiciteit geweest. “Sociale Studies definitief weg uit Tilburg.”” Sociale Studies vanaf februari in Eindhoven.” Maar ook “Fontys wil bouwen in Tilburg.” Vooral dit laatste is van belang voor Tilburg. Fontys wil in de Spoorzone een complex voor 12.000 studenten bouwen. Dit betekent een aanzuigende kracht voor studenten naar Tilburg en het betekent ook werkgelegenheid voor de Tilburgers. De Partij Voor Tilburg wil graag meedenken met Fontys om in de Spoorzone te bouwen. Cultureel Tilburg De afgelopen tijd is er in de Tilburgse politiek veel gediscussieerd over cultuur en de gelden voor cultuur. Partij Voor Tilburg ziet in dat deze politieke discussie niet heeft bijgedragen aan een beter cultureel beleid en klimaat in de stad. Als iets niet samen gaat met creativiteit dan is het politiek en de daarbij behorende bureaucratie. Partij Voor Tilburg heeft begrepen dat andere steden daar een oplossing voor hebben gevonden in de vorm van een kunstraad. De Partij Voor Tilburg wil gaan bekijken in hoeverre een dergelijke raad ook haalbaar zou zijn voor onze stad of wat anders zou kunnen bijdragen aan een beter cultureel klimaat. De Partij Voor Tilburg acht cultuur namelijk zeer van belang. Dit omdat evenementen als het Festival van het Levenslied, Incubate, Festival Mundial, de kermis etc. mensen bindt en Tilburg ook 26
 28. 28. meer op de kaart zet. Iets wat ten goede komt van de werkgelegenheid. Een goed cultureel klimaat maakt Tilburg namelijk aantrekkelijker voor ondernemers om zich hier te vestigen en maakt het aantrekkelijker voor studenten om hier te komen studeren en hopelijk na het afstuderen ook te blijven wonen. Iets wat de stad heeft uitgesproken graag te willen. De Partij Voor Tilburg wil dit ook. We vinden het zonde dat talent telkens ‘verloren’ raakt en ondernemers huiverig zijn om naar het zuiden te komen. Het is dus tijd hier iets aan te doen. Ook is het leven al zwaar genoeg met alle problemen die ieder gezin kent en vraagt de crisis niet alleen om steun op het gebied van werkgevers&werknemersbeleid, maar vooral ook een beetje afleiding. We zijn de zesde stad van Nederland en moeten het hebben van de sfeer die we te bieden hebben. Partij Voor Tilburg wil dan ook meer doen aan het aanzien van de stad (en dat kan al met minimale veranderingen) en het stimuleren van culturele initiatieven die vanuit Tilburg als belangrijk worden gekenmerkt. Sport Tilburg herbergt tal van verenigingen en sportclubs, waar veel Tilburgers lid van zijn. Daarom wordt er aan de weg getimmerd in projecten als Stappegoor, Drieburcht, Spoorzone enz. Natuurlijk is dit goed en van groot belang voor Tilburg als sportstad. Toch willen wij naast dit streven een stapje terug doen omdat wij de bestaande verenigingen en clubs een warm hart toedragen. Vele sportverenigingen in Tilburg hebben het moeilijk. Vaak zie je dat het “reilen en zeilen” van de clubs wordt bepaald door de hoeveelheid sponsoren en vrijwilligers die ze hebben. Het verbaast daarom niemand dat deze clubs nagenoeg niet rond kunnen komen. Het gevolg is dat er wordt bezuinigd op onderhoud en andere zaken die niet goed zijn voor de uitstraling van de vereniging. Het weerhoudt vele Tilburgers hierdoor lid te worden van de clubs of gebruik te maken van de (vaak slechte) faciliteiten. Naast dit fenomeen hebben clubs te maken met vergrijzing van de samenleving en verandering van interesse bij de jongeren. De jongeren spelen niet meer zo veel op straat. Computeren, gamen en indoor vertier, is aan de orde van de dag. Als de aantrekkingskracht van de sportverenigingen groter wordt, kunnen we deze groep kinderen bereiken weer deel te nemen aan 27
 29. 29. sporten. Een aantal zaken zal om e.e.a. te bereiken moeten veranderen of ondersteund moeten worden. Wij denken daarbij aan: • Verbeteren van de aantrekkingskracht van clubs in de vorm van combi lidmaatschappen of try out leden e.d. • Het economisch leiden van verenigingen in de vorm van het groeperen van sportfaciliteiten, groeperen van administratieve werkzaamheden en het koppelen van onderhoud en inkoopbeleid. • Het wegwerken van achterstallig onderhoud of aan nieuwbouw denken door het groeperen van deze sportfaciliteiten. Dit hoeft niet altijd gepaard te gaan met een fusie. De clubs kunnen hun eigen identiteit vaak behouden. • De vrijwilligers meer georganiseerd laten werken, betere taakverdeling, zodat er economischer kan worden samen gewerkt. Een samenwerkingsverband door diverse verenigingen is hierbij van belang. Daar de samenleving vergrijst, vinden wij het belangrijk te onderzoeken wat dit betekent voor de sportbeoefening. Er zullen plannen gemaakt moeten worden voor zowel op korte als op lange termijn om te voldoen aan de behoefte van deze groep sportbeoefenaars. Wij willen hiermee de oudere sporters ondersteunen en stimuleren in hun sportbeoefening alsmede de faciliteiten hiervoor te verbeteren. Topsport Naast recreatief sporten kent Tilburg een diversiteit aan topsport. Hierbij voelt nagenoeg de gehele bevolkingsgroep zich nauw betrokken. Het is daarom logisch dat topsport bij ons hoog in het vaandel staat. De prestaties van de Tilburgse topsporters bepalen voor een groot deel de sfeer onder de Tilburgse bevolking. Wie heeft het niet over bijvoorbeeld Willem ll, de Trappers, TMHC Tilburg, het Were-di beachvolleybal, onze roeiers van 28
 30. 30. Vidar, de prestaties van onze judoka’s, enz. Het zijn de gesprekken de van de dag, die zorgen voor een bepaalde sfeer zowel voor, tijdens als na het weekend. Bij goede resultaten zal er niet alleen in geheel Tilburg een betere sfeer zijn maar ook economisch een verbetering plaats vinden. Voor ons staat als een paal boven water dat we in Tilburg het fenomeen Topsport moeten ondersteunen en uitbreiden tot een volwaardig niveau dat bij een stad als Tilburg hoort. Wij zullen hierin zowel organisatorisch als facilitair een betere samenwerking moeten creëren met de verenigingen, scholen, begeleiders en alle betrokkenen die zorg dragen om de topsporters de mogelijkheid te bieden een zo hoog mogelijk prestatie te laten bereiken. Wij zetten ons in voor een initiatief om Topsport door te laten groeien tot nationaal niveau, niet alleen op het gebied van de bestaande sporten, maar in een veel breder gebied zodat Tilburg zich op meerdere fronten kan meten met gelijkwaardige steden. De topsportklas is hier een goed voorbeeld van. Er is ook een ontwikkeling gaande om judo, streetdance en taekwondo naar een hoog cq. olympisch niveau te brengen. Deze initiatieven worden door de Partij Voor Tilburg ondersteund. Wij zijn er voor Tilburg en doen het voor de Tilburgse sporters. 29
 31. 31. AFSLUITING Voorop staat dat we het samen met de mensen in de stad willen doen. We zijn er voor jullie! Niet voor onszelf, niet meer voor die groep dan voor de andere, maar voor elke inwoner van Tilburg. Wanneer de stad kiest voor de Partij Voor Tilburg dan nemen wij deze stem zeer serieus. We willen blijvend in contact zijn met iedereen, maar weten ook dat we niet iedereen kunnen bereiken. Daarin ligt dan ook een rol voor alle Tilburgers. Pak deze kans om de oren en ogen open te houden en geef wat u ziet en hoort door aan ons! Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat ons bereiken zo min mogelijk moeite kost. Niet alleen willen we dit inrichten door gebruik te maken van de huidige technische middelen, maar we zijn ook niet te beroerd om even langs te komen om naar u te komen luisteren. Laten we samen het goede voorbeeld gaan geven en er helemaal voor gaan! Voor elkaar, met elkaar, voor Tilburg! Met een vriendelijke en dienstbare Tilburgse groet, Partij Voor Tilburg 30

×