Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

System shifters 19062011def

458 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

System shifters 19062011def

 1. 1. System Shifters<br />DUURZAME INNOVATIE<br />WAT, WAAROM, HOE?<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />1<br />
 2. 2. WAAROM?<br />Duurzaamheid = Hippe hype ?<br />Ecochic? Maar ook ecomoe, ecohypocriet, ecolui...<br />Voor betere westerse middenklasse en hippe vogels?<br />Duurzaamheid wordt mainstream !<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />2<br />
 3. 3. I. TROUBLE IN PARADISE…<br />WAAROM?<br /><ul><li>Tja...
 4. 4. Eenpoging ...</li></ul>NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />3<br />
 5. 5. CLIMATE CHANGE/ENERGIE<br />
 6. 6. <ul><li>Opwarming van maximaal 2-2,4°C komtovereen met:
 7. 7. Mondialedaling 50-85% uitstoottegen 2050
 8. 8. VoorWesterselanden: dalinguitstoot 80-90% !!!
 9. 9. Bye Hopenhagen ? Hallo Cancun ? Quid Durban herfst 2011?</li></li></ul><li>“Evolutie” Aralmeer 1973-2004<br />
 10. 10. Brugge Plage ???<br />
 11. 11. AFVAL<br />MILIEUVERVUILING<br />
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14. + Sociale Onrechtvaardigheid<br />
 15. 15. Klimaat - sociale rechtvaardigheid<br />Wereldwijde uitstoot broeikasgassen<br />Dodelijke slachtoffers klimaatverandering<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />12<br />Bron: www.ieet.org<br />
 16. 16. Risicoverschil Noord-Zuid op gevolgen klimaatverandering is 1/80<br />
 17. 17. WATERSCHAARSTE<br />
 18. 18. Slechts 2,5 % van alle water is zoet water en 70% daarvan zit in gletsjers, <br />1/6 hangt direct af van water uitglestjers<br />
 19. 19. Opraken fossiele brandstoffen (piekolie) <br />en grondstoffen<br />
 20. 20. Over:<br />Koper: 57 jr<br />Goud: 41 jr<br />Indium: 8 jr<br />Recycle rate: <br />Koper: 31%<br />Goud: 43%<br />Indium: 0%<br />
 21. 21. OVERBEVOLKING<br />Bron: Museum of Natural History and Science (New York)<br />
 22. 22. Sinds 2006: Zuidenverhuurtong.<br />20 miljoen hectare landbouwgrondaanbuitenlandseinvesteerdersvoorvoedsel- en biobrandstoffenproductie<br />VOEDSEL-<br />SCHAARSTE<br />Tegen 2050 moet wereldvoedselproductie + 70% om bevolkingsgroei op te vangen...<br />
 23. 23. Rijkste 20% consumeert:<br />45 % van alle vlees en vis<br />58 % van alle energie<br />84 % van alle papier <br />87 % van alle auto’s<br />Armste 20 % doet het met:<br />5 % van alle vlees en vis<br />4 % van de energie <br />1 % van het papier en de auto’s.<br />Jaarlijkse elektriciteitsconsumptie:<br />Tsjaad: bijna 9 KWh/inwoner <br />DR Congo: 10,5 KWh/inwoner <br />België: 7.940 KWh/inwoner <br />Luxemburg: 12.900 KWh/inwoner. <br />Bron figuur: www.footprintnetwork.org<br />
 24. 24. AFNAME BIODIVERSITEIT<br />
 25. 25. ONTBOSSING<br />
 26. 26. De ultieme, mooie, snelle, efficiënte groene auto om in de file te gaan blinken?<br />vs<br />MOBILITEIT<br />
 27. 27.
 28. 28. Stress ... <br />Overbevolking<br />Klimaatopwarming<br />Grondstoffenschaarste<br />Globalisatie<br />Milieuvervuiling<br />Water en voedselschaartse<br />Energie-Piekolie<br />Ontbossing<br />Verlies Biodiversiteit<br />Mobiliteit<br />Sociale onrechtvaardigheid<br />......<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />25<br />
 29. 29. No Planet B !!!<br /> Ecologische voetafdruk<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />26<br />Bron: Footprintnetwork.org<br />
 30. 30. No planet B !!!<br />‘Earth Overshoot Day’<br />1986: 31 december<br />1990: 7 december<br />1995: 21 november<br />2006: 9 oktober<br />2007: 28 september<br />2008: 23 september<br />2009: 25 september!<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />27<br />Bron: Footprintnetwork.org<br />
 31. 31. No planet B !!!<br />Gem EVA/capita<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />Bron: LPR rapport (WWF) 2006<br />28<br />Bron: Footprintnetwork.org<br />
 32. 32. Tips EVA<br /><ul><li>ecolife.be
 33. 33. www.wwf-footprint.be/nl/
 34. 34. lowimpactman.be / lowimpactman.wordpress.be
 35. 35. footrpintnetwork.org</li></ul>NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />29<br />
 36. 36. Hoe zijn we hier aanbeland ? <br />CONSUMO ERGO SUM<br />THE STORY OF STUFF<br />http://www.youtube.com/watch?v=gLBE5QAYXp8<br />We zitten allemaal lekker comfortabel in de spullen... maar waar komen die allemaal vandaan en wat gebeurt ermee als ze out of use zijn?<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />30<br />
 37. 37. Hoe begon dat ook alweer? Consumo ergo sum <br />Evolutie totale consumentenkrediet US<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />31<br />
 38. 38. Consumo ergo sum <br /> Sterke groei van de CONSUMPTIE vanaf 2000<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />32<br />
 39. 39. Consumo ergo sum <br />Vanaf januari 2005 zijn de inkomsten kleiner dan de consumptieve bestedingen (US)<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />33<br />
 40. 40. Consumo ergo sum... <br />
 41. 41. + Crisis Financieel systeem<br />+ verschuiving economisch macht nr Oosten (BRIC)<br /> Welvaart vs welzijn<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />35<br />
 42. 42. paying with dollars and respect<br />March 12, 2010 <br />The strength of consumers never has been bigger than today. Imagine them mining the current potential to evolve towards a radically modified system of value transfer.<br />Is it time to re-think economic growth?<br />'The crisis doesn't only make us free to imagine other models, another future, another world. It obliges us to do so.'<br />President Nicolas Sarkozy, Paris, September 2009<br />
 43. 43. Begrippen<br /><ul><li>Duurzame ontwikkeling</li></ul>VN rapport '87<br />Een zodanige ontwikkeling dat onze generaties kunnen voorzien in hun behoeften zonder toekomstige generaties die mogelijkheid te ontnemen. Dit is geformuleerd door de commissie Brundtland in het rapport ‘Our common future’, Verenigde Naties, 1987. <br />Duurzame ontwikkeling kent in de praktijk uiteenlopende werkvelden zoals duurzame gebiedsontwikkeling, duurzame energie, duurzame landbouw, duurzame innovatie.<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />37<br />
 44. 44. Begrippen<br />MVO<br />Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces.<br />Profit: de economische dimensie van ondernemen. Goederen en diensten voortbrengen met winst als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan.<br />People: de sociale dimensie van ondernemen. De gevolgen van ondernemen voor mensen binnen en buiten de onderneming.<br />Planet: de milieudimensie van ondernemen. De effecten van ondernemen op het natuurlijke leefmilieu.<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />38<br />
 45. 45. Begrippen <br /> Transitie<br />Een transitie is een structurele maatschappelijke verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu. In het begin van een transities gaan veranderingen vaak traag, hetgeen met een S-curve gevisualiseerd kan worden. Na een ‘take off’ komt een versnelling, en uiteindelijk volgt een stabilisatie als de omslag is voltooid. Bij transities kan verder op zowel macro-, meso- als micro-niveau sprake zijn van veranderingsgerichte activiteiten (J. Rotmans).<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />39<br />
 46. 46. Begrippen <br /><ul><li>Transitiemanagement</li></ul>Onder de titelTransitiemanagementbeschrijven diverse auteurs eenwijze van bevorderen van transities. Erwordenvierstappenonderscheiden. In stapéénwordtgeanalyseerd en eenstrategischevisieontwikkeld. In stap twee wordtditvertaaldnaardeelsystemen. In stapdriewordenexperimenten en projectenbepaald. Stapvier is voortgangsbewaking en bijsturing. Teveelbemoeienis door beslissersuit het systeemdatvooreentransitiestaatvertraagt het proces. Teweinigechterook. Een‘transitiearena’,eendenktank die volgensbepaalde regels wordtsamengesteld, kaneenproductievemiddenwegzijn. De transitiearenastelteentransitieagendasamen en initiëerttransitieexperimenten. Die experimentenkunnenrechtstreeksinvullinggevenaan de gewenstetransitie, of voorwaardescheppendzijn. <br />NETWERKECONOMIE<br />Greenovation Mgmt<br />Nico Storme<br />Duurzame Innovatie<br />Brugge 24 /03/2010<br />40<br />
 47. 47. II. SOLUTIONS<br />DUURZAME INNOVATIE<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />41<br />
 48. 48. Waar zijn we ? <br /> Globale herbalancering ?<br /> Post carbontijdperk ?<br />Oosterse Renaissance?<br />Duurzaamheidsrevolutie?<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />42<br />
 49. 49. Innovatie <br />INNOVATIE is everywhere<br />INNOVATIE = VALUE STREAMS<br />cfr Schumpeter & <br />disruptive innovation, creative destruction<br /> INNOVATIE is HOT<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />43<br />
 50. 50. De zesde innovatiegolf<br /> Geert Noels - Econoshock<br />Zes innovatiegolven<br />golf 5: Software, netwerken, biotech, ICT<br />golf 6: Nano, HE, duurzame technologie, klimaatbeheer<br />piek rond 2025<br />Bron: www.econoshcok.be<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />44<br />
 51. 51. Begrip<br />Duurzameinnovatie<br />Eenmogelijkedefinitie: Een aspect van duurzameontwikkelinggericht op producten en productiewijzen, en de economische, ecologische en socialeeffectendaarvan. Duurzameinnovatiebetrefttelkens de heleketenvanafgrondstofwinning, via productie en consumptie tot restverwerking. Duurzameinnovatiewordtgerealiseerd door kenniscreatie. Duurzaamheid is daardooreenrelatiefbegripomdat de inzichten in watduurzaam is voortdurendwijzigen. Het innovatieprocesmoetdaaromzozijningerichtdatverduurzamen de basishouding is.<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />45<br />
 52. 52. Innovatie <br />Duurzame Product innovaties: zie bvb <br />Systeeminnovaties <br />PRODUCT<br />INNOVATIE<br />SYSTEEM<br />TRANSITIE <br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />46<br />
 53. 53. Innovatie - Consumptie <br /> Technologie onvoldoende voor transitie (cfr rebound effect) !<br />GEDRAGSVERANDERING<br />SYSTEEMINNOVATIES <br />Processen !<br />Duurzame Consumptie<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />47<br />
 54. 54. Duurzaamheidstransitievereist:<br />Gedrag, attitude, socialenormen, structuren<br />Erkomtwat op gang (vboverheid, voeding, energie, bouwen) vsvbreizen<br />Duurzame Productie<br />Duurzame Consumptie<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />REBOUND EFFECT<br />48<br />
 55. 55. Consuminderen vs Consumanderen<br /><ul><li>Gedragveranderingvoor minder consumeren ?
 56. 56. of beide ?
 57. 57. Gedragveranderingvoorandersconsumeren ?</li></ul>PUSH<br />Negatieve boodschap<br />Sexy, fun, beschikbaar <br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />vb C2C Braungart (“Afval is voedsel”)<br />PULL<br />49<br />
 58. 58. Klimaatwijken als emergent collective <br />FUN en samenwerking, gemeenschapgevoel als succesfactor !<br /><ul><li>Groep gezinnen gaat weddenschap aan: 8% reductie energieverbruik in 6 maanden
 59. 59. Samen energie besparen leuker dan alleen
 60. 60. Energiemeester: tips en informatie
 61. 61. Tussentijdse energieborrels: maak verandering plezant
 62. 62. Enorm succes in Vlaanderen: 105 gemeenten, 346 wijken, 3340 gezinnen</li></ul>NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />50<br />
 63. 63. Innovatie - Productie <br /><ul><li>Productontwerp (Ecodesign- Design for disassembly -Design for sustainability- C2C ...)
 64. 64. Duurzameaankoop, SCM, reverse logistics, green marketing, bewustwording, MVO, recycling, ketentransparantie, afvalscheiding, subsidiebeleid, ...
 65. 65. Technologie!! cfr Clean Tech HE (Electrawinds, Enfinity, Energy ICT, VynckeEnergietechniek, ...), Internet of Things, RFID, smartphone apps, smart grids,
 66. 66. LokaleProductiecfrbiovoeding, rapid 3D printing, cfr. video iMade vbn</li></ul>NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />51<br />
 67. 67. Onze producten moeten tot meer welzijn van onze klanten leiden. Dan ontkom je er niet aan om zuinig te zijn op grondstoffen, milieu en het klimaat<br />Het streven naar duurzaamheid maakt je ook concurrerend: minder energieverbruik bij productie, minder verpakkingsmateriaal en componenten zonder giftige stoffen leiden tot meer effectiviteit.<br />Wij willen marktleider zijn op het gebied van duurzaamheid <br />Bovendien zal de klant duurzaamheid in toenemende mate meewegen bij zijn aankopen.<br />
 68. 68. Innovatie - Productie<br />“BUSINESS AS USUAL”<br /><ul><li>Uitputtingnatuurlijkehulpbronnen
 69. 69. Creëertafval en schadelijkeemissies
 70. 70. “cradle to grave”
 71. 71. Competitie: tegenelkaar
 72. 72. Based on efficiency: “minder”
 73. 73. Inspired by “lineairdenken”</li></ul>NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />53<br />
 74. 74. Inspiratie: C2C alsinnovatieplatform<br />3 BASIS PRINCIPES:<br />1° AFVAL = VOEDSEL<br />BIO of TECH cyclus<br />Nutriëntenwordenopnieuwnutriënten<br />2° ENERGIE= GEBRUIK ZON / RENEWABLES<br />3° CELEBRATE DIVERSITEIT (Bio-, cultureel, conceptueel,…)<br />"De industrie moet ecosystemen - het biologische metabolisme van de natuur - beschermen en verrijken. Tegelijkertijd moet zij een veilig, productief technisch metabolisme in stand houden voor hoogwaardig gebruik en de circulatie van minerale, synthetische en andere materialen."<br />Bron: MBDC<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />
 75. 75. C2C: op naareenkringloopeconomie<br />1. Gebruiklokalematerialen<br />2. Hou bio- en technologischekringlopengescheiden<br />Cradle to CradleipvCradle to Grave<br />Circulaireeconomie<br />3. Gebruikalleenenergieuithernieuwbarebron, zon!<br />4. Bewaaksocialerechtvaardigheid - Diversiteit<br />5. Pas dezeprincipesoveral toe<br />Stroomafwaarts, stroomopwaarts<br />Huisvesting, ondersteunendediensten<br /><ul><li>Afvalwordtvoedsel
 76. 76. Consumptie is nietmeerschadelijk
 77. 77. Economischegroei is verantwoord
 78. 78. Brugtussenondernemers en milieubeschermers
 79. 79. Ruimtevoorvernieuwing van bedrijfsmissies</li></ul>NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />
 80. 80. C2C <br />ECO-EFFICIËNTIE vs ECO EFFECTIVITEIT<br />MORE GOOD, NOT JUST LESS BAD<br />RECYCLING vs DOWNCYCLING en UPCYCLING<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />SAMENWERKING / OPEN DATA<br />
 81. 81. C2C... Kringlopen sluiten...<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />57<br />VIDEO: C2C platform<br />
 82. 82. C2C<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />58<br />
 83. 83. C2C<br /><ul><li> Cradle to Cradle (C2C)</li></ul>Eenvisie op duurzameinnovatie die het belangbenadrukt van gebruik van lokalegrondstoffen, inrichten van geslotenbiologische en technologischekringlopen (vermijden van afval), gebruik van energieuithernieuwbarebron, bewerkstelligen van socialerechtvaardigheid en toepassen van dezeprincipeslangs de helevoortbrengingsketen en in ondersteunendeprocessen. Voldoenaan C2C-criteria betekentdateenpositievebijdrageontstaataanzowel people, planet als profit, in plaats van een minder negatieve. Cradle to Cradle is hiermee het eersteduurzaamheidsconceptdateenbrugweetteslaantussenklassiekondernemersdenken (‘milieuzorgkost geld’) en klassiekmilieubeschermersdenken (‘productie is milieugevaarlijk’). Cradle to Cradle is op dit moment een van de meestaansprekendevisies op duurzameinnovatie, maar in Belgiënogonvoldoendebekendbijproducenten, overheid en consumenten.<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />59<br />
 84. 84. Sceptiscisme vs optimisme <br /> Karl Popper:<br /> wetenschapsfilosoof liberale democratie<br />Maar ook bekend om :<br />“ Optimism is a moral duty”<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />60<br />
 85. 85. Optimism is a moral duty ... <br />http://masdarcity.ae/en/<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />61<br />
 86. 86. Optimism is a moral duty ...<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />JULLIE…<br />62<br />
 87. 87. De groene economie... <br />Crisis scheptkansen ! Duurzaamheidhoortaantrekkelijk, sexy tezijn ... <br />Diensteneconomie: Leasingconcepten, van verbruikersnaargebruikers, systeeminnovaties! Cfrstudie OVAM verdiensting<br />Globaalprobleem, globaleoplossing, blik op de wereld! <br />”Treating products as capital goods will create more jobs because repair, renovation, disassembly and remanufacturing are inherently more labor-intensive than original equipment manufacturing. These activities (...) are less repetitive and standardized. For workers they will be more interesting and will require higher levels of skill.” (Ayres, 2008) <br />Arbeidsintensief, hogerewaarde, opleiding en vorming<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />63<br />
 88. 88. Conclusie<br /> Welke vakken ? MVO, Ecologische Economie, Energie Economie, Green IT, Duurzaam bouwen, duurzame bedrijventerreinen, Mens en Ecologie, duurzaamheidsrapportering, probleemoplossend denken en creativiteit, duurzame innovatie, duurzaam ondernemen ... <br />De groene economie, duurzame innovatie en greenovation & Netwerkeconomie = a PERFECT MATCH !<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />64<br />
 89. 89. CHANGE…<br />NIEUWE UNIEKE OPLEIDING:<br />HOWEST/<br />NETWERKECONOMIE/<br />GREENOVATING ORGANISATIONS<br />WWW.HOWEST.BE/NETWERKECONOMIE<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />
 90. 90. Netwerkeconomie Greenovation vs groene economie <br /><ul><li>Studentenklaarstomenvoor de groeneeconomie
 91. 91. Skills, competenties, waarden, kennis, attitude
 92. 92. Integratie in het bedrijfsleven</li></ul>NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />66<br />
 93. 93. Netwerkeconomie Greenovation Competenties <br />Samenwerking, Co-creation, zievb SCM voor reverse logistics<br />cfr. Emergent collectives vbklimaatwijken, transitiewijken etc.<br />Lateraaldenkenvslineair , overzicht, processen, helicopter view<br />Creativiteit & pro-actiefOndernemerschap, actiegericht<br />Linken ! Systeemdenken ! Complexiteit van duurzaamheid<br />vb HE: Smart grid: ICT toptech, Zie ICT pijler NE<br />Internationaal (netwerken) open geest, blik op de wereld<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />67<br />
 94. 94. The End ... of ... The Beginning?<br />Dank voor uw aandacht !<br />Nico Storme<br />Nico.storme@gmail.com<br />Nico.storme@howest.be<br />Tel 0478/600317<br />Twitter, skype: nicostorme<br />NicoStorme<br />@ System Shifters<br />Brugge, 19/6/2011<br />HOWEST<br />NETWERKECONOMIE<br />GreenovationMgmt<br />68<br />

×