S   h e    n   a d     n o    b e     b    i                      უკვე ათასობი...
ბრინჯაო სპილენძის შენადნობიaსხვადასხვა ქიმიურ ელემენტთან,უმთავრესად ლითონebTan: კალასთან,ალუმინთან , ბერილიუმთან და სხვა.ბ...
თითბერი, სპილენძის ფუძეზე                     დამზადებული შენადნობიa,                ...
ფოსფორთან, გოგირდთან; ცხელ მდგომარეობაში წნევით ძნელიდასამუშავებელია.თუჯი რკინის მადნის გადამუშავების შედეგად მიღებულიპირვ...
ხერხითაც შეიძლება, მაგრამ იგი ამ თვისებებს ლიგატურიდან უკეთესად ითვისებს.ძვირფასი ლითონის მონეტის მოსაჭრელად განკუთვნილი შ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Shenadnobebi

489 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Shenadnobebi

 1. 1. S h e n a d n o b e b i უკვე ათასობით წელია, რაც შენადნობები გამოიყენება. მეტალურგები, რომლებიც ლითონებზე მუშაობენ, სხვადასხვა თვისებების მქონე მრავალი სახის შენადნობებს აწარმოებენ. მეცნიერები შენადნობებისთვის ლითონებს დიდი სიფრთხილით აჩევენ, ანუ სწორ რეცეპტს იგონებენ. ყველაზე გავრცელებული ლითონი - ფოლადი, შენადნობია. ის რკინის, მცირე რაოდენობით ნახშირბადისადა ზოგიერთი სხვა ლითონის ნაერთია. სწორედ ამის გამოა ის ასეთი მყარი.ჩვეულებრივი ფოლადის ცუდი თვისება ის არის, რომ იჟანგება. იმისთვის რომფოლადი არ დაიჟანგოს მეტალურგები მას ქრომსა და ნიკელს უმატებენ. ესლითონები არ იჟანგება და ფოლადსაც უჟანგავს ხდის. sწორედ ასე მიიღება უჟანგავიფოლადი.
 2. 2. ბრინჯაო სპილენძის შენადნობიaსხვადასხვა ქიმიურ ელემენტთან,უმთავრესად ლითონebTan: კალასთან,ალუმინთან , ბერილიუმთან და სხვა.ბრინჯაოს არ უწოდებენ მხოლოდსპილენძისა და თუთიის, აგრეთვესპილენძისა და ნიკელის შენადნობებს.უძველესია კალიანი ბრინჯაო. მისიდამზადება და გამოყენება ადამიანმა ჯერკიდევ ახ. წ.–მდე 3000 წლის წინ იცოდა.შუა და გვიან ბრინჯაოს ხანაში სპილენძსსხვადასხვა რაოდენობით უმატებდნენდარიშხანს, სტიბიუმს, ტყვიას, თუთიას,მაგრამ ყველაზე გავრცელებული მაინცკალიანი ბრინჯაო იყო.
 3. 3. თითბერი, სპილენძის ფუძეზე დამზადებული შენადნობიa, რომლის ძირითადი დანამატია თუთია (50%-მდე); თითბერი – ჯერ კიდევ ჩვ. წ. აღ -მდე ძველი ბერძნებისა და ეგვიპტელებისათვის იყო ცნობილი. XVIII საუკუნის ბოლომდე მას ღებულობდნენ ხის ნახშირთან შერეული სპილენძისა და თუთიის მადნის დნობით. XIX საუკუნიდან დაიწყეს სპილენძისა და თუთიის პირდაპირი შედნობა. სპილენძის შენადნობებიდანთითბერი ყველაზე გავრცელებულია. იგი ადვილად მუშავდება წნევით, ახასიათებსმაღალი მექანიკური თვისებები, ლამაზი ფერისაა და შედარებით იაფია.მექანიკური,ანტიკოროზიულ და სხვა თვისებათა გასაუმჯობესებლად სპილენძისა და თუთიისორმაგ შემადნობებს უმეტესად ალუმინს, რკინას, მანგანუმს, ნიკელს, ტყვიას და სხვაელემენტებს უმატებენ. თუჯი რკინის შენადნობიa ნახშირბადთან, აგრეთვე სილიციუმთან, მანგანუმთან,
 4. 4. ფოსფორთან, გოგირდთან; ცხელ მდგომარეობაში წნევით ძნელიდასამუშავებელია.თუჯი რკინის მადნის გადამუშავების შედეგად მიღებულიპირველადი პროდუქტია. arsebobsarsebobs Tujis ori saxeoba: ruxi da TeTri. თუჯს,რომლის სტრუქტურაში ნახშირბადი გრაფიტის სახითაა, რუხი თუჯი ეწოდება.ხოლო თუ ცემენტიტის ანუ რკინის კარბიდის სახით - თეთრი თუჯი. ლიგატურა დამხმარე შენადნობიa, რომელთა მეშვეობით თხევად ლითონს მალეგირებელ ელემენტებს ლითონის ნადნობისათვის ან გამყარებული ლითონის განსაზღვრული თვისებების მისანიჭებლად iyeneben. ლიგატურიდან თხევადი ლითონისთვის მალეგირებელი ელემენტების დამატება სხვა
 5. 5. ხერხითაც შეიძლება, მაგრამ იგი ამ თვისებებს ლიგატურიდან უკეთესად ითვისებს.ძვირფასი ლითონის მონეტის მოსაჭრელად განკუთვნილი შენადნობისათვისდაბალი ხარისხის ლითონის დამატება; მაგ: ვერცხლის ან სპილენძის დამატებაოქროსათვის, სპილენძისა – ვერცხლისათვის და ა.შ.; ამგვარ შენადნობს ოქროთი ანვერცხლით ლეგირებული ეწოდება, მონეტის ჩამოსხმისათვის მოხმარებულშენადნობის მასას კი მონეტის ლიგატურული მასა.

×