Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

3,766 views

Published on

Presentatie van Hans Scherpenzeel, Bert Meijering en Matthijs van Gent tijdens E-day, een evenement tijdens de Schakeldagen van InfoMil, op 27 april 2010 in Utrecht.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

 1. 1. 27 april 2010<br />Duurzaam meerjaren-onderhoudsplan - DMOP<br />Hoe is een DMOP te gebruiken in relatie tot het Activiteitenbesluit?<br />Bert Meijering, Hans Scherpenzeel en Matthijs van Gent<br />
 2. 2. 2<br />Programma<br />Inleiding (Hans Scherpenzeel)<br />Energie & de Gebouwde Omgeving<br />Gebouwbeheer<br />Hoe is de relatie met Activiteitenbesluit<br />DuurzameMeerjarenOnderhoudsPlanning (Bert Meijering)<br />Wat is de meerjarenonderhoudsplanning<br />Duurzaamheid in de onderhoudsplanning<br />Visie, scenario’s en pilots<br />Stellingen (Matthijs van Gent)<br />Discussie<br />Vragen<br />
 3. 3. 3<br />Inleiding<br />Hans Scherpenzeel<br />Adviseur voor NL Energie en Klimaat<br />Agentschap NL <br />Onderdeel van EZ, voert beleid uit voor diverse ministeries. <br />Duurzaamheid, innovatie en internationaal. <br />Bedrijven, kennisinstellingen en overheden. <br />Advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. <br />Energie & de gebouwde omgeving (E&GO)<br />Opdracht van het ministerie van VROM. <br />Ondersteuning aan professionele marktpartijen en overheden <br />Energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie van de gebouwde omgeving<br />
 4. 4. 4<br />Energiegebruik in utiliteitsgebouwen<br />Utiliteitsgebouwen vragen ruim 300 PJ per jaar. <br />Dit is 10% van het totale energiegebruik in Nederland.<br />Dit is 40% van het energiegebruik in de gebouwde omgeving<br />
 5. 5. 5<br />Kantoren, Zorggebouwen en Scholen.<br />Effectieve energiebesparende maatregelen zijn o.a.<br />Optimalisering van de klimaatinstallatie kan leiden tot een energiebesparing van 5% tot 35%<br />Met verlichting kan 30% tot 60% bespaard worden.<br />Laaghangend fruit<br />Eenvoudige gebouwgebonden maatregelen<br />Vaak met een terugverdientijd van 5 jaar of korter <br />De campagne Slimme Energie<br />helpt facility managers en gebouwbeheerders om energiebesparing te realiseren. <br />
 6. 6. 6<br />Activiteitenbesluit<br />Energie<br />In het Activiteitenbesluit is de verplichting opgenomen dat een drijver van een inrichting alle bekende energiebesparende maatregelen treft die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.<br />
 7. 7. 7<br />Relatie<br />Relatie tussen de Beleidsvelden vanuit VROM: <br />Stimulering en regelgeving<br />Onderwerpen<br />Energiebesparing<br />Gebouwen (Kantoren, Scholen Zorggebouwen, etc.)<br />Eenvoudige maatregelen<br />Vaak gebouwgebonden maatregelen<br />Lage investering<br />Laaghangend fruit (Terugverdientijd 5 jaar en korter)<br />Aanpak richt zich op<br />Facilitymanager en gebouwbeheerder<br />Aansluiten natuurlijke momenten (onderhoudsmomenten)<br />
 8. 8. 8<br />Gebouwbeheer en -onderhoud<br />Gebouwbeheerders of facilitaire managers die gebouwbeheer in hun takenpakket hebben. <br />De facilitaire organisatie verantwoordelijk voor het beheer van één of meer gebouwen. <br />Op tactisch of operationeel niveau bezig met huisvesting in de brede zin van het woord. <br />Beheer en onderhoud van het gebouw in relatie tot de dienstverlening aan en het welzijn van de gebruikers.<br />Doel is: de instandhouding van gebouwen<br />Dit gebeurt aan de hand van meerjarenonderhoudsplan <br />Een effectief en efficiënt plan met betrekking tot het onderhoud van gebouwen en voorzieningen.<br />
 9. 9. 9<br />Gebouwbeheerders en het Activiteitenbesluit<br />Hoe gaan ze hiermee om?<br />Ze vinden lastig<br />Het komt ongelegen / verkeerde moment<br />Geen geld / budget<br />Aansluiten op natuurlijke momenten en bedrijfsprocessen<br />Op logische momenten maatregelen inplannen<br />Dus ook energiebesparende maatregelen!<br />De workshop: DuurzaamMeerjarenOnderhoudsPlan (DMOP)<br />Inzicht geven<br />Aanknopingspunten bieden<br />Input ontvangen vanuit de praktijk<br />
 10. 10. Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan<br />Bert Meijering<br />10<br />
 11. 11. Gebouwkwaliteit en een (traditioneel) meerjaren onderhoudsplan<br />Duurzaammeerjarenonderhoudsplan (DMOP)<br />Eenpilot m.b.t. een DMOP<br />11<br />>> Als het gaat om energie en klimaat<br />Inhoud<br />
 12. 12. Gebouwkwaliteit en <br />een (traditioneel) meerjaren onderhoudsplan<br />12<br />
 13. 13. Gebouwkwaliteit<br />Huidige prestatie / huidige gestelde eisen<br />De (gebouw)kwaliteit is dus maximaal als de huidige prestatie volledig overeenkomt met de huidige gestelde eisen!<br />Dit is eigenlijk alleen op het moment dat het gebouw nieuw is.<br />
 14. 14. Gebouwkwaliteit in de tijd<br />
 15. 15. Technische en functionele gebouwkwaliteit<br />Technische kwaliteit:<br /> Technische prestatie / Technische eisen<br />Functionele kwaliteit:<br /> Functionele prestatie / Functionele eisen<br />
 16. 16. Meerjaren OnderhoudsPlan(MOP)<br />(Gebouw)onderhoud:<br /><ul><li>Planbaar (gebouw)onderhoud
 17. 17. Niet/moeilijk planbaar (gebouw)onderhoud</li></ul>Meerjaren(gebouw)OnderhoudsPlan (MOP) <br />= prognose van het te verwachten (gebouw)onderhoud<br />Doel van een MOP :<br /><ul><li>Sparen/reserveren voor (wisselende) toekomstige uitgaven
 18. 18. Minimaliseren van de (onderhouds)kosten
 19. 19. Minimaliseren van de overlast voor het primaire proces</li></li></ul><li>Niveaus in meerjaren onderhoudsplannen<br />Eigenaar<br />Exploitatie-eenheid (een gebouw of een groep van gebouwen)<br />Gebouw (fysieke eenheid)<br />Object (gebouwdelen)<br />Bouwdeel (classificatie)<br />(eventueel werksoortenclassisficatie zoals metselwerk en loodgieterswerk)<br />
 20. 20. Onderhoud: MOP - niveaus<br />Voorbeeld: niveaus in het MOP<br />
 21. 21. Informatie per onderhoudsactiviteit<br />Specifieke geïnventariseerde informatie (opname):<br /><ul><li>Sorteercode
 22. 22. Omschrijving activiteit
 23. 23. Hoeveelheid + eenheid
 24. 24. Urgentie (start cyclus)</li></ul>Norminformatie<br /><ul><li>Cyclus/frequentie
 25. 25. Eenheidsprijs</li></ul>Berekende informatie<br /><ul><li>Kosten per prognosejaar</li></li></ul><li>Meerjaren OnderhoudsPlan<br />
 26. 26. Jaarbegroting<br /><ul><li>De jaarbegroting onderhoud wordt vaak afgeleid van een MOP, maar is geen kopie van het eerste jaar van het meerjaren onderhoudsplan.
 27. 27. Er is altijd voor elke onderhoudsactiviteit een afweging nodig of het past binnen het huisvestingsbeleid.
 28. 28. Er zijn ook budgetten in opgenomen voor klein onderhoud en service onderhoud en mogelijke aanpassingen.</li></li></ul><li>Onderhoud: Jaarbegroting<br />Voorbeeld: jaarbegroting<br />
 29. 29. Een duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan<br />23<br />
 30. 30. Waarom een duurzaam meerjaren onderhoudsplan?<br />Veel gebouwbeheerders zoeken (financiële en technische) mogelijkheden om de duurzaamheid van hun gebouw te verbeteren.<br />Uit oogpunt van baten en lasten zijn voor bestaande gebouwen de momenten van onderhoud en renovatie daarvoor zeer geschikte uitvoeringsmomenten. <br />Het is dus belangrijk om deze uitvoeringsmomenten optimaal te benutten!<br />24<br />>> Als het gaat om energie en klimaat<br />
 31. 31. Niveaus<br />25<br />>> Als het gaat om energie en klimaat<br />Strategisch (duurzame ambities)<br />Lange termijn: > 3 jaar<br />Tactisch<br />Middellange termijn: 1-3 jaar<br />Operationeel (duurzame verbeteractiviteiten)<br />Korte termijn: < 1 jaar<br />
 32. 32. Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan<br />In dit kader voorlopig nog een (beperkte) definitie:<br />Een meerjaren onderhoudsplan dat ook verbetermaatregelen bevat m.b.t.:<br /><ul><li>het binnenmilieu
 33. 33. de energiezuinigheid.</li></ul>De overige duurzaamheidsaspecten worden in dit kader voorlopig nog buiten beschouwing gelaten!<br />26<br />>> Als het gaat om energie en klimaat<br />
 34. 34. Duurzame onderhoudsactiviteit<br />Voorbeeld 1<br />Een kozijn dat vervangen moet worden omdat het bouwtechnisch verouderd is dient per definitie niet vervangen te worden door het oorspronkelijke type. <br /><ul><li>Men zou bijvoorbeeld moeten kunnen kiezen uit een kozijn met dubbel glas, HR+ of HR++.
 35. 35. Ook zou bijvoorbeeld nog gekozen moet kunnen worden uit kozijnen met en zonder ventilatieroosters, met of zonder zonwerend glas e.d. </li></ul>27<br />>> Als het gaat om energie en klimaat<br />
 36. 36. Duurzame onderhoudsactiviteit<br />Voorbeeld 2<br />Een verwarmingsketel dient per definitie niet vervangen te worden door het oorspronkelijke type of op het moment dat het aan het einde is van de technische levensduur. <br /><ul><li>Men zou bij vervanging moeten kunnen kiezen voor een ander warmteopwekkingsconcept
 37. 37. Men zou moeten kunnen overwegen om de verwarmingsketel eerder te vervangen als de nog resterende afschrijving weer terugverdient kan worden door de lagere energiekosten van een nieuwe ketel.</li></ul>28<br />>> Als het gaat om energie en klimaat<br />
 38. 38. 29<br />>> Als het gaat om energie en klimaat<br />Visieverduurzamen meerjaren onderhoudsplan<br />In een duurzaam meerjaren onderhoudsplan DMJOP worden de volgende stappen anders/uitgebreider uitgevoerd dan in een traditioneel meerjaren onderhoudsplan:<br />de vraagstelling door de gebouwbeheerder<br />de wijze van meten door de adviseur<br />de advisering door de adviseur<br />de wijze van berekenen door de adviseur<br />de rapportage door de adviseur<br />
 39. 39. Een pilot m.b.t. een duurzaam meerjaren onderhoudsplan<br />30<br />
 40. 40. Een pilot op basis van deze visie/methodiek<br />Een schoolgebouw<br />Uitgangspunten:<br /><ul><li>Een bestaand (traditioneel) meerjaren onderhoudsplan
 41. 41. Een Energie en Binnenmilieu Advies</li></ul>31<br />>> Als het gaat om energie en klimaat<br />
 42. 42. 2 verschillende (ambitie)scenario’s<br />Scenario 1:<br /><ul><li>Verbetering energiezuinigheid: van energielabel B naar energielabel A, geen verbetering van binnenklimaat</li></ul>Scenario 2:<br /><ul><li>Verbetering energiezuinigheid: van energielabel B naar energielabel A,
 43. 43. Verbetering luchtkwaliteit van max. 1200 ppm naar max. 1000 ppm</li></ul>32<br />
 44. 44. Scenario’s / maatregelpakketten<br />33<br />
 45. 45. Scenario’s / maatregelpakketten<br />34<br />
 46. 46. Scenario 1<br />35<br />
 47. 47. Scenario 1<br />36<br />
 48. 48. Scenario 2<br />37<br />
 49. 49. Scenario 1<br />38<br />
 50. 50. Planning<br />Activiteitenplan 2010 - 2020<br />39<br />
 51. 51. 40<br />Stellingen<br />Matthijs van Gent<br />
 52. 52. 41<br />Stelling 1<br />DMOP is een zeer goed alternatief voor het energiebesparingsplan!<br />
 53. 53. 42<br />Stelling 2<br />Een terugverdientijd van 5 jaar is 5 jaar dus gebouwbeheerder gewoon doen!<br />
 54. 54. 43<br />Stelling 3<br />Toezichthouder moet niet onderhandelen met de facility manager maar met de directie.<br />
 55. 55. 44<br />Stelling 4<br />Niet enkele maatregelen handhaven maar hele pakketen aan maatregelen.<br />
 56. 56. 45<br />Vragen?<br />Bedankt<br />

×