Successfully reported this slideshow.

Ljudföreläsning vt12

441 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ljudföreläsning vt12

  1. 1. 2012-02-29 Vad är ljud? Hur sker ljudöverföring i Ljud •  •  Luft Vatten •  Mark •  Vakum Anders Gerestrand Beskriv på pappret för din kamrat. DFM Vad är det för skillnad/likhet på hur det överförs i LNU de olika medium?Förändringar i lufttrycket Frekvens –  Frekvens –  Period –  AmplitudPeriod Amplitud 1
  2. 2. 2012-02-29Örat Hörsel Vilken frekvens vi hör - 25 Hz-18khz Amplituden - logaritmiskt måttVad vi hör Volym och ton Vilket är vilketFyra typer av ljud TalTal Direkt talMusik Voice-oversMiljöljud Lip-syncLjudeffekter 2
  3. 3. 2012-02-29Musik MiljöljudKänsla skapa atmosfär och närvarokänslaSynka Själva ljudkällan behöver inte synasLjudeffekter Digitalisering •  Ljud vi inte har •  Vanliga ljud •  Foley Maskning Frekvensmaskning –  Då örat t ex hör ljud med 5 kHz bättre än ljud med 10 kHz, kan 10 kHz ljud som överröstas av 5 kHz ljud tas bort utan att örat märker det Tidsmaskning –  Vid kraftiga volymändringar i t ex ett musikstycke tar det ett tag innan det mänskliga örat uppfattar ett tidigare överröstat ljud Stereoredundans 3
  4. 4. 2012-02-29 Mikrofoner Kardio, rundupptagande, shotgun Hur fungerar en mikrofon 1. Elektromagnetiska mikrofoner a. spole 2. Elektrostatiska mikrofoner a. Membran b.phantommatningNyquists teorem Filtyper Vilka filformat finns, ge förslag? När användas de? Fördelar och nackdelar ID3 taggFilstorlek Filstorlek CD-kvalitet skulle motsvara:CD-kvalitet : 60 sekunder x 44100 samples/s x 16 bitar x 2 kanaler1 min = 4
  5. 5. 2012-02-29Andra felJitterKvantifieringsfelDC offset ClippingÖvning - film/spelljudNär lammen tystnarStarwarsCall of dutyAngry Birds 5

×