Successfully reported this slideshow.
2011 - Editie 2                      Your talent. Your future. Your world.YOUR TALENTONDERWIJSActiepl...
Inhoud                                           Voorwoord  03     Voorwo...
Actieplan voor de best       mogelijke kwaliteit       van het onderwijs       Hans van der Vlugt,   ...
Lerarentekort,                               steeds meer gebruik gemaakt van digitale   ...
Talent voor de                                                      ...
Generatie Y doet                                ook mee!                  ...
‘Sollicitatie op vacature       docent wiskunde’       Talentdock nu ook verkrijgbaar voor       onderwi...
Assistent, docent                                                     ...
Selectie van onze opdrachtgeversPieter Nieuwland College      Baken Trinitas Gymnasium  Scholengemeenschap Reigersb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Your Talent – Onderwijs: Jong talent, lerarentekort, docentenimago en veranderingen in het voortgezet onderwijs

1,279 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Your Talent – Onderwijs: Jong talent, lerarentekort, docentenimago en veranderingen in het voortgezet onderwijs

 1. 1. 2011 - Editie 2 Your talent. Your future. Your world.YOUR TALENTONDERWIJSActieplan voor de bestmogelijke kwaliteit vanhet onderwijsHans van der Vlugt,Ministerie OCW, over hetplan ‘Leraar 2020’In deze editie onder meer: Frisse kennis en extra hulp voor Lerarentekort, docentenimago leerlingen PCC en veranderingen Pieter Canisius College in het onderwijs Amarantis Onderwijsgroep
 2. 2. Inhoud Voorwoord 03 Voorwoord De kwaliteit van het onderwijs 04 Actieplan voor de best mogelijke Het versterken van de kwaliteit van het onderwijs staat momenteel vol kwaliteit van het onderwijs Ministerie OCW 04 06 in de schijnwerpers van het ministerie van OCW, waar het actieplan ‘Leraar 2020’ een exponent van is. Zet hier de wetenschap naast dat het lerarentekort komende jaren verder zal toenemen en zie daar de 06 Lerarentekort, docentenimago en uitdaging waar het voortgezet onderwijs de komende tijd voor staat. veranderingen in het onderwijs Amarantis Onderwijsgroep Karin Verkerk is lid van het CvB van Amarantis Onderwijsgroep. Lees hoe zij kiest voor een oplossingsgerichte insteek voor het slechte 08 Frisse kennis en extra hulp voor docentenimago en het lerarentekort. Studelta Onderwijs helpt u hier leerlingen PCC graag bij door de instroom van talentvolle hbo’ers en academici in het 08 10 Pieter Canisius College voortgezet onderwijs te bevorderen. Want als meer jonge talenten kennismaken met het onderwijs en enthousiast raken, zullen er ook 10 Generatie Y doet ook mee! meer hun bevoegdheid willen halen. Aart Bontekoning Het artikel over Talentdock, een nieuw recruitmentsysteem voor het 12 ‘Sollicitatie op vacature docent onderwijs, speelt ook in op het actieplan van het ministerie. Een simpele Nederlands’ tool om het HRM-beleid van uw onderwijsinstelling uit te voeren. Ook het Studelta artikel over generatiemanagement sluit hierop aan, want in het onderwijs is het verschil tussen jong, oud, ervaren en onervaren nog nooit zo groot 12 14 14 Assistent, docent en mentor met geweest. Generatie-expert Aart Bontekoning deelt in deze nieuwsbrief organisatietalent veel leerzame inzichten en tips. Wij geven hier graag vervolg aan door u Evelien Haenen, Studelta-talent hierover een seminar aan te bieden. Laat jonge talenten leren van ervaren docenten, maar vooral ook vice Colofon: versa. Dan benut u de kracht van jong talent pas echt! Deze nieuwsbrief is een uitgave van talentenorganisatie Studelta Adres Redactie Veel leesplezier! Johan van Hasseltweg 39M Dorien Aaftink, redactie@studelta.nl 1021 KN Amsterdam E-mail info@studelta.nl Vormgeving Marie-Louise & Lieke Internet www.studelta.nl Koen van der Zanden, marketing@studelta.nl Betrokken Duidelijkheid Druk Rijser Grafische Communicatie, Purmerend2 3
 3. 3. Actieplan voor de best mogelijke kwaliteit van het onderwijs Hans van der Vlugt, Ministerie OCW, over het actieplan ‘Leraar 2020’ Waarom dit actieplan? Kabinet Rutte zet in op versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Zij doet dat voor alle sectoren binnen het onderwijs. Om richting te geven aan die kwaliteitsversterking, heeft het kabinet in de eerste helft van 2011 een aantal actieplannen uitgebracht. Dit moet leiden tot leerlingen die tot de mondiale top behoren en die de beste kansen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt hebben. Voor deze leerlingen is het van belang dat zij les Leraren en schoolleiders hebben een cruciale invloed op de kwaliteit van krijgen van goed én voldoende onderwijspersoneel. het onderwijs, zij zijn onmisbaar voor de verbetering van het onderwijs. In mei 2011 presenteerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het actieplan ‘Leraar 2020’. Dit plan beschrijft hoe de zonder scholingsplicht straks nog maar zelf willen nastreven. Het register helpt bij voor hen juist weer veel te leren van hun professionele kwaliteit van leraren en schoolleiders kan verbeteren, zodat voor maximaal een jaar worden benoemd. de ontwikkeling van leraren en bovendien ervaren collega’s.” de best mogelijke kwaliteit van het onderwijs gerealiseerd kan worden. Vervolgens moet hij of zij een bevoegdheid helpt het om te voldoen aan de wettelijke Hans van der Vlugt is directeur van de Directie Leraren en ging met halen. Zo kan een onbevoegde docent verplichting van bij- en nascholing.” Vroeg beginnen Studelta in gesprek. niet jaar naar jaar benoemd blijven, terwijl “De maatregelen die het lerarenvak richting aan hun eigen carrière.” er wel voldoende flexibiliteit voor echte Leer van elkaar aantrekkelijk maken, zullen er ook toe noodsituaties blijft.” Volgens Van der Vlugt kan collegiale bijdragen dat studenten voor dit beroep Goed HRM-beleid is hier een grote rol in spelen, omdat zij nog Toekomstige intervisie een wezenlijke bijdrage leveren willen kiezen.” Van der Vlugt vindt het onmisbaar onbevangen en fris tegenover het nieuwe scholingsplicht Lerarenregister aan de professionalisering van leraren. een goed idee als studenten al tijdens Eén van de gevaren voor de kwaliteit van HRM-beleid staan. Ze kunnen hier een Een onbevoegde leraar mag in de toekomst Om de bekwaamheid en professionaliteit “Het is een uitstekende manier om meer de studie kennis maken met de praktijk, het onderwijs is de grote uitstroom van start mee maken door bijvoorbeeld zelf nog maar beperkt ingezet worden, vindt van individuele leraren te borgen, komt er te leren over je vak. Hierbij moet zeker bijvoorbeeld in een functie als assistent. docenten. Volgens Van der Vlugt kan een een functioneringsgesprek aan te vragen. Van der Vlugt: “Een onbevoegde docent een lerarenregister. Van der Vlugt is niet ook gekeken worden naar de ervaringen “De opleiding en de school moeten goede goed personeelsbeleid deze uitstroom Zo helpen ze het HRM-beleid van een kan nu voor de klas staan, zonder dat hij bang dat de drempel daardoor juist hoger van de jongste generatie. Die komen afspraken maken over de begeleiding, de verminderen: “De eerste prioriteit binnen school op gang, met minimaal eens per of zij zich bij hoeft te laten scholen. Dit wordt om in het onderwijs te gaan werken immers vers van de opleiding en kunnen taken en verantwoordelijkheden van de dit beleid is de cyclus van functionerings- jaar een functioneringsgesprek en een terwijl de inzet van onbevoegde docenten of dat er docenten af zullen vallen. “Het hun collega’s laten delen in recente student om de succeservaring zo groot en beoordelingsgesprekken. Jonge persoonlijk ontwikkelplan. Bovendien eigenlijk is bedoeld voor noodsituaties. beroepsregister is van en voor leraren. Het kennis die zij tijdens hun opleiding hebben mogelijk te maken!” talenten en startende leraren kunnen biedt het hen ook kansen en geeft het Daarom mag een onbevoegde docent moet gaan over de kwaliteit die de leraren meegekregen. Aan de andere kant valt er4 5
 4. 4. Lerarentekort, steeds meer gebruik gemaakt van digitale De Nationale DenkTank 2011: lesmethoden en e-learning. Verkerk ziet docentenimago en het als een grote uitdaging om deze het Werken van de Toekomst veranderingen in het nieuwe hulpmiddelen in het onderwijs te integreren. “Het is belangrijk dat het onderwijs onderwijs aansluit op de ‘gedigitaliseerde’ De Nationale DenkTank 2011 is in augustus weer van start wereld van jongeren. Zij moeten op gegaan. Tweeëntwintig academische talenten gaan de uitdaging Karin Verkerk, lid van het CvB van een andere manier aangesproken en aan om binnen drie maanden innovatieve oplossingen begeleid worden. Van docenten wordt te bedenken om een crisis op de arbeidsmarkt te vermijden. Amarantis Onderwijsgroep, daarom verwacht dat zij de nieuwe In december worden de bevindingen gepresenteerd. aan het woord digitale mogelijkheden een plek in hun lesprogramma geven.” Verkerk ziet dit als De noodzaak om de Nederlandse arbeidsmarkt te veranderen is dringend. De een flinke opgave: “Er komen voortdurend komende jaren zal het tekort aan arbeidskrachten in onder andere de onderwijs- nieuwe richtlijnen voor het onderwijs. en zorgsector voor grote uitdagingen zorgen. Het VNO-NCW becijferde recent En wanneer iedereen zo ver is, worden een tekort van zeker 250.000 arbeidskrachten bij een gematigde economische de richtlijnen weer aangepast. Uit de groei. Tegelijkertijd stellen nieuwe generatie werknemers andere eisen aan de Amarantis Onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs en middelbaar ervaring blijkt dat goed onderwijs ook organisatie en omstandigheden. Werkgevers zullen zich moeten aanpassen om beroepsonderwijs voor ruim 30.000 jongeren. Deze organisatie staat voor gebaat is bij enige routine. Hoe vaker een te kunnen voldoen aan zowel de behoeftes van de markt, als aan die van de kleinschalig onderwijs, dat aangeboden wordt op meer dan zestig scholen In ons land vinden veel mensen je een lesprogramma wordt gegeven, hoe beter nieuwe werknemers. en opleidingen verspreid over de Randstad. Karin Verkerk is lid van het watje als je voor de klas staat. Dát beeld de kwaliteit.” College van Bestuur van Amarantis Onderwijsgroep. Het onderwijs, de moet veranderen. De positieve kanten Onderzoeksvraag kwaliteit en het personeel vallen onder haar verantwoordelijkheid. Verkerk van het lesgeven moeten door docenten, Combinatie leermeester De onderzoeksvraag van de DenkTank 2011 luidt: Hoe kunnen we in Nederland ging met Studelta in gesprek over het lerarentekort, het (slechte) imago onderwijsinstellingen en overheden beter en gezel een vernieuwing in arbeidsorganisatie, arbeidsrelaties en werkomgeving tot van docenten en toekomstige veranderingen. worden belicht. Het maatschappelijk Verkerk ziet interessante kansen stand brengen zodanig dat: organisaties beter presteren; werknemers in alle belang moet duidelijk worden. Hoe mooi voor jonge talenten in het onderwijs. levensfasen gemotiveerd met hun werk bezig zijn en blijven en talent beter is het docentenvak als je bijvoorbeeld Bijvoorbeeld bij de invoering van benut en duurzaam inzetbaar wordt? Bekwame docenten 2012 zal worden ingevoerd. Maar er moet bedenkt dat je bijdraagt aan de realisatie digitale lesmethoden en e-learning. Een “De vraag of wij in de toekomst nog niet alleen naar een masterdiploma en/of van de droom van een jongere uit belangrijke randvoorwaarde vindt ze Studelta en DenkTank voldoende docenten kunnen werven, onderwijsbevoegdheid gekeken worden, Amsterdam die piloot wil worden? Er komt daarbij het zogenoemde buddysysteem, In december zal de Nationale DenkTank de bevindingen presenteren. Studelta vind ik eigenlijk niet de juiste vraag.” ook de pedagogische vaardigheden en veel bij kijken om jonge mensen uit te waarbij onervaren docenten en ervaren is sinds 2010 structureel partner van de Nationale DenkTank en biedt naast Verkerk maakt zich echter wel zorgen het vakmanschap tellen mee.” dagen alles uit zichzelf te halen om hun docenten van elkaar kunnen leren. Op financiële steun ook ondersteuning bij de werving van deelnemers. Daarnaast over het toekomstige lerarentekort. “De droom werkelijkheid te maken. Werken vier middelbare scholen van Amarantis biedt Studelta haar talenten aan ten behoeve van de implementatie van de vraag die gesteld moet worden, is hoe wij Watje voor de klas in het onderwijs is dus zeker niet voor Onderwijsgroep werken Studelta-talenten uitkomsten: organisaties die enthousiast zijn over de DenkTank-adviezen voldoende én vooral bekwame docenten Nederland is een land met een goed watjes.” op deze manier. “De ervaren docenten kunnen zo de personele inzet vinden om de adviezen te realiseren. kunnen werven. Maar wat is bekwaam? onderwijssysteem. Een groot tekort zijn nodig om de jonge docenten goed te Er moet stevig geïnvesteerd worden in aan leraren zou daarom in een land als Snelle veranderingen kunnen begeleiden. De jonge docenten goede educatie voor docenten. En we Nederland niet mogelijk moeten zijn vindt Naast de zorgen over het lerarentekort, brengen daarentegen vernieuwende moeten kwaliteitseisen stellen aan de Verkerk. “In tegenstelling tot sommige vinden er in het voortgezet onderwijs inzichten en frisse kennis met zich mee. www.amarantis.nl mensen voor de klas. Ik ben dan ook een andere landen, heeft het werken in het en middelbaar beroepsonderwijs ook Zo leren zij van elkaar. Dat zal de kwaliteit voorstander van het lerarenregister, dat in onderwijs in Nederland een slecht imago. grote veranderingen plaats. Zo wordt er van het onderwijs verbeteren!”6 7
 5. 5. Talent voor de klas: “Waardevol Frisse kennis en extra contact met hulp voor leerlingen PCC leerlingen en Directeur Anton Termaat is collega’s” overtuigd Jan Wolters is één van de Studelta-talenten die op het hebben die de uitvoerende taken doen. Petrus Canisius College werkt. Hij begon in januari Op die manier zijn er minder docenten 2010 als PAL-student natuur- en scheikunde en is zo nodig zonder dat het ten koste gaat van enthousiast dat hij zijn onderwijsbevoegdheid is gaan halen. de kwaliteit.” Naast de PAL-studenten is er ook een conciërge via Studelta op Het Petrus Canisius College (PCC) telt ruim 2.800 leerlingen verspreid over het PCC aan de slag gegaan. Termaat: “Ik had nooit gedacht dat ik op een nieuwe practicumlessen. Zo was 5 locaties in Alkmaar en omgeving. Anton Termaat is lid van de kerndirectie “Aangezien zij hoogopgeleid was, kon zij middelbare school zou gaan werken, het mijn voorstel om leerlingen hun van deze scholengemeenschap, waar scholieren voor alle schoolniveaus naast haar taken als conciërge ook af en totdat ik via Studelta als PAL-student proefresultaten te laten presenteren. terecht kunnen. Sinds twee jaar vervullen Studelta-talenten met succes Bovendien brengen zij de nieuwste kennis toe een klas opvangen en helpen met het aan de slag kon gaan. Dat was een Dat is niet alleen leuk, maar ook erg verschillende functies op zijn school. mee en dat is goed voor de kwaliteit van testen van leerlingen.” mooie kans. Ik merk dat ik heel erg leerzaam.” het onderwijs.” veel van mezelf kwijt kan in het Meedenken onderwijs. Bovendien heb ik leuk Begeleiding “Wij zijn een echte opleidingsschool en hebben wij een PAL-student (Persoonlijk Minder docenten en meer Over de dienstverlening van Studelta en waardevol contact met zowel de Voor dit werk kreeg Jan begeleiding leiden graag regelmatig studentdocenten Assistent van Leraren, red.) ingezet in PAL’s is Termaat erg tevreden. “Studelta is leerlingen als met mijn collega’s.” en ondersteuning via Studelta. “Ik op die het onderwijs in willen”, vertelt de projectlokalen, de zogeheten ‘action Binnen enkele jaren zal er door de jong, enthousiast, flexibel en snel. Via heb een onderwijstraining gevolgd, Termaat. “Twee jaar geleden kwam ik labs’. Daar voeren de leerlingen bèta vergrijzing een groot lerarentekort Studelta kunnen wij niet alleen flexibel Nieuwe experimenten waar ik goede tips kreeg om met met Studelta in contact en het duurde niet experimenten uit, waarbij extra hulp ontstaan. Termaat denkt dat enthousiaste studenten en De eerste dagen en lessen waren zelfvertrouwen voor de klas te lang totdat ik de eerste talenten op mijn gewenst is.” Het liefst zou Termaat PAL-studenten in dit geval als een starters inzetten voor allerlei voor Jan erg spannend. “De leerlingen staan.” De komende jaren ziet Jan school had werken.” veel meer studenten en starters op deel van de oplossing kunnen onderwijsondersteunende taken, er noemden mij meneer Wolters. Dat zich zeker nog in het onderwijs. zijn school willen inzetten voor allerlei dienen. “De rol van de docent zal in wordt ook echt met ons mee gedacht was wel even wennen, maar al snel “Afgelopen jaar kon ik bij vier Extra hulp en beter onderwijsondersteunende taken. “Op die de toekomst moeten veranderen: zij over de problemen waar wij tegenaan vond ik mijn draai en nu luisteren ze onderbouwklassen helpen, maar ik onderwijs manier bestaat er een kans dat studenten zullen de verantwoordelijkheid voor het lopen. Zo neemt Studelta dit schooljaar allemaal.” Als PAL bereidt Jan samen wil meer en daarom heb ik besloten Volgens Termaat zijn de docenten op enthousiast over het onderwijs raken lesprogramma moeten dragen. Iedere zelfs onze website “Werkkring” onder met een vakdocent de lessen voor. om docent te worden.” het PCC erg blij met de extra hulp. “Zo en hun bevoegdheid willen gaan halen. docent zal dan één of twee assistenten handen.” “Daarnaast denk ik ook mee over8 9
 6. 6. Generatie Y doet ook mee! Aart Bontekoning over grijze ervaring en groene vernieuwing Het generatieraadsel - Aart Bontekoning Mediawerf/ 2010/ paperback/ 200 blz. “Zet een paar jonge talenten en een paar oudere werknemers bij elkaar en de kans bestaat dat de groep een stuk dynamischer en spannender Nederland zit midden in een generatiewisseling. Organisaties en andere sociale wordt.” De West-Friese Aart Bontekoning deed vijftien jaar onderzoek systemen hebben permanent te maken met de opeenvolging van nieuwe naar generatieverschillen en naar de vraag hoe generaties energiek en generaties. In ‘Het generatieraadsel’ laat Aart Bontekoning zien hoe dit in zijn constructief kunnen samenwerken. Vorig najaar verscheen zijn boek ‘Het werk gaat. generatieraadsel, ontdek de kracht van generaties’. vroegen of die jongeren nu al de baas van de oudste generatie zal het aantal wilden zijn. Ze zagen toen nog niet hoe werkende zestigplussers toenemen. “Keer op keer verbaasde ik me wat Van een slechtziende jongeren hun bedrijfscultuur konden Volgens Bontekoning wordt het steeds cultuur verfrissende impulsen van de er gebeurde met alle jonge mensen naar een geïnteresseerde opfrissen.” Bontekoning ziet dat inmiddels belangrijker om (generatie)verschillen jongste generaties.” Seminar die vol enthousiasme bij organisaties organisatie sterk veranderen. “Veel organisaties constructief te benutten. “Dankzij Studelta organiseert periodiek het instroomden”, Bontekoning vertelt Bontekoning heeft veel experimenten zoeken, vaak onder de noemer ‘Het die verschillen zorgen opvolgende Rol jong talent seminar “Generaties in organisaties waar zijn interesse voor generatieleer gehouden met groepen waar starters Nieuwe Werken’, naar mogelijkheden generaties voor het updaten van de Er is een grote rol voor de nieuwe en de integratie van generatie Y ” U geboren is. “Na een half jaar was het en ouderen bij elkaar werden gezet voor om energiek en innovatief samenwerken bedrijfscultuur. Wanneer iedere generatie generatie om verandering binnen bent van harte welkom om samen oorspronkelijke enthousiasme en de hij zijn promotieonderzoek begon. “Het tussen jonge en ervaren professionals te ondersteund wordt bij het uitleven van organisaties te krijgen. “Door de frisse met Studelta, Aart Bontekoning en frisheid bij veel jonge professionals al verbaasde me hoe dynamisch deze bevorderen.” vernieuwingsimpulsen levert dat ook blik en het enthousiasme van de Y’ers generatie Y stil te staan bij de vraag: verdwenen.” Om die reden verkende groepen werden, als ze elkaars krachten meer werkenergie en plezier op.” kunnen oude patronen en rituelen Wat vindt de generatie Y belangrijk hij met deze groep wat er met hen was (h)erkenden. Maar vaak gebeurde het Ondersteun iedere makkelijker doorbroken worden. Maar in een werkomgeving? Ook zal gebeurd. “Ik vroeg aan ze waar hun tegenovergestelde. Vooral wanneer de generatie Herdefinieer vergrijzing daar is wel durf van de jongeren en Bontekoning ingaan op the do’s and frisheid van een half jaar geleden was oudste generatie domineerde en niet De komende jaren neemt de diversiteit De aankomende vergrijzing zien actieve steun van de oudere collega’s don’ts van generatiemanagement. gebleven. We ontdekten dat ze veel voor de jongere generatie open stond.” binnen organisaties toe. Het aantal veel scholen als probleem. Volgens voor nodig!” Tot slot is het volgens Stuur voor meer informatie de werkenergie kwijtraakten wanneer ze De uitslagen van deze onderzoeken werkende vrouwen is al sterk Bontekoning maakt die definiëring het Bontekoning belangrijk dat organisaties antwoordkaart terug. Of stuur een werden gedwongen om mee te gaan in presenteerde Bontekoning bij diverse toegenomen en bij de jongste generatie probleem alleen maar groter. “Een openstaan voor de nieuwe junioren. “De e-mail naar dorien@studelta.nl werkwijzen die ze eigenlijk verouderd bedrijven in 1995. “Veel ervaren neemt ook het aantal mensen met belangrijke vraag is hoe die rijke ervaring frisse invloed van deze junioren hebben vonden. Toen ze dat wilden veranderen managers werden boos, ik gaf zomaar verschillende etnische achtergronden van senioren beter kan worden benut vergrijsde organisaties zeker nodig om www.studelta-academy.nl liepen ze tegen een cultuurmuur aan.” kritiek op hun bedrijfscultuur, en ze toe. Door de langere arbeidsparticipatie en worden gemixt of verbonden met de vitaal en eigentijds te blijven.”10 11
 7. 7. ‘Sollicitatie op vacature docent wiskunde’ Talentdock nu ook verkrijgbaar voor onderwijsinstellingen De kwaliteit en kwantiteit van het onderwijspersoneel is essentieel voor de toekomst van uw onderwijsinstelling. Om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden, wordt veel gevraagd van personeelzaken. Om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de werving terug te vinden zijn. “Met behulp van een en selectie van nieuw personeel heeft Studelta nu ‘Talentdock’ gelanceerd. zoekfilter kan personeelszaken snel de De belangrijkste voordelen op een rij: sollicitanten vinden die op een bepaalde functie hebben gesolliciteerd. Bij een Positioneer uw onderwijsinstelling als de meest aantrekkelijke Investeer in HRM-beleid reageert. Het Curriculum Vitae van de nieuwe vacature kan er dus eerst gekeken werkgever Dat het belangrijk is om te investeren desbetreffende sollicitant staat vervolgens worden welke kandidaten al in Talentdock Stuur de antwoordkaart in een goed HRM-beleid blijkt uit het direct overzichtelijk opgeslagen in een staan en of die voldoen aan de vereiste terug voor een Talentdock is erg voordelig actieplan ‘Leraar 2020’, wat is opgesteld online database. Studelta werkt sinds 2005 criteria.” gratis demo door het ministerie van Onderwijs succesvol met dit geavanceerde systeem, Bespaar op de werving- en selectiekosten door vindbaarheid en Cultuur en Wetenschap. Volgens dit wat vanaf heden ook te gebruiken is voor Structuur en overzicht adequate verwerking en ontvang actieplan gaat goed HRM-beleid over het onderwijsinstellingen. Er kunnen meerdere personen aannemen van bekwame leraren, over tegelijkertijd met het systeem werken, Bouw uw eigen database op met (potentiële) werknemers 20% korting! bekwaamheidsonderhoud en waar nodig Zoekfilter dit levert geen problemen op. Sterker bekwaamheidsuitbreiding, maar ook over “Het systeem werkt erg eenvoudig.” nog, hierdoor kunnen teamleiders, Eenvoudig in gebruik door de transparante en uniforme aanpak 020 - 3030 282 het stimuleren en ontslaan van leraren Roland Strijder, verantwoordelijk voor medewerkers personeelszaken of wanneer daar aanleiding toe is. Hiervoor Talentdock, legt in het kort uit hoe het directies van verschillende vestigingen is het belangrijk dat onderwijsinstellingen systeem werkt. “Sollicitanten maken binnen eenzelfde scholengroep inzicht een goed zicht hebben op hun personeel. een profiel aan of schrijven zich in met krijgen in de binnenkomende sollicitaties Vacature website personeelsbeleid, maar ook aan het onderwijsinstellingen om alle sollicitaties Talentdock biedt hiervoor een uitstekende hun LinkedIn profiel. Op die manier van elkaar. “De status van iedere Naast een database voor personeelszaken werkgeversimago en de zichtbaarheid binnen een organisatie in eigen beheer oplossing. ontvangt een onderwijsinstelling alle sollicitant wordt duidelijk weergegeven. kunnen instellingen ook eenvoudig van de organisatie voor werkzoekenden. te kunnen verwerken. Daarbij is het direct relevante informatie die nodig is voor Daarbij kunnen er bij iedere sollicitatie een zogenoemde ‘Werken bij’ website een effectief wervingskanaal dat helpt Overzichtelijke database een goed selectiegesprek, zoals de notities worden toegevoegd en kunt ontwerpen en bijhouden. Op deze site Perfect systeem om uw organisatie op de arbeidsmarkt te ‘Sollicitatie op vacature docent wiskunde’, contactgegevens en gevolgde studies u (indien gewenst) ook een up-to- kunnen onder andere vacatures en Talentdock is ontstaan door de jarenlange positioneren, om zo gevonden te worden dit bericht ontvangt de recruitment van de sollicitant.” Een voordeel van date overzicht creëren van het huidige informatie over de onderwijsinstelling als ervaring die Studelta heeft op het gebied door potentiële werknemers. Dat is erg afdeling van Studelta in de mailbox, als Talentdock is dat ook sollicitanten uit onderwijspersoneel”, aldus Strijder. werkgever geplaatst worden. Zo werken van personeelswerving en -selectie. belangrijk in een tijd waar een tekort aan een werkzoekende op een vacature het verleden gemakkelijk in het systeem instellingen niet alleen aan een goed Strijder: “Dit is het perfecte systeem voor docenten boven het hoofd hangt.”12 13
 8. 8. Assistent, docent Van onderwijsondersteuner tot en mentor met docent, waar bent u naar op zoek? organisatietalent Studelta Onderwijs maakt jonge hoogopgeleide talenten enthousiast Studelta-talent Evelien voor een functie binnen het voortgezet onderwijs. Op deze manier levert Studelta een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en gaat zo het Haenen is multi-inzetbaar lerarentekort tegen. Studelta-talenten zijn op verschillende functies boeken pakken, dat doen ze zelf wel. inzetbaar binnen uw onderwijsorganisatie. Bovendien moeten havisten op een heel andere manier gemotiveerd worden. Elk Recruitment schooltype heeft zijn eigen uitdaging.” Voor uw onderwijsorganisatie kunnen we een continue en kwalitatieve Aangenomen als PAL (Persoonlijk Assistent van Leraren), maar al snel instroom van jong hoogopgeleid talent verzorgen. Onze talenten kunt u aan de slag als docent: dit overkwam Studelta-talent Evelien Haenen. Ze Intervisie, training, als docent(e) inzetten, maar ook voor het geven van ondersteunende- en stapte vorig jaar volledig bleu binnen bij vmbo-school Christelijk College coaching verrijkingslessen of andere onderwijsondersteunende taken. Zeist (CCZ) in Zeist. Vóór deze bijbaan had ze nog niet over een carrière Evelien kreeg begeleiding vanuit zowel in het onderwijs gedacht. Vervolgens inspireerden de school en kinderen ging aan de slag in de onderbouw voor het Christelijk College Zeist als Studelta. Tijdelijke inzet haar dusdanig dat ze besloot om een master Onderwijskundig ontwerp te de zogenoemde doe-vakschool. Het “Het door Studelta georganiseerde Vind snel de juiste invulling van uw tijdelijke functies. Van een docent(e) gaan volgen. gaat om een nieuw concept waarbij intervisiemoment vond ik erg fijn. Ook Engels of Wiskunde tot een Technisch Onderwijs Assistent. U kunt heel leerlingen praktische vakken zoals van de onderwijstrainingen heb ik veel flexibel tijdelijke externe krachten inhuren zonder dat u enig risico heeft. kook- en timmerles volgen. Samen geleerd. Daarnaast heb ik een coach “Ik had nooit gedacht dat ik in het onderwijs docent die ik moest ondersteunen zelf ook met de manager sparde ik over de op het CCZ met wie ik wekelijks mijn Projecten terecht zou komen”, vertelt Evelien nieuw in het onderwijs was. Ik moest dus aanpak van dit concept. Dat is weer een ervaringen bespreek.” Voor onderwijsinstellingen voeren wij ook projecten uit. Hiermee bieden verbaasd. Zij voltooide in 2010 haar studie zelf op zoek gaan naar creatieve manieren heel andere manier van werken in het wij een oplossing voor diverse vraagstukken of tijdelijke projecten binnen Cultuur, Organisatie en Management om de vmbo-leerlingen te boeien, in plaats onderwijs. Daarnaast gaf ik drie uur in Grote uitdaging de organisatorische kant van uw instelling. U kunt hierbij denken aan het aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. van dat ik trucjes van de docent kreeg.” de week Nederlands aan de onderbouw.” Door deze werkervaring weet Evelien wat realiseren van de roosters of het (sociaal) jaarverslag, of aan ondersteuning “Ik had al helemaal niet gedacht dat ik Het eerste half jaar stond Evelien twee ze de komende jaren wil doen: docent zijn van de financiële afdeling en personeelszaken. nog een master in het onderwijs zou dagen per week voor de klas als assistent. Docente Economie op een middelbare school. Het Studelta- gaan starten. Daar kwam verandering in Een derde dag hield zij zich bezig met het Naast de werkzaamheden in Zeist talent heeft dan ook zin in de volgende Ontwikkeling toen ik op de website van Studelta leuke zogenaamde ‘Londenproject’. Met een was Evelien ook een dag in de week studie en een nieuw jaar in het voortgezet Talenten die op uw onderwijsinstelling aan de slag gaan, komen in aanmerking onderwijsvacatures tegenkwam. Ik was aantal vakdocenten organiseerde zij een docente Economie voor een havo-klas onderwijs. Evelien: “Naast een dag in voor onze onderwijstrainingen. Zo kunnen de jonge talenten van Studelta nog nieuwsgierig en stuurde een bericht. reis voor de bovenbouw naar de Engelse op Het Baken in Almere, een middelbare de week studeren, sta ik vier dagen beter voorbereid starten op uw onderwijsinstelling. Vervolgens ging het heel snel: een paar hoofdstad. “Het was spannend, maar school voor vmbo, havo, atheneum voor de klas bij het CCZ. Ik ga het vak Voor u bieden wij tevens het seminar: ‘Generaties in organisaties en de dagen later was ik een PAL op het CCZ.” uiteindelijk heb ik een heel leuke week en gymnasium. Dat ervoer zij als een beroepsgerichte vorming geven waarbij integratie van generatie Y’ aan. Zo ervaart u tijdens een interactieve middag gehad.” wereld van verschil. “De vmbo-leerlingen ik de bovenbouwers voor, tijdens en na hoe uw ervaren krachten en jonge talenten elkaar kunnen versterken. Creatief vmbo’ers boeien op het CCZ zijn snel afgeleid. Havisten hun stage begeleid. Daarnaast word ik De eerste werkdag vond Evelien zwaar. Doe-vakschool zijn daarentegen braver. Ze volgen mentor van een klas. Ik vind het een grote Wilt u weten wat wij nog meer voor u kunnen betekenen? Neem dan contact “Ik zou een docent gaan assisteren bij zijn In de tweede helft van het schooljaar het systeem. Ik hoef bijvoorbeeld niet uitdaging, maar wel één die ik graag aan op met Marie-Louise Doek, zij vertelt u graag meer. lessen. Eenmaal aangekomen bleek dat de veranderden de taken van Evelien. “Ik te vragen of ze hun jas uit doen of hun wil gaan!”14 15
 9. 9. Selectie van onze opdrachtgeversPieter Nieuwland College Baken Trinitas Gymnasium Scholengemeenschap ReigersbosBredero College Wellantcollege St. IgnatiusgymnasiumVellesan College Dominicus College Calvijn Christ. ScholengemeenschapHervormd Lyceum Zuid Jac. P. Thijsse College Eerst de KlasGerrit Rietveld College Kaj Munk College Atlas CollegeAmadeus Lyceum Krimpenerwaard College Baken Park LyceumHet Amsterdams Lyceum Cals College Panta RheiVeenlanden College Clusius College Berger SGCygnus Gymnasium Minkema College SG TaborJoodse Kindergemeenschap Cheider CSB Jan van Egmond LyceumScholengroep Cambium Zaltbommel Meridiaan College Da Vinci CollegeTrinitas College Christelijk College Zeist SG Antoni Gaudí Your talent. Your future. Your world.

×