Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 33

Kreativa team Berghs 2015

0

Share

Download to read offline

Leading creative teams in digital development through culture. Presentation for senior leaders in Digital Strategy at Berghs School of Communications.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kreativa team Berghs 2015

 1. 1. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 1
 2. 2. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 2 Att leda kreativa teamMAJ 20 — BERGHS, SVEAVÄGEN, STOCKHOLM
 3. 3. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 3 MALIN STRÖMAN, UTVECKLINGSANSVARIG BARN ONLINE, SVT Malin.stroman@svt.se, @malinstroman
 4. 4. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 4 IDÉN OM DET KREATIVA TEAMET
 5. 5. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION KREATIVITET
 6. 6. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 6 KREATIVITET Att lösa problem på nya sätt… Att skapa magi Creative people don’t see things for what they are; they see them for what they can be.
 7. 7. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 7 DET KREATIVA TEAMET Produktägare Designer Testare Analytiker Programmerare Interaktionsdesigner
 8. 8. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 8 Glöm de traditionella rollerna! Ingen kan allt! Alla kan tillsammans.
 9. 9. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 9 DET KREATIVA TEAMET
 10. 10. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 10 BEHOVEN FÖRST
 11. 11. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 11 VISION BESTÄLLNINGEN STRATEGISK Vad och var ska vi vara om x år?
 12. 12. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 12 BESTÄLLNINGEN STRATEGISK ”Bästa möjliga barnspelarupplevelse för barn 3-11 år på de plattformar där de är” ”Bolibompa ska vara småbarnsföräldrars och deras barns förstahandsval av media oavsett plattform de kommande fem åren”
 13. 13. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 13 MÅL
 14. 14. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 14 MÅL: SÄTTER ALLA TILLSAMMANS
 15. 15. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 15 MÅL: IMPACT MAPPING
 16. 16. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Hitta ett program för mig som jag inte kände till sedan innan Kunna komma till tjänsten själv Hitta ett specifikt program 16 MÅL: PRODUKTÄGAREN PRIORITERAR Håller fokus, följer upp och är vaksam på förändring Se progra m
 17. 17. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 17 MÅL: PRODUKTÄGAREN SÄTTER MVP
 18. 18. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 18 KREATIVA TEAM: INTERAKTIONSDESIGNERN KÄNNER ANVÄNDARNA Data, användartester och den samlade erfarenheten
 19. 19. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 19 SCRUM MASTERN I KREATIVA TEAM Kunniga, trygga, snabba
 20. 20. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 20 KREATIVA TEAM ÄR LÄRANDE Kunniga, trygga, snabba
 21. 21. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 21 KREATIVA TEAM: INGEN KAN ALLT MEN ALLA KAN TILLSAMMANS Open Space
 22. 22. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Design Studio • Hela teamet och eventuella andra intressenter • Interaktionsdesignern presenterar mål, målgrupp och ramverk • Alla ritar egna idéer/flöden/wireframes 7 min • Alla presenterar för varandra en och en • Två och två ritar alla upp en omgång till 5 min • Alla presenterar för varandra = prototyper eller stories till boarden 22
 23. 23. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION MVP eller MLP 23 http://blog.aha.io/index.php/the-minimum-lovable-product/ http://www.slideshare.net/spookstudio/the-minimum-loveable-product-31984451
 24. 24. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 24 INSPIRERA KUNSKAPER STÄLL FRÅGOR MÅLEN VISIONEN FÖLJ UPP GÄSTER STÄLL KRAV PÅ PROCESSEN HA FEL VET LITE SKAPA FORUM LEDARENS UPPGIFT LYFT ALLA STENAR FÖRANKRA HOS ALLA SKYDDA PROCESSEN
 25. 25. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 25 LEDAREN: VAR EN FÖREBILD – GÖR FEL
 26. 26. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 26 LEDAREN: UTMANA HJÄRNAN - STÄLL ALLA FRÅGOR Twitter… kan man äta det?
 27. 27. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 27 LEDAREN: UTMANA DIN HJÄRNA – LYSSNA PÅ FRÅGOR
 28. 28. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 28 LEDAREN: UTMANA HJÄRNAN – KOMBINERA OLIKHETER
 29. 29. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 29 Beställare barn Barnplay Team Concept developer/Project Leader Interaction Designer Designer Scrum Master Developers Q&A Bolibompa Team Concept developer/Project Leader Interaction Designer Designer Scrum Master Developers Q&A Barnkanalen.se Barnkanalen ”Jag hoppas vi inte ser samma bild av vad det ska bli, för det finns ingen” ”Jag tror ingenting, ni får testa på målgruppen eller ta det bästa möjliga beslutet” Programchef webb Programchef genre Utvecklingsansvarig genre Redaktion UTMANINGAR I ORGANISATIONEN
 30. 30. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 30 You would have to be half mad to dream me up. LEDAREN
 31. 31. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 31 The journey of a thousand miles must begin with a single step.
 32. 32. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION Readings 32 Infuence, Robert Cialdini - http://www.mindtools.com/pages/article/six-principles-influence.htm Predictably Irrational, Dan Ariely - http://www.e- reading.org.ua/bookreader.php/138702/Predictably_Irrational %3B_The_Hidden_Forces_That_Shape_Our_Decisions.pdf Freakonomics, Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner Cognitive Biases on Wikipedia Total Engagement, Byron Reeves, Leighton Reed, Changing the Game, David Edery, Ethan Mollick http://www.slideshare.net/PowerReviews/get-yourgameon#btnNext http://venturebeat.com/2012/09/22/the-gamification-brain-trust-intrinsically-motivating-people-to-change- behavior-part-2/
 33. 33. BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION 33 Thank you! Sincerely yours/ Malin Ströman | @malinstroman +46709395238 | malin.stroman@svt.se & berghs.se, 08-57 550 00 | info@berghs.se | @Berghs | facebook.com/berghssoc | berghs.se

Editor's Notes

 • Introduktion till presentationen.
 • Det finns två varianter på titel sidor, en med stor titel och en med mindre.
  Detta är den större varianten.
 • Extrinsic rewards, intrinsic rewards
 • +, Respons
  Låt användarna ge respons till varandra
 • Bartles
 • ×