Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ONLINE KLUB - Pavol Magic, ADMA - Sociálne siete

787 views

Published on

Published in: Education
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ONLINE KLUB - Pavol Magic, ADMA - Sociálne siete

 1. 1. Sociálne siete Pavol Magic
 2. 2. Čo nás čaká?• Úvod• Sociálne siete • Všeobecné • Špecializované• Marketing• Pravidlá
 3. 3. Čo je sociálna sieť?
 4. 4. Čo sú sociálne siete?• “Sociálna sieť je množina sociálnych subjektov (uzly siete, spravidla jednotlivci či organizácie), ktoré sú prepojené jedným, alebo viacerými špecifickými druhmi vzájomnej závislosti, ako sú zásoby, vízie, nápady, priateľstvo, príbuzenstvo, odpor, konflikt, výmena, obchod a pod.”• http://sk.wikipedia.org/wiki/Sociálna_sieť_(sociológia)
 5. 5. Čo sú sociálne siete?• Boli tu dávno pred Facebookom• Riadia sa rovnakými princípmi • Sociálny objekt• Sociológia• Antropológia
 6. 6. Novodobé sociálne siete• Offline – rodina, kamaráti, atď.• Online – rodina, kamaráti, atď.
 7. 7. Všeobecné sociálne siete• Facebook• Twitter• Google+• Pinterest• Zoznamka• YouTube
 8. 8. Všeobecné sociálne siete• Sociálnym objektom sú emocionálne väzby
 9. 9. Všeobecné sociálne siete• Facebook – informácie, kamaráti• Twitter – informácie, kamaráti• Google+ – informácie, kamaráti• Pinterest – záľuby (oblečenie, nábytok...)• Zoznamka – vzťahy, sex• YouTube – video
 10. 10. Špecializované sociálne siete• LinkedIn• Kyberia• Instagram• Flickr• DeviantART
 11. 11. Špecializované sociálne siete• Sociálnym objektom sú racionálne väzby
 12. 12. Špecializované sociálne siete• LinkedIn – práca, networking• Kyberia – kódenie• Instagram – fotografie• Flickr – fotografie• DeviantART – umenie
 13. 13. Marketing na sociálnych sieťach• Aký je rozdiel medzi vašim webom a napr. stránkou na FB?• Aký je biznis model FB?• Čo je produktom FB?
 14. 14. Marketing na sociálnych sieťach• Aký je rozdiel medzi vašim webom a napr. stránkou na FB? • Nie je vaša! Podriaďujete sa pravidlám.• Aký je biznis model FB? • Reklama, data mining• Čo je produktom FB? • VY!
 15. 15. Marketing na sociálnych sieťach1. Cieľové skupiny2. Ciele3. Stratégia4. Taktika5. Aktivity
 16. 16. Časté chyby1. Chceme stránku na Facebooku2. Ľudia za nami prídu3. Ľudia nás majú radi4. Nepotrebujeme reklamu5. Otravujme ich, niekto kúpi6. Nepotrebujeme predávať7. Nepotrebujeme plánovať
 17. 17. Všetko sa točí okolo webu
 18. 18. Príklady využitia – web• pavolmagic.com / www.adma.sk – Primárny zdroj informácií – Budovanie značky – Konverzia návštevníkov na zákazníkov
 19. 19. Príklady využitia – Facebook• „newsletter“ – Pravidelné pripomienky – statusy – Zdroj návštevnosti – Odporúčania – Networking
 20. 20. Príklady využitia – Twitter• Verejný instant messaging – Rýchle informácie – Customer service – Zdroj návštevnosti
 21. 21. Príklady využitia – LinkedIn• Profesionálna sieť – Networking • Partneri • Zamestnanci • Know-how
 22. 22. Príklady využitia – YouTube• Videá... – Budovanie značky – Budovanie imidžu – Zdroj návštevnosti
 23. 23. Pravidlá• Čestne• Otvorene• Pre ľudí
 24. 24. Cvičenie1. Cieľové skupiny2. Ciele3. Stratégia4. Taktika5. Aktivity
 25. 25. Otázky?• www.twitter.com/pavolmagic• www.facebook.com/pavol.magic• www.adma.sk• www.pavolmagic.com• pavolmagic@gmail.com
 26. 26. Ďakujem!Pavol Magic

×